LỊCH KHÁM BỆNH

(30/03/2020 – 05/04/2020)

Phòng khám

Thời gian

Thứ 2

30/03/2020

Thứ 3

31/03/2020

Thứ 4

01/04/2020

Thứ 5

02/04/2020

Thứ 6

03/04/2020

Thứ 7

04/04/2020

Chủ nhật

05/04/2020

Trực cấp cứu Sản

24h

BS Nguyệt

BS T.Bích

BS Tư

BS Kiều

BS Trường

BS Xuyên

BS Nguyệt

BS Hưng

BS Tư

BS Lộc

BS Trường

BS Hằng (SC)

BS Tuấn (T)

BS Nguyệt

BS Tuyền

Phòng khám Sản phụ

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Hùng

BS Nguyệt (S)

BS Trường

BS Tư (S)

BS Nguyệt

BS Trường (S)

 

BS Trường

BS Tư (S)

BS Tuấn

BS Nguyệt (S)

 

Trực cấp cứu Nhi

24h

BS Đào

BS Thuấn

(7h00 – 16h30)

BS V.Giang

(từ 16h30)

BS Thuấn

 (7h00 – 16h30)

BS Lộc

(từ 16h30)

BS Thuấn

 (7h00 – 16h30)

BS Thuấn

BS Đào

(7h00 - 16h30)

BS V.Giang

BS Đào

(7h00 – 16h30)

BS Vũ

(từ 16h30)

BS Thuấn

(7h00 – 16h30)

BS Thuấn

BS Đào

(7h00 - 16h30)

Phòng khám Nhi

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Đào

BS Bé

BS Đào

 

BS V.Giang

BS Đào

 

Phòng khám Ngoại Nhi

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Danh

 

BS Danh

 

BS Danh

 

 

Phòng khám Dinh dưỡng

13h – 16h30

 

BS Bé

 

 

 

 

 

Trực Cấp cứu tổng hợp ban ngày

7h – 17h

BS M.Đức

BS L.Điền

BS Nhân

BS Nguyên

BS Huệ

BS M.Điền

BS T.Nguyên

BS Khoa

BS M.Đức

BS L.Điền

BS Huệ

BS Khoa

BS K.Duy

BS Khoa

Trực Cấp cứu tổng hợp ban đêm

17h – 7h

BS Đức

BS L.Điền

BS Liệt

BS Nguyên

BS Dũng

BS M.Điền

BS Liệt

BS Khoa

BS Dũng

BS L.Điền

BS Đức

BS Khoa

BS K.Duy

BS Khoa

Phòng khám Nội

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Huệ (S)

BS Thảo

BS M.Đức

BS Huệ

BS Nhân

BS Huệ

BS Thảo

 

BS Huệ (S)

BS M.Đức

BS Huệ

 

Phòng khám Ngoại

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS L.Điền

BS Nguyên

BS M.Điền

 

BS L.Điền

BS Khoa

 

Phòng khám Tai mũi họng

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Keo

BS Keo

BS Keo

 

BS Keo

BS Keo

 

Phòng Nội soi

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS M.Đức

 

 

 

 

 

 

Phòng khám Tư vấn hiếm muộn

Khám và tư vấn theo yêu cầu

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Nguyệt

BS Trường

BS Trường

 

BS Trường

BS Trường

 

Phòng tiêm ngừa

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Hòa

BS Hòa

BS Hòa

 

BS Hòa

BS Hòa

BS Giao

 

Chẩn đoán hình ảnh + Phòng siêu âm

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Long

BS Thuận

BS Thuận

BS Thái Hiền

BS Thuận

BS Thái Hiền

 

BS Thuận

BS Thái Hiền

BS Thuận

BS Thái Hiền