LỊCH KHÁM BỆNH

(21/06/2021 – 27/06/2021)

A. SẢN PHỤ KHOA

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2

21/06/2021

Thứ 3

22/06/2021

Thứ 4

23/06/2021

Thứ 5

24/06/2021

Thứ 6

25/06/2021

Thứ 7

26/06/2021

Chủ nhật

27/06/2021

01

Sản – Phụ khoa

S: 7h00 - 13h00

Bs Bích

Bs Công

Bs Sử  

Bs Bích

Bs Thi

Bs Công

Bs C Nhân

02

Sản – Phụ khoa

S: 8h00 - 11h30
C: 13h00 - 17h00

Bs Sử

Bs Hùng

Bs Trang

Bs C Nhân

Bs Vinh

Bs Sử  

 

04

Nội –Nội tiết

S: 7h00 – 11h30

C: 13h00 – 16h30

Bs T Nhân (S)

 

 

 

 

Chuyển PK nội tiết 2 KKBĐK

 

05

Sản – Phụ khoa

S: 7h00 - 13h00

Bs Hùng
Bs T Anh (S)

Bs Thu
Bs T Anh (S)

Bs Phượng

Bs T Anh (SC)

Bs Thu
Bs T Anh (SC)

Bs T Anh (SC)

 

06

Sản – Phụ khoa

S: 7h00 – 11h30

C: 13h00 – 16h30

Bs Huệ (S)

Bs Huệ (S)

Bs Huệ (S)

Bs Huệ (S)

Bs Huệ (S)

Bs Huệ (S)

 

07

Sản – Phụ khoa

S: 7h00 – 11h30

C: 13h00 – 16h30

Bs Nhan
Bs T Anh (C)

Bs Trang
Bs T Anh (C)

Bs Nhan
Bs T Anh (SC)

Bs Nhan

Bs H Nhân
Bs Tuyền (H)

Bs Nhan

Bs Nhan

08

Nhũ – KHHGĐ

S: 7h00 – 11h30

C: 13h00 – 16h30

Bs Nghĩa

Bs Nghĩa

Bs Nghĩa

Bs Nghĩa

Bs Nghĩa

Bs Nghĩa

 

09

PK yêu cầu

S: 7h00 – 11h30

Bs Linh

 

 

 

 

Bs Linh

 

PK 12
TVTS - chọc ối

S: 7h00 – 11h30

C: 13h00 – 16h30

Bs Đan

Bs Đan phụ trách

Bs Sử phụ trách

Bs Đan

Bs H Nhân phụ trách

Bs H Nhân phụ trách

 

CĐHA

S: 7h00 - 13:00

Bs Hài, Bs Như

Bs Ngoan, Bs Như

Bs Long, Bs Như

Bs Hài, Bs Như

Bs Long, Bs Như

Bs Trân, Bs Ngoan, Bs Thắm

 

S: 7h00 - 11h30

Bs Ngoan, Bs H Anh, Bs Long, Bs Lan

Bs H Anh, Bs Hài, Bs Hiếu, Bs Lan

Bs Hài, Bs Ngoan, Bs H Anh, Bs Lan

Bs Ngoan, Bs H Anh, Bs Long, Bs Lan

Bs Hài, Bs Ngoan, Bs H Anh, Bs Lan

Bs Hài, Bs H Anh, Bs Long, Bs Như

Bs Ngoan, Bs Như, Bs Hài, Bs Long (đọc phim)

C: 13h00 - 16h30

Bs Ngoan, Bs H Anh, Bs Long

Bs H Anh, Bs Hài, Bs Hiếu  

Bs Hài, Bs Ngoan, Bs H Anh

Bs Ngoan, Bs H Anh, Bs Long

Bs Hài, Bs Ngoan, Bs H Anh

Bs Hài, Bs H Anh, Bs Long, Bs Như

Bs Ngoan, Bs Long (đọc phim)

 - Thời gian làm việc từ 7h00 – 17h00

 - Thời gian ngưng nhận bệnh 16h15

 

