LỊCH KHÁM BỆNH

(18/11/2019 – 24/11/2019)

A. SẢN PHỤ KHOA

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2

18/11/2019

Thứ 3

19/11/2019

Thứ 4

20/11/2019

Thứ 5

21/11/2019

Thứ 6

22/11/2019

Thứ 7

23/11/2019

Chủ nhật

24/11/2019

01

Sản – Phụ khoa

7h00 - 13h00

BS CÔNG

BS NHÂN

BS LINH

BS PHƯỢNG

BS BÍCH

BS SỬ

BS NHÂN

02

Sản – Phụ khoa

S: 8h00 - 11h30
C: 13h00 - 17h00

BS NHÂN

BS HÙNG

BS PHƯỢNG

BS HÙNG

BS NHÂN

BS CÔNG

BS SỬ

04

Nội –Nội tiết

S: 8h00 - 12h30

C: 14h00 - 16h30

BS T. THANH

OFF

BS T. NHÂN

OFF

BS T. THANH

BS HUẾ (S)

 

05

Sản – Phụ khoa

Sáng - chiều

BS TRANG

BS TRANG

BS NHAN - BS TUYỀN (H)

BS SỬ

BS NHAN - BS HƯNG (H)

BS BÍCH

 

06

Sản – Phụ khoa

Sáng

BS HUỆ(S)

BS HUỆ(S)

BS HÙNG (S) - BS HẢI (C)

BS HUỆ

BS HUỆ(S) - BS HẢI (C)

BS HUỆ (S)

 

07

Sản – Phụ khoa

Sáng - chiều

BS NHAN - BS HẰNG (H)
 (7:00 - 15:00)

BS NHAN - BS TUYỀN (H)

BS TRANG

BS NHAN - BS HẰNG

BS TRANG

BS NHAN - BS TUYỀN (H)

BS NHAN

08

Nhũ – KHHGĐ

Sáng - chiều

BS NGHĨA

BS NGHĨA

BS NGHĨA

BS NGHĨA

BS NGHĨA

BS NGHĨA

 

PK 12
TVTS - chọc ối

Sáng - chiều

BS SỬ

 

 

BS SỬ

 

 

 

 

B. PHÒNG KHÁM NHI

Phòng khám

Thời gian

Thứ 2

18/11/2019

Thứ 3

19/11/2019

Thứ 4

20/11/2019

Thứ 5

21/11/2019

Thứ 6

22/11/2019

Thứ 7

23/11/2019

Chủ nhật

24/11/2019

Trực cấp cứu

24h

Bs.Nghĩa   Bs.Hồng Bs.Phượng     Bs.Bé(11g30-13g+16g30-20g)

Bs.T.Phương
Bs.T.Giang

Bs.Văn  Bs.Thuấn Bs.M.Thư

Bs.Quân
Bs.Bé
Bs.A.Thư

Bs.Phúc
Bs.Sang
Bs.Huệ(11g30-13g+16g30-20g)

Bs.Nghĩa
Bs.N.Phương
Bs.Thuấn(11g30-13g+16g30-20g)


Bs.Vinh
Bs.Toàn

Phòng khám nhi 18

Sáng (7h-11h30)

Bs.Quyên

Bs.Quyên

Bs.Quyên

Bs.Quyên

Bs.Quyên

Bs.Quyên

 

Chiều(13h-16h30)

Bs.Thuấn

Bs.Thuấn

Bs.Thuấn

Bs.Vũ

Bs.Phúc

Bs.Lộc

 

Phòng khám nhi 19

Sáng (7h-11h30)

Bs.Thuấn

Bs.Thuấn

Bs.Vũ

Bs.Vũ

Bs.Phúc

Bs.Thuấn

Bs.Bé

Trưa (11h30-13h)

Bs.Huệ

Bs.V.Giang

Bs.Huệ

Bs.T.Phương

Bs.V.Giang

Bs.T.Phương

Bs.Bé

Chiều(13h-16h30)

Bs.T.Giang

Bs.Huệ

Bs.Huệ

Bs.Huệ

Bs.Huệ

Bs.Huệ

Bs.Bé

Phòng khám nhi 14

Sáng (7h-11h30)

Bs.Huệ

Bs.Huệ

Bs.Huệ

Bs.Huệ

Bs.Huệ

Bs.Huệ

Bs.T.Giang

Chiều(13h-16h30)

Bs.Nguyệt

Bs.Nguyệt

Bs.Nguyệt

Bs.Nguyệt

Bs.Nguyệt

Bs.Nguyệt

Bs.T.Giang

Khám Tối

 

Bs.Thuấn

Bs.Bé

Bs.Vũ

Bs.Vũ

Bs.N.Phương

Bs.Lộc

 

Phòng khám hô hấp

Sáng (7h30-11h30)

Bs.Lộc

Bs.Minh
(8h30-10h30)

Bs.Thuấn

Bs.Lộc

Bs.Lộc

Bs.Lộc

 

Phòng khám Tai mũi họng 1

Sáng (7h-11h30)

Chiều(13h-16h30)

BS THI

BS THI

BS THI

BS THI

BS THI

BS DUYÊN

 

Phòng khám da liễu

Sáng (9h – 11h)

BS VIỆT NAM

BS VIỆT NAM

BS VIỆT NAM

BS VIỆT NAM

BS VIỆT NAM

BS VIỆT NAM

 

Phòng tiêm ngừa 05

Sáng (7h-11h)

Bs.Giao

Bs.T.Thư

Bs.Công

Bs.T.Thư

Bs.Giao

Bs.Giao

Bs Việt

Chiều(13h-16h)

 

 

 

 

 

 

Bs Việt

Phòng tiêm ngừa 08

Sáng (7h-11h)

 

 

 

