vuon ra bien lon

Phương Châu vươn ra biển lớn

Với kì vọng nâng cao năng lực trong công tác quản lý chất lượng, hướng tới tiêu chuẩn JCI. Ban Giám đốc BVQT Phương Châu đã cử đội ngũ gồm có ban Quản lý chất lượng, Giám đốc chuyên môn và một số bác sĩ nòng cốt tham gia khoá tập huấn về JCI tại trường đại học y khoa hàng đầu Trung Âu, Charles....

QLCL benh vien

Người phụ nữ đam mê và gắn bó với QLCL Y tế bệnh viện

Là một người con, sinh ra và lớn lên từ cái nôi hiền hòa, ấm áp của miền đất Nam Bộ chan hòa, dù có đi đâu, nguyện vọng mỗi chúng ta vẫn luôn hướng về quê hương đất tổ. Thật vậy, tình yêu gắn bó với đất và người nơi đây thôi thúc những người phụ nữ tài năng sẵn lòng trở về chia sẻ những giá trị tiên tiến, văn minh học hỏi được nơi xứ người....