LỊCH KHÁM BỆNH

(22/07/2019 – 28/07/2019)

A. SẢN PHỤ KHOA

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2

22/07/2019

Thứ 3

23/07/2019

Thứ 4

24/07/2019

Thứ 5

25/07/2019

Thứ 6

26/07/2019

Thứ 7

27/07/2019

Chủ nhật

28/07/2019

01

Sản – Phụ khoa

7h00 - 13h00

BS HÙNG

BS H. NHÂN

BS CÔNG

BS PHƯỢNG

BS HÙNG

BS NHÂN

BS TƯ

02

Sản – Phụ khoa

Sáng: 8h00 - 11h30
Chiều: 13h00 - 17h00

BS NHÂN

BS CÔNG

BS PHƯỢNG (SC) -BS VÔ (C)

BS H NHÂN (SC)- BS VINH (C)

BS NHÂN

BS HÙNG (SC)- BS VÔ (C)

 

04

Nội –Nội tiết

Sáng: 7h00 - 11h30
Chiều: 13h00 - 16h30

BS T. NHÂN

BS T.THANH

BS T NHÂN

BS T THANH (S)

BS T THANH

BS HUẾ

 

05

Sản – Phụ khoa

7h00 - 13h00

BS PHƯỢNG

BS NHÂN

BS TƯ

BS TRANG

BS VÂN

BS CÔNG

BS H NHÂN (8h -14h)

06

Sản – Phụ khoa

Sáng: 7h00 - 11h30

BS HUỆ

BS HUỆ

BS HUỆ

BS HUỆ

BS HUỆ

BS HUỆ

 

07

Sản – Phụ khoa

Sáng: 7h00 - 11h30
Chiều: 13h00 - 16h30

BS NHAN

BS NHAN

BS NHAN

BS NHAN

BS H. NHÂN

BS NHAN

BS NHAN

08

Nhũ – KHHGĐ

Sáng: 7h00 - 11h30
Chiều: 13h00 - 16h30

BS NGHĨA

BS NGHĨA

BS NGHĨA

BS NGHĨA

BS NGHĨA

BS NGHĨA

 

PK số 11
TVTS - chọc ối

Sáng: 8h00 - 11h30
Chiều: 13h00 - 15h00

BS ĐAN

 

 

BS ĐAN

 

 

 

B. PHÒNG KHÁM NHI

Phòng khám

Thời gian

Thứ 2

22/07/2019

Thứ 3

23/07/2019

Thứ 4

24/07/2019

Thứ 5

25/07/2019

Thứ 6

2 6/07/2019

Thứ 7

27/07/2019

Chủ nhật

28/07/2019

Trực cấp cứu

24h

Bs.Châu
  Bs.Thuấn

Bs.Quang
   Bs.Toàn

 Bs.Sang
       Bs.Bé
Bs.Thuấn(11g30-13g+16g30-20g)

 Bs.Nghĩa
  Bs.V.Giang
Bs.Vũ(11g30-13g+16g30-20g)

  Bs.Quang
  Bs.T.Phương

Bs.Lành
Bs.N.Phương

 Bs.Vinh
    Bs.Toàn

Phòng khám nhi 1

Sáng (7h-11h30)

    Bs.Châu

    Bs.Lộc

  Bs.Châu

Bs.Châu

  Bs.Châu

Bs.Châu

    Bs.Lành

 

Trưa (11h30-13h)

    Bs.Bé

    Bs.Lộc

Bs.T.Phương

  Bs.Châu

    Bs.Vũ

  Bs.Thuấn

Bs.Lành

 

Chiều(13h-16h30)

Bs.T.Giang
(13g30-16g)

Bs.T.Giang
(13g30-16g)

  Bs.Châu

  Bs.Châu

  Bs.Châu

  Bs.Châu

 Bs.T.Phương

Phòng khám nhi 2

Sáng (7h-11h30)

Bs.T.Giang

Bs.T.Giang

  Bs.T.Giang

  Bs.T.Giang

  Bs.T.Giang

  Bs.Lành

  Bs.N.Phương

 

Chiều(13h-16h30)

  Bs.Nguyệt

  Bs.Nguyệt

Bs.T.Giang
(13g30-16g)

Bs.T.Giang
(13g30-16g)

Bs.T.Giang
(13g30-16g)

Bs.T.Giang
(13g30-16g)

Bs.T.Giang
(13g30-16g)

Phòng khám hô hấp

Sáng (7h30-11h30)

 

Bs.Minh
(8h30-10h30)
(PKHH)

 

 

 

 

 

Phòng khám Tai mũi họng 1

Sáng (7h-11h30)

Chiều(13h-16h30)

BS THI

BS THI

BS THI

BS THI

BS THI

BS THI - BS HẠNH

 

Phòng khám da liễu

Sáng (9h – 11h)

 BS VIỆT NAM

 BS VIỆT NAM

 BS VIỆT NAM

 BS VIỆT NAM

 BS VIỆT NAM

 BS VIỆT NAM

 

Phòng tiêm ngừa 1

Sáng (7h-11h)

    Bs.Giao

      Bs.Lương

    Bs.Công

    Bs.Công

      Bs.Giao

  Bs.Thuấn

  Bs.Hiển

Phòng tiêm ngừa 2

Sáng (7h-11h)

  Bs.Thu Ba

      Bs.Thu Ba

    Bs.Thu Ba

    Bs.Thu Ba

    Bs.Thu Ba

    Bs.Thu Ba

    Bs.Việt

 

Chiều(13h-16h)

      Bs.Bé

      Bs.Bé

      Bs.Bé

Bs.N.Phương

    Bs.Thuấn

    Bs.Thuấn

    Bs.Việt

Phòng tiêm ngừa 3

Sáng (7h-11h)

