LỊCH KHÁM BỆNH

12/11/2018 – 18/11/2018

A. SẢN PHỤ KHOA

Phòng khám

Thời gian

Thứ 2

12/11/2018

Thứ 3

13/11/2018

Thứ 4

14/11/2018

Thứ 5

15/11/2018

Thứ 6

16/11/2018

Thứ 7

17/11/2018

Chủ nhật

18/11/2018

Trực PS-CC

24h

BS LINH - BS TƯ

BS BÍCH - BS NHAN

BS PHƯỢNG - BS HÙNG

BS NHÂN - BS H. NHÂN

BS CÔNG - BS VINH

BS TRANG - BS VÔ

BS THI - BS THANH

Phòng khám 1 - 2

Sáng (7h-11h30)  Chiều (13h-16h30)

BS BÍCH (7h - 13h)
BS PHƯỢNG

BS PHƯỢNG (7h - 13h)
BS HÙNG

BS NHÂN (7h - 13h)
BS HẠNH NHÂN

BS CÔNG (7h - 13h)
BS THI

BS LINH (7h - 13h)
BS THANH

BS THI (7h - 13h)
BS TƯ

BS NHÂN (8h - 13h)

Phòng khám 4 - 5

Sáng (7h-11h30)

BS H. NHÂN

BS HUẾ (S-C)

 

BS ĐAN

BS HUẾ (S-C)

 

 

Phòng khám 6

Sáng (7h-11h30)

BS HUỆ

BS HUỆ

BS HUỆ

BS HUỆ

BS HUỆ

BS HUỆ

BS SỬ (S-C)

Phòng khám 7

Sáng (7h-11h30)  Chiều (13h-16h30)

BS NHAN

BS NHÂN

BS NHAN

BS THANH

BS THI

BS NHAN

BS BÍCH (S-C)

Phòng khám 8

Sáng (7h-11h30)

BS NGHĨA

BS NGHĨA

BS NGHĨA

BS NGHĨA

BS NGHĨA

BS NGHĨA

 

Phòng khám 9

Sáng (7h-11h30)

 

 

 

 

 

BS LINH (S-C)

 

B. PHÒNG KHÁM NHI

Phòng khám

Thời gian

Thứ 2

12/11/2018

Thứ 3

13/11/2018

Thứ 4

14/11/2018

Thứ 5

15/11/2018

Thứ 6

16/11/2018

Thứ 7

17/11/2018

Chủ nhật

18/11/2018

Trực cấp cứu

24h

BS HỒNG - BS THUẤN

BS T PHƯƠNG - BS VŨ

BS NGHĨA - BS HẢO - BS V. GIANG

BS OANH - BS LÀNH

BS HUỆ - BS THUẤN

BS OANH - BS VŨ

BS V. GIANG - BS NGHĨA - BS HẢO

Phòng khám nhi 1

Sáng (7h-11h30)

BS LỘC

BS HUỆ

BS HUỆ

BS N PHƯƠNG

BS HUỆ

BS LỘC

BS LÀNH

 

Trưa (11h30-13h)

BS CHÂU

BS LÀNH

BS LÀNH

BS CHÂU

BS V. GIANG

BS LÀNH

BS T PHƯƠNG

 

Chiều(13h-16h30)

BS LỘC

BS HUỆ

BS CHÂU

BS N PHƯƠNG

BS HUỆ

BS LỘC

BS LÀNH

 

Tối (16h30-19h)

BS OANH

BS LỘC

BS LÀNH

BS N PHƯƠNG

BS V. GIANG

BS LỘC

 

Phòng khám nhi 2

Sáng (7h-11h30)

BS CHÂU

BS T PHƯƠNG

BS CHÂU

BS CHÂU

BS V. GIANG

BS OANH

BS T PHƯƠNG

 

Chiều(13h-16h30)

BS NGUYỆT

BS T PHƯƠNG

BS NGUYỆT

BS NGUYỆT

BS NGUYỆT

BS TRANG

 

Phòng khám hẹn giờ

Sáng (7h-11h30)

BS HƯỞNG

BS MINH

BS HƯỞNG

 

BS HƯỞNG

 

 

Phòng khám Tai mũi họng

Sáng (7h-11h30)

 

 

 

 

 

BS HẠNH

 

 

Chiều(13h-16h30)

 

 

 

 

 

BS HẠNH

 

Phòng khám da liễu

Sáng (9h – 11h)

 BS VIỆT NAM

 BS VIỆT NAM

 BS VIỆT NAM

 BS VIỆT NAM

 BS VIỆT NAM

 

 

Phòng tiêm ngừa 1

Sáng (7h-11h)

BS GIAO

BS GIAO

BS GIAO

BS GIAO

BS GIAO

BS GIAO

BS GIAO

Phòng tiêm ngừa 2

Sáng (7h-11h)

BS THU BA

BS THU BA - BS HÒA

BS THU BA - BS HÒA

BS THU BA - BS HÒA

BS THU BA - BS HÒA

BS THU BA - BS HÒA

BS HIÊN

 

Chiều(13h-16h30)

BS HÒA

BS HÒA

BS HÒA

BS HÒA

BS HÒA

BS HÒA

 

Phòng tiêm ngừa 3

Sáng (7h-11h)

BS HÒA

BS CÔNG

BS CÔNG

BS CÔNG

BS CÔNG

BS CÔNG

BS N PHƯƠNG

 

