LỊCH KHÁM BỆNH

18/02/2019 – 24/02/2019

 

Phòng khám

Thời gian

Thứ 2

18/02/2019

Thứ 3

19/02/2019

Thứ 4

20/02/2019

Thứ 5

21/02/2019

Thứ 6

22/02/2019

Thứ 7

23/02/2019

Chủ nhật

24/02/2019

Trực PS-CC SẢN

24h

 

BS TƯ – BS TRƯỜNG

 

BS NGUYỆT - BS VÂN

 

BS CÔNG – BS VINH

 

BS TRƯỜNG - BS NHAN

 

BS NGUYỆT - BS NHƯ

 

BS TRƯỜNG - BS BÍCH

 

BS NHÂN - BS H NHÂN

Phòng khám Sản phụ

Sáng (7h-11h30)  Chiều (13h-16h30)

BS NGUYỆT

BS TRƯỜNG

BS TRƯỜNG

BS NGUYỆT

BS NGUYỆT

BS TRƯỜNG

 

Trực CC NHI

24h

BS N PHƯƠNG - BS LỘC

BS N PHƯƠNG - BS LỘC

BS HUỆ – BS ĐÀO

BS HỒNG – BS ĐÀO (L3+SS)

BS CHÂU – BS ĐÀO

BS V GIANG – BS ĐÀO (L3+SS)

BS V GIANG – BS VŨ

Phòng khám Nhi

Sáng (7h-11h30)

Chiều (13h-16h30)

BS N PHƯƠNG

BS LỘC

BS HUỆ

BS HỒNG

BS CHÂU

BS V GIANG

 

Trực CCTH ban ngày

7h – 17h

BS HUỆ - BS L ĐIỀN

BS HUỆ - BS M ĐIỀN

BS HUỆ - BS KHOA

BS HUỆ - BS L ĐIỀN

BS HUỆ - BS KHOA

BS THÙY AN - BS NHÂN

BS NGUYÊN – BS KHOA

Trực CCTH ban đêm

17h – 7h

BS LIỆT - BS L ĐIỀN

BS ĐỨC – BS M ĐIỀN

BS DŨNG – BS KHOA

BS KỲ – BS L ĐIỀN

BS LIÊN – BS KHOA

BS DŨNG - BS NHÂN

BS LIỆT – BS KHOA

Phòng khám Nội

Sáng (7h-11h30)

Chiều (13h-16h30)

BS NHÂN

BS HUỆ

BS HUẾ

BS NHÂN

BS HUỆ

BS THÙY AN

 

Phòng khám Ngoại

Sáng (7h-11h30)

Chiều (13h-16h30)

BS L ĐIỀN

BS M ĐIỀN

BS KHOA

BS L ĐIỀN

BS KHOA

BS NHÂN

 

Phòng khám Tai mũi họng

Sáng (7h-11h30)

Chiều (13h-16h30)

BS PHƯƠNG

BS DUYÊN

BS KEO

BS KEO

BS KEO

BS KEO

 

Phòng tiêm ngừa

Sáng (7h-11h30)

Chiều (13h-16h30)

BS A PHƯƠNG

BS A PHƯƠNG

BS A PHƯƠNG

BS A PHƯƠNG

BS A PHƯƠNG

BS A PHƯƠNG