KHOA XÉT NGHIỆM - BỆNH VIỆN QUỐC TẾ PHƯƠNG CHÂU SÓC TRĂNG ĐẠT TIÊU CHUẨN AN TOÀN SINH HỌC CẤP II

Tháng 1/2022 vừa qua, Khoa Xét nghiệm Bệnh viện Quốc Tế Phương Châu Sóc Trăng đã được Sở Y tế cho phép tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt chuẩn An Toàn Sinh Học cấp II.

Những lợi ích khi Phòng Xét Nghiệm đạt chuẩn An Toàn Sinh Học сấp II:

- Đảm bảo an toàn cho nhân viên

- Đảm bảo an toàn cho khách hàn

- Đảm bảo an toàn cho môi trường

Theo điều 6 Nghị định số 103/2016/NĐ-CP. cơ sở xét nghiệm an toàn sinh học cấp II phải đáp ứng đủ các điều kiện về:

1. Cơ sở vật chất: PXN riêng biệt, có biển cảnh báo nguy hiểm sinh học trước phòng. Hệ thống xử lý nước thải của PXN với quy trình nghiêm ngặt, kiểm soát được chất lượng nước đầu ra, luôn đáp ứng yêu cầu quy chuẩn quốc gia, được kiểm định hàng năm bởi cơ quan có thẩm quyền

2. Trang thiết bị: Có tủ an toàn sinh học; Các trang thiết bị bảo hộ cá nhân phù hợp với kỹ thuật xét nghiệm, nhằm bảo vệ nhân viên y tế và mẫu xét nghiệm không lây nhiễm chéo; Có các thiết bị hấp chất thải y tế lây nhiễm hoặc thiết bị khử khuẩn trước khi đưa ra môi trường

3. Nhân sự: Các nhân viên PXN ngoài kiến thức, kỹ năng chuyên môn phải được tập huấn kiến thức về ATSH cấp II trở lên

4. Thực hành: Nhân viên được đào tạo, tập huấn định kỳ. Các mẫu bệnh được phân loại, bảo quản đúng quy định theo mức độ truyền nhiễm. Công tác đánh giá nguy cơ, xây dựng kế hoạch phòng ngừa, xử lý sự cố nhằm đảm bảo an toàn được thực hiện hàng năm.

 

Với những điều kiện và lợi ích trên, việc đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II giúp Khoa Xét nghiệm - BVQT Phương Châu Sóc Trăng có thêm nhiều cơ hội để triển khai các xét nghiệm vi sinh lâm sàng, từ đó mở rộng phạm vi xét nghiệm của Khoa, phục vụ nhu cầu chẩn đoán và điều trị bệnh cho khách hàng Phương Châu Sóc Trăng ngày một tốt và chuyên sâu hơn.