tuyển dụng, tại Cần Thơ, Sa Đéc, Bệnh Viện Phụ Sản Quốc Tế,  Phương Châu, marketing, chuyên viên, nhân viên

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN MARKETING VÀ CONTENT TẠI PHƯƠNG CHÂU

Chúng tôi tìm “Chuyên viên Marketing về y tế” -  một lĩnh vực có nhiều trải nghiệm thú vị dành để phát triển những tiềm năng. Ưu tiên các ngành học thuộc khối Kinh tế - Quản trị Kinh doanh – Marketing… hoặc có kinh nghiệm tại vị trí Marketing Chúng tôi tìm “Chuyên viên Content Marketing” về y tế. Bạn là sứ giả kết nối, chia sẻ trải nghiệm, sáng tạo và lan tỏa tri thức y khoa. Bạn còn là người kể nên những câu chuyện thật đẹp, ý nghĩa và nhân văn từ những giá trị cao đẹp của y học. Ưu tiên các ngành học thuộc khối Xã hội Nhân văn: Cử nhân văn, Sư phạm văn… hoặc có kinh nghiệm viết content, truyền thông MKT...

}