Bs.Hòa

Bs.Hòa

Bs.Hòa

Bs.Hòa

Bs.Hòa

    Bs.Hòa

    Bs.Hòa

 

Chiều(13h-16)

Bs.Hòa

Bs.Hòa

Bs.Hòa

Bs.Hòa

Bs.Hòa

    Bs.Hòa

    Bs.Hòa

Phòng tiêm ngừa 4

Sáng (7h-11h)

    Bs.Lương

 

 

 

 

  Bs.T.Giang

    Bs.A.Thư

Phòng khám định kỳ + dinh dưỡng

Sáng (7h-11h)

Bs.Bé

Bs.Bé

Bs.Bé

Bs.N.Phương

Bs.T.Phương

Bs.N.Phương

 

C. KHOA KHÁM BỆNH ĐA KHOA

Phòng khám

Thời gian

Thứ 2

22/07/2019

Thứ 3

23/07/2019

Thứ 4

24/07/2019

Thứ 5

25/07/2019

Thứ 6

26/07/2019

Thứ 7

27/07/2019

Chủ nhật

28/07/2019

Trực cấp cứu ban ngày

7h – 17h

BS NHÂN

BS M ĐỨC

BS T THANH

BS M ĐỨC

BS HUẾ

BS KHÁNH

BS THẢO NGUYÊN

Trực cấp cứu ban đêm

17h – 7h

BS ĐIỀN
BS T.ĐỨC

BS PHI
BS QUANG

BS HIÊN
BS ÂN

BS BÌNH
BS LIỆT

BS ĐỢI
BS LIÊN

BS BÁ
BS N.ANH

BS ÚT
BS NGHĨA

PK nội tổng quát

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS M ĐỨC

BS M ĐỨC

BS M ĐỨC

BS M ĐỨC

 

BS THANH

BS KHÁNH (S)

PK Nội tim mạch

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS HOÀNG

BS HOÀNG

BS HOÀNG

BS HOÀNG

BS HOÀNG

BS HOÀNG (S)

 

PK Nội tiêu hóa

Nội soi tiêu hóa

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS BẢO HUY

BS BẢO HUY

BS BẢO HUY

BS BẢO HUY

BS BẢO HUY

BS BẢO HUY (S)

 

PK. Nội tiết

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

 

BS HUẾ

 

BS HUẾ

BS NHÂN

BS NHÂN

 

PK Ngoại tiết niệu

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS ÚT - BS THIỆN

BS ÚT - BS THIỆN

BS ÚT - BS THIỆN

BS ÚT (S) - BS THIỆN

BS ÚT - BS THIỆN

BS ÚT - BS THIỆN

 

PK Ngoại chấn thương

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS CHƠN - BS LINH

BS CHƠN - BS LINH (S)

BS CHƠN - BS LINH

BS CHƠN - BS LINH

BS CHƠN (S) - BS LINH

BS LINH +BS HỢP TÁC

BS HỢP TÁC

PK Ngoại tổng quát 1

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS PHI

BS ĐIỀN

BS HIÊN

BS ĐỢI

BS TUẤN

BS BÌNH

BS BÁ

PK Ngoại tổng quát 2

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS TIẾN

BS TIẾN

BS TIẾN (S)

BS TIẾN

BS TIẾN

BS TIẾN (S)

 

PK Tai mũi họng

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS DUYÊN (S)
BS KEO

BS PHƯƠNG (C)
BS KEO

BS PHƯƠNG
BS DUYÊN

BS PHƯƠNG
BS DUYÊN

BS PHƯƠNG
BS DUYÊN

BS PHƯƠNG
BS DUYÊN (C)

BS PHƯƠNG

Phòng nội soi Tai mũi họng nhi

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS THI

BS THI

BS THI

BS THI

BS THI

BS THI

 

PK Mắt

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS THƠ - BS LIỆT

BS THƠ - BS LIỆT

BS THƠ - BS LIỆT

BS THƠ - BS LIỆT

BS THƠ - BS LIỆT

BS LIỆT
BS KIỀU (C )

 

PK Răng hàm mặt

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS NGÀ

BS NGÀ

BS NGÀ

BS NGÀ

BS NGÀ

BS NGÀ

 

D. ĐƠN VỊ HỖ TRỢ SINH SẢN IVF PHƯƠNG CHÂU

Phòng khám

Thời gian

Thứ 2

22/07/2019

Thứ 3

23/07/2019

Thứ 4

24/07/2019

Thứ 5

25/07/2019

Thứ 6

26/07/2019

Thứ 7

27/07/2019

Chủ nhật

28/07/2019

Phòng hành chính số 1 Sáng – Chiều BS. Thanh BS. Thanh BS. Thanh BS. Thanh BS. Thanh BS. Thanh

Nghỉ

Phòng tư vấn số 2

Sáng – Chiều

BS. Tiến BS. Tiến BS. Tiến BS. Tiến BS. Tiến BS. Tiến
Phòng tư vấn số 3

Sáng – Chiều

BS. Dung BS. Dung BS. Dung BS. Dung BS. Dung BS. Dung
Phòng tư vấn số 4

Sáng – Chiều

BS. Ngọc BS. Ngọc BS. Ngọc BS. Ngọc BS. Ngọc BS. Ngọc
Phòng tư vấn số 5

Sáng

BS. Yến BS. Yến BS. Yến BS. Yến BS. Yến BS. Yến
Phòng tư vấn số 6

Sáng – Chiều

BS. Thập BS. Thập BS. Thập BS. Thập BS. Thập BS. Thập