LỊCH KHÁM BỆNH

(20/01/2020 – 26/01/2020)

A. SẢN PHỤ KHOA

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2

20/01/2020

Thứ 3

21/01/2020

Thứ 4

22/01/2020

Thứ 5

23/01/2020

Thứ 6

24/01/2020

Thứ 7

25/01/2020

Chủ nhật

26/01/2020

01

Sản – Phụ khoa

7h00 - 13h00

BS PHƯỢNG

BS HẢI

BS CÔNG

BS NHÂN

 

 

 

02

Sản – Phụ khoa

S: 8h00 - 11h30
C: 13h00 - 17h00

BS TRANG

BS NHÂN

BS BÍCH

 

 

 

 

04

Nội –Nội tiết

Sáng - chiều

TS LINH (S)

CHUYỂN ĐK

BS T. NHÂN

 

 

 

 

05

Sản – Phụ khoa

S: 8h00 - 12h30

C: 14h00 - 16h30

BS VINH

BS SỬ (7:00 -13:00)

BS HÙNG (7:00 - 13:00)

BS SỬ (7:00 - 13:00)

 

 

 

06

Sản – Phụ khoa

Sáng

BS HUỆ (S)

BS HUỆ (S)

BS HUỆ (S)

 

 

 

 

07

Sản – Phụ khoa

Sáng - chiều

BS NHAN (7:00 - 15:00)
BS HẰNG (H)

BS NHAN

BS NHAN
BS TUYỀN (H)

BS NHAN (7:00 - 13:00)

 

 

 

08

Nhũ – KHHGĐ

Sáng - chiều

BS NGHĨA

BS VÂN

BS VÂN

 

 

 

 

PK 12
TVTS - chọc ối

Sáng - chiều

BS SỬ (09:00 - 15:00)

 

 

 

 

 

 

 

B. PHÒNG KHÁM NHI

Phòng khám

Thời gian

Thứ 2

20/01/2020

Thứ 3

21/01/2020

Thứ 4

22/01/2020

Thứ 5

23/01/2020

Thứ 6

24/01/2020

Thứ 7

25/01/2020

Chủ nhật

26/01/2020

Trực cấp cứu

24h

Bs.T.Phương, Bs.Ngô Vũ

Bs.Vinh, Bs.Phúc

Bs.T.Giang, Bs.Toàn

Bs.Huệ, Bs Vũ

Bs.Huệ, Bs Vũ

Bs Toàn, Bs Thuấn, Bs A Thư

Bs Hồng, Bs Phúc, Bs Phượng

Phòng khám nhi 18

Sáng (7h-11h30)

 

 

 

Bs Lộc

Bs Lộc

 

Bs.Vinh

Chiều(13h-16h30)

Bs.Huệ

 

 

Bs Lộc

Bs Lộc

 

Bs.Vinh

Phòng khám nhi 19

Sáng (7h-11h30)

Bs.T.Phương

  Bs.V.Giang

Bs.V.Giang

 

 

 

 

Trưa (11h30-13h)

  Bs.Vũ

  Bs.Huệ

  Bs.Vũ

 

 

 

 

Chiều(13h-16h30)

  Bs.T.Phương

  Bs.V.Giang

Bs.V.Giang

 

 

 

 

Phòng khám nhi 14

Sáng (7h-11h30)

    Bs.Phúc

  Bs.Huệ

  Bs.Huệ

 

 

 

 

Chiều(13h-16h30)

    Bs.Phúc

  Bs.Nguyệt

  Bs.Nguyệt

 

 

 

 

Khám Tối

 

    Bs.Lộc

Bs.T.Giang

  Bs.Bé

 

 

 

 

Phòng khám hô hấp

Sáng (7h30-11h30)

  Bs.Lộc

  Bs.Minh (8h30-10h30)

Bs.Vinh 

 

 

 

 

Phòng khám Tai mũi họng 1

Sáng (7h-11h30)

Chiều(13h-16h30)

Bs Thi

Bs Thi

Bs Thi

 

 

 

 

Phòng khám da liễu

Sáng (9h – 11h)

Bs Việt Nam

Bs Việt Nam

Bs Việt Nam

 

 

 

 

Phòng tiêm ngừa 06

 

Sáng (7h-11h)

Bs Lương

Bs T Thư

Bs Lương

 

 

 

 

Chiều(13h-16h)

  Bs.Bé

    Bs.Bé

  Bs.Bé

 

 

 

 

Phòng tiêm ngừa 08

Sáng (7h-11h)

 

 

 

 

 

 

 

Phòng tiêm ngừa 09

Sáng (7h-11h)

