LỊCH KHÁM BỆNH

(25/05/2020 – 31/05/2020)

A. SẢN PHỤ KHOA

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2

25/05/2020

Thứ 3

26/05/2020

Thứ 4

27/05/2020

Thứ 5

28/05/2020

Thứ 6

29/05/2020

Thứ 7

30/05/2020

Chủ nhật

31/05/2020

01

Sản – Phụ khoa

7h00 - 13h00

Bs Phượng

Bs Thi

Bs Nhân

Bs Bích

Bs Công

Bs Phượng

Bs Nhan

02

Sản – Phụ khoa

S: 8h00 - 11h30
C: 13h00 - 17h00

Bs Trang

Bs Nhân

Bs Bích

Bs Công

Bs Hạnh Nhân

Bs Hạnh Nhân

 

04

Nội –Nội tiết

Sáng - chiều

Bs Thanh Thanh (S)

 

Bs Thanh Thanh (S)

Ts Linh (S)

Bs Thành Nhân

Bs Thành Nhân (S)

 

05

Sản – Phụ khoa

S: 8h00 - 12h30

C: 14h00 - 16h30

Bs Hùng

Bs Vinh

Bs Vô ( S)

 

Bs Hùng

Bs Vinh

 

06

Sản – Phụ khoa

S: 8h00 - 12h30

C: 14h00 - 16h30

Bs Huệ (S)

Bs Huệ (S)

Bs Huệ (S)

Bs Huệ (S)

Bs Huệ (S)

Bs Huệ (S)

Bs Vô

07

Sản – Phụ khoa

Sáng - chiều

Bs Nhan

Bs Hạnh Nhân

Bs Hạnh Nhân

Bs Nhan

Bs Nhan

Bs Nhan

Bs Hạnh Nhân

08

Nhũ – KHHGĐ

Sáng - chiều

Bs Nghĩa

Bs Nghĩa

Bs Nghĩa

Bs Nghĩa

Bs Nghĩa

Bs Nghĩa

 

PK 12
TVTS - chọc ối

Sáng - chiều

Bs H. Nhân (09:00 - 15:00)

 

 

Bs H. Nhân (09:00 - 15:00)

 

 

 

 

B. PHÒNG KHÁM NHI

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2

25/05/2020

Thứ 3

26/05/2020

Thứ 4

27/05/2020

Thứ 5

28/05/2020

Thứ 6

29/05/2020

Thứ 7

30/05/2020

Chủ nhật

31/05/2020

PK NGOÀI GIỜ

Trưa

       Bs Bé

    Bs T.Phương

 Bs Phúc

   Bs Huệ

Bs T.Giang

  Bs Vinh

  Bs N.Phương

PK 19

Sáng/Chiều

Bs Toàn/Bs Lộc

Bs V.Giang/Bs V.Giang

Bs T.Giang/Bs Lộc

Bs Vũ/Bs Lộc

Bs T.Giang/ Bs T.Giang

Bs Lộc/Bs Lộc

Bs N.Phương

PK 14

Sáng/Chiều

Bs T.Phương/Bs Nguyệt

Bs Vinh/Bs Nguyệt

Bs Toàn/Bs Nguyệt

Bs Vinh/Bs Nguyệt

Bs Vũ/Bs Nguyệt

Bs T.Phương/ Bs Nguyệt

    Bs Vũ/Bs Vũ

PK HÔ HẤP

Sáng

Bs Lộc

Bs Minh

 Bs Lộc

Bs Lộc

Bs Lộc

Bs Vinh

 

PK TAI MŨI HỌNG

Sáng + Chiều

Bs Thi

Bs Thi

Bs Thi

Bs Thi

Bs Thi

Bs Thi

 

PK DA LIỄU

Sáng
7:30 - 11:00

Bs Việt Nam

Bs Việt Nam

Bs Việt Nam

Bs Việt Nam

Bs Việt Nam

Bs Việt Nam

 

