LỊCH KHÁM BỆNH

10/12/2018 – 16/12/2018

A. SẢN PHỤ KHOA

Phòng khám

Thời gian

Thứ 2

10/12/2018

Thứ 3

11/12/2018

Thứ 4

12/12/2018

Thứ 5

13/12/2018

Thứ 6

14/12/2018

Thứ 7

15/12/2018

Chủ nhật

16/12/2018

Trực PS-CC

24h

BS NHÂN - BS VÔ

BS TƯ - BS H. NHÂN

BS CÔNG - BS NHAN

BS THI - BS THANH

BS LINH - BS BÍCH

BS HÙNG - BS SỬ

BS PHƯỢNG - BS VINH

Phòng khám 1 - 2

Sáng (7h-11h30)  Chiều (13h-16h30)

BS TƯ (7h - 13h)
BS THANH

BS CÔNG (7h - 13h)
BS TRANG

BS THI (7h - 13h)
BS HÙNG

BS LINH (7h - 13h)
BS TRANG

BS HÙNG (7h - 13h)
BS PHƯỢNG

BS THANH (7h - 13h)
BS NHÂN

BS NHÂN (8h - 13h)

Phòng khám 4 - 5

Sáng (7h-11h30)

BS HẠNH NHÂN

BS NHÃ ĐAN
BS HUẾ (S-C)

BS HỒNG

BS NHÃ ĐAN

BS HUẾ (S-C)

BS HUẾ (7h - 15h)

 

Phòng khám 6

Sáng (7h-11h30)

BS HUỆ

BS HUỆ

BS HUỆ

BS HUỆ

BS HUỆ

BS HUỆ

BS NHAN (S-C)

Phòng khám 7

Sáng (7h-11h30)  Chiều (13h-16h30)

BS TRANG

BS NHAN

BS TRANG   

BS PHƯỢNG

BS TRANG   

BS HẠNH NHÂN

BS THANH (S-C)

Phòng khám 8

Sáng (7h-11h30)

BS NGHĨA

BS NGHĨA

BS NGHĨA

BS NGHĨA

BS NGHĨA

BS NGHĨA

 

Tư vấn dịch vụ sanh

Sáng (7h-11h30)

BS VÂN

 

 

 

 

BS THI

 

 

B. PHÒNG KHÁM NHI

 

Phòng khám

Thời gian

Thứ 2

10/12/2018

Thứ 3

11/12/2018

Thứ 4

12/12/2018

Thứ 5

13/12/2018

Thứ 6

14/12/2018

Thứ 7

15/12/2018

Chủ nhật

16/12/2018

Trực cấp cứu

24h

BS SANG - BS BÉ - BS THUẤN - BS LÀNH

BS THUẤN - BS CHÂU - BS TOÀN

BS NGHĨA - BS T PHƯƠNG - BS VŨ

BS OANH - BS LÀNH

BS VŨ - BS HUỆ - BS TOÀN

BS HỒNG - BS VINH

BS VŨ - BS V. GIANG - BS SANG - BS HẢO

Phòng khám nhi 1

Sáng (7h-11h30)

BS CHÂU

BS HUỆ

BS CHÂU

BS CHÂU

BS HỒNG

BS OANH

BS LÀNH

 

Trưa (11h30-13h)

BS CHÂU

BS OANH

BS BÉ

BS BÉ

BS T PHƯƠNG

BS CHÂU

BS LÀNH

 

Chiều(13h-16h30)

BS CHÂU

BS CHÂU

BS HỒNG

BS CHÂU

BS HUỆ

BS OANH

BS LÀNH

 

Tối (16h30-19h)

BS LỘC

BS N PHƯƠNG

BS BÉ

BS V GIANG

BS T PHƯƠNG

BS OANH

 

Phòng khám nhi 2

Sáng (7h-11h30)

BS HUỆ

BS LỘC

BS HUỆ

BS OANH

BS HUỆ

BS HUỆ

BS N PHƯƠNG

 

Chiều(13h-16h30)

BS HUỆ

BS HUỆ

BS HUỆ

BS NGUYỆT

BS NGUYỆT

BS NGUYỆT

 

Phòng khám hẹn giờ

Sáng (7h-11h30)

BS HƯỞNG

 

BS HƯỞNG

 

BS HƯỞNG

BS MINH

 

Phòng khám Tai mũi họng

Sáng (7h-11h30)

 

 

 

 

 

BS HẠNH

 

 

Chiều(13h-16h30)

 

 

 

 

 

BS HẠNH

 

Phòng khám da liễu

Sáng (9h – 11h)

 BS VIỆT NAM

 BS VIỆT NAM

 BS VIỆT NAM

 BS VIỆT NAM

 BS VIỆT NAM

 

 

Phòng tiêm ngừa 1

Sáng (7h-11h)

BS GIAO

BS GIAO

BS GIAO

BS GIAO

BS GIAO

BS N PHƯƠNG

BS CÔNG

Phòng tiêm ngừa 2

Sáng (7h-11h)

BS THU BA

BS THU BA

BS THU BA

BS THU BA

 

BS HỒNG

BS HIỂN

 

Chiều(13h-16h30)

BS HÒA

BS HÒA

BS HÒA

BS HÒA

 

 

 

Phòng tiêm ngừa 3

Sáng (7h-11h)

BS CÔNG

BS HÒA

BS HÒA

BS HÒA

BS HÒA

BS CÔNG

BS ANH PHƯƠNG

 

Chiều(13h-16h30)

