LỊCH KHÁM BỆNH

(23/09/2019 – 29/09/2019)

A. SẢN PHỤ KHOA

Phòng khám

Thời gian

Thứ hai

23/9/2019

Thứ ba

24/9/2019

Thứ tư

25/9/2019

Thứ năm

26/9/2019

Thứ sáu

27/9/2019

Thứ bảy

28/9/2019

Chủ nhật

29/9/2019

Trực Cấp Cứu

24h

BS HẢI - BS VINH
BS HẰNG

BS THI - BS SỬ
BS KIỀU

BS NHÂN -BS VÔ(SC)- BS HÙNG (T) - BS LỘC

BS BÍCH - BS VÔ
BS HẰNG

BS CÔNG - BS VINH
BS KIỀU

BS PHƯỢNG - BS SỬ
BS LỘC

BS HẢI - BS HÙNG
BS XUYÊN

PK số 1
Sản - phụ khoa

7h00 - 13h00

BS SỬ

BS NHÂN

BS BÍCH

BS TRANG

BS PHƯỢNG

BS HÙNG

BS LINH

PK số 2
Sản - phụ khoa

Sáng: 8h00 - 11h30
Chiều: 13h00 - 17h00

BS BÍCH

BS PHƯỢNG

BS PHƯỢNG

BS PHƯỢNG(S)

BS NHÂN

BS BÍCH

BS VINH

PK số 4
Nội - Nội tiết

Sáng: 7h00 - 11h30
Chiều: 13h00 - 16h30

BS. T. THANH

BS HUẾ (S)

BS T. NHÂN

BS HUẾ

BS T. THANH (S)

BS T. THANH

 

PK số 5
Sản - phụ khoa

Sáng: 7h00 - 11h30
Chiều: 13h00 - 16h30

BS TRANG

BS HÙNG

BS TRANG

BS SỬ

BS THI

BS LINH

BS NHAN

PK số 6
Sản - phụ khoa

Sáng: 7h00 - 11h30

BS HUỆ

BS HUỆ

BS HUỆ

BS HUỆ

BS HUỆ

BS HUỆ

 

PK số 7
Sản - phụ khoa

Sáng: 7h00 - 11h30
Chiều: 13h00 - 16h30

BS NHAN

BS NHAN

BS NHAN

BS NHAN

BS NHAN

BS NHAN

BS TƯ

PK số 8
Nhũ - KHHGĐ

Sáng: 7h00 - 11h30
Chiều: 13h00 - 16h30

BS NGHĨA

BS NGHĨA

BS NGHĨA

BS NGHĨA

BS NGHĨA

BS NGHĨA

 

PK số 11
SA - SPK

Sáng: 7h00 - 11h30
Chiều: 13h00 - 16h30

BS NHƯ

BS NHƯ

BS HÙNG/ BS NHƯ

 BS NHƯ

BS SỬ/ BS NHƯ

 BS NHƯ

 

 

B. PHÒNG KHÁM NHI

Phòng khám

Thời gian

Thứ 2

23/09/2019

Thứ 3

24/09/2019

Thứ 4

25/09/2019

Thứ 5

26/09/2019

Thứ 6

27/09/2019

Thứ 7

28/09/2019

Chủ nhật

29/09/2019

Trực cấp cứu

24h

Bs.Hồng
  Bs.T.Giang

  Bs.Văn
    Bs.Toàn
   Bs.A.Thư

 Bs.Quân
  Bs.T.Phương

  Bs.Nghĩa
   Bs.Phúc
Bs.Toàn(11g30-13g+16g30-20g)

 Bs.Sang
  Bs.T.Giang
Bs.T.Phương(11g30-13g+16g30-20g)

 Bs.Nghĩa
  Bs.N.Phương
   Bs.Phượng
Bs.Lộc(11g30-13g+16g30-20g)

 Bs.Vinh
    Bs.Vũ
  Bs.M.Thư

Phòng khám nhi 1

Sáng (7h-11h30)