P. TIÊM NGỪA 01

Sáng

Bs Lương

Bs Thư

Bs Lương

Bs Ngọc

Bs Ngọc

Bs Lương + Bs Hà

Bs Công

P. TIÊM NGỪA 02

Sáng

Bs Thu Ba/ Bs Ngọc

Bs Thu Ba/Bs Thư

 Bs Thu Ba/ Bs Hà

Bs Thu Ba/Bs Giao

Bs Thu Ba/Bs Giao

Bs Thu Ba/Bs Công

Bs Hòa/Bs Hòa

P. TIÊM NGỪA 03

Sáng/Chiều

Bs Giao/Bs Công

Bs Thịnh/Bs Ngọc

Bs Giao/Bs Giao

Bs Công/Bs Ngọc

Bs Giao/Bs Thịnh

Bs Công/Bs Thư

Bs Thư/Bs Thư

PK ĐỊNH KỲ

Sáng/Chiều

    Bs Phúc

  Bs T.Giang

   Bs Bé

     Bs Phúc

        Bs Phúc

    Bs T.Giang

 

PK DINH DƯỠNG

Sáng/Chiều

Bs Bé

  Bs N.Phương

 Bs N.Phương

Bs Bé

Bs Bé

Bs N.Phương

 

TRỰC NHI -
SƠ SINH

24h

Bs Phúc+ Bs Vũ

Bs Vinh+ Bs M.Thư

Bs T.Giang+ Bs Toàn

Bs Vinh+ Bs A.Thư

Bs Bé+ Bs Vũ

Bs Huệ+ Bs Phượng

Bs Lộc+ Bs M.Thư

 

C. KHOA KHÁM BỆNH ĐA KHOA

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2

25/05/2020

Thứ 3

26/05/2020

Thứ 4

27/05/2020

Thứ 5

28/05/2020

Thứ 6

29/05/2020

Thứ 7

30/05/2020

Chủ nhật

31/05/2020

P. CẤP CỨU

Ngày
(7h - 17h)

Bs Nhân

Bs Th.Thanh

Bs Hậu

Bs Th.Thanh

Bs Hậu

Bs Khánh

Bs B.Nghĩa

Đêm
(17h - 7h)

Bs Điền
Bs Bảo

Bs Phi
Bs Quang

Bs Hiên
Bs T.Đức

Bs Bá

Bs Dũng

Bs Đợi
Bs Dũng

Bs Bình
Bs T.Đức

Bs Út
Bs B.Nghĩa

PK. Nội tim mạch

Sáng - Chiều

Bs Hoàng

Bs Hoàng

Bs Hoàng

Bs Hoàng

Bs Hoàng

Bs Hoàng(S)

 

PK. Nội Tiết

Sáng - Chiều

Ts Linh(S)

Bs Hậu(S)

Bs Nhân

Bs Hậu(S)

Bs Th.Thanh

Bs Th.Thanh(S)
Bs Nhân(C)

 

PK. Nội Tổng quát

Sáng - Chiều

Bs Hậu

Bs Đức

 

Bs Đức

 

 

Bs Đức(S)

Nội Tiết Sản

 

Bs Th.Thanh(S)

 

Bs Th.Thanh (S)

Ts Linh(S)

Bs Nhân(S)

Bs Nhân(S)

 

PK. NộiTiêu hóa
Nội soi tiêu hóa

Sáng - Chiều

Bs Bảo Huy

Bs Bảo Huy

Bs Bảo Huy

Bs Bảo Huy

Bs Bảo Huy

Bs Bảo Huy(S)

 

Nội soi tiêu hóa (thường trực)

Sáng

 

 

 

 

 

 

Bs Bảo Huy

PK. Ngoại tiết niệu

Sáng - Chiều

Bs Út  -Bs Thiện

Bs Út  -Bs Thiện

Bs Út  -Bs Thiện

Bs Út(S)  -Bs Thiện

Bs Út  -Bs Thiện

Bs Út  -Bs Thiện

 

