LỊCH KHÁM BỆNH

19/08/2019 – 25/08/2019

 

Phòng khám

Thời gian

Thứ 2

19/08/2019

Thứ 3

20/08/2019

Thứ 4

21/08/2019

Thứ 5

22/08/2019

Thứ 6

23/08/2019

Thứ 7

24/08/2019

Chủ nhật

25/08/2019

Trực PS-CC Sản

24h

Bs Tư

Bs Vân

Bs Hải

Bs Nguyệt

Bs Trường

Bs Vinh

Bs

Bs Vân

Bs Trường

Bs Tài Vô

Bs Nguyệt

Bs Dung

Bs Tư

Bs Yến

Phòng khám Sản phụ

Sáng (7h-11h30)

Chiều (13h-16h30)

Bs Nguyệt (SC)

Bs Tư(SC)

Bs Trường (SC)

Bs Nguyệt(SC)

Bs Nguyệt (S)

Bs Trường(SC)

Bs Trường(S)

Bs Tư (SC)

Bs Nguyệt (S)

Bs Trường (SC)

Bs Trường(S)

Bs Nguyệt (SC)

 

Trực CC Nhi

24h

Bs Đào

Bs Lộc

Bs Lộc

Bs V.Giang

Bs V.Giang

Bs Đào

Bs Quang

Bs Thuấn

Phòng khám Nhi

Sáng (7h-11h30)

Chiều (13h-16h30)

Bs Vũ

 

Bs Quang

Bs Đào

Bs Đào

Bs Đào

Bs Quang

 

Trực CCTH ban ngày

7h – 17h

Bs Huệ

Bs Khoa

Bs Huệ

Bs L.Điền

Bs Huệ

Bs M.Điền

Bs Huệ

Bs Khoa

Bs Huệ

Bs Khoa

Bs Huệ

Bs T.Nhân

Bs Nguyên

Bs L.Điền

Trực CCTH ban đêm

17h – 7h

Bs Kỳ

Bs Khoa

Bs Diễm

Bs L.Điền

Bs Đức

Bs M.Điền

Bs Liệt

Bs Khoa

Bs Liên

Bs Khoa

Bs Liệt

Bs T.Nhân

Bs Dũng

Bs L.Điền

Phòng khám Nội

Sáng (7h-11h30)

Chiều (13h-16h30)

Bs Huệ

Bs M.Đức

Bs Huệ

Bs Nhân

Bs Huệ

Bs Huế

Bs Huệ

Bs Thanh

Bs Huệ

Bs M.Đức

Bs Huệ

Bs Liên

 

Phòng khám Ngoại

Sáng (7h-11h30)

Chiều (13h-16h30)

Bs Khoa

Bs L.Điền

Bs M.Điền

Bs Khoa

Bs Khoa

Bs T.Nhân

 

Phòng khám Tai mũi họng

Sáng (7h-11h30)

Chiều (13h-16h30)

Bs Keo

Bs Keo

Bs Keo

Bs Keo

Bs Duyên

Bs Phương

 

Phòng khám RHM

Sáng (7h-11h30)

Chiều (13h-16h30)

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Mắt

Sáng (7h-11h30)

Chiều (13h-16h30)

 

 

 

 

 

 

 

Phòng khám Tư vấn hiếm muộn

Khám và tư vấn theo yêu cầu

Sáng (7h-11h30)

Chiều (13h-16h30)

Bs Trường

Bs Nguyệt

Bs Trường

Bs Thập

Bs Trường

Bs Nguyệt

 

Phòng tiêm ngừa

Sáng (7h-11h30)

Chiều (13h-16h30)

Bs A.Phương

Bs A.Phương

Bs A.Phương

Bs A.Phương

Bs A.Phương

Bs A.Phương

 

Phòng Nội soi

Sáng (7h-11h30)

Chiều (13h-16h30

 

Bs M.Đức

 

 

 

 

 

Bs M.Đức

 

Bs T.Nhân

 

CĐHA + Phòng siêu âm

Sáng (7h-11h30)

Chiều (13h-16h30)

Bs Chí Linh

Bs Long

 

Bs Thuận

Bs Chí Linh

 

Bs Chí Linh

Bs Truyền

 

Bs Thuận

Bs Chí Linh

 

Bs Thuận

Bs Chí Linh

Bs Thuận

Bs Chí Linh