LỊCH KHÁM BỆNH

(06/07/2020 – 12/07/2020)

Phòng khám

Thời gian

Thứ 2

06/07/2020

Thứ 3

07/07/2020

Thứ 4

08/07/2020

Thứ 5

09/07/2020

Thứ 6

10/07/2020

Thứ 7

11/07/2020

Chủ nhật

12/07/2020

Trực cấp cứu Sản

24h

BS Trường

BS Kiều

BS Nguyệt

BS Tuấn

BS Hải

BS Lộc

BS Trường

BS Tuấn

BS Trường

(07h - 09h)

BS Tư

(09h - 07h)

BS Tuyền

BS Nguyệt

BS T.Bích

BS Trường

BS Hằng

Phòng khám Sản phụ

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Nguyệt

BS Tuấn

BS Vinh

BS Trường (S)

BS Tuấn

BS Nguyệt (S)

BS Tư

BS Trường (S)

BS Sử

BS Trường (S)

BS Tuấn

BS Nguyệt (S)

 

Trực cấp cứu Nhi

24h

BS Đào

BS V.Giang

BS B.Phượng

(7h00 – 16h30)

BS Quang

BS Đào

BS V.Giang

BS Quang

BS Lộc

BS Quang

(7h00 – 16h30)

Phòng khám Nhi

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS T.Giang

BS V.Giang

BS Đào

BS Toàn

BS Vinh

BS Đào

 

Phòng khám Ngoại Nhi

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

 

BS Danh

 

BS Danh

BS Danh

 

 

Trực Cấp cứu tổng hợp ban ngày

7h – 17h

BS M.Đức

BS L.Điền

BS Huệ

BS T.Nhân

BS M.Đức

BS L.Điền

BS Nhân

BS Khoa

BS M.Đức

BS M.Điền

BS Huệ

BS Khoa

BS Trang

BS Nguyên

Trực Cấp cứu tổng hợp ban đêm

17h – 7h

BS K.Duy

BS L.Điền

BS Dũng

BS T.Nhân

BS Trang

BS L.Điền

BS Dũng

BS Khoa

BS Đức

BS M.Điền

BS K.Duy

BS Khoa

BS Trang

BS Nguyên

Phòng khám Nội

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Huệ

BS M.Đức

BS Huệ

BS Huệ (S)

BS M.Đức

BS Huệ (S)

BS Nhân

BS Huệ (S)

BS M.Đức

BS Huệ

BS Thảo

 

Phòng khám Ngoại

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS L.Điền

BS T.Nhân

BS L.Điền

BS Khoa

BS M.Điền

BS Khoa

 

Phòng khám Tai mũi họng

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Keo

BS Keo

BS Keo

BS Keo

BS Keo

BS Keo

 

Phòng khám Răng hàm mặt

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

 

BS Hạnh

 

 

BS Hạnh

 

 

Phòng Nội soi

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS M.Đức

BS T.Nhân

BS M.Đức

 

BS M.Đức

BS T.Nhân

 

Phòng khám Tư vấn hiếm muộn

Khám và tư vấn theo yêu cầu

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Trường

BS Nguyệt

BS Nguyệt

BS Trường

BS Tư

BS Nguyệt

 

Phòng tiêm ngừa

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Hòa

BS Hòa

BS Hòa

BS Hòa

BS Hòa

BS Hòa

BS Hà

 

Chẩn đoán hình ảnh + Phòng siêu âm

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Thuận

BS Trường (S)

BS Thuận

BS Chí Linh

BS Thuận

BS Chí Linh

BS Long

BS Thuận

BS Thuận

BS Chí Linh

BS Thuận

BS Chí Linh