LỊCH KHÁM BỆNH

(06/04/2020 – 12/04/2020)

A. SẢN PHỤ KHOA

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2

06/04/2020

Thứ 3

07/04/2020

Thứ 4

08/04/2020

Thứ 5

09/04/2020

Thứ 6

10/04/2020

Thứ 7

11/04/2020

Chủ nhật

12/04/2020

01

Sản – Phụ khoa

7h00 - 13h00

Bs Phượng

Bs Bích

Bs Nhân

Bs Công

Bs Nhân

Bs Công

Bs Phượng

02

Sản – Phụ khoa

S: 8h00 - 11h30
C: 13h00 - 17h00

Bs Trang

Bs Vân (S) -Bs Vô (C)

Bs Hùng  

Bs Vinh

Bs Hùng

Bs Vinh

 

04

Nội –Nội tiết

Sáng - chiều

Bs Th.Thanh

Bs Th.Thanh

Bs Th.Thanh (S)

Ts Linh(S)

Bs Nhân

Ts Linh(S)

 

05

Sản – Phụ khoa

S: 8h00 - 12h30

C: 14h00 - 16h30

Bs Sử (7:00 - 15:00)

 

 

 

 

Bs Phượng

 

06

Sản – Phụ khoa

Sáng

 

 

 

 

 

 

Bs Vô

07

Sản – Phụ khoa

Sáng - chiều

Bs Bích
Bs Thu (H)

Bs Trang

Bs Trang

Bs Trang

Bs Phượng
Bs Hằng (H)

Bs Hạnh Nhân

Bs Bích

08

Nhũ – KHHGĐ

Sáng - chiều

Bs Nghĩa

Bs Nghĩa (S)

Bs Nghĩa

Bs Nghĩa

Bs Nghĩa

Bs Nghĩa

 

PK 12
TVTS - chọc ối

Sáng - chiều

Bs Sử (7:00 - 15:00)

 

 

Bs Sử
(09:00 - 15:00)

 

 

 

 

B. PHÒNG KHÁM NHI

PHÒNG KHÁM

THỜI GIAN

Thứ 2

06/04/2020

Thứ 3

07/04/2020

Thứ 4

08/04/2020

Thứ 5

09/04/2020

Thứ 6

10/04/2020

Thứ 7

11/04/2020

Chủ nhật

12/04/2020

PK NGOÀI GIỜ

Trưa

  Bs Vũ

Bs N.Phương

Bs TGiang

Bs Lộc

Bs Bé

Bs Huệ

    Bs Huệ

PK 19

Sáng/Chiều

Bs Huệ/Bs Vinh

Bs T.Giang/Bs TGiang

Bs Vinh/Bs Vinh

Bs Lộc/Bs Vinh

Bs NPhương/ Bs NPhương

Bs Vinh/Bs Vinh

Bs NPhương/ Bs NPhương

PK 18

Sáng/Chiều

 

 

 

 

 

 

 

PK 14

Sáng/Chiều

Bs T.Phương/Bs Huệ

Bs Bé/Bs Bé

Bs T.Giang/Bs TGiang

Bs T.Phương/ Bs T.Phương

Bs T.Phương/ Bs T.Phương

Bs T.Phương/ Bs T.Phương

Bs Huệ/Bs Huệ

PK HÔ HẤP

Sang

Bs Vinh

Bs Minh

Bs Lộc

Bs Bs Vinh

Bs Bs Lộc

Bs Bs Lộc

 

PK TAI MŨI HỌNG

Sáng + Chiều

Bs Thi

Bs Thi

Bs Duyên

Bs Thi

Bs Thi

Bs Duyên

 

PK DA LIỄU

Sáng
7:30 - 11:00

Bs Việt Nam

Bs Việt Nam

Bs Việt Nam

Bs Việt Nam

Bs Việt Nam

Bs Việt Nam

 

P. TIÊM NGỪA 01

Sáng

Bs Ngọc

Bs Thịnh

Bs Lương

Bs Công

Bs Ngọc

Bs Lương

Bs Giao/Bs Giao

P. TIÊM NGỪA 02

Sáng

Bs Lương/Bs Công

Bs Thư/Bs Thịnh

Bs Giao/Bs Giao

Bs Hà/Bs Công

Bs Hà/Bs Hà

Bs Thư/Bs Thư

Bs Ngọc/Bs Ngọc

PK DINH DƯỠNG - ĐỊNH KỲ

Sáng

Bs Bé

Bs N.Phương

Bs Bé

Bs TGiang

Bs Bé

Bs N.Phương

 

TRỰC NHI -
SƠ SINH

24h

Bs T.Phương+ Bs M.Thư

Bs Huệ+ Bs A.Thư

Bs Bé+ Bs Toàn

Bs TGiang+ Bs M.Thư

Bs Hồng+ Bs A.Thư

Bs Vũ+ Bs Toàn

Bs Vinh+ Bs Phượng

 

C. KHOA KHÁM BỆNH ĐA KHOA

PHÒNG

Ngày

Thứ 2

06/04/2020

Thứ 3

07/04/2020

Thứ 4

08/04/2020

Thứ 5

09/04/2020

Thứ 6

10/04/2020

Thứ 7

11/04/2020

Chủ Nhật

12/04/2020

P. CẤP CỨU

Ngày
(7h - 17h)