  Bs.V.Giang

  Bs.V.Giang

  Bs.Trang

Bs.Thuấn

  Bs.Thuấn

Bs.V.Giang


Bs.N.Phương

 

Trưa (11h30-13h)

  Bs.V.Giang

  Bs.Phúc

  Bs.Bé

    Bs.Lộc

  Bs.Thuấn

Bs.T.Phương

    Bs.Lộc

 

Chiều(13h-16h30)

    Bs.Lộc

Bs.T.Phương

    Bs.Vũ

  Bs.Lộc

Bs.T.Phương

Bs.T.Phương

    Bs.Lộc

Phòng khám nhi 2

Sáng (7h-11h30)

    Bs.Lộc

      Bs.Vũ

    Bs.Vũ

    Bs.Lộc

    Bs.Lộc

    Bs.Vũ

 Bs.Vũ

 

Chiều(13h-16h30)

  Bs.Nguyệt

  Bs.Nguyệt

    Bs.Nguyệt

  Bs.Nguyệt

  Bs.Nguyệt

  Bs.Nguyệt

 

Phòng khám nhi 3

Sáng (7h-11h30)

 

Bs.Minh
(8h30-10h30)
(PKHH)

 

 

 

 Bs.Lộc

 

Phòng khám hô hấp

Sáng (7h30-11h30)

BS THI

BS THI

BS THI

BS THI

BS THI

BS THI

 

Phòng khám Tai mũi họng 1

Sáng (7h-11h30)

Chiều(13h-16h30)

 BS VIỆT NAM

 BS VIỆT NAM

 BS VIỆT NAM

 BS VIỆT NAM

 BS VIỆT NAM

 BS VIỆT NAM

 

Phòng khám da liễu

Sáng (9h – 11h)

    Bs.T.Thư

    Bs.Giao

    Bs.Lương

  Bs.T.Thư

    Bs.Công

  Bs.Giao

Bs.A.Thư

Phòng tiêm ngừa 1

Sáng (7h-11h)

    Bs.Thu Ba

    Bs.Thu Ba

    Bs.Thu Ba

    Bs.Thu Ba

  Bs.Thu Ba

  Bs.Thu Ba

  Bs.T.Thư 

Phòng tiêm ngừa 2

Sáng (7h-11h)

  Bs.V.Giang 

      Bs.Bé

  Bs.Bé

    Bs.Bé

    Bs.Lộc

  Bs.V.Giang

  Bs.T.Thư 

 

Chiều(13h-16h)

Bs.Hòa

Bs.Hòa

Bs.Hòa

Bs.Hòa

Bs.Hòa

    Bs.Hòa

  Bs.Giao

Phòng tiêm ngừa 3

Sáng (7h-11h)

Bs.Hòa

Bs.Hòa

Bs.Hòa

Bs.Hòa

Bs.Hoà

      Bs.Hòa

  Bs.Giao

 

Chiều(13h-16)

  Bs.Lương

  

   

 

 

    Bs.Công

  Bs.Công

Phòng tiêm ngừa 4

Sáng (7h-11h)

    Bs.Bé

Bs.N.Phương

Bs.N.Phương

Bs.N.Phương

Bs.N.Phương

Bs.N.Phương

 

Phòng khám định kỳ + dinh dưỡng

Sáng (7h-11h)

    Bs.Bé

Bs.N.Phương

Bs.N.Phương

Bs.N.Phương

Bs.N.Phương

Bs.N.Phương

 

 

Chiều(13h-16h)

  Bs.V.Giang

  Bs.V.Giang

  Bs.Trang

Bs.Thuấn

  Bs.Thuấn

Bs.V.Giang


Bs.N.Phương

 

