Năm 2017, Phương Châu chào đón 1000 bé IVF chào đời bằng thụ tinh trong ống nghiệm

21/02/2024
Biên tập: https://youtu.be/-6GcW83UHjA?si=EHur9-3gQWOmxt2w