Bs Nhân T24

Bs Đức T24

Bs Hậu

Bs Th.Thanh

Bs Th.Thanh T24

Bs Khánh

Bs Đức

Đêm
(17h - 7h)

Bs Khánh

Bs Khánh Duy

Bs Thảo/Bs Hậu

Bs Khánh Duy

T24

Bs Linh

Bs Thiện/Bs Út

Bs Út

Bs Chơn

Bs Danh/Bs Tiến

Bs Tiến

Bs Hiên

PK. Nội
Tổng quát/Nội Tiết/Tim Mạch

Sáng - Chiều

Bs Hậu

Bs Hậu

Bs Nhân

Bs Đức
Bs Hậu(S)

Bs Hậu

Bs Nhân

 

Nội Sản

Sáng - Chiều

Bs Th.Thanh

Bs Th.Thanh

Bs Th.Thanh (S)

Ts Linh(S)

Bs Nhân

Ts Linh(S)

 

Sa Đéc

Sáng - Chiều

Bs Thảo

 

Bs Thảo

Bs Nhân

Bs Đức

 

 

PK. NộiTiêu hóa
Nội soi tiêu hóa

Sáng - Chiều

Bs Bảo Huy

Bs Bảo Huy

Bs Bảo Huy

Bs Bảo Huy

Bs Bảo Huy

Bs Bảo Huy(S)

 

Nội soi tiêu hóa (thường trực)

Sáng

 

 

 

 

 

 

Bs Bảo Huy

PK. Ngoại tiết niệu

Sáng - Chiều

Bs Út  - Bs Thiện

Bs Thiện - Bs Út

Bs Út

Bs Thiện

Bs Út  -Bs Thiện

Bs Út  -Bs Thiện

 

PK. Ngoại chấn thương

Sáng - Chiều

Bs Chơn - Bs Linh

Bs Chơn

Bs Chơn - Bs Linh

Bs Chơn - Bs Linh

Bs Linh

Bs Chơn - Bs Linh

 

PK. Ngoại tổng quát

Sáng - Chiều

Bs Tiến

Bs Tiến

Bs Tiến

Bs Tiến

Bs Tiến

Bs Tiến

 

Hỗ trợ Ngoại TQ thường trú

 

Bs Bình

Bs Hiên

Bs Điền

Bs Đợi

 

 

 

PK. Tai mũi họng

Sáng - Chiều

Bs Duyên

Bs Phương

Bs Phương

Bs Duyên

Bs Phương

Bs Phương

Bs Thi

PK. Tai mũi họng nhi

Sáng - Chiều

Bs Thi

Bs Thi

Bs Duyên

Bs Thi

Bs Thi

Bs Duyên

PK. Mắt

Sáng - Chiều

Bs Liệt

Bs Liệt

Bs Liệt

Bs Thơ

Bs Thơ

Bs Liệt

 

PK. Răng hàm mặt

Sáng - Chiều

Bs Sơn

Bs Ngà

Bs Sơn

Bs Ngà

Bs Ngà

Bs Ngà

 

 

D. ĐƠN VỊ HỖ TRỢ SINH SẢN IVF PHƯƠNG CHÂU

Phòng khám

Thời gian

Thứ Hai

06/04/2020

Thứ Ba

07/04/2020

Thứ Tư

08/04/2020

Thứ Năm

09/04/2020

Thứ Sáu

10/04/2020

Thứ Bảy

11/04/2020

Chủ nhật

12/04/2020

Phòng Khám Và Tư Vấn

Phòng tư vấn số 2

(Siêu Âm)

Sáng – Chiều

BS. Thanh BS. Thanh BS. Thanh

BS. Thanh

BS. Thanh

BS. Thanh

Nghỉ

Phòng tư vấn số 3

(Siêu Âm)

Sáng – Chiều

BS. Dung BS. Dung BS. Dung BS. Dung BS. Dung BS. Dung

Phòng tư vấn số 5

(Khám Phụ Khoa)

Sáng

BS. Quang

BS. Thảnh

BS. Quang

BS. Thảnh

BS. Quang

BS. Thảnh

BS. Quang

BS. Thảnh

BS. Quang

BS. Thảnh

BS. Thảnh

Phòng tư vấn số 7 Sáng – Chiều

BS. Tiến

BS. Tiến

BS. Tiến

BS. Tiến

BS. Tiến

BS. Tiến

Phòng tư vấn số 9

(Khám Thai)

Sáng - Chiều

BS. Thi

BS. Thi

BS. Công BS. Thi BS. Trang  BS. Bích

Khu Thủ Thuật

Phòng số 1

(Siêu âm)

Sáng

BS. Thập BS. Thập BS. Thập BS. Thập BS. Thập BS. Thập

Nghỉ

Phòng số 3

(Khám nam Khoa)

Sáng - Chiều

BS. Út - BS. Thiện BS. Út - BS. Thiện BS. Út - BS. Thiện BS. Út - BS. Thiện

BS. Út - BS. Thiện

BS. Út - BS. Thiện

Phòng số 4

(Tư Vấn Phôi)

Sáng

BS. Ngọc BS. Ngọc BS. Ngọc BS. Ngọc BS. Ngọc BS. Ngọc

Phòng số 5

(Tư Vấn Phôi)

Sáng BS. Yến BS. Yến BS. Yến BS. Yến BS. Yến BS. Yến