Mẹ tròn con vuông !

Số điện thoại cấp cứu

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ X-QUANG

 

Stt Tên dịch vụ Đơn vị Giá DV
1 Chụp Xquang đại tràng (có chuẩn bị) Lần 500,000
2 Chụp Xquang thực quản dạ dày (có chuẩn bị) Lần 400,000
3 Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng Lần 400,000
4 Chụp Xquang niệu đồ tĩnh mạch (UIV) Lần 600,000
5 Chụp Xquang tử cung vòi trứng Lần 500,000
6 Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng Lần 150,000
7 Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch Lần 150,000
8 Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch Lần 150,000
9 Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng Lần 150,000
10 Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè Lần 150,000
11 Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch Lần 150,000
12 Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng Lần 150,000
13 Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch Lần 150,000
14 Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch Lần 150,000
15 Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng Lần 150,000
16 Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch Lần 150,000
17 Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng Lần 100,000
18 Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng Lần 150,000
19 Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng Lần 150,000
20 Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn Lần 100,000
21 Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng Lần 150,000
22 Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên Lần 180,000
23 Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng Lần 150,000
24 Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch Lần 150,000
25 Chụp Xquang cột sống cổ C1-C1 Lần 150,000
26 Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên Lần 150,000
27 Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng Lần 180,000
28 Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng Lần 150,000
29 Chụp Xquang tại giường Lần 500,000
30 Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng Lần 120,000
31 Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn Lần 100,000
32 Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên Lần 100,000
33 Chụp Xquang ngực thẳng Lần 130,000
34 Chụp Xquang khớp háng nghiêng Lần 120,000
35 Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên Lần 150,000
36 Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) Lần 150,000
37 Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch Lần 150,000
38 Chụp Xquang khớp vai thẳng Lần 100,000
39 Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch Lần 120,000
40 Chụp Xquang khung chậu thẳng Lần 120,000
41 Chụp Xquang cột sống thắt lưng De Sèze Lần 150,000
42 Chụp Xquang mỏm trâm Lần 150,000
43 Chụp Xquang khớp thái dương hàm Lần 120,000
44 Chụp Xquang Schuller Lần 150,000
45 Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng Lần 120,000
46 Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến Lần 120,000
47 Chụp Xquang hàm chếch một bên Lần 120,000
48 Chụp Xquang Hirtz Lần 180,000
49 Chụp Xquang Blondeau Lần 180,000
50 Cystography Lần 300,000
51 Thận bình thường Lần 100,000
52 Quang kích chậu Lần 300,000
53 Đo loãng xương Lần 150,000
54 Chụp răng thường Lần 50,000
55 Chụp ổ răng Lần 50,000
56 Chụp nhũ 2 bên Lần 350,000
57 Chụp nhũ 1 bên Lần 180,000
58 Chụp khung đại tràng Lần 200,000
59 Rửa thêm phim xquang Lần 100,000