Nguyễn Thị Xuân Yến

BS. CKI Nguyễn Thị Xuân Yến

Giám đốc Vận hành Bệnh Viện Phương Nam

Với gần 25 năm kinh nghiệm chuyên môn làm việc trong lĩnh vực IVF, bác sĩ CKI Nguyễn Thị Xuân Yến đã có kinh nghiệm làm việc với các chuyên gia đầu ngành IVF Việt Nam thông qua hợp tác chuyên môn IVF Mekong - Bệnh viện Quốc tế Phương Châu Cần Thơ và Công ty TNHH Bệnh viện Hy vọng vào năm 2011 - 2016. Đồng thời, bác sĩ Yến cũng trải qua quá trình làm việc cùng chuyên gia IVF Nhật Bản thông qua hợp tác chuyên môn của Đơn vị Hỗ trợ Sinh sản IVF Phương Châu - IVF Japan - Tập đoàn Y tế Kishokai.

Về kinh nghiệm quản lý, Bác sĩ CKI Nguyễn Thị Xuân Yến đã trải qua các vị trí Phó LAB IVF Bệnh viện Quốc tế Phương Châu Cần Thơ, Phó Trưởng Đơn vị - Trưởng LAB Đơn vị hỗ trợ sinh sản IVF Phương Châu, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu (Cần Thơ) và hiện tại là Phó giám đốc Bệnh Viện Phương Nam.

Đăng ký tư vấn Gọi tư vấn

Chứng nhận chuyên môn
Chứng nhận chuyên môn

Lĩnh vực chuyên môn :

  • Hỗ trợ sinh sản - Hiếm muộn.
 
Chuyên môn

Quá trình đào tạo : 

  • 2018: Bác sĩ Chuyên khoa I, Sản-Phụ khoa tại Đại học Y dược Cần Thơ.
  • 2008: Bác sĩ Đa khoa tại Đại học Y dược Cần Thơ.

Kinh nghiệm công tác :

  • 2023:  Giám đốc Vận hành Bệnh Viện Phương Nam.
  • 2016 - Hiện tại: Phó Trưởng Đơn vị - Trưởng LAB Đơn vị hỗ trợ sinh sản IVF Phương Châu, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu, Cần Thơ.
  • 2011 - 2015: Phó LAB IVF Bệnh viện Quốc tế Phương Châu, Cần Thơ.
  • 2009 - Hiện tại: Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực IVF.
 
Thành tựu

Thành tích nổi bật : 

  • Đến năm 2013: Đã thực hiện 50 chu kỳ điều trị vô sinh bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm.
 

ĐỘI NGŨ CHUYÊN MÔN

Bác sĩ

Phó khối Vận hành - IVF Phương Nam
Chuyên môn: Hỗ trợ sinh sản

Bác sĩ

Chuyên môn: Hỗ trợ sinh sản

 
Bác sĩ CKI

Phó khoa IVF PCSG
Chuyên môn: Hỗ trợ Sinh sản, Sản phụ khoa.

Thạc sĩ

Trưởng Lab IVF PCSG
Chuyên môn: Hỗ trợ sinh sản