LỊCH KHÁM BỆNH

(10/08/2020 – 16/08/2020)

A. SẢN PHỤ KHOA

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2

10/08/2020

Thứ 3

11/08/2020

Thứ 4

12/08/2020

Thứ 5

13/08/2020

Thứ 6

14/08/2020

Thứ 7

15/08/2020

Chủ nhật

16/08/2020

01

Sản – Phụ khoa

7h00 - 13h00

Bs Bích

Bs Công

Bs Phượng

Bs Thi

Bs Nhân

Bs Bích

Bs Công

02

Sản – Phụ khoa

S: 8h00 - 11h30
C: 13h00 - 17h00

Bs Vinh

Bs Phượng

Bs Thi

Bs Hùng

Bs Bích

Bs Hạnh Nhân

 

04

Nội –Nội tiết

Sáng - chiều

Bs Thanh (S)

 

 

 

Bs Thành Nhân (S)

Bs Thành Nhân (S)

 

05

Sản – Phụ khoa

7h00 - 13h00

Bs Vân

Bs Vô

Bs Sử

Bs Sử

Bs Hùng

Bs Vô

 

06

Sản – Phụ khoa

S: 8h00 - 12h30

C: 14h00 - 16h30

Bs Huệ (S)

Bs Huệ (S)

Bs Huệ (S)

Bs Huệ (S)

Bs Huệ (S)

Bs Huệ (S)

Bs Vân

07

Sản – Phụ khoa

Sáng - chiều

Bs Nhan
Bs Thu (H)

Bs Hạnh Nhân

Bs Trang

Bs Nhan

Bs Hạnh Nhân
Bs Thu (H)

Bs Nhan
Bs Tuyền (H)

Bs Nhan

08

Nhũ – KHHGĐ

Sáng - chiều

Bs Nghĩa

Bs Nghĩa

Bs Nghĩa

Bs Nghĩa

Bs Nghĩa

Bs Nghĩa

 

PK 12
TVTS - chọc ối

Sáng - chiều

Bs Hạnh Nhân

Bs Đan phụ trách

Bs H Nhân phụ trách

Bs Hạnh Nhân

Bs Đan phụ trách

Bs H Nhân phụ trách

 

 

B. PHÒNG KHÁM NHI

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2

10/08/2020

Thứ 3

11/08/2020

Thứ 4

12/08/2020

Thứ 5

13/08/2020

Thứ 6

14/08/2020

Thứ 7

15/08/2020

Chủ nhật

16/08/2020

PK NGOÀI GIỜ

Trưa

Bs T.Phương

  Bs TGiang

  Bs TGiang

  Bs Vũ

  Bs Phúc

Bs Lộc

Bs N.Phương

PK 19

Sáng/Chiều

Bs Hồng/Bs Phúc

Bs Phúc/Bs T.Phương

Bs Vũ/Bs Vũ

Bs Phúc/Bs Phúc

Bs Phúc/Bs Phúc

Bs Phúc/Bs Phúc

Bs Lộc/Bs Lộc

PK 14

Sáng/Chiều

Bs T.Phương/Bs Nguyệt

Bs T.Phương/Bs Nguyệt

Bs T.Phương/Bs Nguyệt

Bs Vũ/Bs Nguyệt

Bs T.Phương/Bs Nguyệt

Bs T.Phương/Bs Nguyệt

Bs N.Phương/

PK HÔ HẤP

Sáng

Bs Vinh

Bs Minh

Bs Lộc

Bs Vinh

OFF

Bs Lộc

 

PK TAI MŨI HỌNG

Sáng + Chiều

Bs Thi

Bs Thi

Bs Thi

Bs Thi

Bs Thi

Bs Thi

 

PK DA LIỄU

Sáng
7:30 - 11:00

Bs Việt Nam

Bs Việt Nam

Bs Việt Nam

Bs Việt Nam

Bs Việt Nam

Bs Việt Nam

 

P. TIÊM NGỪA 06

Sáng

Bs. Lương

Bs. Thịnh

Bs. Lương

Bs. Hà

Bs. Ngọc

Bs. Lương

Bs. Hòa

P. TIÊM NGỪA 08

Sáng

Bs. Hà

 

