27.000+

Em bé ra đời tại Phương Châu

3.000+

Em bé ra đời tại IVF Phương Châu

#1

Quản lý chất lượng Bệnh viện
CÁC CHUYÊN KHOA
THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG / Y KHOA / FAQ
KẾT QUẢ PHÚC TRA 83 TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN TẠI PHƯƠNG CHÂU CẦN THƠ
4.66/5 điểm là kết quả dành cho Bệnh viện Quốc tế (BVQT) Phương Châu được công bố từ đoàn phúc tra 83 Tiêu chí chất lượng bệnh viện của Sở Y tế Cần Thơ vừa qua. Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá tại Phương Châu là 82/83 tiêu chí, đạt 99% tỷ lệ áp dụng so với 83 tiêu chí. Trong đó, Phương Châu không có các tiêu chí mức 1 & 2, trong đó có 2 tiêu chí mức 3 và gần 60 tiêu chí đạt mức 5 cao nhất (72%). Qua đây, Phương Châu được nhận xét đủ điều kiện tham dự xét tặng giải thưởng quốc gia về chất lượng bệnh viện theo thông tư 25/2020/TT-BYT.
TẦM SOÁT UNG THƯ CỔ TỬ CUNG GIAI ĐOẠN SỚM VỚI BỘ ĐÔI XÉT NGHIỆM COTESTING HIỆN ĐẠI
Tầm soát sớm Ung thư Cổ Tử Cung (CTC) tại Phương Châu, chị em không chỉ được xét nghiệm phát hiện các bất thường tế bào giai đoạn tiền ung thư mà còn được kết hợp phát hiện định type virus HPV thuộc nhóm nguy cơ cao gây ung thư CTC. Bộ đôi phép thử Co-Testing tầm soát ung thư CTC gồm: kỹ thuật phết tế bào âm đạo Liqui-Prep (1) kết hợp xét nghiệm HPV Genotype Real-time PCR (2). Tiếp sau đó, quy trình tầm soát còn được kết hợp soi CTC, khi nghi ngờ bất thường bác sĩ có thể chỉ định sinh thiết cổ tử cung để đưa ra chẩn đoán chính xác (theo chỉ định khi cần kiểm tra chuyên sâu).
}