LỊCH KHÁM BỆNH

22/04/2019 – 28/04/2019

 

Phòng khám

Thời gian

Thứ 2
22/04/2019

Thứ 3
23/04/2019

Thứ 4
24/04/2019

Thứ 5
25/04/2019

Thứ 6
26/04/2019

Thứ 7
27/042019

Chủ nhật
28/04/2019

Trực PS-CC SẢN

24h

Bs Trường
Bs
Vinh

 

Bs Nguyệt
Bs V
ân

Bs Bích
Bs Công

Bs Nguyệt

(7h – 17h)

Bs Phượng

(17h- 7h)
Bs Tài Vô

Bs Nguyệt
Bs Tư

Bs Trường
Bs Thanh

 

Bs Nhân
Bs Hùng

Phòng khám Sản phụ

Sáng (7h-11h30)  Chiều (13h-16h30)

Bs Nguyệt

Bs Trường

Bs Nguyệt

Bs Trường

Bs Trường

Bs Nguyệt

 

Trực CC NHI

24h

Bs N Phương
Bs Lộc

Bs Hồng
Bs Đào

Bs Bé
Bs Đào

Bs Bé
Bs

Bs Huệ
Bs

Bs V Giang
Bs Đào

Bs Châu
Bs Thuấn

Phòng khám Nhi

Sáng (7h-11h30)

Chiều (13h-16h30)

Bs N Phương

Bs Hồng

Bs Bé

Bs Bé

Bs Huệ

BsV Giang

 

Trực CCTH ban ngày

7h – 17h

Bs Huệ

Bs L.Điền

Bs Huệ

Bs Khoa

Bs Huệ

Bs Khoa

Bs Huệ

Bs L Điền

Bs Huệ

Bs T.Nhân

Bs Huệ

Bs M.Điền

Bs Nguyên

Bs L Điền

Trực CCTH ban đêm

17h – 7h

Bs Kỳ

Bs Khoa

Bs Đức

Bs Khoa

Bs Diễm

Bs Khoa

Bs Liệt

Bs L Điền

Bs Liên

Bs T.Nhân

Bs Liệt

Bs M Điền

Bs Dũng

Bs L.Điền

Phòng khám Nội

Sáng (7h-11h30)

Chiều (13h-16h30)

Bs Huệ
Bs Nhân

Bs Huệ
Bs Nhân

Bs Huệ
Bs Huế

Bs Huệ
Bs Thanh

Bs Huệ
Bs M Đức

Bs Huệ
Bs Liên

 

Phòng khám Ngoại

Sáng (7h-11h30)

Chiều (13h-16h30)

Bs L Điền

Bs Khoa

Bs Khoa

Bs L Điền

Bs T Nhân

Bs M Điền

 

Phòng khám Tai mũi họng

Sáng (7h-11h30)

Chiều (13h-16h30)

Bs Phương

Bs Duyên

Bs Keo

Bs Keo

Bs Keo

Bs Keo

 

Phòng khám RHM

Sáng (7h-11h30)

Chiều (13h-16h30)

Bs Sơn

Bs Sơn

Bs Sơn

 

 

 

 

Phòng tiêm ngừa

Sáng (7h-11h30)

Chiều (13h-16h30)

Bs A Phương

Bs A Phương

Bs A Phương

Bs A Phương

Bs A Phương

Bs A Phương

 

CĐHA

Sáng (7h-11h30)

Chiều (13h-16h30)

Bs Long

Bs Long

Bs Thuận

Bs Long

Bs Long

Bs Long

 

Phòng siêu âm

Sáng (7h-11h30)

Chiều (13h-16h30)

Bs Thắm

Bs Thắm

Bs Thắm

Bs Thắm

Bs Thắm

Bs Thắm

 

Khám tư vấn hiếm muộn

Sáng (7h-11h30)

Chiều (13h-16h30)

Bs Ngọc

Bs Dung

Bs Tiến

Bs Thập

Bs Ngọc

Bs Dung

Bs Thanh

Bs Tiến