LỊCH KHÁM BỆNH

(08/08/2021 – 02/08/2021)

 

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2

02/08/2021

Thứ 3

03/08/2021

Thứ 4

04/08/2021

Thứ 5

05/08/2021

Thứ 6

06/08/2021

Thứ 7

07/08/2021

Chủ nhật

08/08/2021

Sản - Phụ khoa 01

Sáng - chiều

BS Phượng

BS Tài

BS H.Huyền

BS Hùng

BS H.Huyền

BS Phượng

BS Hùng

PK.KHHGĐ

Sáng - chiều

BS H.Huyền

Bs T.Bích

BS H.Huyền

BS Hưng

BS H.Huyền

Bs T.Bích

BS H.Huyền

BS Hưng

BS H.Huyền

Bs T.Bích

BS H.Huyền

BS Hưng

 

PK.Nội

Sáng

BS K.Duy

BS K.Duy

BS K.Duy

BS K.Duy

BS K.Duy

BS K.Duy

 

PK.Ngoại

Sáng - chiều

BS K.Minh

BS K.Minh

BS K.Minh

BS K.Minh

BS K.Minh

BS K.Minh

 

Phòng Khám Nhi

Sáng - chiều

BS T.Phương

BS T.Phương

BS Lộc

BS Phượng

BS T.Phương

BS Lộc

BS Phượng

PK. Tiêm chủng 1

Sáng - chiều

BS Thịnh

BS Thịnh

BS My

BS Thịnh

BS My

BS My

BS Thịnh

PK Da Liễu

(Thường Trực)

Sáng

BS The

BS The

BS The

BS The

BS The

 

 

PK TMH

Sáng - chiều

BS Tiến

BS Tiến

BS Tiến

BS Tiến

BS Tiến

BS Tiến

 

CĐHA

Sáng - chiều

BS Liên – BS Huy – BS Yến

BS Liên – BS Huy – BS Yến

BS Liên – BS Huy – BS Yến

BS Liên – BS Huy – BS Yến

BS Liên – BS Huy – BS Yến

BS Liên – BS Huy – BS Yến

BS Liên – BS Yến

 - Thời gian làm việc từ 7h00 – 17h00

 - Thời gian ngưng nhận bệnh 16h15


 

}