NHẬT BẢN HỖ TRỢ PHƯƠNG CHÂU ĐÀO TẠO HỒI SỨC SƠ SINH CƠ BẢN & CHUYÊN SÂU

Bác sĩ Sản Khoa và Nữ Hộ Sinh cũng cần phải học và thành thạo quy trình hồi sức sơ sinh. Việc đánh giá đúng, tiến hành quy trình hồi sức sơ sinh kịp thời, an toàn là vô cùng quan trọng với ekip Sản Khoa. Bởi cuộc chuyển dạ sinh bé luôn cần được đảm bảo an toàn cho cả hai mẹ con.

Nhóm các bác sĩ, điều dưỡng, nữ hộ sinh Tập Đoàn Y Tế Kishokai đã hỗ trợ tích cực cho các buổi đào tạo liên tục về Hồi Sức Sơ Sinh cơ bản và chuyên sâu theo tiêu chuẩn an toàn Nhật Bản tại Phương Châu.

Giá trị của AN TOÀN chính là hệ quả và thước đo cho rất nhiều nỗ lực liên tục cải tiến và nâng cao trình độ chuyên môn của các bác sĩ và tập thể Phương Châu.