Vì khách hàng – Tạo thuận lợi – Cùng phát triển

Đáp ứng mong muốn của khách hàng được chọn bác sĩ riêng điều trị và phẫu thuật tại môi trường quốc tế chuyên nghiệp và an toàn, Bệnh viện Phương Nam triển khai hai chương trình hợp tác bác sĩ, bao gồm:

Bác sĩ hợp tác
Bác sĩ hợp tác

Mở rộng cơ hội cho các bác sĩ từ các nơi được tham gia các hoạt động khám chữa bệnh tại Bệnh viện Phương Nam bằng các hình thức như:

  • Gửi bệnh nhân đến điều trị tại bệnh viện, trải nghiệm dịch vụ xuất sắc
  • Bác sĩ nhập viện phẫu thuật, đỡ sinh cho chính bệnh nhân của mình tại Bệnh viện Phương Nam
Bác sĩ cộng tác (Bán thời gian)
Bác sĩ cộng tác (Bán thời gian)
Tạo chính sách linh động thời gian làm việc cho các bác sĩ với quỹ thời gian hạn hẹp (chỉ sắp xếp được một số buổi trong tuần làm việc tại bệnh viện) được làm việc trong môi trường quốc tế chuyên nghiệp. Đây là chương trình cộng tác bác sĩ hay còn gọi là bác sĩ bán thời gian.
 
Điều kiện và Chính sách ưu đãi cho chương trình hợp tác:

Các bác sĩ khi tham gia chương trình Hợp tác hay Cộng tác tại Bệnh viện Phương Nam đều có trình độ chuyên môn tay nghề cao và phù hợp phạm vi hoạt động chuyên môn đăng ký được phê duyệt của Bộ Y tế:

  • Bác sĩ sẽ nhận được mức thù lao hấp dẫn.
  • Ưu đãi dành cho bệnh nhân, khách hàng của bác sĩ.
  • Cơ hội phát triển trong môi trường quốc tế chuyên nghiệp theo định hướng tiêu chuẩn JCI.
  • Trải nghiệm dịch vụ chăm sóc khách hàng xuất sắc và văn hóa “Phụng sự từ tâm”.
 
Điều kiện và Chính sách ưu đãi cho chương trình hợp tác:

NHẬN THÊM THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH BÁC SĨ HỢP TÁC

Bác sĩ vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới và gửi về Bệnh viện Phương Nam. Chúng tôi sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất!