LỊCH KHÁM BỆNH

(10/08/2020 – 16/08/2020)

Phòng khám

Thời gian

Thứ 2

10/08/2020

Thứ 3

11/08/2020

Thứ 4

12/08/2020

Thứ 5

13/08/2020

Thứ 6

14/08/2020

Thứ 7

15/08/2020

Chủ nhật

16/08/2020

Trực cấp cứu Sản

24h

BS Trường

BS Sử

BS Tuấn

BS Tuyền

BS Nguyệt

BS Thu

BS Trường

BS Kiều

BS Hải

BS Tuấn

BS Nguyệt

BS Lộc

BS Trường

BS Tuấn

Phòng khám Sản phụ

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Tuấn

BS Trường (S)

BS Nguyệt

BS Tuấn (S)

BS Trường

BS Tuấn (S)

BS Tuấn

BS Nguyệt (S)

BS Tài Vô

BS Tuấn (S)

BS Trường

BS Nguyệt (S)

 

Trực cấp cứu Nhi

24h

BS Vũ

BS V.Giang

BS Quang

(7h – 16h30)

BS Quang

BS Minh Thư

(7h – 16h30)

BS Lộc

BS Lộc

BS Quang

BS Hồng

BS Anh Thư

Phòng khám Nhi

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Bé

BS V.Giang

BS Quang

BS T.Giang

BS Quang

BS Vinh

 

Phòng khám Ngoại Nhi

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Danh

 

 

BS Danh

BS Danh

 

 

Phòng khám Dinh dưỡng

Chiều (13h – 16h30)

BS Bé

 

 

 

 

 

 

Trực Cấp cứu tổng hợp ban ngày

7h – 17h

BS M.Đức

BS Khoa

BS Nhân

BS L.Điền

BS M.Đức

BS T.Nhân

BS Nhân

BS Khoa

BS M.Đức

BS L.Điền

BS Thái Hiền

BS Nguyên

BS Trang

BS Khoa

Trực Cấp cứu tổng hợp ban đêm

17h – 7h

BS K.Duy

BS Khoa

BS Đức

BS L.Điền

BS Trang

BS T.Nhân

BS Dũng

BS Khoa

BS Trang

BS L.Điền

BS Nguyên

BS Nguyên

BS Trang

BS Khoa

Phòng khám Nội

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Huệ (S)

BS M.Đức

BS Huệ

BS Nhân

BS Huệ

BS M.Đức

BS Huệ

BS Nhân

BS Huệ

BS M.Đức

BS Thái Hiền

BS Thảo

 

Phòng khám Ngoại

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Khoa

BS L.Điền

BS T.Nhân

BS Khoa

BS L.Điền

BS Nguyên

 

Phòng khám Tai mũi họng

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Keo

BS Keo

BS Keo

BS Keo

BS Keo

BS Keo

 

Phòng khám Răng hàm mặt

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

 

BS Hạnh

 

 

BS Hạnh

 

 

Phòng Nội soi

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS M.Đức

 

BS T.Nhân

BS M.Đức

 

BS M.Đức

BS T.Nhân

 

Phòng khám Tư vấn hiếm muộn

Khám và tư vấn theo yêu cầu

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Trường

BS Nguyệt

BS Nguyệt

BS Trường

BS Nguyệt

BS Nguyệt

 

Phòng tiêm ngừa

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Hòa

BS Giao

BS Hòa

BS Hòa

BS Hòa

BS Hòa

BS Hòa

BS Thanh Thư

 

Chẩn đoán hình ảnh + Phòng siêu âm

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Thuận

BS Nguyệt (S)

BS Thuận

BS Trường (S)

BS Thuận

BS Chí Linh

BS Thuận

BS Long

BS Thuận

BS Phương

BS Thuận

BS Phương