LỊCH KHÁM BỆNH

14/01/2019 – 20/01/2019

A. SẢN PHỤ KHOA

Phòng khám

Thời gian

Thứ 2

14/01/2019

Thứ 3

15/01/2019

Thứ 4

16/01/2019

Thứ 5

17/01/2019

Thứ 6

18/01/2019

Thứ 7

19/01/2019

Chủ nhật

20/01/2019

Trực PS-CC

24h

BS NHÂN - BS H NHÂN

BS TƯ - BS NHAN

BS PHƯỢNG - BS VÂN

BS THI - BS NHAN
BS NHƯ

BS CÔNG - BS VINH

BS HÙNG - BS SỬ

BS LINH - BS BÍCH

Phòng khám 1 - 2

Sáng (7h-11h30)  Chiều (13h-16h30)

BS TƯ (7h - 13h)
BS THI

BS PHƯỢNG (7h - 13h)
BS LINH (S) -
BS TRANG (C )

BS NHAN (7h - 13h)
BS HÙNG

BS NHÂN (7h - 13h)
BS HÙNG

BS HÙNG (7h - 13h)
BS PHƯỢNG

 BS THI (7h - 13h)
BS NHÂN

BS NHÂN (8h - 13h)

Phòng khám 6

Sáng (7h-11h30)

BS HUỆ

BS HUỆ

BS HUỆ

BS HUỆ

BS HUỆ

BS HUỆ

BS TƯ (S-C)

Phòng khám 7

Sáng (7h-11h30)  Chiều (13h-16h30)

BS TRANG

BS THI

BS HẠNH NHÂN

BS HỒNG (S)
BS H NHÂN (C )

BS NHAN

BS NHAN

BS PHƯỢNG (S-C)

Phòng khám 8

Sáng (7h-11h30)

BS NGHĨA

BS NGHĨA

BS NGHĨA

BS NGHĨA

BS NGHĨA

BS NGHĨA

 

PK số 9 - 10

Sáng (7h-11h30)

BS PHƯỢNG

BS NHÂN

BS TƯ, BS NHÂN

BS PHƯỢNG

BS THI, BS NHÂN

BS CÔNG, BS BÍCH

 

Phòng khám 11

Sáng (7h-11h30)

BS LINH(TV)

BS HUẾ (S-C)

BS LINH (TV)

BS HẠNH NHÂN (S)

BS HUẾ (S-C)

BS HUẾ (7h - 15h)
BS HỒNG (S)

 

B. PHÒNG KHÁM NHI

Phòng khám

Thời gian

Thứ 2

14/01/2019

Thứ 3

15/01/2019

Thứ 4

16/01/2019

Thứ 5

17/01/2019

Thứ 6

18/01/2019

Thứ 7

19/01/2019

Chủ nhật

20/01/2019

Trực cấp cứu

24h

BS T PHƯƠNG - BS BÉ

BS CHÂU - BS VŨ

BS LÀNH - BS LỘC - BS THUẤN

BS SANG - BS BÉ - BS VŨ

BS NGHĨA - BS HẢO - BS THUẤN

BS NGHĨA - BS VINH - BS V GIANG

BS N PHƯƠNG - BS HẢO

Phòng khám nhi 1

Sáng (7h-11h30)

BS CHÂU

BS CHÂU

BS HUỆ

BS HUỆ

BS HUỆ

BS HUỆ

BS LÀNH

 

Trưa (11h30-13h)

BS LÀNH

BS LÀNH

BS LÀNH

BS CHÂU

BS LỘC

BS BÉ

BS LÀNH

 

Chiều(13h-16h30)

BS CHÂU

BS CHÂU

BS LỘC

BS CHÂU

BS LỘC

BS HUỆ

BS LÀNH

 

Tối (16h30-19h)

BS LÀNH

BS LÀNH

BS BÉ

BS LỘC

BS BÉ

BS N PHƯƠNG

 

Phòng khám nhi 2

Sáng (7h-11h30)

BS T PHƯƠNG

BS T PHƯƠNG

BS LỘC

BS BÉ

BS LỘC

BS LỘC

BS N PHƯƠNG

 

Chiều(13h-16h30)

BS NGUYỆT

BS LÀNH

BS NGUYỆT

BS NGUYỆT

BS NGUYỆT

BS V GIANG

 

Phòng khám hẹn giờ

Sáng (7h30-11h30)

BS HƯỞNG

BS MINH

BS HƯỞNG

 

BS HƯỞNG

BS MINH

 

Phòng khám Tai mũi họng

Sáng (7h-11h30)

 

 

 

 

 

BS HẠNH

 

 

Chiều(13h-16h30)

 

 

 

 

 

BS HẠNH

 

Phòng khám da liễu

Sáng (9h – 11h)

 BS VIỆT NAM

 BS VIỆT NAM

 BS VIỆT NAM

 BS VIỆT NAM

 BS VIỆT NAM

 

 

Phòng tiêm ngừa 1

Sáng (7h-11h)

BS GIAO

BS GIAO

BS GIAO

BS GIAO

BS GIAO

BS GIAO

BS HIỂN

Phòng tiêm ngừa 2

Sáng (7h-11h)

BS THU BA

BS THU BA

BS THU BA

BS THU BA

BS THU BA

BS THU BA

BS CÔNG

 

Chiều(13h-16h)

BS BÉ

BS BÉ

BS BÉ

BS N PHƯƠNG

BS N PHƯƠNG

BS N PHƯƠNG

BS CÔNG

Phòng tiêm ngừa 3

Sáng (7h-11h)

BS HÒA

BS HÒA

BS HÒA

BS HÒA

BS HÒA

BS HÒA

BS HÒA

 

