LỊCH KHÁM BỆNH

(09/12/2019 – 15/12/2019)

Phòng khám

Thời gian

Thứ 2

09/12/2019

Thứ 3

10/12/2019

Thứ 4

11/12/2019

Thứ 5

12/12/2019

Thứ 6

13/12/2019

Thứ 7

14/12/2019

Chủ nhật

15/12/2019

Trực cấp cứu Sản

24h

BS Nguyệt

BS Kiều

BS Tư

BS T.Bích

BS Trường

BS Ngọc

BS Nguyệt

BS Lộc

BS Tư

BS Hưng

BS Trường

BS Tuyền (SC)

BS Tuấn (T)

BS Nguyệt

BS Tuấn

Phòng khám Sản phụ

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Tư

BS Trường (S)

BS Trường

BS Tư (S)

BS Nguyệt

BS Vân

BS Tài Vô

BS Trường (S)

BS Vinh

BS Trường (S)

BS Nguyệt

BS Trường (S)

 

Trực cấp cứu Nhi

24h

BS Quang

BS T.Phương

(từ 16h30)

BS Đào

BS Đào

BS Lộc

BS Quang

(11h30 – 13h00)

BS Quang

BS Huệ

BS Vũ

BS Đào

(7h00 - 16h30)

Phòng khám Nhi

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Đào

BS Bé

BS Quang

BS Lộc

BS Đào

BS Đào

 

Phòng khám Dinh dưỡng

13h – 16h30

 

BS Bé

 

BS Hòa

 

 

 

Trực Cấp cứu tổng hợp ban ngày

7h – 17h

BS M.Đức

BS L.Điền

BS Huệ

BS M.Điền

BS Huệ

BS Khoa

BS Nhân

BS L.Điền

BS M.Đức

BS L.Điền

BS Liên

BS M.Điền

BS Nguyên

BS N.Nguyên

Trực Cấp cứu tổng hợp ban đêm

17h – 7h

BS Đức

BS L.Điền

BS Kỳ

BS M.Điền

BS Dũng

BS Khoa

BS Nguyên

BS L.Điền

BS Liệt

BS L.Điền

BS Liệt

BS M.Điền

BS Dũng

BS N.Nguyên

Phòng khám Nội

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Huệ (S)

BS M.Đức

BS Huệ

BS Huệ

BS Huế

BS Huệ (C)

BS Nhân

BS Huệ

BS M.Đức

BS Liên

 

Phòng khám Ngoại

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS L.Điền

BS M.Điền

BS Khoa

BS L.Điền

BS L.Điền

BS M.Điền

 

Phòng khám Tai mũi họng

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Keo

BS Keo

BS Keo

BS Keo

BS Duyên

BS Phương

 

Phòng khám Răng hàm mặt

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

 

 

BS Hạnh

 

 

 

 

Phòng Nội soi

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS M.Đức

 

 

 

BS M.Đức

 

 

Phòng khám Tư vấn hiếm muộn

Khám và tư vấn theo yêu cầu

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Nguyệt

BS Trường

BS Trường

BS Hạnh Dung

BS Tư

BS Trường

 

Phòng tiêm ngừa

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Hòa

BS Hòa

BS A.Phương

BS Hòa

BS A.Phương

BS Hòa

BS A.Phương

BS Hòa

BS Hòa

 

Chẩn đoán hình ảnh + Phòng siêu âm

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Long

BS Thuận

BS Thuận

BS Long

BS Thuận

BS Thuận

BS Long

BS Long

BS Thuận

BS Thuận

BS Long