B. PHÒNG KHÁM NHI

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2

21/06/2021

Thứ 3

22/06/2021

Thứ 4

23/06/2021

Thứ 5

24/06/2021

Thứ 6

25/06/2021

Thứ 7

26/06/2021

Chủ nhật

27/06/2021

Trực thường trú    

Bs Tuấn

Bs Tuấn

Bs Tuấn

Bs Tuấn

Bs Tuấn

Bs Tuấn

Bs Tuấn

PK Ngoài giờ

Trưa/Tối

Bs. Phúc/

Bs. Toàn/
Bs. Vũ

Bs. Vinh/
Bs. TGiang

Bs. Phúc/

Bs. Vũ/
Bs. Toàn

Bs. A.Thư/

Bs. Trường/

PK 19

Sáng/Chiều

Bs. M.Thư/
Bs. M.Thư

Bs. Vũ/
Bs. Vũ

Bs. M.Thư/

Bs. M.Thư

Bs. M.Thư/

Bs. M.Thư

Bs. M.Thư/
Bs. M.Thư

Bs. M.Thư/
Bs. M.Thư

Bs. Trường/
Bs. Trường

PK 14

Sáng/Chiều

Bs. A.Thư/
Bs. Nguyệt

Bs. A.Thư/
Bs. Nguyệt

Bs. TGiang/
Bs. Nguyệt

Bs. A.Thư/
Bs. Nguyệt

Bs. A.Thư/
Bs. Nguyệt

Bs. A.Thư/
Bs. Nguyệt

Bs. Vinh/
Bs. Vinh

PK HÔ HẤP (9g)

Sáng

Bs. Vinh

Bs. Minh

Bs. Vinh

Bs. Vũ

Bs. Toàn

Bs. Toàn

 

PK DA LIỄU

Sáng/Chiều

Bs. Yến Nhi

Bs. Yến Nhi

Bs. Yến Nhi

Bs. Yến Nhi

Bs. Yến Nhi

Bs. Yến Nhi

 

P. TIÊM NGỪA 06

Sáng

Bs. Lương

Bs. Thủy

Bs. Lương

Bs. Trí

Bs. Linh

Bs. Lương

Bs. My

P. TIÊM NGỪA 08

Sáng

 

 

 

 

 

Bs. Công

 

P. TIÊM NGỪA 09

Sáng

Bs. Thu Ba

Bs. Thu Ba

Bs. Thu Ba

Bs. Thu Ba

Bs. Thu Ba

Bs. Thu Ba

Bs. Thư

Chiều

Bs. Hà

Bs. Công

Bs. Phương

Bs. Thủy

Bs. Linh

Bs. Thư

Bs. Thư

P. TIÊM NGỪA 10

Sáng

Bs. Thủy

Bs. Trí

Bs. Phương

Bs. Công
Bs. Duyên

Bs. Hà

Bs. Thư
Bs. Duyên

Bs. Trí

Chiều

Bs. Linh
(tăng cường)

Bs. Hà
(tăng cường)

Bs. Thủy
(tăng cường)

Bs. Hà
(tăng cường)

Bs. Thủy
(tăng cường)

Bs. Phương
(tăng cường)

Bs. Trí

PK ĐỊNH KỲ

Sáng

Bs. N.Phương

Bs. N.Phương

Bs. N.Phương

Bs. N.Phương

Bs. N.Phương

Bs. N.Phương

 

Chiều

Bs. N.Phương

Bs. N.Phương

Bs. TGiang

Bs. TGiang

Bs. N.Phương

Bs. N.Phương

 

PK DINH DƯỠNG

Sáng

Bs. N.Phương+
Bs. Đỗ Thư

Bs. N.Phương+
Bs. Dung

Bs. N.Phương+

Bs. Dung

Bs. N.Phương+
Bs. Tiên

Bs. N.Phương+
Bs. Phụng

Bs. N.Phương+
Bs. Tiên

 

Chiều

Bs. N.Phương

Bs. N.Phương+
Bs. Dung

OFF

OFF

Bs. N.Phương+
Bs. Tiên

Bs. N.Phương

 

 

C. KHOA KHÁM BỆNH ĐA KHOA

   

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2

21/06/2021

Thứ 3

22/06/2021

Thứ 4

23/06/2021

Thứ 5

24/06/2021

Thứ 6

25/06/2021

Thứ 7

26/06/2021

Chủ nhật

27/06/2021

P. CẤP CỨU

Ngày
(7h - 17h)

Bs Th.Thanh

Bs Khánh

Bs Hậu

Bs Th.Thanh

Bs Hậu

Bs Khánh

 

Đêm
(17h - 7h)

Bs Bình
Bs Dũng

Bs Điền
Bs Quang

Bs Hiên
Bs B.Nghĩa

Bs Đợi
Bs Thái

Bs Bá
Bs B.Nghĩa

Bs Phi
Bs Thái

Bs Út
Bs Dũng

PK. Nội tim mạch

Sáng - Chiều

Bs Hoàng

Bs Hoàng

Bs Hoàng

Bs Hoàng

Bs Hoàng

Bs Hoàng (S)

 

PK. Nội Tiết -
Tim mạch 2

Sáng - Chiều

Bs Hậu

Bs Th.Thanh (S)

