14/11/2023

Câu chuyện vươn ra biển lớn của Tập đoàn Y tế Phương Châu khởi nguồn từ sự thấu cảm với hành trình làm mẹ của người phụ nữ hơn 20 năm trước ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, Việt Nam. Hơn một thập kỷ qua, Phương Châu đã mang đến hệ sinh thái y tế toàn diện về Sản - Nhi - Hiếm muộn - Đa khoa kết hợp thẩm mỹ, giúp người phụ nữ và gia đình thật sự thăng hoa trên hành trình hạnh phúc đón con yêu chào đời.