te bao goc day ron

BVPSQT Phương Châu thu nhận tế bào gốc dây rốn

Bệnh Viện Phụ Sản Quốc Tế Phương Châu kết hợp với Ngân Hàng Tế Bào Gốc Mekostem (gọi tắt là Mekostem) – Ngân hàng tế bào gốc dây rốn đầu tiên tại Việt Nam đã được Bộ Y tế cấp phép hoạt động - đã tiến hành thành công cas đầu tiên tại BV...

}