LỊCH KHÁM BỆNH

20/05/2019 – 26/05/2019

A. SẢN PHỤ KHOA

Phòng khám

Thời gian

Thứ 2

20/05/2019

Thứ 3

21/05/2019

Thứ 4

22/05/2019

Thứ 5

23/05/2019

Thứ 6

24/05/2019

Thứ 7

25/05/2019

Chủ nhật

26/05/2019

Trực PS-CC

24h

BS LINH - BS VÂN

BS BÍCH- BS TRANG (S-C) BS NHAN (T)

BS THI - BS VÔ

BS NHÂN- BS VINH

BS PHƯỢNG - BS THANH

BS CÔNG- BS SỬ

BS TƯ - BS HÙNG

Phòng khám 1 - 2

Sáng

Chiều

BS BÍCH (8h - 13h)
BS PHƯỢNG  (7h - 11h30;13h - 17h)

BS HÙNG (8h - 13h)
BS TƯ (7h - 11h30;13h - 17h)

BS PHƯỢNG (8h - 13h)
BS CÔNG  (7h - 11h30;13h - 17h)

BS PHƯỢNG (8h - 13h)
BS THANH (7h - 11h30;13h - 17h)

BS LINH (8h - 13h)
BS  CÔNG (7h - 11h30;13h - 17h)

BS TƯ (8h - 13h)
BS HÙNG (7h - 11h30;13h - 17h)

BS THANH (7h - 13h)

Phòng khám 4 - 5

Sáng

BS H.NHÂN (8h – 14h)
BS HUẾ (S-C)

BS CÔNG (8h – 14h)
BS T. THANH (S-C)

BS TƯ (8h – 14h)
BS T. NHÂN (S-C)

BS LINH (8h – 14h)

BS T. THANH (S - C)

BS T. THANH (S - C)

BS BÍCH (8h – 14h)
BS HUẾ (S - C)

BS NHÂN (8h - 14h)

Phòng khám 6

Sáng (7h-11h30)

BS HUỆ

BS HUỆ

BS HUỆ

BS HUỆ

BS HUỆ

BS HUỆ

 

Phòng khám 7

Sáng (7h-11h30)  Chiều (13h-16h30)

BS NHAN

BS NHAN

BS NHAN

BS NHAN

BS H.NHÂN

BS H.NHÂN

BS NHAN

Phòng khám 8

Sáng (7h-11h30)  Chiều (13h-16h30)

BS NGHĨA

BS NGHĨA

BS NGHĨA

BS NGHĨA

BS NGHĨA

BS NGHĨA

 

B. PHÒNG KHÁM NHI

Phòng khám

Thời gian

Thứ 2

20/05/2019

Thứ 3

21/05/2019

Thứ 4

22/05/2019

Thứ 5

23/05/2019

Thứ 6

24/05/2019

Thứ 7

25/05/2019

Chủ nhật

26/05/2019

Trực cấp cứu

24h

BS HẢO - BS BÉ

BS VĂN - BS CHÂU

BS LÀNH - BS VŨ

BS SANG - BS CHÂU - BS BÉ

BS LÀNH - BS LỘC

BS VINH - BS V GIANG

BS NGHĨA - BS N PHƯƠNG - BS LÀNH

Phòng khám nhi 1

Sáng (7h-11h30)

BS HỒNG

BS HỒNG

BS HỒNG

BS HỒNG

BS HỒNG

BS N PHƯƠNG

BS LỘC

 

Trưa (11h30-13h)

BS N PHƯƠNG

BS THUẤN

BS BÉ

BS HUỆ

BS V GIANG

BS CHÂU

BS VŨ

 

Chiều(13h-16h30)

BS HUỆ

BS THUẤN

BS VŨ

BS CHÂU

BS VŨ

BS VŨ

BS LỘC

Phòng khám nhi 2

Sáng (7h-11h30)

BS BÉ

BS BÉ

BS HUỆ

BS BÉ

BS LỘC

BS LỘC

BS  N PHƯƠNG

 

Chiều(13h-16h30)

BS NGUYỆT

BS VŨ

BS NGUYỆT

BS NGUYỆT

BS LỘC

BS TRANG

 

Phòng khám hô hấp

Sáng (7h30-11h30)

 

BS MINH

 

 

 

 

 

Phòng khám Tai mũi họng 1

Sáng (7h-11h30)

Chiều(13h-16h30)

BS THI

BS THI

BS THI

BS THI

BS THI

BS THI -
BS HẠNH (S)

 

Phòng khám da liễu

Sáng (9h – 11h)

 BS VIỆT NAM

 BS VIỆT NAM

 BS VIỆT NAM

 BS VIỆT NAM

 BS VIỆT NAM

 BS VIỆT NAM

 

Phòng tiêm ngừa 1

Sáng (7h-11h)

BS GIAO

BS CÔNG

BS CÔNG

BS T THƯ

BS GIAO

BS T THƯ

BS HIỂN

Phòng tiêm ngừa 2

Sáng (7h-11h)

BS THU BA

BS THU BA

BS THU BA

BS THU BA

BS THU BA

BS THU BA

BS T THƯ

 

Chiều(13h-16h)

BS BÉ

BS BÉ

BS BÉ

BS BÉ

BS N PHƯƠNG

BS N PHƯƠNG

BS T THƯ

Phòng tiêm ngừa 3

Sáng (7h-11h)

