Bùi Quốc Cường

BS Bùi Quốc Cường

 

Đăng ký tư vấn Gọi tư vấn

 
Chứng nhận chuyên môn
Chứng nhận chuyên môn

Lĩnh vực chuyên môn :

  • Nam khoa
  • Ngoại tiết niệu

ĐỘI NGŨ CHUYÊN MÔN

TS. Bác sĩ CKII

Cố vấn chuyên môn

Chuyên môn: Nam Khoa

 
ThS. Bác sĩ CKI

Phó Trung tâm Tiếu Niệu - Nam Khoa

Chuyên môn: Nam Khoa

Bác sĩ

Chuyên môn : Nam Khoa