Nhật Bản

14/11/2023
: Hợp tác Từ 7/2018 đến 12/2023

Không ngừng phát triển và mở rộng hợp tác quốc tế, các chuyên khoa khác của hệ thống y tế Phương Châu cũng được tiếp cận với nền y học thế giới.

Ngày 07/07/2018, dự án hợp tác y tế toàn diện đã một ra thêm một bước ngoặt hợp tác quốc tế mới của Phương Châu. Tập Đoàn Y Tế Kishokai, Nhật Bản bắt tay hợp tác với Tập Đoàn Y Tế Phương Châu ở lĩnh vực thế mạnh Sản – Nhi – Hiếm muộn.

Quá trình hợp tác với mục tiêu mang đến cho người dân ĐBSCL những dịch vụ và các kỹ thuật chuyên môn an toàn và tiên tiến nhất dựa trên thế mạnh của nền y tế Nhật Bản.

Hội nhập và phát triển là một hành trinh tiến về phía trước với nhiều thử thách đòi hỏi toàn hệ thống y tế Phương Châu không ngừng nỗ lực và quyết tâm.

Tin tức liên quan