PHÒNG KHÁM Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
17/07/2023 17/07/2023 17/07/2023 17/07/2023 17/07/2023 17/07/2023 17/07/2023
V.I.P - NHẬT BẢN Sản - Phụ Khoa S: 7:00 - 13:00 Bs Đỗ Mỹ Linh Bs Phạm Thị Mỹ Trang Bs Nguyễn Thành Công Bs Đỗ Mỹ Linh Bs Nguyễn Thị Tây Thi Bs Nguyễn Thị Tây Thi
01 PK Yêu Cầu S: 7:00 - 11:30 Bs Đỗ Mỹ Linh (8h - 11h)
02 PK Yêu Cầu S: 7:00 - 11:30 Bs Đỗ Mỹ Linh (8h - 11h)
PK số 4
Nhũ khoa

 S: 7h00 - 11h30

C: 13h00 - 16h30

      Bs Phạm Thị 
Mỹ Trang
     
05
Sản – Phụ khoa

S: 7h00 - 11h30

C: 13h00 - 16h30

Bs C Nhân Bs C Nhân Bs C Nhân Bs Nguyễn 
Thị Xuyên
Bs C Nhân Bs Phượng  
06
Nhũ - KHHGĐ

S: 7h00 - 11h30

C: 13h00 - 16h30

Bs Nguyễn 
Trọng Nghĩa
Bs Nguyễn 
Trọng Nghĩa
Bs Nguyễn 
Trọng Nghĩa
Bs Nguyễn 
Trọng Nghĩa
Bs Nguyễn 
Trọng Nghĩa
Bs Nguyễn Thành Công 
hỗ trợ KHHGĐ 
 
07
Sản – Phụ khoa
S: 7h00 - 11h30
C: 13h00 - 16h30
Bs Bích Bs Nguyễn Thị
Diễm Kiều
Bs Bích Bs Thi - Bs Khánh (H) Bs Nguyễn 
Kim Dung
Bs Nguyễn 
Kim Dung
Bs Thu
08
Sản – Phụ khoa
S: 7h00 - 11h30
C: 13h00 - 16h30
Bs Tú Phương
Bs Nguyễn 
Dao Phượng
Bs Nguyễn Thị 
Tây Thi
Bs Nguyễn Ngọc Bích Bs Xuyên Bs Nguyễn Ngọc Bích Bs Nguyễn 
Dao Phượng
09
Sản – Phụ khoa
S: 7h00 - 11h30
C: 13h00 - 16h30
Bs Phạm Thị 
Mỹ Trang
Bs Phạm
 Quang Vinh
Bs Phạm
 Quang Vinh
Bs Nguyễn 
Thành Công
Bs Nguyễn Thị
Diễm Kiều
Bs Nguyễn Thị
Diễm Kiều
 
10
Sản – Phụ khoa
 S: 7h00 - 11h30
C: 13h00 - 16h30
 Bs Nguyễn Thị Thu  Bs Nguyễn Thị Thu  Bs Phượng  Bs Phạm
 Quang Vinh
 Bs Nguyễn 
Thành Công
 Bs Phạm Thị 
Mỹ Trang
 Bs Phạm Văn Sử
 PK số 11
Khám gói
 S: 7h00 - 11h30
C: 13h00 - 16h30
 Bs Nguyễn Thị Thu  Bs Nguyễn 
Dao Phượng
 Bs Sử  Bs Nguyễn 
Dao Phượng
 Bs Phạm Văn Sử  Bs Phượng  
 P. Siêu âm
Khu A
(SPK)
 S: 7h00 - 11h30  Bs Thắm, Bs Hài  Bs Phạm Nguyễn 
Hoàng Long
 Bs Nguyễn Văn Hài  Bs Nguyễn Thị Thắm  Bs Phạm Nguyễn 
Hoàng Long
 Bs Nguyễn Thị Thắm  Bs Như, Bs Giang
   S: 7h00 - 11h30
C: 13h00 - 16h30
 Bs Phạm Nguyễn 
Hoàng Long 
Bs Nguyễn Tâm Như
Bs On
Bs Nguyễn Hương Giang
 Bs Lê Văn Sung
 Bs Nguyễn Thị Thắm
Bs Nguyễn Tâm Như
Bs Hài
Bs On
Bs Nguyễn Hương Giang
 Bs Phạm Nguyễn 
Hoàng Long
Bs Nguyễn Thị Thắm
 Bs Nguyễn Tâm Như 
Bs Nguyễn Thị Dao Phương
 Bs Phạm Nguyễn 
Hoàng Long
Bs Nguyễn Thị Thắm
 Bs Nguyễn Tâm Như 
Bs Nguyễn Thị Dao Phương
 Bs Thắm, Bs Như, Bs On, Bs Sung  Bs Như, Bs On, Bs Giang, Bs Nhàn, Bs Trân (C)  Bs Nguyễn Thị Thắm
Bs Nguyễn Thị Thanh Nhàn
 P. Siêu âm VIP
(SPK)
 S: 7h00 - 11h30  Bs Nguyễn 
Ngọc Minh
 Bs Nguyễn 
Ngọc Minh
 Bs Phượng  Bs Phượng  Bs Phượng  Bs Nguyễn 
Duy Anh
 
 P. Siêu âm Khu B (Phòng 5)  S: 7h00 - 11h30
C: 13h00 - 16h30
 Bs Nguyễn Thị Cúc  Bs Nguyễn Thị Cúc  Bs Sung  Bs Sung  Bs Điền  Bs Điền  
 P. Siêu âm Khu B (Phòng 6)  S: 7h00 - 11h30
C: 13h00 - 16h30
 Bs Hồ Ngọc 
Tuấn (S)
 Bs Hồ Ngọc 
Tuấn (S)
 Bs Nguyễn Lâm 
Quang Duy
 Bs Hồ Ngọc 
Tuấn (S)
 Bs Hồ Ngọc 
Tuấn (S)
 Bs Hồ Ngọc 
Tuấn (S)
 
 Phòng siêu âm Nhi  S: 7h00 - 11h30
C: 13h00 - 16h30
   Bs Nguyễn Lâm 
Quang Duy
         
 CT - X-Quang S: 7h00 - 11h30
C: 13h00 - 16h30 
 Bs Nguyễn 
Duy Anh
 Bs Nguyễn 
Duy Anh
 Bs Nguyễn 
Duy Anh
 Bs Nguyễn 
Duy Anh
 Bs Nguyễn 
Duy Anh
 Bs Hồ Ngọc 
Tuấn (S)
 Bs Nguyễn Lâm 
Quang Duy
  • Phòng khám hoạt động từ 7:00 – 17:00
  • Thời gian hoạt động PK đặt hẹn từ 8:00
  • Thời gian ngưng nhận bệnh 16:15