Mẹ tròn con vuông !

Số điện thoại cấp cứu

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CẬN LÂM SÀNG

 

Stt Tên dịch vụ Đơn vị Giá DV
1 Điện tim thường Lần 80.000
2 Ghi điện tim cấp cứu tại giường Lần 80.000
3 CTG/Monitoring (30ph có in giấy) Lần 130.000