Bs Thu Ba

Bs Thu Ba

Bs Thu Ba

 

 

 

 

Phòng tiêm ngừa 10

Sáng (7h-11h)

Bs Giao

Bs Công

Bs Giao

 

 

 

 

Chiều(13h-16h)

 

Bs Công

Bs Giao

 

 

 

 

Phòng Khám Dinh Dưỡng (Sản)

Sáng (7h-11h30)

Chiều(13h-16h30)

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Khám Dinh Dưỡng (Nhi)

Sáng (7h-11h)

  Bs.Bé

  Bs.Bé

  Bs.Bé

 

 

 

 

Phòng khám định kỳ

Sáng (7h-11h)

  Bs.Bé

Bs.T.Giang 

  Bs.Bé

 

 

 

 

 

C. KHOA KHÁM BỆNH ĐA KHOA

Phòng khám

Thời gian

Thứ 2

20/01/2020

Thứ 3

21/01/2020

Thứ 4

22/01/2020

Thứ 5

23/01/2020

Thứ 6

24/01/2020

Thứ 7

25/01/2020

Chủ nhật

26/01/2020

Trực cấp cứu ban ngày

7h – 17h

BS NHÂN

BS T THANH

BS ĐỨC

BS ÚT(T24)
BS QUANG (T24)

BS TH.BÌNH (T24)
BS KHÁNH(T24)

BS ĐIỀN (T24)
BS Đ.LIỆT (T24)

BS HIÊN (T24)
BS LIỆT (T24)

Trực cấp cứu ban đêm

17h – 7h

BS ĐỢI
BS Đ.LIỆT

BS PHI
BS QUANG

BS BÁ
BS THÁI

PK nội tổng quát

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

 

BS ĐỨC

 

BS ĐỨC(S)

 

 

 

PK Nội tim mạch

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS HOÀNG

BS HOÀNG

BS HOÀNG

 

 

 

 

PK Nội tiêu hóa

Nội soi tiêu hóa

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS BẢO HUY

BS BẢO HUY

BS BẢO HUY

BS BẢO HUY(S)

 

 

 

PK. Nội tiết

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS THANH

 

BS THANH

 

 

 

 

PK Ngoại tiết niệu

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS ÚT - BS THIỆN

BS ÚT - BS THIỆN

BS ÚT - BS THIỆN

BS ÚT (S)

 

 

 

PK Ngoại chấn thương

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS CHƠN - BS LINH

BS CHƠN - BS LINH (S)

BS CHƠN - BS LINH

BS CHƠN(S)

 

 

 

PK Ngoại tổng quát 1

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS HIÊN

BS ĐIỀN

BS TUẤN

 

 

 

 

PK Ngoại tổng quát 2

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS TIẾN

BS TIẾN

BS TIẾN

BS TIẾN(S)

 

 

 

PK Tai mũi họng

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS PHƯƠNG
BS DUYÊN

BS PHƯƠNG
BS DUYÊN

BS PHƯƠNG
BS DUYÊN

BS PHƯƠNG(S)

 

 

 

Phòng nội soi Tai mũi họng nhi

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS THI

BS THI

BS THI

 

 

 

 

PK Mắt

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS LIỆT

BS LIỆT

BS LIỆT

 

 

 

 

PK Răng hàm mặt

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS NGÀ

BS NGÀ

BS NGÀ

 

 

 

 

 

D. ĐƠN VỊ HỖ TRỢ SINH SẢN IVF PHƯƠNG CHÂU

Phòng khám

Thời gian

Thứ Hai

13/01/2020

Thứ Ba

14/01/2020

Thứ Tư

15/01/2020

Thứ Năm

16/01/2020

Thứ Sáu

17/01/2020

Thứ Bảy

18/01/2020

Chủ nhật

19/01/2020

Phòng Khám Và Tư Vấn

Phòng tư vấn số 2

(Siêu Âm)

Sáng – Chiều

BS. Thập

BS. Thập

BS. Thập

BS. Thanh

BS. Thanh

BS. Tiến

Nghỉ

Phòng tư vấn số 3

(Siêu Âm)

Sáng – Chiều

BS. Tiến

BS. Tiến

BS. Tiến

BS. Tiến

BS. Tiến

BS. Dung

Phòng tư vấn số 5

(Khám Phụ Khoa)

Sáng – Chiều

BS. Quang

BS. Quang

BS. Quang

BS. Quang

BS. Quang

BS. Thảnh

Phòng tư vấn số 9

(Khám Thai)

Sáng - Chiều

BS. Công

BS. Hùng

BS. Thi

BS. Thi

BS. Công

BS. Vân

Khu Thủ Thuật

Phòng số 1

(Siêu âm)

Sáng

BS. Dung

BS. Dung

BS. Dung

BS. Dung

BS. Dung

BS. Dung

Nghỉ

Phòng số 3

(Khám nam Khoa)

Sáng - Chiều

BS. Út - BS. Thiện

BS. Út - BS. Thiện

BS. Út - BS. Thiện

BS. Út - BS. Thiện

BS. Út - BS. Thiện

BS. Út - BS. Thiện

Phòng số 4

(Tư Vấn Phôi)

Sáng

BS. Ngọc

BS. Ngọc

BS. Ngọc

BS. Ngọc

BS. Ngọc

BS. Ngọc

 

LỊCH KHÁM BỆNH

(27/01/2020 – 02/02/2020)

A. SẢN PHỤ KHOA

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2

27/01/2020

Thứ 3

28/01/2020

Thứ 4

29/01/2020

Thứ 5

30/01/2020

Thứ 6

31/01/2020

Thứ 7

01/02/2020

Chủ nhật

02/02/2020

01

Sản – Phụ khoa

7h00 - 13h00

 

 

 

BS PHƯỢNG

BS HẢI

BS HÙNG

BS NHÂN

02

Sản – Phụ khoa

S: 8h00 - 11h30
C: 13h00 - 17h00

 

 

 

BS TRANG

BS BÍCH

BS CÔNG

 

04

Nội –Nội tiết

Sáng - chiều

 

 

 

NỘI TIẾT CHUYỂN ĐK
BS BÍCH (8:00 - 12:30)

BS T. THANH
BS TRANG (8:00 - 12:30)

BS T. NHÂN
BS BÍCH (8:00 - 12:30)

 

05

Sản – Phụ khoa

S: 8h00 - 12h30

C: 14h00 - 16h30

 

 

 

BS VINH (7:00 - 13:00)

BS NHÂN (7:00 - 13:00)

BS SỬ

BS SỬ

06

Sản – Phụ khoa

Sáng

 

 

 

BS HUỆ (S)

BS HUỆ (S)

BS HUỆ (S)

 

07

Sản – Phụ khoa

Sáng - chiều

 

 

 

BS NHAN - BS TUYỀN (H)

BS NHAN - BS HẰNG (H)

BS NHAN (7:00 - 15:00)
BS HẰNG (H)

BS NHAN

08

Nhũ – KHHGĐ

Sáng - chiều

 

 

 

BS NGHĨA

BS NGHĨA

BS NGHĨA

 

PK 12
TVTS - chọc ối

Sáng - chiều

 

 

 

BS SỬ (09:00 - 15:00)

 

 

 

 

B. PHÒNG KHÁM NHI

Phòng khám

Thời gian

Thứ 2

27/01/2020

Thứ 3

28/01/2020

Thứ 4

29/01/2020

Thứ 5

30/01/2020

Thứ 6

31/01/2020

Thứ 7

01/02/2020

Chủ nhật

02/02/2020

Trực cấp cứu

24h

Bs Vinh, Bs Phúc

Bs Huệ, Bs Tuân, Bs M. Thư

Bs Ngô Vũ, Bs T Phương

Bs Bé, Bs Hồng

Bs T Giang, Bs Toàn

Bs Vinh, Bs N Phương

Bs.Lộc Bs.Ngô Vũ(17h), Bs.Vũ(11g30-13g)

Phòng khám nhi 18

Sáng (7h-11h30)

Bs T Giang

Bs Ngô Vũ

Bs Lộc

 

 

Bs.Vinh

Bs.N.Phương

Chiều(13h-16h30)

Bs T Giang

Bs Ngô Vũ

Bs Lộc

Bs.Lộc

 

 

 

Phòng khám nhi 19

Sáng (7h-11h30)

 

 

 

Bs.N.Phương

Bs.T.Phương

Bs.T.Phương

  Bs.Lộc

Trưa (11h30-13h)

 

 

 

Bs.T.Giang

  Bs.Phúc

  Bs.Lộc

Bs.N.Phương

Chiều(13h-16h30)

 

 

 

Bs.N.Phương

Bs.T.Phương

Bs.T.Phương

  Bs.Vũ

Phòng khám nhi 14

Sáng (7h-11h30)

 

 

 

Bs.T.Giang

  Bs.Bé

    Bs.Bé

  Bs.Bé

Chiều(13h-16h30)

 

 

 

Bs.Nguyệt

Bs.Nguyệt

  Bs.Nguyệt

    Bs.Bé

Khám Tối

 

