Mẹ tròn con vuông !

Số điện thoại cấp cứu

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM & TƯ VẤN Y KHOA

 

Stt Tên dịch vụ Đơn vị Giá DV
1 Khám chuyên gia tâm lý (Nhi) Lần 600.000
2 Khám Nhi hẹn giờ Lần 200.000
3 Khám chuyên gia nam khoa Lần 300.000
4 Khám sản, phụ khoa theo yêu cầu Lần 160.000
5 Tái khám chuyên gia đa khoa Lần 300.000
6 Khám cấp cứu Lần 150.000
7 Khám mắt Lần 80.000
8 Khám nhũ Lần 120.000
9 Khám nhi Lần 90.000
10 Khám kế hoạch hóa gia đình Lần 120.000
11 Khám phụ khoa Lần 120.000
12 Khám sản khoa Lần 120.000
13 Khám VIP - Hẹn giờ Lần 160.000
14 Khám hô hấp Lần 100.000
15 Khám tai mũi họng Lần 80.000
16 Khám răng hàm mặt Lần 80.000
17 Khám ngoại khoa Lần 80.000
18 Khám nội khoa Lần 80.000
19 Tư vấn tiền mãn kinh- mãn kinh Lần 100.000
20 Tư vấn bệnh lý sàn chậu Lần 150.000
21 Khám thai, khám phụ khoa - IVF Lần 100.000
22 Hội chẩn khám nhi - sơ sinh Lần 80.000
23 Khám tư vấn Vật Lý Trị Liệu Lần 100.000
24 Khám tiền mê Lần 110.000
25 Khám hội chẩn BS ngoài bệnh viện Lần 300.000
26 Khám hội chẩn trong bệnh viện Lần 100.000
27 Khám ngoài giờ Lần 120.000
28 Tư vấn Lần 80.000
29 Khám chuyên gia đa khoa Lần 400.000
30 Khám chuyên gia sản phụ khoa Lần 400.000
31 Khám chuyên gia/VIP (Nhi) Lần 400.000
32 Khám sản - phụ ngoài giờ Lần 150.000
33 Khám tiền hôn nhân Lần 150.000
34 Khám ung bướu (ngoài giờ)/cas Lần 150.000
35 Khám ung bướu/cas Lần 100.000
36 Tư vấn tiền sản Lần 150.000
37 Khám và cấp giấy chứng nhận sức khỏe Lần 100.000
38 Khám hội chẩn BS chuyên gia Lần 500.000
39 Khám chuyên khoa (Nhi) Lần 100.000