KEO DÁN PHÔI - EMBRYOGLUE (VITROLIFE) 

Tất cả mọi ý tưởng để làm tăng tỉ lệ có thai, đều được các nhà khoa học nghĩ ra và thực hiện. Keo dán phôi EmbryoGlue® (Vitrolife) là một trong những ví dụ điển hình cho ý tưởng này, và đạt được thành công.

Keo dán phôi - EmbryoGlue (Vitrolife) là gì?

➡️ EmbryoGlue® (Vitrolife) là tên của một loại môi trường chuyên dùng cho giai đoạn chuyển phôi trong TTTON, có chứa hàm lượng cao hyaluronan, còn được gọi là axit hyaluronic.

➡️ Hyaluronan xuất hiện tự nhiên trong bụng mẹ, ống dẫn trứng và buồng trứng. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng Hyaluronan làm cho các chất tiết từ những cơ quan này dính hơn, hỗ trợ thụ tinh và cấy ghép.

➡️ EmbryoGlue® (Vitrolife) bắt chước các dịch tiết tử cung đó. Vào ngày chuyển phôi, phôi của bệnh nhân được nhúng vào 'keo' và sau đó được chuyển vào buồng tử cung. Nhờ nồng độ cao hyaluronan trong EmbryoGlue® (Vitrolife) có vai trò như là cầu nối gắn kết giữa phôi với nội mạc tử cung, giúp phôi tăng cơ hội bám dính và làm tổ vào nội mạc tử cung. Đồng thời, nó còn giúp tăng sự tiếp nhận của tử cung hạn chế sự di chuyển phôi không như mong muốn.

☑️ Ý tưởng đơn giản, tên hay, bệnh nhân dễ hiểu khái niệm, và đặc biệt hiệu quả EmbryoGlue® (Vitrolife) đã được chứng minh qua các nghiên cứu, IVF PHƯƠNG CHÂU đã và đang sử dụng EmbryoGlue® (Vitrolife) như một qui trình thường qui cho những bệnh nhân chuyển phôi TTTON tại trung tâm, giúp làm tăng tỉ lệ đậu thai và tỉ lệ sinh sống.

 

Wildcard SSL