LỊCH KHÁM BỆNH

24/06/2019 – 30/06/2019

 

Phòng khám

Thời gian

Thứ 2

24/06/2019

Thứ 3

25/06/2019

Thứ 4

26/06/2019

Thứ 5

27/06/2019

Thứ 6

28/06/2019

Thứ 7

29/06/2019

Chủ nhật

30/06/2019

Trực PS-CC Sản

24h

Bs Trường

Bs Vân

Bs Nguyệt

Bs Vinh

Bs Trường

Bs Hùng(SC)

Bs Tuấn (T)

Bs Linh

Bs Vân

Bs Nguyệt

Bs Nhan

Bs Trường

Bs Vô

Bs Phượng

Bs Tuần

Phòng khám Sản phụ

Sáng (7h-11h30)

Chiều (13h-16h30)

Bs Nguyệt (SC)

Bs Trường(S)

Bs Nguyệt (SC)

Bs Trường (S)

Bs Nhân (SC)

Bs Trường (S)

Bs Nguyệt (SC)

Bs Linh (S)

Bs Trường (SC)

Bs Nguyệt (S)

Bs Trường(SC)

Bs Nguyệt (S)

 

Trực CC Nhi

24h

Bs Châu

Bs Đào

Bs Lộc

Bs N.Phương

       Bs Thuấn

Bs Bé

Bs Hồng

Bs V Giang

Bs Vũ

Phòng khám Nhi

Sáng (7h-11h30)

Chiều (13h-16h30)

Bs Đào

Bs Bé

Bs Đào

Bs Thuấn

Bs Bé

Bs Hồng

 

Trực CCTH ban ngày

7h – 17h

Bs Liên

Bs L.Điền

       Bs Liên

Bs Khoa

Bs Huệ

Bs T.Nhân

Bs Huệ

Bs Khoa

Bs Huệ

Bs L.Điền

Bs Huệ

Bs L.Điền

Bs Nguyên

Bs M.Điền

Trực CCTH ban đêm

17h – 7h

Bs Liên

Bs L.Điền

Bs Dũng

Bs Khoa

Bs Liệt

Bs T.Nhân

Bs Kỳ

Bs Khoa

Bs Liệt

Bs L.Điền

Bs Liệt

Bs L.Điền

Bs Diễm

Bs M.Điền

Phòng khám Nội

Sáng (7h-11h30)

Chiều (13h-16h30)

Bs Liên

Bs Thanh

Bs Liên

Bs Nhân

Bs Huệ

Bs Huế

Bs Huệ

Bs Nhân

Bs Huệ

Bs M.Đức

Bs Huệ

 

Phòng khám Ngoại

Sáng (7h-11h30)

Chiều (13h-16h30)

Bs L.Điền

Bs Khoa

Bs T.Nhân

Bs Khoa

Bs L.Điền

Bs L. Điền

 

Phòng khám Tai mũi họng

Sáng (7h-11h30)

Chiều (13h-16h30)

Bs Keo

Bs Keo

Bs Keo

Bs Keo

Bs Duyên

Bs Phương

 

Phòng khám Tư vấn hiếm muộn

Khám và tư vấn theo yêu cầu

Sáng (7h-11h30)

Chiều (13h-16h30)

Bs Trường

Bs Nguyệt

Bs Trường

Bs Thanh

Bs Nguyệt

Bs Trường

 

Phòng tiêm ngừa

Sáng (7h-11h30)

Chiều (13h-16h30)

Bs Anh Phương

Bs Anh Phương

Bs Anh Phương

Bs Anh Phương

Bs Anh Phương

Bs Giao

 

CĐHA

Sáng (7h-11h30)

Chiều (13h-16h30)

Bs Long

Bs Long

Bs Thuận

Bs Thuận

Bs Long

Bs Long

 

Phòng siêu âm

Sáng (7h-11h30)

Chiều (13h-16h30)

Bs Thắm

Bs Thắm

Bs Thắm

Bs Thắm

Bs Thắm

Bs Thắm