LỊCH KHÁM BỆNH

(21/10/2019 – 27/10/2019)

Phòng khám

Thời gian

Thứ 2

21/10/2019

Thứ 3

22/10/2019

Thứ 4

23/10/2019

Thứ 5

24/10/2019

Thứ 6

25/10/2019

Thứ 7

26/10/2019

Chủ nhật

27/10/2019

Trực cấp cứu Sản

24h

BS Nguyệt

BS Hằng

BS Trường

BS Hưng

BS Nguyệt

(07:00 - 13:00)

BS Tư

(13:00 - 07:00)

BS Kiều

BS Vân

BS Ngọc (SC)

BS Tuấn (T)

BS Tư

BS Hằng (SC)

BS Tuấn (T)

BS Trường

BS Xuyên

BS Nguyệt

BS Kiều

Phòng khám Sản phụ

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Tư

BS Tài Vô

BS Tư

BS Vân

BS Trường (S)

BS Sử

BS Vinh

BS Trường

BS Trường

BS Tuấn

BS Nguyệt

BS Tài Vô

 

Trực cấp cứu Nhi

24h

BS Đào

BS Quang

BS Toàn

BS Thuấn

BS Đào

BS V.Giang

BS V.Giang

BS Lộc

BS Quang

(7h00 - 16h30)

Phòng khám Nhi

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Quang (S)

BS Bé

BS Quang

BS Thuấn

BS Quang

BS V.Giang

BS Quang

BS Đào (S)

 

Phòng khám Dinh dưỡng

13h – 16h30

 BS Bé

BS Hòa

 

BS Hòa

 

 

 

Trực Cấp cứu tổng hợp ban ngày

7h – 17h

BS Huệ

BS Khoa

BS Huệ

BS M.Điền

BS Huệ

BS Khoa

BS Huệ

BS Khoa

BS Huệ

BS T.Nhân

BS Thuỳ An

BS L.Điền

BS Nguyên

BS M.Điền

Trực Cấp cứu tổng hợp ban đêm

17h – 7h

BS Dũng

BS Khoa

BS Kỳ

BS M.Điền

BS Đức

BS Khoa

BS Diễm

BS Khoa

BS Đức

BS T.Nhân

BS Liệt

BS L.Điền

BS Đức

BS M.Điền

Phòng khám Nội

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Huệ

BS M.Đức

BS Huệ

BS Nhân

BS Huệ

BS Huế

BS Huệ

BS Nhân

BS Huệ

BS M.Đức

BS Thuỳ An

 

Phòng khám Ngoại

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Khoa

BS M.Điền

BS Khoa

BS Khoa

BS T.Nhân

BS L.Điền

 

Phòng khám Tai mũi họng

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Keo

BS Keo

BS Keo

BS Keo

BS Duyên

BS Phương

 

Phòng khám Răng hàm mặt

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

 

 

BS Hạnh

 

 

 

 

Phòng Nội soi

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS M.Đức

 

 

 

BS T.Nhân

BS M.Đức

 

 

Phòng khám Tư vấn hiếm muộn

Khám và tư vấn theo yêu cầu

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Nguyệt

BS Trường

BS Nguyệt

BS Thập

BS Trường

BS Trường

 

Phòng tiêm ngừa

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS A.Phương

BS Hòa

BS A.Phương

BS Hòa

BS A.Phương

BS Hòa

BS A.Phương

BS Hòa

BS A.Phương

BS Hòa

BS A.Phương

BS Hòa