Lương, thưởng, chế độ đãi ngộ của Phương Châu

04/12/2023
 • Lương hưởng xứng đáng với năng lực, cống hiến, thâm niên gắn bó
 • Tuyên dương, khen thưởng cho những thành tích, đóng góp cải tiến, phụng sự từ tâm, thưởng theo doanh số
 • Tổ chức tri ân từng chặng đường gắn bó của nhân viên có thâm niên 5 năm, 10 năm và quy định các chế độ đãi ngộ đặc biệt kèm theo
 • Hưởng các chế độ phụ cấp: Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp vị trí chức vụ, phụ cấp độc hại, phụ cấp công việc đảm trách riêng,..
 • Đảm bảo môi trường làm việc an ninh, an toàn
 • Cung cấp đầy đủ trang thiết bị cần thiết tại vị trí công việc
 • Đầu tư công tác đào tạo phát triển chuyên môn, nghiệp vụ
 • Chế độ chăm sóc nhân viên, người thân nhân viên: Sanh đẻ, điều trị và chăm sóc sức khỏe tại các chi nhánh thuộc hệ thống tập đoàn.
 • Tổ chức các kỳ nghĩ dưỡng, du lịch định kỳ hàng năm, hoạt động thể thao, văn nghệ giải trí
 • Chế độ teabreak cho nhân viên
 • Chế độ mừng cưới, sinh nhật, thăm hỏi sau sinh,..