Kiểm soát nhiễm khuẩn

Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn tổ chức thực hiện theo Thông tư số 16/2020/TT-BYT bao gồm các bộ phận: Đào tạo - giám sát, đơn vị tiệt khuẩn trung, tâm, bộ phận xử lý đồ vải và bộ phận vệ sinh môi trường. Hoạt động chuyên môn tập trung vào công tác phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện một cách chủ động theo tiêu chí chất lượng bệnh viện của Bộ Y Tế và tiêu chuẩn chất lượng JCI (Joint Commission International).

Kiểm soát nhiễm khuẩn - Giới thiệu

Hoạt động của khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Hoạt động đào tạo

Định kỳ hàng năm khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn (KSNK) xây dựng kế hoạch đào tạo về lý thuyết lẫn thực hành về phòng ngừa và KSNK với cấu trúc chương trình, lịch trình đào tạo và tiêu chí đánh giá sau đào tạo rất cụ thể nhằm đảm bảo cho tất cả nhân viên làm lâm sàng, nhân viên hỗ trợ, khách hàng và người thân khách hàng đều có thể thực hành thuần thục những hướng dẫn, quy trình phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn. 

Hoạt động giám sát

Hàng năm khoa KSNK thực hiện đánh giá rủi ro về nguy cơ nhiễm khuẩn trong bệnh viện từ đó xây dựng các chương trình phòng ngừa và các hoạt động giám sát phù hợp.

  • ­Giám sát các nhiễm khuẩn thường gặp: CLABSI, CAUTI, VAP, SSI,...
  • ­Giám sát tình hình vi khuẩn đa kháng thuốc.
  • Giám sát hoạt động xây dựng sửa chữa nhằm chủ động phòng ngừa nhiễm khuẩn trong công tác xây dựng.
  • Giám sát tỷ lệ tuân thủ vệ sinh tay.

Đơn vị tiệt khuẩn trung tâm (CSSD)
­CSSD được thiết kế theo nguyên tắc 1 chiều với hệ thống thông khí ở 3 khu vực theo chuẩn quốc tế:

  • Khu rửa dụng cụ: hệ thống lọc Hepa đảm bảo 12-15 luồng khí trao đổi /1 giờ, áp lực âm.
  • Khu đóng gói và lưu trữ dụng cụ tiệt khuẩn: hệ thống lọc Hepa đảm bảo 15 luồng khí trao đổi/1 giờ, áp lực dương.

CSSD triển khai quản lý dụng cụ và xử lý dụng cụ theo mô hình tiệt khuẩn trung tâm. Được trang bị hệ thống phần mềm quản lý dụng cụ bằng mã vạch giúp việc quản lý dụng cụ được thuận tiện, chặt chẽ, chính xác và đảm bảo công tác truy suất nguồn gốc dụng cụ sau khi sử dụng cho khách hàng theo tiêu chí của JCI.

CSSD được trang bị đầy đủ máy móc thiết bị hiện đại: Máy rửa khử khuẩn, máy rửa sóng siêu âm, tủ sấy chuyên dụng, máy hấp nhiệt độ cao, máy hấp nhiệt độ thấp…

Mục tiêu của CSSD: cung cấp đầy đủ, kịp thời và đảm bảo chất lượng dụng cụ tiệt khuẩn cho các Khoa/Phòng trong toàn Bệnh viện.

Hoạt động xử lý đồ vải

Thực hiện quản lý, phân loại, xử lý đồ theo hướng dẫn của Bộ y tế.

Công tác bảo quản đồ vải sạch sau xử lý luôn đảm bảo trong các kệ tủ kín tránh bụi bẩn sau giặt.

Công tác vệ sinh môi trường

Công tác vệ sinh môi trường luôn được chú trọng, đảm bảo môi trường bệnh viện “ Xanh, Sạch, Đẹp”.

Nhân viên vệ sinh môi trường được huấn luyện thường xuyên về quy trình, quy định chuyên môn cũng như kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng giao tiếp IDET, SBAR Q,…

Xem thêm