PHƯƠNG CHÂU BẢO ĐẢM AN TOÀN MÙA DỊCH BỆNH COVID-19

Phương Châu tăng cường bảo đảm an toàn, sàng lọc chặt chẽ tại các điểm tiếp nhận ban đầu trong mùa dịch bệnh COVID-19 ở tất cả các chuyên khoa, các khu khám bệnh. Chân thành xin lỗi nếu như quy trình này có làm phiền lòng quý khách!

Vì sự an toàn cho bản thân và cộng đồng, chúng ta cùng tích cực thực hiện, cả nhà nhé!

Phương Châu xin cảm ơn!