LỊCH KHÁM BỆNH

(20/01/2020 – 26/01/2020)

 

Phòng khám

Thời gian

Thứ 2

20/01/2020

Thứ 3

21/01/2020

Thứ 4

22/01/2020

Thứ 5

23/01/2020

Thứ 6

24/01/2020

Thứ 7

25/01/2020

Chủ nhật

26/01/2020

Trực cấp cứu Sản

24h

BS Nguyệt

BS Ngọc (SC)

BS Tuấn (T)

BS Trường

BS Hằng (SC)

BS Tuấn (T)

BS Trường

BS Xuyên (SC)

BS Tuấn (T)

BS Nguyệt

BS Kiều

BS Tư

BS Tuấn

BS Tư

BS Tuấn

BS Linh

BS Vân

Phòng khám Sản phụ

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Tư

BS Tuấn

BS Tư

BS Tuấn

BS Nguyệt

BS Tuấn

 

 

 

 

Trực cấp cứu Nhi

24h

BS Quang

BS Lộc

BS Đào

BS Bé

BS Quang

BS Đào

BS V.Giang

BS V.Giang

BS Quang

BS Lộc

BS N.Phương

Phòng khám Nhi

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Đào

BS Đào

BS Quang

 

 

 

 

Phòng khám Dinh dưỡng

13h – 16h30

 

BS Hòa

 

 

 

 

 

Trực Cấp cứu tổng hợp ban ngày

7h – 17h

BS M.Đức

BS L.Điền

BS Nhân

BS Khoa

BS Huệ

BS L.Điền

BS K.Duy

BS Khoa

BS K.Duy

BS Khoa

BS Đức

BS M.Điền

BS K.Duy

BS Nguyên

Trực Cấp cứu tổng hợp ban đêm

17h – 7h

BS Dũng

BS L.Điền

BS Kỳ

BS Khoa

BS Liệt

BS L.Điền

BS K.Duy

BS Khoa

BS K.Duy

BS Khoa

BS Đức

BS M.Điền

BS K.Duy

BS Nguyên

Phòng khám Nội

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Huệ

BS M.Đức

BS Huệ (S)

BS Nhân

BS Huệ

 

 

 

 

Phòng khám Ngoại

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS L.Điền

BS Khoa

BS L.Điền

 

 

 

 

Phòng khám Tai mũi họng

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Keo

BS Keo

BS Keo

 

 

 

 

Phòng khám Răng hàm mặt

Sáng (7h – 11h30)

 

BS Hạnh

 

 

 

 

 

Phòng Nội soi

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS M.Đức

 

 

 

 

 

 

Phòng khám Tư vấn hiếm muộn

Khám và tư vấn theo yêu cầu

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Nguyệt

BS Trường

BS Trường

 

 

 

 

Phòng tiêm ngừa

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS A.Phương

BS A.Phương

BS Hòa

BS A.Phương

BS Hòa

 

 

 

 

Chẩn đoán hình ảnh + Phòng siêu âm

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Long

BS Thuận

BS Thuận

BS Long

BS Long

BS Thuận

 

 

 

 

 

LỊCH KHÁM BỆNH

(27/01/2020 – 02/02/2020)

 

Phòng khám

Thời gian

Thứ 2

27/01/2020

Thứ 3

28/01/2020

Thứ 4

29/01/2020

Thứ 5

30/01/2020

Thứ 6

31/01/2020

Thứ 7

01/02/2020

Chủ nhật

02/02/2020

Trực cấp cứu Sản

24h

BS Nguyệt

BS T.Bích

BS Trường

BS Hưng

BS Trường

BS Hằng

BS Nguyệt

BS Xuyên

BS Tư

BS Kiều (SC)

BS Tuấn (T)

BS Trường

BS Tuyền (SC)

BS Tuấn (T)

BS Nguyệt

BS Lộc

Phòng khám Sản phụ

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

 

 

 

BS Tư

BS Nguyệt (S)

BS Tuấn

BS Trường (S)

BS Tuấn

BS Nguyệt (S)

 

Trực cấp cứu Nhi

24h

BS Lộc

BS Quang

BS T.Giang

BS V.Giang

BS V.Giang

BS Đào

(7h00 - 16h30)

BS Quang

BS Vũ

BS Đào

BS Phúc

(từ 16h30)

BS Quang

BS Đào

BS Quang

(7h00 - 16h30)

Phòng khám Nhi

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

 

 

 

BS Đào

BS Vũ

BS Đào

 

Phòng khám Dinh dưỡng

13h – 16h30

 

 

 

BS Hòa

 

 

 

Trực Cấp cứu tổng hợp ban ngày

7h – 17h

BS Minh

BS T.Nhân

BS K.Duy

BS Bá

BS Dũng

BS Khoa

BS Nhân

BS Khoa

BS M.Đức

BS M.Điền

BS Thái Hiền

BS L.Điền

BS Nguyên

BS N.Nguyên

Trực Cấp cứu tổng hợp ban đêm

17h – 7h

BS Minh

BS T.Nhân

BS K.Duy

BS Bá

BS Dũng

BS Khoa

BS Đức

BS Khoa

BS Dũng

BS M.Điền

BS Liệt

BS L.Điền

BS Đức

BS N.Nguyên

Phòng khám Nội

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

 

 

 

BS Huệ

BS Nhân

BS Huệ

BS M.Đức

BS Thái Hiền

 

Phòng khám Ngoại

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

 

 

 

BS Khoa

BS M.Điền

BS L.Điền

 

Phòng khám Tai mũi họng

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

 

 

 

BS Keo

BS Keo

BS Keo

 

Phòng Nội soi

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

 

 

 

 

BS M.Đức

 

 

Phòng khám Tư vấn hiếm muộn

Khám và tư vấn theo yêu cầu

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

 

 

 

BS Nguyệt

BS Tư

BS Trường

 

Phòng tiêm ngừa

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

 

 

 

BS A.Phương

BS Hòa

BS A.Phương

BS Hòa

BS A.Phương

BS Hòa

 

Chẩn đoán hình ảnh + Phòng siêu âm

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

 

 

 

BS Long

BS Thuận

BS Thuận

BS Long

BS Long

BS Thuận