Chiều(13h-16h30)

BS BÉ

BS BÉ

BS BÉ

BS BÉ

BS BÉ

BS OANH

BS N PHƯƠNG

PK ĐỊNH KỲ + HHTN

Sáng (7h-11h)

BS BÉ

BS BÉ

BS BÉ

BS BÉ

BS BÉ

BS BÉ

 

C. KHOA KHÁM BỆNH ĐA KHOA

Phòng khám

Thời gian

Thứ 2

12/11/2018

Thứ 3

13/11/2018

Thứ 4

14/11/2018

Thứ 5

15/11/2018

Thứ 6

16/11/2018

Thứ 7

17/11/2018

Chủ nhật

18/11/2018

Trực cấp cứu ban ngày

7h – 17h

BS THANH (S)
BS ĐỨC (C )

BS LIỆT (S)
BS ĐỨC (C )

BS NHÂN (S)
BS ĐỨC (C )

BS LIỆT (S)
BS ĐỨC (C )

BS ĐỨC

BS ĐỨC

BS ĐỨC

Trực cấp cứu ban đêm

17h – 7h

BS BẢO  
BS HIÊN

BS ÂN
BS ĐIỀN

BS DŨNG
BS BÁ

BS ĐẠT
BS BÌNH

BS TUẤN ĐỨC
BS ĐỢI

BS B. NGHĨA
BS ÚT

BS THÁI
BS PHI

PK nội tổng quát

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS ĐỨC

BS ĐỨC

BS ĐỨC

BS ĐỨC

BS ĐỨC

BS ĐỨC

 

PK Nội tim mạch

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS HOÀNG

BS HOÀNG

BS HOÀNG

BS HOÀNG

BS HOÀNG

BS HOÀNG (S)

 

PK Nội tiêu hóa

Nội soi tiêu hóa

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS BẢO HUY

BS BẢO HUY

BS BẢO HUY

BS BẢO HUY

BS BẢO HUY

BS BẢO HUY (S)

 

PK. Nội tiết

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS HUẾ

BS NHÂN

BS NHÂN

BS HUẾ

BS NHÂN

BS NHÂN

 

PK Ngoại tiết niệu

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS ÚT

BS ÚT

BS ÚT

BS ÚT

BS ÚT

BS ÚT

 

PK Ngoại chấn thương

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS CHƠN

BS CHƠN

BS CHƠN

BS CHƠN

BS CHƠN

BS HỢP TÁC

BS HỢP TÁC

PK Ngoại thần kinh

Sáng (7h-11h30)

BS TÙNG

BS TÙNG

BS TÙNG

BS TÙNG

BS TÙNG

BS TÙNG

 

PK Ngoại tổng quát 1

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS BÁ

BS HIÊN

BS PHI

BS ĐỢI

BS TUẤN  

BS BÌNH

BS ĐIỀN

PK Ngoại tổng quát 2

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS TIẾN

BS TIẾN

BS TIẾN

BS TIẾN

BS TIẾN

BS TIẾN (S)

 

PK Tai mũi họng

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS PHƯƠNG

BS PHƯƠNG

BS PHƯƠNG

BS DUYÊN

BS PHƯƠNG

BS PHƯƠNG

BS PHƯƠNG

Phòng nội soi Tai mũi họng nhi

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS THI

BS THI

BS THI

BS THI

BS DUYÊN

BS DUYÊN

 

PK Mắt

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS THƠ

BS THƠ

BS THƠ

BS THƠ

BS THƠ

BS THƠ

 

PK Răng hàm mặt

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS NGÀ - BS NGÂN

BS NGÀ - BS NGÂN

BS NGÀ - BS NGÂN

BS NGÀ - BS NGÂN

BS NGÀ - BS NGÂN

BS NGÀ - BS NGÂN

 

Phòng khám ung bướu

Sáng (8h20-11h30)  chiều (13h-16h30)

 

 

 

 

 

 

 

Khám chuyên gia trĩ – mạch máu

7h-15h

 

 

 

 

 

 

TS TRẦN MINH

HOÀNG

(Liên hệ tổng đài:

190054 54 66)

D. KHOA KHÁM IVF

Phòng khám

Thời gian

Thứ 2

12/11/2018

Thứ 3

13/11/2018

Thứ 4

14/11/2018

Thứ 5

15/11/2018

Thứ 6

16/11/2018

Thứ 7

17/11/2018

Chủ nhật

18/11/2018

Phòng hành chính số 1 Sáng – Chiều BS. Thiện BS. Thiện BS. Thiện BS. Thiện BS. Thiện BS. Thiện

Nghỉ

Phòng tư vấn số 2

Sáng – Chiều

BS. Tiến BS. Tiến BS. Tiến BS. Tiến BS. Tiến BS. Tiến
Phòng tư vấn số 3

Sáng – Chiều

BS. Dung BS. Dung BS. Dung BS. Dung BS. Dung BS. Dung
Phòng tư vấn số 4

Sáng – Chiều

BS. Ngọc BS. Ngọc BS. Ngọc BS. Ngọc BS. Ngọc BS. Ngọc
Phòng tư vấn số 5

Sáng

BS. Yến BS. Yến BS. Yến BS. Yến BS. Yến BS. Yến
Phòng tư vấn số 6

Sáng – Chiều

BS. Thập BS. Thập BS. Thập BS. Thập BS. Thập BS. Thập