 

 

Bs Công

 

Phòng tiêm ngừa 09

Sáng (7h-11h)

Bs Lương

Bs Thu Ba

Bs Thu Ba

Bs Thu Ba

Bs Thu Ba

Bs Thu Ba

Bs Hiển

Phòng tiêm ngừa 10

Sáng (7h-11h)

Bs Thu Ba

Bs.Công

Bs.T.Thư

Bs.Công

Bs Lương

Bs Lương

Bs Thu Ba

Chiều(13h-16h)

Bs.Công

Bs.Công

Bs.T.Thư

Bs.Công

Bs.Giao

Bs Viẹt

Bs Thu Ba

Phòng Khám Dinh Dưỡng (Sản)

Sáng (7h-11h30)

Chiều(13h-16h30)

 

 

 

 

Bs.N.Phương

Bs.N.Phương

 

Phòng Khám Dinh Dưỡng (Nhi)

Sáng (7h-11h)

Bs.Bé

Bs.Bé

Bs.Bé

 

Bs.N.Phương

 

 

Phòng khám định kỳ

Sáng (7h-11h)

Bs.T.Giang

Bs.T.Giang

Bs.T.Giang

Bs.Bé

Bs.T.Giang

Bs.N.Phương

 

 

C. KHOA KHÁM BỆNH ĐA KHOA

Phòng khám

Thời gian

Thứ 2

18/11/2019

Thứ 3

19/11/2019

Thứ 4

20/11/2019

Thứ 5

21/11/2019

Thứ 6

22/11/2019

Thứ 7

23/11/2019

Chủ nhật

24/11/2019

Trực cấp cứu ban ngày

7h – 17h

BS NHÂN

BS T THANH

BS DUY

BS T THANH

BS HUẾ

BS KHÁNH

BS DUY

Trực cấp cứu ban đêm

17h – 7h

BS PHI
BS QUANG

BS ĐIỀN
BS LIÊN

BS BÁ
BS THÁI

BS HIÊN
BS Đ.LIỆT

BS ĐỢI
BS T.ĐỨC

BS TH.BÌNH
BS QUANG

BS ÚT
BS B.NGHĨA

PK nội tổng quát

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

 

BS ĐỨC(7:00-10:30)

BS ĐỨC(7:00-10:30)

BS ĐỨC

 


BS THANH (S)

BS ĐỨC(S)

PK Nội tim mạch

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS HOÀNG

BS HOÀNG

BS HOÀNG

BS HOÀNG

BS HOÀNG

BS HOÀNG (S)

 

PK Nội tiêu hóa

Nội soi tiêu hóa

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS BẢO HUY

BS BẢO HUY

BS BẢO HUY

 

 

 

 

PK. Nội tiết

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS HUẾ

 

BS T THANH

 

BS NHÂN

BS NHÂN (S) BS HUẾ (C)

 

PK Ngoại tiết niệu

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS ÚT - BS THIỆN

BS ÚT - BS THIỆN

BS ÚT - BS THIỆN

BS ÚT (S) - BS THIỆN

BS ÚT - BS THIỆN

BS ÚT - BS THIỆN

 

PK Ngoại chấn thương

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS CHƠN - BS LINH

BS CHƠN - BS LINH (S)

BS CHƠN - BS LINH

BS CHƠN - BS LINH

BS CHƠN (S) - BS LINH

BS CHƠN - BS LINH

BS LIÊM

PK Ngoại tổng quát 1

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS TH.BÌNH

BS ĐIỀN

BS HIÊN

BS ĐỢI

BS TUẤN

BS PHI

BS BÁ

PK Ngoại tổng quát 2

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS TIẾN

BS TIẾN

 

BS TIẾN

BS TIẾN

BS TIẾN (S)

 

PK Tai mũi họng

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS DUYÊN
BS KEO

BS PHƯƠNG
BS KEO

BS PHƯƠNG
BS DUYÊN

BS PHƯƠNG
BS DUYÊN

BS PHƯƠNG
BS DUYÊN

BS DUYÊN

BS KEO

Phòng nội soi Tai mũi họng nhi

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS THI

BS THI

BS THI

BS THI

BS THI

BS THI

 

PK Mắt

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS THƠ - BS LIỆT

BS THƠ - BS LIỆT

BS THƠ - BS LIỆT

BS THƠ - BS LIỆT

BS THƠ - BS LIỆT

BS LIỆT
BS KIỀU (C )

 

PK Răng hàm mặt

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS NGÀ

BS NGÀ

BS NGÀ

BS NGÀ

BS NGÀ

BS NGÀ

 

 

D. ĐƠN VỊ HỖ TRỢ SINH SẢN IVF PHƯƠNG CHÂU

Phòng khám

Thời gian

Thứ Hai

18/11/2019

Thứ Ba

19/11/2019

Thứ Tư

20/11/2019

Thứ Năm

21/11/2019

Thứ Sáu

22/11/2019

Thứ Bảy

23/11/2019

Chủ nhật

24/11/2019

Phòng tư vấn số 2

Sáng – Chiều

BS. Thập BS. Thập BS. Thập BS. Thập BS. Thập BS. Thập

Nghỉ

Phòng tư vấn số 3

Sáng – Chiều

BS. Quang BS. Quang BS. Quang BS. Quang BS. Quang BS. Dung
Phòng tư vấn số 7

Sáng – Chiều

BS. Thanh BS. Thanh BS. Thanh BS. Thanh BS. Thanh BS. Thanh
Phòng tư vấn số 9

Sáng

Khám thai Khám thai Khám thai Khám thai Khám thai Khám thai
Phòng tư vấn số 11

Sáng – Chiều

BS. Yến BS. Yến BS. Yến BS. Yến BS. Yến BS. Yến