NỖ LỰC VÌ HÀNH TRÌNH VƯỢT CẠN AN TOÀN THEO TIÊU CHUẨN NHẬT BẢN TẠI PHƯƠNG CHÂU

Những ngày qua… khách hàng của Phương Châu liên tục nhìn thấy và thắc mắc, các bác sĩ, điều dưỡng người Nhật Bản đang làm gì tại đây?

 

Họ đang không ngừng nỗ lực để hành trình vượt cạn của khách hàng được đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Đôi bên đều tập trung cao độ để sớm cho ra mắt dịch vụ sanh theo tiêu chuẩn Nhật Bản tại Phương Châu.

Theo kế hoạch hợp tác trong thời gian này, quy trình sản khoa và hồi sức sơ sinh an toàn tiếp tục được rà soát, khảo sát, trao đổi, thực hành, hướng đến chuẩn hóa theo Nhật Bản và Quốc tế. Từ đó, nhiều hoạt động chuyên sâu Sản khoa & Nhi-Sơ sinh từng bước được triển khai.

Chúc các thành viên đoàn nhiều sức khỏe và có chuyến hợp tác làm việc thành công!