PK. Ngoại chấn thương

Sáng - Chiều

Bs Chơn - Bs Linh

Bs Chơn - Bs Linh(S)

Bs Chơn - Bs Linh

Bs Chơn - Bs Linh

Bs Chơn(S) - Bs Linh

Bs Chơn - Bs Linh

 

PK. Ngoại tổng quát 1

Sáng - Chiều

Bs Điền

Bs Hiên

Bs Bình

Bs Đợi

Bs Tuấn/Bs Minh

Bs Phi

Bs Bá

PK. Ngoại tổng quát 2

Sáng - Chiều

Bs Tiến

Bs Tiến

Bs Tiến

Bs Tiến

Bs Tiến

Bs Tiến(S)

 

PK. Tai mũi họng

Sáng - Chiều

Bs Phương
Bs Duyên

Bs Phương(C)
Bs Duyên

Bs Phương(C)
Bs Duyên

Bs Phương(C)
Bs Duyên

Bs Phương
Bs Duyên

Bs Phương

Bs Thi

PK. Tai mũi họng nhi

Sáng - Chiều

Bs Thi

Bs Thi

Bs Thi

Bs Thi

Bs Thi

Bs Thi

PK. Mắt

Sáng - Chiều

Bs Thơ - Bs Liệt

Bs Thơ - Bs Liệt

Bs Thơ - Bs Liệt

Bs Thơ - Bs Liệt

Bs Thơ - Bs Liệt

Bs Liệt

 

PK. Răng hàm mặt

Sáng - Chiều

Bs Ngà

Bs Ngà

Bs Ngà

Bs Ngà

Bs Ngà

Bs Ngà

 

 

 

D. ĐƠN VỊ HỖ TRỢ SINH SẢN IVF PHƯƠNG CHÂU

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2

25/05/2020

Thứ 3

26/05/2020

Thứ 4

27/05/2020

Thứ 5

28/05/2020

Thứ 6

29/05/2020

Thứ 7

30/05/2020

Chủ nhật

31/05/2020

Phòng Khám Và Tư Vấn

Phòng tư vấn số 2

(Siêu Âm)

Sáng – Chiều

BS. Thanh BS. Thanh BS. Thanh(S) BS. Thanh BS. Thanh

BS. Thanh

Nghỉ

Phòng tư vấn số 3

(Siêu Âm)

Sáng – Chiều

BS. Dung BS. Dung BS. Dung BS. Dung BS. Dung BS. Dung(S)

Phòng tư vấn số 5

(Khám Phụ Khoa)

Sáng

BS. Quang

BS. Thảnh(S)

BS. Quang

BS. Thảnh

BS. Quang

BS. Thảnh

BS. Quang

BS. Thảnh(S)

BS. Quang

BS. Thảnh

BS. Thảnh

Phòng tư vấn số 7 Sáng – Chiều

BS. Tiến

BS. Tiến(S)

BS. Tiến

BS. Tiến BS. Tiến

BS. Tiến

Phòng tư vấn số 9

(Khám Thai)

Sáng

BS. Thi

BS. Trang

BS. Trang  BS. Trang  BS. Thi BS. Thi

Khu Thủ Thuật

Phòng số 1

(Siêu âm)

Sáng

BS. Thập BS. Thập BS. Thập BS. Thập(S) BS. Thập BS. Thập

Nghỉ

Phòng số 3

(Khám nam Khoa)

Sáng - Chiều

BS. Út - BS. Thiện BS. Út - BS. Thiện BS. Út - BS. Thiện BS. Út - BS. Thiện BS. Út - BS. Thiện

BS. Út - BS. Thiện

Phòng số 4

(Tư Vấn Phôi)

Sáng

BS. Ngọc BS. Ngọc BS. Ngọc BS. Ngọc BS. Ngọc BS. Ngọc

Phòng số 5

(Tư Vấn Phôi)

Sáng BS. Yến BS. Yến BS. Yến BS. Yến BS. Yến BS. Yến