heo vàng, Nhật Bản, Việt Nam, Kisokai

NĂM HEO VÀNG - CÁC BÁC SĨ PHƯƠNG CHÂU VÀ KISHOKAI NHẬT BẢN CÓ KẾ HOẠCH GÌ CHO KHÁCH HÀNG ?

Bước sang năm mới 2019 cũng là giai đoạn quan trọng của dự án hợp tác y tế toàn diện với tập đoàn Kishokai, Phương Châu tiếp nhận chuyển giao công nghệ, kỹ thuật tiên tiến từ quá trình làm việc định kỳ hàng tháng cùng đoàn chuyên gia, tiến sĩ, bác sĩ, nữ hộ sinh Nhật Bản tại Việt Nam, tập trung xây dựng quy trình chuẩn trong từng khâu: điều trị, phẫu thuật, hậu phẫu đến giai đoạn chăm sóc, theo dõi hồi phục sau sinh cho mẹ và bé, tăng tỷ lệ sinh tự nhiên, NÂNG NIU HẠNH PHÚC VUÔNG TRÒN CHO MỖI GIA ĐÌNH....

}