GIẢM ĐAU SẢN KHOA AN TOÀN THEO TIỂU CHUẨN NHẬT BẢN

Giảm đau sản khoa (hay còn gọi là sanh không đau) luôn được các gia đình bầu quan tâm. Hơn nữa, sanh không đau, giảm đau luôn cần được đảm bảo an toàn lại là những nguyện vọng, yêu cầu chính đáng của thai phụ và gia đình.

Giảm đau sản khoa an toàn là điều luôn được chú trọng đối với Phương Châu.
Và nay, cập nhật, chuyển giao quy trình theo dõi, giảm đau sản khoa an toàn theo tiêu chuẩn Nhật Bản là một bước nâng tầm phát triển dịch vụ của Phương Châu.

Nhóm y tế gồm Tập Đoàn Kishokai và Phương Châu đã đồng hành với quyết tâm áp dụng những giá trị an toàn tiêu chuẩn thế giới cho khách hàng trong tiến trình dự án hợp tác Việt – Nhật này.

Từng kỹ thuật nhỏ cũng được chú trọng thực hiện. Cụ thể:
Sau khi gây tê giảm đau sản khoa cho thai phụ, đội ngũ nhân viên y tế sẽ tiến hành theo dõi và thực hiện Test đánh giá mức tê (Cold Sign Test: Test cảm giác lạnh)

Để làm gì?

Tại phòng sanh, bên cạnh bác sĩ (BS) Sản Khoa thì vai trò của Nữ Hộ Sinh rất quan trọng. Họ sẽ liên tục quan sát, hiểu và kịp thời phối hợp xử trí với bác sĩ Sản Khoa, BS Gây Mê Hồi Sức về những diễn tiến sau giảm đau Sản khoa bằng nhiều phương pháp. 

Đó là một trong những lý do vì sao các thai phụ vào phòng sanh luôn cần được hướng dẫn, hỗ trợ thay đổi tư thế nằm phù hợp và thoải mái. Thậm chí họ cần được massage giảm đau chuyển dạ vào những khi cơn gò tăng – giảm.