Mẹ tròn con vuông !

Số điện thoại cấp cứu

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ XE

 

Stt Tên dịch vụ Đơn vị Giá DV
1 Xe cứu thương đến TP Mỹ Tho, Tiền Giang Lần 3,000,000
2 Xe cứu thương đến TP Sóc Trăng Lần 2,500,000
3 Xe cứu thương đến TP Long Xuyên, An Giang Lần 2,500,000
4 Xe cứu thương đến  TT Tỉnh Long An Lần 4,000,000
5 Xe cứu thương đến Rạch Giá, Kiên Giang Lần 3,500,000
6 Xe cứu thương đến TP Hồ Chí Minh Lần 5,000,000
7 Xe cứu thương đến TT TP Cà Mau Lần 4,000,000
8 Xe INNOVA đến TP Vĩnh Long Lần 1,500,000
9 Xe INNOVA đến Vĩnh Châu, Sóc Trăng Lần 2,500,000
10 Xe INNOVA đến Thị Xã Trà Vinh Lần 2,500,000
11 Xe INNOVA đến  TP Mỹ Tho, Tiền Giang Lần 3,000,000
12 Xe cứu thương đến TT Tỉnh Bạc Liêu Lần 3,500,000
13 Xe INNOVA đến TP Sóc Trăng Lần 1,500,000
14 Xe INNOVA đến TP Long Xuyên, An Giang Lần 1,500,000
15 Xe INNOVA đến TT Tỉnh Long An Lần 3,000,000
16 Xe INNOVA đến TP Rạch Giá, Kiên Giang Lần 3,000,000
17 Xe INNOVA đến TP Hồ Chí Minh Lần 3,500,000
18 Xe INNOVA đến TT TP Cà Mau Lần 3,500,000
19 Xe INNOVA đến TT Tỉnh Bạc Liêu Lần 3,000,000
20 Xe cứu thương đến TP Vĩnh Long Lần 2,500,000
21 Xe cứu thương đến Vĩnh Châu, Sóc Trăng Lần 3,500,000
22 Xe cứu thương đến Thị Xã Trà Vinh Lần 3,000,000