 

 

 

Bs. Công

Bs. Công

P. TIÊM NGỪA 09

Sáng

Bs. Thu Ba

Bs. Thu Ba

Bs. Thu Ba

Bs. Thu Ba

Bs. Thu Ba

Bs. Thu Ba

Bs. Lương

 

Chiều

Bs. Hà

Bs. Công

Bs. Hà

Bs. Thịnh

Bs. Thịnh

Bs. Công

Bs. Lương

P. TIÊM NGỪA 10

Sáng

Bs. Giao

Bs. Thư
Bs. Linh

Bs. Ngọc

Bs. Công
Bs. My

Bs. Giao
Bs. Linh

Bs. Giao
Bs. My

Bs. Giao

 

Chiều

Bs. Giao
Bs. My

Bs. Ngọc

Bs. Giao

Bs. Công

Bs. Giao

Bs. Ngọc

Bs. Giao

PK ĐỊNH KỲ

Sáng

  Bs Phúc

Bs Hồng

Bs Hồng

    Bs Bé

Bs T.Giang

 Bs Hồng

 

PK DINH DƯỠNG

Sáng

Bs N.Phương

    Bs Bé

    Bs Bé

Bs N.Phương

    Bs Bé

Bs N.Phương

 

 

Chiều

Bs N.Phương

    Bs Bé

    Bs Bé

Bs N.Phương

    Bs Bé

Bs N.Phương

 

TRỰC NHI -
SƠ SINH

24h

Bs Tuân+ Bs Phượng

Bs Phúc+ Bs A.Thư

Bs T.Phương+ Bs Đạt

Bs Vinh+ Bs N.Phương

Bs T.Giang+ Bs M.Thư

Bs T.Phương+ Bs Phượng

Bs Phúc+ Bs Ngô Vũ(từ 16h30)

 

C. KHOA KHÁM BỆNH ĐA KHOA

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2

10/08/2020

Thứ 3

11/08/2020

Thứ 4

12/08/2020

Thứ 5

13/08/2020

Thứ 6

14/08/2020

Thứ 7

15/08/2020

Chủ nhật

16/08/2020

P. CẤP CỨU

Ngày
(7h - 17h)

Bs Nhân

Bs Th.Thanh

Bs Hậu

Bs Th.Thanh

Bs Hậu

Bs Duy

Bs Duy

Đêm
(17h - 7h)

Bs Điền
Bs Bảo

Bs Hiên
Bs Bảo

Bs Bình
Bs B.Nghĩa

Bs Đợi
Bs T.Đức

Bs Bá
Bs T.Đức

Bs Phi
Bs Dũng

Bs Út
Bs B.Nghĩa

PK. Nội tim mạch

Sáng - Chiều

Bs Hoàng

Bs Hoàng

Bs Hoàng

Bs Hoàng

Bs Hoàng

Bs Hoàng(S)

 

PK. Nội Tiết

Sáng - Chiều

Ts Linh(S)
Bs Th.Thanh(C)

Bs Hậu

Bs Nhân

Bs Hậu(S)

Bs Th.Thanh(S)
Bs Nhân (C)

Bs Th.Thanh

 

PK. Nội Tổng quát

Sáng - Chiều

Bs Hậu (S)

Bs Đức

Bs Th.Thanh (S)

Bs Đức

 

 

Bs Đức(S)

Nội Tiết Sản

Sáng - Chiều

Bs Th.Thanh (S)

 

 

 

Bs Nhân(S)

Bs Nhân(S)

 

PK. Nội Tiêu hóa
Nội soi tiêu hóa

Sáng - Chiều

Bs Bảo Huy

Bs Bảo Huy

Bs Bảo Huy

Bs Bảo Huy

Bs Bảo Huy

Bs Bảo Huy(S)

 

Nội soi tiêu hóa (thường trực)

Sáng

 

 

 

 

 

 

Bs Bảo Huy(S)

PK. Ngoại tiết niệu

Sáng - Chiều

Bs Út -Bs Thiện

Bs Út -Bs Thiện

Bs Út -Bs Thiện

Bs Út(S) -Bs Thiện

Bs Út -Bs Thiện

Bs Út -Bs Thiện

 