C. KHOA KHÁM BỆNH ĐA KHOA

Phòng khám

Thời gian

Thứ 2

23/09/2019

Thứ 3

24/09/2019

Thứ 4

25/09/2019

Thứ 5

26/09/2019

Thứ 6

27/09/2019

Thứ 7

28/09/2019

Chủ nhật

29/09/2019

Trực cấp cứu ban ngày

7h – 17h

BS NHÂN

BS T THANH

BS M ĐỨC

BS T THANH

BS HUẾ

BS KHÁNH

BS THẢO NGUYÊN

Trực cấp cứu ban đêm

17h – 7h

BS THÁI BÌNH
BS LIÊN

BS ĐIỀN
BS BẢO

BS PHI
BS QUANG

BS BÁ
BS DŨNG

BS ĐỢI
BS THÁI

BS HIÊN
BS Đ.LIỆT

BS ÚT
BS B.NGHĨA

PK nội tổng quát

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

 

BS ĐỨC

 

BS ĐỨC

 

 BS THANH

BS M ĐỨC (S)

PK Nội tim mạch

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS HOÀNG

BS HOÀNG

BS HOÀNG

BS HOÀNG

BS HOÀNG

BS HOÀNG (S)

 

PK Nội tiêu hóa

Nội soi tiêu hóa

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS BẢO HUY

BS BẢO HUY

BS BẢO HUY

BS BẢO HUY

BS BẢO HUY

BS BẢO HUY (S)

 

PK. Nội tiết

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS HUẾ

 

BS THANH

 

BS NHÂN

BS NHÂN

 

PK Ngoại tiết niệu

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS ÚT - BS THIỆN

BS ÚT - BS THIỆN

BS ÚT - BS THIỆN

BS ÚT (S) - BS THIỆN

BS ÚT - BS THIỆN

BS ÚT - BS THIỆN

 

PK Ngoại chấn thương

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS CHƠN - BS LINH

BS CHƠN - BS LINH (S)

BS CHƠN - BS LINH

BS CHƠN - BS LINH

BS CHƠN (S) - BS LINH

 BS LINH

BS LIÊM

PK Ngoại tổng quát 1

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS PHI

BS ĐIỀN

BS THÁI BÌNH

BS ĐỢI

BS TUẤN

BS HIÊN

BS BÁ

PK Ngoại tổng quát 2

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS TIẾN

BS TIẾN

BS TIẾN (S)

BS TIẾN

BS TIẾN

BS TIẾN (S)

 

PK Tai mũi họng

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS PHƯƠNG
BS DUYÊN

BS PHƯƠNG (C)
BS DUYÊN

BS PHƯƠNG
BS DUYÊN

BS PHƯƠNG

BS DUYÊN

BS PHƯƠNG
BS DUYÊN

BS THI

Phòng nội soi Tai mũi họng nhi

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS THI

BS THI

BS THI

BS THI

BS THI

BS THI

 

PK Mắt

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS THƠ - BS LIỆT

BS THƠ - BS LIỆT

BS THƠ - BS LIỆT

BS THƠ - BS LIỆT

BS THƠ - BS LIỆT

BS LIỆT
BS KIỀU (C )

 

PK Răng hàm mặt

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS NGÀ

BS NGÀ

BS NGÀ

BS NGÀ

BS NGÀ

BS NGÀ

 

 

D. ĐƠN VỊ HỖ TRỢ SINH SẢN IVF PHƯƠNG CHÂU

Phòng khám

Thời gian

Thứ Hai

23/09/2019

Thứ Ba

24/09/2019

Thứ Tư

25/09/2019

Thứ Năm

26/09/2019

Thứ Sáu

27/09/2019

Thứ Bảy

28/09/2019

Chủ nhật

29/09/2019

Phòng tư vấn số 2

Sáng – Chiều

BS. Thập BS. Thập BS. Thập BS. Thập BS. Thập BS. Thập

Nghỉ

Phòng tư vấn số 3

Sáng – Chiều

BS. Quang BS. Quang BS. Quang BS. Quang BS. Quang BS. Dung
Phòng tư vấn số 7

Sáng – Chiều

BS. Thanh BS. Thanh BS. Thanh BS. Thanh BS. Thanh BS. Thanh
Phòng tư vấn số 9

Sáng

Khám thai Khám thai Khám thai Khám thai Khám thai Khám thai
Phòng tư vấn số 11

Sáng – Chiều

BS. Yến BS. Yến BS. Yến BS. Yến BS. Yến BS. Yến