Bùi Ngọc Uyên Chi

BS. CKII Bùi Ngọc Uyên Chi

Trưởng khoa Gây mê Hồi sức

Bác sĩ CKII Bùi Ngọc Uyên Chi có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Gây mê hồi sức cho người lớn và trẻ em. BS Bùi Ngọc Uyên Chi đã có thời gian dài công tác tại các bệnh viện lớn tại TP. HCM như Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM, Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Đăng ký tư vấn Gọi tư vấn

Chứng nhận chuyên môn
Chứng nhận chuyên môn

Lĩnh vực chuyên môn :

  • Gây mê Hồi sức người lớn, trẻ em
Chuyên môn

Quá trình đào tạo : 

  • 2016: Tốt nghiệp Chuyên khoa II - Gây mê hồi sức tại Đại học Y dược TP. HCM
  • 2006: Tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú - Chuyên khoa I - Gây mê hồi sức tại Đại học Y dược TP. HCM 
  • 2002: Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa tại Trường Đại học Y dược TP. HCM

Kinh nghiệm công tác : 

  • 2023 – Nay: Trưởng khoa Gây mê Hồi sức, Bệnh Viện Phương Nam 
  • 2010 – 2023: Trưởng khoa Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc
  • 2008 – 2010: Bệnh viện Nhi Đồng 2 
  • 2002 – 2008: Bệnh viện Đại học Y dược TP. HCM