04/12/2023
Con người Phương Châu luôn là những ''ngôi sao sáng'' hội tụ các yếu tố: yêu thương và đồng cảm, tinh thần phụng sự từ tâm, chuyên môn vững chắc và tinh thần học hỏi, cải tiến liên tục, năng động và không ngừng sáng tạo.
 
04/12/2023
Trao quyền cho đội ngũ phía sau giúp chúng tôi nhân giá trị về văn hóa và làm cho tổ chức trở nên bền vững
 
04/12/2023
Chúng tôi đề cao sự đồng cảm, tính nhân văn và tính xác thực để xây dựng các mối quan hệ bền chặt, đáng tin cậy và một tổ chức phát triển mạnh mẽ, có mục đích.
 
04/12/2023

Chúng tôi đảm bảo nhân viên luôn được đào tạo, luôn thấy mình lớn lên, được ứng dụng những điều mình học vào công việc, không bị chững lại và nhàm chán.

Triết lý Phương Châu: Chúng tôi luôn tìm kiếm những điều mới mẻ và tốt hơn mỗi ngày - chúng tôi không bao giờ hài lòng và dừng lại.