LỊCH KHÁM BỆNH

18/03/2019 – 24/03/2019

A. SẢN PHỤ KHOA

Phòng khám

Thời gian

Thứ 2

18/03/2019

Thứ 3

19/03/2019

Thứ 4

20/03/2019

Thứ 5

21/03/2019

Thứ 6

22/03/2019

Thứ 7

23/03/2019

Chủ nhật

24/03/2019

Trực PS-CC

24h

BS LINH - BS TRANG

BS PHƯỢNG - BS VÂN

BS NHÂN - BS VÔ

BS HÙNG - BS NHAN

BS BÍCH - BS VÂN

BS CÔNG - BS SỬ

BS TƯ - BS VINH

Phòng khám 1 - 2

Sáng (7h-11h30)  Chiều (13h-16h30)

BS PHƯỢNG (7h - 13h)
BS VÂN (11h - 17h)

BS NHÂN (7h - 13h)
BS HÙNG (11h - 17h)

BS HÙNG (7h - 13h)
BS CÔNG (11h - 17h)

BS BÍCH (7h - 13h)
BS TRANG (11h - 17h)

BS NHÂN (7H - 13h)
BS TƯ (11h - 17h)

BS TƯ (7h - 13h)
BS H. NHÂN (11h - 17h)

BS NHÂN (8h - 13h)

Phòng khám 4 - 5

Sáng (7h-11h30)

BS ĐAN
BS T. NHÂN (S-C)

BS T. THANH (S-C)

BS LINH (S)
BS T. THANH (S-C)

BS ĐAN
BS HUẾ (S-C)

BS T. THANH (S-C)

BS HUẾ (7h - 15h)
BS NHÂN (S)

 

Phòng khám 6

Sáng (7h-11h30)

BS HỒNG

BS HUỆ

BS HUỆ

BS HUỆ

BS HUỆ

BS HUỆ

BS H. NHÂN (8h - 13h)

Phòng khám 7

Sáng (7h-11h30)  Chiều (13h-16h30)

BS BÍCH

BS HẠNH NHÂN   

BS HẠNH NHÂN   

BS HẠNH NHÂN   

BS NHAN

BS NHAN

BS NHAN (S-C)

Phòng khám 8

Sáng (7h-11h30)

BS CÔNG

BS CÔNG

 

 

 

 

 

B. PHÒNG KHÁM NHI

Phòng khám

Thời gian

Thứ 2

18/03/2019

Thứ 3

19/03/2019

Thứ 4

20/03/2019

Thứ 5

21/03/2019

Thứ 6

22/03/2019

Thứ 7

23/03/2019

Chủ nhật

24/03/2019

Trực cấp cứu

24h

BS HUỆ - BS VŨ

BS BÉ - BS LÀNH

BS HỒNG - BS ĐỆ

BS SANG - BS THUẤN - BS HUỆ

BS NGHĨA - BS HẢO - BS V GIANG

BS V GIANG - BS VINH

BS NGHĨA - BS HẢO - BS THUẤN - BS LÀNH

Phòng khám nhi 1

Sáng (7h-11h30)

BS HỒNG

BS HỒNG

BS HỒNG

BS HỒNG

BS HỒNG

BS LÀNH

BS LÀNH

 

Trưa (11h30-13h)

BS CHÂU

BS CHÂU

BS HUỆ

BS BÉ

BS V GIANG

BS HỒNG

BS BÉ

 

Chiều(13h-16h30)

BS CHÂU

BS CHÂU

BS HUỆ

BS LÀNH

BS HUỆ

BS LÀNH

BS LÀNH

 

Tối (16h30-19h)

BS BÉ

BS V GIANG

BS LỘC

BS BÉ

BS LÀNH

BS LÀNH

 

Phòng khám nhi 2

Sáng (7h-11h30)

BS V GIANG

BS V GIANG

BS V GIANG

BS TRANG

BS V GIANG

BS V GIANG

BS BÉ

 

Chiều(13h-16h30)

BS NGUYỆT

BS NGUYỆT

BS NGUYỆT

BS NGUYỆT

BS NGUYỆT

BS NGUYỆT

 

Phòng khám hẹn giờ

Sáng (7h30-11h30)

 

BS MINH

 

 

 

 

 

Phòng khám Tai mũi họng

Sáng (7h-11h30)

 

 

 

 

 

BS HẠNH

 

 

Chiều(13h-16h30)

 

 

 

 

 

BS HẠNH

 

Phòng khám da liễu

Sáng (9h – 11h)

 BS VIỆT NAM

 BS VIỆT NAM

 BS VIỆT NAM

 BS VIỆT NAM

 BS VIỆT NAM

 

 

Phòng tiêm ngừa 1

Sáng (7h-11h)

BS GIAO

 

 

 

BS CÔNG

BS GIAO

BS HIỂN

Phòng tiêm ngừa 2

Sáng (7h-11h)

BS THU BA

BS THU BA

BS THU BA

BS THU BA

BS THU BA

BS THU BA

BS CÔNG

 

Chiều(13h-16h)

BS T GIANG

BS BÉ

BS T GIANG

BS BÉ

BS T GIANG

BS T GIANG

BS CÔNG

Phòng tiêm ngừa 3

Sáng (7h-11h)

