LỊCH KHÁM BỆNH

​​​​​​ (04/07/2022-10/07/2022)

 

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2

04/07/2022

Thứ 3

05/07/2022

Thứ 4

06/07/2022

Thứ 5

07/07/2022

Thứ 6

08/07/2022

Thứ 7

09/07/2022

Chủnhật

10/07/2022

Phòng Khám

Sản - Phụ khoa 03

Sáng - Chiều

BS H.Huyền (Sáng)

BS H.Huyền (Sáng)

BS H.Huyền

BS H.Huyền (Sáng)

BS H.Huyền (Sáng)

 

 

Phòng Khám

Sản - Phụ khoa 04

Sáng - Chiều

BS Công

BS Hùng

 

BS Tài

BS Hùng

BS Vinh

BS Vô (Sáng)

Phòng Khám

KHHGĐ

Sáng - Chiều

BS Phụ trách khoa

BS T.Bích

BS Phụ trách khoa

BS Hưng

BS Phụ trách khoa

BS T.Bích

BS Phụ trách khoa

BS Hưng

BS Phụ trách khoa

BS T.Bích

BS Phụ trách khoa

BS Hưng

 

Phòng Khám

Nội

Sáng - Chiều

BS Bình

BS Bình

BS Hoa

BS Vĩnh Lộc

BS Vĩnh Lộc

BS Hoa

 

Phòng Khám

Nội Tiết Tim Mạch

Sáng - Chiều

BS Hoa

BS Hoa

BS Hoa

BS Hoa

BS Hoa

BS Đài

 

Phòng Khám

Nội Tiêu Hóa

Sáng - Chiều

BS Danh Minh

BS Danh Minh

BS Danh Minh

 

BS Danh Minh

BS Huy (7h-13h)

BS Danh Minh

 

Phòng Khám

Ngoại

Sáng - Chiều

BS Kỳ Minh

BS Kỳ Minh

BS Kỳ Minh

BS Kỳ Minh

BS Kỳ Minh

TS Minh Hiệp

 

Phòng Khám

Ngoại Nhi

Sáng - Chiều

 

 

 

 

BS Danh

BS Danh

 

Phòng Khám

Nhi

Sáng - Chiều

BS Văn Giang

BS Văn Giang

BS Văn Giang

BS Phượng

(Sáng)

BS Phượng

BS Văn Giang

(Sáng)

BS Phúc

BS Phượng

(Sáng)

BS Phượng

BS Phượng

Phòng Khám

Tiêm Chủng 1

Sáng - Chiều

BS Thúy

BS Thịnh

BS Thịnh

BS Thịnh

BS Trân

BS Thúy

BS Trân

BS Thịnh (Sáng)

Phòng Khám

Tai Mũi Họng

Sáng - Chiều

BS Tiến

BS Tiến

BS Tiến

BS Tiến

BS Tiến

BS Tiến

 

Phòng Khám

RHM

Sáng - Chiều

 

BS Mỹ An (Sáng)

BS Mỹ An (Sáng)

BS Mỹ An (Sáng)

 

 

 

CĐHA

Sáng - Chiều

BS Truyền, BS Yến, BS Liên, BS Huy

BS Yến, BS Liên, BS Huy, BS Hiếu (Sáng), BS Truyền 

BS Yến, BS Huy,

BS Thư, BS Truyền, 

BS Liên (Sáng)

BS Truyền, BS Yến, BS Huy, BS Liên

BS Truyền, BS Huy (Sáng), BS Thư, BS Liên

BS Thư, BS Huy, BS Liên, BS Yến

BS Yến (Sáng)

BS Liên (Sáng)

 Thời gian làm việc từ 7h00 – 17h00

 - Thời gian ngưng nhận bệnh 16h00


 

}