• Ngày tạo
  • Người tạo
  • Nhóm
    Hiếm Muộn IVF
  • Lượt xem

CÁC KỸ THUẬT TRÍCH TINH TRÙNG

ĐỂ THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM

Bs Quách Văn Thanh

Khoa hiếm muộn BV Quốc Tế Phương Châu

 

Sự ra đời của kỹ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương trứng (ICSI) đã mở ra một thời đại mới trong điều trị hiếm muộn nam. Trích tinh trùng được áp dụng cho những trường hợp người chồng mặc dù tinh hoàn vẫn sản sinh tinh trùng bình thường nhưng ống dẫn tinh bị tắc nghẽn (do viêm nhiễm, do bẩm sinh không có ống dẫn tinh hoặc do thắt ống dẫn tinh trước đó mà không thể mổ nối lại được..., nên tinh dịch xuất ra không có tinh trùng). Do đó, chỉ cần có một tinh trùng sống sau khi lấy ra từ mào tinh hay tinh hoàn sẽ được tiêm vào bào tương noãn là có thể có được sự thụ tinh.

1. CÁC KỸ THUẬT TRÍCH TINH TRÙNG TỪ MÀO TINH

Hút tinh trùng từ mào tinh qua da PESA (Percutaneous epididymal sperm aspriation)

- PESA dễ thực hiện và có thể thực hiện nhiều lần.

- Cách tiến hành: Bệnh nhân được gây tê thừng tinh hoặc kết hợp với tiền mê. Bác sĩ dùng kim nhỏ chích thẳng qua da, vào mào tinh (tương tự như chích thuốc) để hút tinh trùng (hình 1). Tinh trùng được tìm trong dịch hút dưới kính hiển vi phóng đại 300 lần.  

- Thời gian thực hiện: 5 – 10 phút. Bệnh nhân được ra về ngay, sinh hoạt bình thường sau thủ thuật.

Hình 1: PESA (Nguồn internet)
NhHình 1: PESA (Nguồn internet)ãn

Hút tinh trùng từ mào tính bằng vi phẫu thuật MESA (Microsurgical epididymal sperm aspriation)

- Kỹ thuật này ít được sử dụng hiện nay do đòi hỏi dụng cụ vi phẫu và bác sĩ có trình độ vi phẫu cao.

- Cách tiến hành: Sau khi gây mê bệnh nhân, bác sĩ dùng dao rạch mở da bìu để bộc lộ mào tinh. Với dụng cụ vi phẫu, bác sĩ sẽ rạch mở một búi ống mào tinh, hút tinh trùng và khâu lại ống mào tinh.

- Thời gian thực hiện: Kéo dài 1-2 giờ. Bệnh nhân có thể ra về sau 3-6 giờ hay ở lại bệnh viện qua một đêm. Hôm sau, bệnh nhân sinh hoạt bình thường.

Hút tinh trùng từ mào tinh bằng phẫu thuật mở (NonMicrosurgical epididymal sperm aspriation)

- Kỹ thuật được thực hiện khi PESA thất bại.

- Thời gian thực hiện: khoảng 15-30 phút và có thể ra về ngay hoặc sau 3-6 giờ, đồng thời bệnh nhân sẽ sinh hoạt bình thường trở lại hoặc có thể cần nghỉ ngơi trong 1 ngày.

- Cách thực hiện: Bệnh nhân được gây tê, có thể tiền mê thêm. Sau khi rạch mở da bìu và bộc lộ mào tinh, bác sĩ sẽ rạch mở một búi ống mào tinh để tiến hành hút tinh trùng rồi khâu lại bao xơ mào tinh.

2. CÁC KỸ THUẬT TRÍCH TINH TRÙNG TỪ TINH HOÀN

Kỹ thuật này sẽ được thực hiện khi nào?

Trong trường hợp bệnh nhân không có tinh trùng trong tinh dịch: Tinh hoàn giảm sinh tinh hoặc tinh hoàn sinh tinh bình thường nhưng bị tắc ống dẫn tinh trùng vào mào tinh (không thể nối được).

Hút tinh trùng từ tinh hoàn qua da – TESA (Testicular sperm aspiration)

- Kỹ thuật này ít được sử dụng do có thể gây tụ máu tinh hoàn và nhất là khó lấy đủ số lượng tính trùng cần thiết.

- Cách thực hiện: Bệnh nhân được gây tê và tiền mê. Bác sĩ sẽ dùng kim lớn đâm qua da vào tinh hoàn và hút ra mẫu mô tinh hoàn (cần hút nhiều chỗ khác nhau trên cùng 1 tinh hoàn). Mẫu mô được xé nhỏ và tìm tinh trùng dưới kính hiển vi phóng đại 300 lần.

Trích tinh trùng từ tinh hoàn bằng phẫu thuật – TESE (Testicular sperm extraction)

- Kỹ thuật này thường được sử dụng khi cần trích tinh trùng từ tinh hoàn.

- Cách thực hiện: Bệnh nhân được gây tê thừng tinh hai bên và tiền mê. Bác sĩ dùng dao rạch mở da bìu và bao trắng tinh hoàn, cắt lấy vài mảnh mô tình hoàn để tìm tinh trùng dưói kính hiển vi phóng đại 300 lần (hình 2). Trong những trưòng hợp tinh hoàn sinh tinh kém, bác sĩ sẽ dùng tới dụng cụ vi phẫu để tìm tinh trùng. Bệnh nhân ra về 3-6 giờ sau mổ, hôm sau sinh hoạt lại bình thường.

Vi phẫu trích tinh trùng từ tinh hoàn Micro-TESE (Microdissection TESE)

- Bệnh nhân được gây tê tủy sống hay gây mê toàn thân. Rạch da theo đường giữa bìu. Bao trắng mỗi bên tinh hoàn được rạch mở theo một đường ngang toàn bộ tinh hoàn, dưới kính hiển vi phẫu thuật dùng kéo phẫu tích tách mô tinh hoàn, tìm những nơi mô tinh hoàn có ống sinh tinh giãn rộng. Dùng kéo vi phẫu bóc tách, lấy mảnh mô có vài ống sinh tinh giãn rộng, cho vào môi trường nuôi dưỡng tinh trùng, chuyển ngay qua phòng thủ thuật IVF để tìm tinh trùng. Kết thúc thủ thuật khâu lại bao trắng, tinh mạc và da như kỹ thuật TESE (hình 2).

Hình 2: TESE và Micro-TESE (Nguồn internet)

Nhìn chung, chọn lựa kỹ thuật nào là tùy thuộc vào tình trạng bệnh lý của bệnh nhân, khả năng phẫu thuật của phẫu thuật viên và các trang thiết bị sẵn có tại mỗi trung tâm thụ tinh trong ống nghiệm. Hiện tại có hai phương pháp được áp dụng nhiều nhất là PESA VÀ TESE.

}