BS HÒA

BS HÒA

BS HÒA

BS CÔNG

BS HÒA

BS HÒA

BS HÒA

 

Chiều(13h-16)

BS HÒA

BS HÒA

BS HÒA

BS HÒA

BS HÒA

BS HÒA

BS HÒA

Phòng tiêm ngừa 4

Sáng (7h-11h)

 

 

 

 

 

BS THƯ

BS THƯ

PK ĐỊNH KỲ + HHTN

Sáng (7h-11h)

BS T GIANG

BS BÉ

BS BÉ

BS BÉ

BS T GIANG

BS T GIANG

 

C. KHOA KHÁM BỆNH ĐA KHOA

Phòng khám

Thời gian

Thứ 2

18/03/2019

Thứ 3

19/03/2019

Thứ 4

20/03/2019

Thứ 5

21/03/2019

Thứ 6

22/03/2019

Thứ 7

23/03/2019

Chủ nhật

24/03/2019

Trực cấp cứu ban ngày

7h – 17h

BS KHÁNH

BS HUẾ

BS NHÂN

BS THANH THANH

BS ĐỨC

BS KHÁNH

BS THANH THANH

Trực cấp cứu ban đêm

17h – 7h

BS ĐIỀN
BS QUANG

BS BÌNH
BS T ĐỨC

BS ĐỢI
BS BẢO

BS BÁ
BS ÂN

BS PHI
BS DU

BS HIÊN
BS B NGHĨA

BS ÚT
BS THÁI

PK nội tổng quát

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS ĐỨC

BS ĐỨC

BS ĐỨC

BS ĐỨC

BS HUẾ

BS ĐỨC

BS LIÊN (S)

PK Nội tim mạch

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS HOÀNG

BS HOÀNG

BS HOÀNG

BS HOÀNG

BS HOÀNG

BS HOÀNG (S)

 

PK Nội tiêu hóa

Nội soi tiêu hóa

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS BẢO HUY

BS BẢO HUY

BS BẢO HUY

BS BẢO HUY

BS BẢO HUY

BS BẢO HUY (S)

 

PK. Nội tiết

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS HUẾ

 

 

 

BS NHÂN

BS NHÂN

 

PK Ngoại tiết niệu

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS ÚT

BS ÚT

BS ÚT

BS ÚT

BS ÚT

BS ÚT

 

PK Ngoại chấn thương

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS CHƠN

BS CHƠN

BS CHƠN

BS CHƠN

BS CHƠN

BS HỢP TÁC

BS HỢP TÁC

PK Ngoại thần kinh

Sáng (7h-11h30)

 

BS TÙNG

BS TÙNG

BS TÙNG

BS TÙNG

BS TÙNG

 

PK Ngoại tổng quát 1

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS BÌNH

BS HIÊN

BS ĐIỀN

BS ĐỢI

BS TUẤN

BS PHI

BS BÁ

PK Ngoại tổng quát 2

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS TIẾN

BS TIẾN

BS TIẾN

BS TIẾN

BS TIẾN

BS TIẾN (S)

 

PK Tai mũi họng

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS PHƯƠNG
BS DUYÊN (C )

BS PHƯƠNG
BS DUYÊN

BS PHƯƠNG
BS DUYÊN

BS PHƯƠNG

BS DUYÊN

BS PHƯƠNG
BS DUYÊN

BS KEO (S)
BS DUYÊN (C )

Phòng nội soi Tai mũi họng nhi

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS THI

BS THI

BS THI

BS THI

BS THI

BS THI

 

PK Mắt

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS THƠ

BS THƠ

BS THƠ

BS THƠ

BS THƠ

BS TÚ (S)
BS KIỀU (C )

 

PK Răng hàm mặt

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS NGÀ - BS NGÂN

BS NGÀ - BS NGÂN

BS NGÀ - BS NGÂN

BS NGÀ - BS NGÂN

BS NGÀ - BS NGÂN

BS NGÀ - BS NGÂN

 

D. ĐƠN VỊ HỖ TRỢ SINH SẢN IVF PHƯƠNG CHÂU

Phòng khám

Thời gian

Thứ 2

18/03/2019

Thứ 3

19/03/2019

Thứ 4

20/03/2019

Thứ 5

21/03/2019

Thứ 6

22/03/2019

Thứ 7

23/03/2019

Chủ nhật

24/03/2019

Phòng hành chính số 1 Sáng – Chiều BS. Thiện BS. Thiện BS. Thiện BS. Thiện BS. Thiện BS. Thiện

Nghỉ

Phòng tư vấn số 2

Sáng – Chiều

BS. Tiến BS. Tiến BS. Tiến BS. Tiến BS. Tiến BS. Tiến
Phòng tư vấn số 3

Sáng – Chiều

BS. Dung BS. Dung BS. Dung BS. Dung BS. Dung BS. Dung
Phòng tư vấn số 4

Sáng – Chiều

BS. Ngọc BS. Ngọc BS. Ngọc BS. Ngọc BS. Ngọc BS. Ngọc
Phòng tư vấn số 5

Sáng

BS. Yến BS. Yến BS. Yến BS. Yến BS. Yến BS. Yến
Phòng tư vấn số 6

Sáng – Chiều

BS. Thập BS. Thập BS. Thập BS. Thập BS. Thập BS. Thập