04/12/2023
Lượt khám bệnh thiện nguyện cho bà con vùng sâu vùng xa
 
04/12/2023
Mũi tiêm ngừa covid-19 cho cộng đồng trong giai đoạn đại dịch