Dược

Dược đóng vai trò quan trọng trong việc điều trị, chữa bệnh cho bệnh nhân nói chung và các hoạt động sức khoẻ nói riêng. Hiểu được tầm quan trọng đó, Khoa Dược Bệnh Viện Phương Nam được hình thành.
 
Dược - Giới thiêu

Hoạt động của khoa dược

Chức năng:

Khoa Dược là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện, có chức năng:

 • Quản lý và tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện.
 • Cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc đảm bảo chất lượng.
 • Tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

Nhiệm vụ:

 • Cung ứng thuốc đảm bảo đủ số lượng, chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác.
 • Quản lý, theo dõi việc nhập, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu.
 • Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.
 • Bảo quản thuốc theo nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.
 • Tổ chức pha chế thuốc, hóa chất sát khuẩn, bào chế thuốc đông y, sản xuất thuốc từ dược liệu sử dụng trong bệnh viện.
 • Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.
 • Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện.
 • Nghiên cứu khoa học và đào tạo, là cơ sở thực hành của các trường đại học, cao đẳng, trung học về dược.
 • Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh trong bệnh viện.
 • Tham gia chỉ đạo tuyến.
 • Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu.
 • Tham gia theo dõi, quản lí kinh phí sử dụng thuốc.
 • Quản lý hoạt động của Nhà thuốc Bệnh viện theo đúng quy định.
Xem thêm