PK. Ngoại chấn thương

Sáng - Chiều

Bs Chơn - Bs Linh

Bs Chơn - Bs Linh(S)

Bs Chơn - Bs Linh

Bs Chơn - Bs Linh

Bs Chơn(S) - Bs Linh

Bs Chơn - Bs Linh

 

PK. Ngoại tổng quát 1

Sáng - Chiều

Bs Điền

Bs Hiên

Bs Bình

Bs Đợi

Bs Tuấn

Bs Phi

Bs Bá

PK. Ngoại tổng quát 2

Sáng - Chiều

Bs Tiến

Bs Tiến

Bs Tiến

Bs Tiến

Bs Tiến

Bs Tiến(S)

 

PK. Tai mũi họng

Sáng - Chiều

Bs Phương
Bs Duyên

Bs Phương
Bs Duyên

Bs Phương
Bs Duyên

Bs Phương
Bs Duyên

Bs Phương
Bs Duyên

Bs Phương

Bs Phương

PK. Tai mũi họng nhi

Sáng - Chiều

Bs Thi

Bs Thi

Bs Thi

Bs Thi

Bs Thi

Bs Thi

PK. Mắt

Sáng - Chiều

Bs Thơ - Bs Liệt

Bs Thơ - Bs Liệt

Bs Thơ - Bs Liệt

Bs Thơ - Bs Liệt

Bs Thơ - Bs Liệt

Bs Liệt

 

PK. Răng hàm mặt

Sáng - Chiều

Bs Ngà - Bs Sơn

Bs Ngà

Bs Ngà - Bs Sơn

Bs Ngà

Bs Ngà

Bs Ngà - Bs Sơn

 

 

D. ĐƠN VỊ HỖ TRỢ SINH SẢN IVF PHƯƠNG CHÂU

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2

10/08/2020

Thứ 3

11/08/2020

Thứ 4

12/08/2020

Thứ 5

13/08/2020

Thứ 6

14/08/2020

Thứ 7

15/08/2020

Chủ nhật

16/08/2020

Phòng Khám Và Tư Vấn

Phòng tư vấn số 2

(Siêu Âm)

Sáng – Chiều

BS. Thanh BS. Thanh BS. Thanh (S) BS. Thanh BS. Thanh

BS. Thanh

Nghỉ

Phòng tư vấn số 3

(Siêu Âm)

Sáng – Chiều

BS. Tiến (S) BS. Tiến BS. Tiến  BS. Tiến BS. Tiến BS. Tiến

Phòng tư vấn số 5

(Khám Phụ Khoa)

Sáng

BS. Quang

BS. Thảnh

BS. Quang

BS. Thảnh

BS. Quang

BS. Thảnh

BS. Quang

BS. Thảnh

BS. Quang

BS. Thảnh

BS. Thảnh (S)

Phòng tư vấn số 7 Sáng – Chiều

BS. Dung

BS. Dung(S) BS. Dung BS. Dung BS. Dung

BS. Dung

Phòng tư vấn số 9

(Khám Thai)

Sáng

BS. Trang

BS. Thi

BS. Tư BS. Trang BS. Trang BS. Tư

Khu Thủ Thuật

Phòng số 1

(Siêu âm)

Sáng

BS. Đan

BS. Thập

BS. Đan

BS. Thập

BS. Đan

BS. Thập

BS. Đan

BS. Thập (S)

BS. Đan

BS. Thập

BS. Đan

BS. Thập

Nghỉ

Phòng số 3

(Khám nam Khoa)

Sáng - Chiều

BS. Út - BS. Thiện BS. Út - BS. Thiện BS. Út - BS. Thiện BS. Út - BS. Thiện BS. Út - BS. Thiện

BS. Út - BS. Thiện

Phòng số 4

(Tư Vấn Phôi)

Sáng

BS. Ngọc BS. Ngọc BS. Ngọc BS. Ngọc BS. Ngọc BS. Ngọc

Phòng số 5

(Tư Vấn Phôi)

Sáng BS. Yến BS. Yến BS. Yến BS. Yến BS. Yến BS. Yến