Một trong những nỗ lực đảm bảo AN TOÀN NGƯỜI BỆNH của Phương Châu là TRACER thường xuyên

Vậy TRACER là gì?

Tracer (lần theo dấu vết) là phương pháp đánh giá nhằm đánh giá sự tuân thủ của một đơn vị chăm sóc y tế đối với các tiêu chuẩn, chính sách, quy trình, quy định. Nó bao gồm “lần theo dấu vết” một trải nghiệm thật sự của người bệnh trong một cơ sở chăm sóc y tế, sử dụng hồ sơ bệnh án để dẫn đường. Một số loại tracer lại nhắm đến các khía cạnh khác của đơn vị chăm sóc y tế, ví dụ như các hệ thống.  

Một trong những lần tracer thường quy tại Khu chăm sóc Hậu phẫu của BVQT Phương Châu

Phương pháp này giúp nhận diện sự tuân thủ hay không tuân thủ của một tiêu chuẩn, chính sách, quy trình, giúp đánh giá nguy cơ và từ đó tập trung trọng tâm vào khu vực cần cải tiến.

* LỰA CHỌN CÁC CHỦ ĐỀ TRACER ĐẶC THÙ/CỤ THỂ:

Một khi đã xác định được chủ đề chung cho cuộc tracer, tiến hành liệt kê các vấn đề gặp phải có liên quan trong tổ chức/bệnh viện.

- Các vấn đề chủ yếu liên quan đến chăm sóc người bệnh?

- Hay là các quy trình hệ thống?

- Các chương trình dịch vụ đặc thù?

- Môi trường, cơ sở hạ tầng?

- Các vấn đề liên quan đến nguy cơ cao?

Câu trả lời cho những câu hỏi trên sẽ giúp bạn tìm ra loại hình tracer phù hợp để tiến hành.

* CÁC LOẠI HÌNH TRACER gồm có:

- Tracer cá nhân ( người bệnh);

- Tracer hệ thống;

- Tracer chương trình chuyên biệt/cụ thể

- Tracer môi trường cơ sở vật chất hạ tầng

- Tracer tập trung vào các vấn đề nguy cơ cao

Tracer tại phòng phẫu thuật cũng là một trong những hoạt động luôn được Phương Châu duy trì để cải thiện quy trình và an toàn trong phẫu thuật

Được lên kế hoạch thường quy và dài hạn, tracer tại Phương Châu là một trong những phương pháp giúp cho việc quản lý và cải tiến chất lượng hoạt động của bệnh viện được duy trì và ngày càng nâng cao. Bởi yếu tố AN TOÀN trong y tế được Phương Châu xác định là vô cùng quan trọng và là kim chỉ nam cho mọi hoạt động thường ngày tại bệnh viện. Đó là lý do mà Phương Châu thường xuyên "lần theo dấu vết" trải nghiệm người bệnh để đánh giá và kịp thời cải tiến chất lượng điều trị bệnh.