Lương, thưởng, chế độ chính sách đúng quy định của nhà nước

04/12/2023
  • Quy định tiền lương rõ ràng, thỏa thuận trong hợp đồng lao động
  • Hưởng lương tháng 13
  • Lương thưởng dịp lễ, tết
  • Tham gia Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp
  • Khám sức khỏe định kỳ
  • Đảm bảo ngày phép trong năm
  • Đảm bảo ngày nghỉ phép, các ngày nghỉ lễ, nghỉ tết trong năm
  • Hưởng chế độ làm việc trong ngày lễ, tết, trực gác, ngoài giờ
  • Bố trí đầy đủ phòng trực, nghỉ trưa
  • Hưởng các chế độ phụ cấp: Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp chức vụ, phụ cấp độc hại, phụ cấp công việc đảm trách riêng,..