Đội ngũ chuyên môn

Bệnh viện Phương Nam chú trọng xây dựng đội ngũ chuyên gia, bác sĩ và nhân viên y tế có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, chuyên nghiệp và thấu hiểu khách hàng. Đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế tại Bệnh viện Phương Nam được đào tạo liên tục về chuyên môn, văn hóa và an toàn người bệnh. Chúng tôi tận tâm mang đến một môi trường y tế an toàn, tôn trọng và thấu hiểu dành cho khách hàng và người thân.
TS. Bác sĩ CKII
Cố vấn chuyên môn
Chuyên môn: Nam Khoa
ThS. Bác sĩ CKI

Phó Trung tâm Tiết Niệu - Nam Khoa
Chuyên môn: Nam Khoa

Bác sĩ

Chuyên môn: Tiết Niệu - Nam Khoa

 
Bác sĩ

Chuyên môn: Tiết Niệu - Nam Khoa