Bs Nhân

Bs Hậu (S)

Bs Th.Thanh

Bs Nhân

 

PK. Nội Tổng quát -
Hô hấp - Lão khoa

Sáng - Chiều

Bs Khánh

Bs Đức

Bs Khánh

Bs Đức

 

Bs H.Nghĩa (S)

Bs H.Nghĩa (S)

Nội Tiết Sản

Sáng - Chiều

Bs Nhân (S)

 

 

 

 

Chuyển PK
Nội tiết 2

 

PK. Nội Tiêu hóa
Nội soi tiêu hóa

Sáng - Chiều

Bs Bảo Huy

Bs Bảo Huy

Bs Bảo Huy

Bs Bảo Huy

Bs Bảo Huy

Bs Đức (6h-15h)

 

PK. Ngoại
tiết niệu

Sáng - Chiều

Bs Út

Bs Út

Bs Út

Bs Út

Bs Út

Bs Út

 

PK. Ngoại
chấn thương

Sáng - Chiều

Bs Chơn

Bs Chơn - Bs Linh

Bs Chơn -
Bs Linh

Bs Chơn

Bs Chơn

Bs Chơn (S) -
Bs Linh

 

PK. Ngoại tổng quát 1

Sáng - Chiều

Bs Bình

Bs Điền

Bs Hiên

Bs Đợi

Bs Tuấn

Bs Phi

Bs Bá (S)

PK. Ngoại tổng quát 2

Sáng - Chiều

Bs Tiến

Bs Tiến

Bs Tiến

Bs Tiến

Bs Tiến

Bs Tiến

 

PK. Ngoại Nhi  

 

 

Bs Danh

Bs Danh

 

Bs Danh

 

TT Tai mũi họng

Sáng - Chiều

Bs Phương
Bs Duyên

Bs Phương
Bs Duyên (S)

Bs Phương
Bs Duyên

Bs Phương
Bs Duyên

Bs Phương
Bs Duyên (S)

Bs Phương

Bs Phương

TT Tai mũi họng Nhi

Sáng - Chiều

Bs Thi

Bs Thi

Bs Thi

Bs Thi

Bs Thi

Bs Duyên

PK. Mắt

Sáng - Chiều

Bs Thơ

Bs Thơ

Bs Thơ

Bs Thơ

Bs Thơ

Bs Lâm Phương

 

PK. Răng hàm mặt

Sáng - Chiều

Bs Ngà - Bs Sơn

Bs Ngà

Bs Ngà - Bs Sơn

Bs Ngà

Bs Ngà

Bs Ngà - Bs Sơn

 

 

D. ĐƠN VỊ HỖ TRỢ SINH SẢN IVF PHƯƠNG CHÂU

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2

14/06/2021

Thứ 3

15/06/2021

Thứ 4

16/06/2021

Thứ 5

17/06/2021

Thứ 6

18/06/2021

Thứ 7

19/06/2021

Chủ nhật

20/06/2021

Phòng Khám Và Tư Vấn

Phòng tư vấn số 2

(Siêu Âm)

Sáng – Chiều

BS Thập BS Thập BS Thập (S) BS Thập BS Thập BS Thập Nghỉ

Phòng tư vấn số 3

(Siêu Âm)

Sáng – Chiều

BS Thảnh BS Thảnh BS Thảnh BS Thảnh BS Thảnh BS Thảnh

Phòng tư vấn số 5

(Khám Phụ Khoa)

Sáng

BS Quang BS Quang BS Quang BS Quang BS Quang

BS Đan

Phòng tư vấn số 7 Sáng – Chiều BS Đan BS Đan BS Đan (C) BS Đan BS Đan

Phòng tư vấn số 9

(Khám Thai)

Sáng

Bs Thi Bs  Trang Bs H Nhân Bs Thi Bs Thi Bs C Nhân

Khu Thủ Thuật

Phòng số 1 

(siêu âm)

Sáng BS Dung BS Dung BS Dung BS Dung BS Dung BS Dung (C) Nghỉ

Phòng số 2

(Tư vấn)

Sáng – Chiều BS Tiến BS Tiến BS Tiến BS Tiến (S) BS Tiến BS Tiến

Phòng số 3

(Khám nam khoa)

Sáng – Chiều BS Út BS Út BS Út BS Út BS Út BS Út

Phòng số 4

(Tư vấn phôi)

Sáng BS Thanh (S) BS Thanh (S) BS Thanh BS Thanh BS Thanh BS Thanh

Phòng số 5

(Tư vấn phôi)

Sáng BS Yến BS Yến BS Yến BS Yến BS Yến BS Yến
}