Lê Nguyễn Nhật Trung

BS. CKII Lê Nguyễn Nhật Trung 

Giám đốc chuyên môn - Trưởng khoa Nhi và Sơ sinh

Bác sĩ CKII Lê Nguyễn Nhật Trung là chuyên gia dày dặn kinh nghiệm có hơn 25 năm khám, điều trị và đào tạo trong lĩnh vực Nhi và Sơ Sinh, đồng thời thường xuyên đóng vai trò cố vấn và chuyên gia cao cấp cho các chương trình đào tạo về Nhi và Sơ Sinh của nhiều tổ chức trong và ngoài nước. 

Bác sĩ CKII Lê Nguyễn Nhật Trung đã tham gia với vai trò chuyên gia và cố vấn các chương trình đào tạo và chỉ đạo tuyến cho Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em, Bộ Y tế, phụ trách Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và duyên hải. Hiện bác sĩ CKII Lê Nguyễn Nhật Trung là Tổng Thư ký - Phụ trách khu vực phía Nam Ban Chấp hành Chi Hội Chu sinh và Sơ sinh Việt Nam. 

Ngoài quá trình đào tạo trong nước, Bác sĩ CKII Lê Nguyễn Nhật Trung đã tham gia các chương trình liên kết với đối tác nước ngoài như: Neonatal & Pediatric Resuscitation Emergency Update, Project Vietnam – AAP & Project Outreach, Alberta Children’ Hospital, Canada at Ho Chi Minh city 2002; Observer No Hands-on, KK Women & Children Hospital, Singapore, 2010.

Đăng ký tư vấn Gọi tư vấn

 
Chứng nhận chuyên môn
Chứng nhận chuyên môn

Lĩnh vực chuyên môn:

 • Nhi & Sơ sinh
Chuyên môn

Quá trình đào tạo: 

 • 2015: Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa II - Khoa Nhi, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
 • 2006: Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I - Khoa Nhi, Đại học Y Dược TP. HCM 
 • 1997: Tốt nghiệp bác sĩ Đa khoa, Đại học Y khoa Huế

Kinh nghiệm công tác: 

 • 2023 – Nay: Giám đốc Chuyên môn, Trưởng khoa Nhi và Sơ sinh Bệnh Viện Phương Nam 
 • 2022 – 2023: Trưởng khoa Sơ sinh kiêm Chủ tịch Hội đồng NICU và Sơ sinh, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc
 • 2021 – 2022: Trưởng khoa Sơ sinh Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc
 • 2019 – 2021: Phó khoa NICU và Sơ Sinh Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc
 • 2019 – 2021: Phó khoa NICU và Sơ Sinh Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc
 • 2012 – 2019: Trưởng khoa Sơ sinh Bệnh viện Nhi đồng 2
 • 2008 – 2012: Phó khoa Sơ sinh Bệnh viện Nhi đồng 2
   
Thành tựu

Thành tích nổi bật : 

 • Điều hành, huấn luyện đào tạo sơ sinh tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 và cho các bệnh viện tuyến tỉnh. 
 • Chuyên gia và cố vấn các chương trình đào tạo và chỉ đạo tuyến cho Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em , Bộ Y tế, phụ trách Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và duyên hải. 
 • Đồng chủ biên sách: Phác đồ Điều trị Bệnh lý Sơ sinh – Bệnh viện Nhi đồng 2, NXB Y Học 2012 và 2015, Phác đồ Điều trị Bệnh lý Sơ sinh – Hội Sơ sinh Chu sinh TP. HCM và Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc NXB Y học 2019. 
 • Cố vấn dự án: Bệnh viện Thực hành Nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc – Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc năm 2020.

ĐỘI NGŨ CHUYÊN MÔN

Bác sĩ CKI

Trưởng khoa Dinh dưỡng Tiết chế

Chuyên môn: Dinh Dưỡng

 
ThS. Bác sĩ

Chuyên môn: Nhi khoa

ThS. Bác sĩ CKII

Chuyên môn: Nhi khoa

ThS. Bác sĩ

Chuyên môn: Nhi khoa

ThS. Bác sĩ

Chuyên môn: Nhi khoa