Chiều(13h-16)

BS HÒA

BS HÒA

BS HÒA

BS HÒA

BS HÒA

BS HÒA

BS HÒA

PK ĐỊNH KỲ + HHTN

Sáng (7h-11h)

BS BÉ

BS BÉ

BS BÉ

BS N PHƯƠNG

BS N PHƯƠNG

BS N PHƯƠNG

 

C. KHOA KHÁM BỆNH ĐA KHOA

Phòng khám

Thời gian

Thứ 2

14/01/2019

Thứ 3

15/01/2019

Thứ 4

16/01/2019

Thứ 5

17/01/2019

Thứ 6

18/01/2019

Thứ 7

19/01/2019

Chủ nhật

20/01/2019

Trực cấp cứu ban ngày

7h – 17h

BS LIỆT

BS THANH (S)
BS ĐỨC (C )

BS LIỆT (S)
BS ĐỨC (C )

BS LIỆT (S)
BS HUẾ (C )

BS KHÁNH

BS KHÁNH

BS B. NGHĨA

Trực cấp cứu ban đêm

17h – 7h

BS ÚT
BS DU

BS ĐIỀN
BS T ĐỨC

BS ĐỢI
BS DŨNG

BS BÁ
BS ÂN

BS PHI
BS T ĐỨC

BS BÌNH
BS THÁI

BS HIÊN
BS QUANG

PK nội tổng quát

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS ĐỨC

BS ĐỨC

BS ĐỨC

BS ĐỨC

BS ĐỨC

BS ĐỨC

BS B. NGHĨA (S)

PK Nội tim mạch

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS HOÀNG

BS HOÀNG

BS HOÀNG

BS HOÀNG

BS HOÀNG

BS HOÀNG (S)

 

PK Nội tiêu hóa

Nội soi tiêu hóa

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS BẢO HUY

BS BẢO HUY

BS BẢO HUY

BS BẢO HUY

BS BẢO HUY

BS BẢO HUY (S)

 

PK. Nội tiết

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS HUẾ

BS NHÂN

BS NHÂN

BS HUẾ

BS NHÂN

BS NHÂN

 

PK Ngoại tiết niệu

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS ÚT

BS ÚT

BS ÚT

BS ÚT

BS ÚT

BS ÚT

 

PK Ngoại chấn thương

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS CHƠN

BS CHƠN

BS CHƠN

BS CHƠN

BS CHƠN

BS HỢP TÁC

BS HỢP TÁC

PK Ngoại thần kinh

Sáng (7h-11h30)

BS TÙNG

BS TÙNG

BS TÙNG

BS TÙNG

BS TÙNG

BS TÙNG

 

PK Ngoại tổng quát 1

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS BÁ

BS HIÊN

BS BÌNH

BS ĐỢI

BS TUẤN

BS PHI

BS ĐIỀN

PK Ngoại tổng quát 2

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS TIẾN

BS TIẾN

BS TIẾN

BS TIẾN

BS TIẾN

BS TIẾN (S)

 

PK Tai mũi họng

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS DUYÊN

BS PHƯƠNG (S)
BS KEO

BS PHƯƠNG (S)
BS DUYÊN

BS PHƯƠNG (S)

BS PHƯƠNG (S)
BS DUYÊN

BS PHƯƠNG
BS DUYÊN

BS PHƯƠNG

Phòng nội soi Tai mũi họng nhi

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS THI

BS THI

BS THI

BS THI

BS THI

BS THI

 

PK Mắt

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS THƠ

BS THƠ

BS THƠ

BS THƠ

BS THƠ

BS KIỀU

 

PK Răng hàm mặt

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS NGÀ - BS NGÂN

BS NGÀ - BS NGÂN

BS NGÀ - BS NGÂN

BS NGÀ - BS NGÂN

BS NGÀ - BS NGÂN

BS NGÀ - BS NGÂN

BS NGÀ - BS NGÂN

Phòng khám ung bướu

Sáng (8h20-11h30)  chiều (13h-16h30)

 

 

 

 

 

 

 

Khám chuyên gia trĩ – mạch máu

7h-15h

 

 

 

 

 

 

TS TRẦN MINH

HOÀNG

(Liên hệ tổng đài:

190054 54 66)

D. ĐƠN VỊ HỖ TRỢ SINH SẢN IVF PHƯƠNG CHÂU

Phòng khám

Thời gian

Thứ 2

14/01/2019

Thứ 3

15/01/2019

Thứ 4

16/01/2019

Thứ 5

17/01/2019

Thứ 6

18/01/2019

Thứ 7

19/01/2019

Chủ nhật

20/01/2019

Phòng hành chính số 1 Sáng – Chiều BS. Thiện BS. Thiện BS. Thiện BS. Thiện BS. Thiện BS. Thiện

Nghỉ

Phòng tư vấn số 2

Sáng – Chiều

BS. Tiến BS. Tiến BS. Tiến BS. Tiến BS. Tiến BS. Tiến
Phòng tư vấn số 3

Sáng – Chiều

BS. Dung BS. Dung BS. Dung BS. Dung BS. Dung BS. Dung
Phòng tư vấn số 4

Sáng – Chiều

BS. Ngọc BS. Ngọc BS. Ngọc BS. Ngọc BS. Ngọc BS. Ngọc
Phòng tư vấn số 5

Sáng

BS. Yến BS. Yến BS. Yến BS. Yến BS. Yến BS. Yến
Phòng tư vấn số 6

Sáng – Chiều

BS. Thập BS. Thập BS. Thập BS. Thập BS. Thập BS. Thập