BS N PHƯƠNG

BS N PHƯƠNG

BS BÉ

BS BÉ

BS CHÂU

BS N PHƯƠNG

BS ANH PHƯƠNG

Phòng tiêm ngừa 3

Sáng (7h-11h)

BS HÒA

 

 

 

 

 

 

PK ĐỊNH KỲ + HHTN

Sáng (7h-11h)

BS N PHƯƠNG

BS N PHƯƠNG

BS BÉ

BS BÉ

BS CHÂU

BS BÉ

 

C. KHOA KHÁM BỆNH ĐA KHOA

Phòng khám

Thời gian

Thứ 2

10/12/2018

Thứ 3

11/12/2018

Thứ 4

12/12/2018

Thứ 5

13/12/2018

Thứ 6

14/12/2018

Thứ 7

15/12/2018

Chủ nhật

16/12/2018

Trực cấp cứu ban ngày

7h – 17h

BS BẢO

BS THANH

BS THANH

BS THANH

BS QUANG  

BS KHÁNH

BS LIÊN

Trực cấp cứu ban đêm

17h – 7h

BS T. ĐỨC
BS HIÊN

BS THÁI
BS BÌNH

BS B. NGHĨA
BS PHI

BS ÂN
BS ĐIỀN

BS DŨNG
BS ĐỢI

BS BÁ
BS T. ĐỨC

BS QUANG
BS ÚT

PK nội tổng quát

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

 

 

BS ĐỨC

BS ĐỨC

BS ĐỨC

BS ĐỨC

 

PK Nội tim mạch

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS HOÀNG

BS HOÀNG

BS HOÀNG

BS HOÀNG

BS HOÀNG

BS HOÀNG (S)

BS ĐỨC (S)

PK Nội tiêu hóa

Nội soi tiêu hóa

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS BẢO HUY

BS BẢO HUY

BS BẢO HUY

BS BẢO HUY

BS BẢO HUY

BS BẢO HUY (S)

 

PK. Nội tiết

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS HUẾ

BS NHÂN

BS NHÂN

BS HUẾ

BS NHÂN

BS NHÂN

 

PK Ngoại tiết niệu

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS ÚT

BS ÚT

BS ÚT

BS ÚT

BS ÚT

BS ÚT

 

PK Ngoại chấn thương

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS CHƠN

BS CHƠN

BS CHƠN

BS CHƠN

BS CHƠN

BS HỢP TÁC

BS HỢP TÁC

PK Ngoại thần kinh

Sáng (7h-11h30)

BS TÙNG

BS TÙNG

BS TÙNG

BS TÙNG

BS TÙNG

BS TÙNG

 

PK Ngoại tổng quát 1

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS BÌNH

BS PHI

BS BÁ

BS ĐỢI

BS TUẤN

BS ĐIỀN

BS HIÊN

PK Ngoại tổng quát 2

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS TIẾN

BS TIẾN

BS TIẾN

BS TIẾN

BS TIẾN

BS TIẾN (S)

 

PK Tai mũi họng

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS DUYÊN

BS PHƯƠNG

BS PHƯƠNG

BS PHƯƠNG
BS DUYÊN

BS PHƯƠNG
BS KEO

BS DUYÊN
BS KEO

BS KEO

Phòng nội soi Tai mũi họng nhi

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS THI

BS THI
BS DUYÊN

BS THI
BS DUYÊN

BS THI

BS THI

BS THI

 

PK Mắt

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS THƠ

BS THƠ

BS THƠ

BS THƠ

BS THƠ

BS THƠ

 

PK Răng hàm mặt

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS NGÀ - BS NGÂN

BS NGÀ - BS NGÂN

BS NGÀ - BS NGÂN

BS NGÀ - BS NGÂN

BS NGÀ - BS NGÂN

BS NGÀ - BS NGÂN

 

Phòng khám ung bướu

Sáng (8h20-11h30)  chiều (13h-16h30)

 

 

 

 

 

 

 

Khám chuyên gia trĩ – mạch máu

7h-15h

 

 

 

 

 

 

TS TRẦN MINH

HOÀNG

(Liên hệ tổng đài:

190054 54 66)

 

D. ĐƠN VỊ HỖ TRỢ SINH SẢN IVF PHƯƠNG CHÂU

Phòng khám

Thời gian

Thứ 2

10/12/2018

Thứ 3

11/12/2018

Thứ 4

12/12/2018

Thứ 5

13/12/2018

Thứ 6

14/12/2018

Thứ 7

15/12/2018

Chủ nhật

16/12/2018

Phòng hành chính số 1 Sáng – Chiều BS. Thiện BS. Thiện BS. Thiện BS. Thiện BS. Thiện BS. Thiện

Nghỉ

Phòng tư vấn số 2

Sáng – Chiều

BS. Tiến BS. Tiến BS. Tiến BS. Tiến BS. Tiến BS. Tiến
Phòng tư vấn số 3

Sáng – Chiều

BS. Dung BS. Dung BS. Dung BS. Dung BS. Dung BS. Dung
Phòng tư vấn số 4

Sáng – Chiều

BS. Ngọc BS. Ngọc BS. Ngọc BS. Ngọc BS. Ngọc BS. Ngọc
Phòng tư vấn số 5

Sáng

BS. Yến BS. Yến BS. Yến BS. Yến BS. Yến BS. Yến
Phòng tư vấn số 6

Sáng – Chiều

BS. Thập BS. Thập BS. Thập BS. Thập BS. Thập BS. Thập