 

 

 

  Bs.Lộc

Bs.N.Phương

  Bs.Bé

 

Phòng khám hô hấp

Sáng (7h30-11h30)

 

 

 

  Bs.Lộc

Bs.Vinh

  Bs.Lộc

 

Phòng khám Tai mũi họng 1

Sáng (7h-11h30)

Chiều(13h-16h30)

 

 

 

Bs Thi

Bs Thi

Bs Thi

 

Phòng khám da liễu

Sáng (9h – 11h)

 

 

 

Bs Việt Nam

Bs Việt Nam

Bs Việt Nam

 

Phòng tiêm ngừa 06

Sáng (7h-11h)

 

 

 

Bs Công

Bs Lương

Bs Lương

Bs Giao

Chiều(13h-16h)

 

 

 

    Bs.Bé

Bs.N.Phương

  Bs.Bé

Bs Giao

Phòng tiêm ngừa 08

Sáng (7h-11h)

 

 

 

 

 

Bs Công

Bs Hiển

Phòng tiêm ngừa 09

Sáng (7h-11h)

 

 

 

Bs Thu Ba

Bs Thu Ba

Bs Thu Ba

 

Phòng tiêm ngừa 10

Sáng (7h-11h)

 

 

 

Bs T Thư

Bs Giao

Bs Giao

Bs Công

Chiều(13h-16h)

 

 

 

Bs T Thư

Bs Giao

Bs Giao

Bs Công

Phòng Khám Dinh Dưỡng (Sản)

Sáng (7h-11h30)

Chiều(13h-16h30)

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Khám Dinh Dưỡng (Nhi)

Sáng (7h-11h)

 

 

 

  Bs.Bé

Bs.N.Phương

Bs.N.Phương

 

Phòng khám định kỳ

Sáng (7h-11h)

 

 

 

  Bs.Bé

Bs.T.Giang

Bs.N.Phương

 

 

C. KHOA KHÁM BỆNH ĐA KHOA

Phòng khám

Thời gian

Thứ 2

27/01/2020

Thứ 3

28/01/2020

Thứ 4

29/01/2020

Thứ 5

30/01/2020

Thứ 6

31/01/2020

Thứ 7

01/01/2020

Chủ nhật

02/01/2020

Trực cấp cứu ban ngày

7h – 17h

BS BÁ
 BS QUANG

BS PHI
BS B.NGHĨA

BS ĐỢI
BS Đ.LIỆT

BS T THANH

BS KHÁNH DUY

BS KHÁNH

BS KHÁNH DUY

Trực cấp cứu ban đêm

17h – 7h

BS TH.BÌNH
BS THÁI

BS HIÊN
BS TH.NGUYÊN

BS ÚT
BS DŨNG

BS ĐIỀN
BS B.NGHĨA

PK nội tổng quát

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

 

 

 

BS ĐỨC

 

BS ĐỨC

BS ĐỨC(S)

PK Nội tim mạch

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

 

 

 

BS HOÀNG

BS HOÀNG

BS HOÀNG (S)

 

PK Nội tiêu hóa

Nội soi tiêu hóa

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

 

 

 

BS BẢO HUY

BS BẢO HUY

BS BẢO HUY (S)

 

PK. Nội tiết

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

 

 

 

 

BS NHÂN

BS THANH(S)

 

PK Ngoại tiết niệu

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

 

 

 

BS ÚT (S) - BS THIỆN

BS ÚT - BS THIỆN

BS ÚT - BS THIỆN

 

PK Ngoại chấn thương

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

 

 

 

BS CHƠN - BS LINH

BS CHƠN (S) - BS LINH

BS CHƠN - BS LINH

BS LẬP

PK Ngoại tổng quát 1

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

 

 

 

BS ĐỢI

BS TUẤN

BS HIÊN

BS ĐIỀN

PK Ngoại tổng quát 2

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

 

 

 

BS TIẾN

BS TIẾN

BS TIẾN (S)

 

PK Tai mũi họng

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

 

 

 

BS PHƯƠNG
BS DUYÊN

BS PHƯƠNG
BS DUYÊN

BS PHƯƠNG
BS DUYÊN

BS DUYÊN

Phòng nội soi Tai mũi họng nhi

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

 

 

 

BS THI

BS THI

BS THI

 

PK Mắt

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

 

 

 

BS LIỆT

BS LIỆT

BS LIỆT
BS KIỀU (C )

 

PK Răng hàm mặt

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

 

 

 

BS NGÀ

BS NGÀ

BS NGÀ