• Ngày tạo
  • Người tạo
  • Nhóm
    Sản Phụ Khoa
  • Lượt xem

THEO DÕI GIẢM ĐAU CHUYỂN DẠ AN TOÀN

Trở lại với câu chuyện “SANH KHÔNG ĐAU AN TOÀN", đó không chỉ là thông điệp. Đây là những quy trình, cải tiến cụ thể được Phương Châu gầy dựng mỗi ngày.

Hơn thế, Phương Châu và đối tác Kishokai, gồm nhóm y tế phụ trách cas sanh (bác sĩ, nữ hộ sinh, điều dưỡng, kỹ thuật viên…) tiếp tục chuẩn hóa quy trình theo dõi chuyển dạ sanh thường an toàn theo tiêu chuẩn Nhật Bản.

Team của chúng tôi gồm bác sĩ và nhân viên y tế nhiều chuyên khoa: Sản khoa (Cấp Cứu, Phòng Sanh), Gây Mê Hồi Sức, Nhi-Sơ Sinh, Hậu Sản… tại Phương Châu cùng thực hành y khoa theo nhóm có liên kết đồng bộ.

Những nỗ lực cải tiến liên tục này với mong muốn cùng phối hợp chuyên nghiệp, hiệu quả giúp nâng cao tính an toàn trong chăm sóc và điều trị y tế cho mẹ và bé khi vượt cạn.