BS HÒA

BS HÒA

BS HÒA

BS HÒA

BS HÒA

BS HÒA

BS HÒA

 

Chiều(13h-16)

BS HÒA

BS HÒA

BS HÒA

BS HÒA

BS HÒA

BS HÒA

BS HÒA

Phòng tiêm ngừa 4

Sáng (7h-11h)

BS CÔNG

BS THUẤN

BS THUẤN

 

 

BS A THƯ

BS A THƯ

Phòng khám định kỳ + dinh dưỡng

Sáng (7h-11h)

BS CHÂU

BS CHÂU

BS BÉ

BS CHÂU

BS N PHƯƠNG

BS CHÂU

 

C. KHOA KHÁM BỆNH ĐA KHOA

Phòng khám

Thời gian

Thứ 2

20/05/2019

Thứ 3

21/05/2019

Thứ 4

22/05/2019

Thứ 5

23/05/2019

Thứ 6

24/05/2019

Thứ 7

25/05/2019

Chủ nhật

26/05/2019

Trực cấp cứu ban ngày

7h – 17h

BS NHÂN

BS M ĐỨC

BS THANH

BS M ĐỨC

BS HUẾ

BS KHÁNH

BS THẢO NGUYÊN

Trực cấp cứu ban đêm

17h – 7h

BS PHI
BS T ĐỨC

BS ĐIỀN
BS QUANG

BS HIÊN
BS BẢO

BS BÁ
BS DŨNG

BS ĐỢI
BS THÁI

BS BÌNH

BS ÚT
BS B. NGHĨA

PK nội tổng quát

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

 

 

BS M ĐỨC

 

 

BS THANH, BS ĐỨC

BS M ĐỨC (S)

PK Nội tim mạch

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS HOÀNG

BS HOÀNG

BS HOÀNG

BS HOÀNG

BS HOÀNG

BS HOÀNG (S)

 

PK Nội tiêu hóa

Nội soi tiêu hóa

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS BẢO HUY

BS BẢO HUY

BS BẢO HUY

BS BẢO HUY

BS BẢO HUY

BS BẢO HUY (S)

 

PK. Nội tiết

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

 

BS HUẾ

 

BS HUẾ

BS NHÂN

BS NHÂN

 

PK Ngoại tiết niệu

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS ÚT

BS ÚT

BS ÚT

BS ÚT

BS ÚT

BS ÚT

 

PK Ngoại chấn thương

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS CHƠN

BS CHƠN

BS CHƠN

BS CHƠN

BS CHƠN

BS HỢP TÁC

BS HỢP TÁC

PK Ngoại tổng quát 1

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS BÌNH

BS ĐIỀN

BS HIÊN

BS ĐỢI

BS TUẤN

BS BÁ

BS PHI

PK Ngoại tổng quát 2

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS TIẾN

BS TIẾN

BS TIẾN

BS TIẾN

BS TIẾN

BS TIẾN (S)

 

PK Tai mũi họng

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS DUYÊN (S)
BS KEO

BS PHƯƠNG (C )
BS KEO

BS PHƯƠNG
BS DUYÊN

BS PHƯƠNG
BS DUYÊN

BS PHƯƠNG
BS KEO

BS PHƯƠNG
BS KEO

BS PHƯƠNG

Phòng nội soi Tai mũi họng nhi

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS THI

BS THI

BS THI

BS THI

BS THI

BS THI

 

PK Mắt

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS THƠ - BS LIỆT

BS THƠ - BS LIỆT

BS THƠ - BS LIỆT

BS THƠ - BS LIỆT

BS THƠ - BS LIỆT

BS LIỆT
BS TÚ (S), BS KIỀU (C )

 

PK Răng hàm mặt

Sáng (7h-11h30) Chiều (13h-16h30)

BS NGÀ - BS NGÂN

BS NGÀ - BS NGÂN

BS NGÀ - BS NGÂN

BS NGÀ - BS NGÂN

BS NGÀ - BS NGÂN

BS NGÀ - BS NGÂN

 

D. ĐƠN VỊ HỖ TRỢ SINH SẢN IVF PHƯƠNG CHÂU

Phòng khám

Thời gian

Thứ 2

20/05/2019

Thứ 3

21/05/2019

Thứ 4

22/05/2019

Thứ 5

23/05/2019

Thứ 6

24/05/2019

Thứ 7

25/05/2019

Chủ nhật

26/05/2019

Phòng hành chính số 1 Sáng – Chiều BS. Thanh BS. Thanh BS. Thanh BS. Thanh BS. Thanh BS. Thanh

Nghỉ

Phòng tư vấn số 2

Sáng – Chiều

BS. Tiến BS. Tiến BS. Tiến BS. Tiến BS. Tiến BS. Tiến
Phòng tư vấn số 3

Sáng – Chiều

BS. Dung BS. Dung BS. Dung BS. Dung BS. Dung BS. Dung
Phòng tư vấn số 4

Sáng – Chiều

BS. Ngọc BS. Ngọc BS. Ngọc BS. Ngọc BS. Ngọc BS. Ngọc
Phòng tư vấn số 5

Sáng

BS. Yến BS. Yến BS. Yến BS. Yến BS. Yến BS. Yến
Phòng tư vấn số 6

Sáng – Chiều

BS. Thập BS. Thập BS. Thập BS. Thập BS. Thập BS. Thập