LỊCH KHÁM BỆNH

(25/04/2021 – 19/04/2021)

 

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2

19/04/2021

Thứ 3

20/04/2021

Thứ 4

21/04/2021

Thứ 5

22/04/2021

Thứ 6

23/04/2021

Thứ 7

24/04/2021

Chủ nhật

 25/04/2021

Sản – Phụ khoa 01

Sáng - chiều

Bs Hùng

Bs Thu

Bs Hùng

Bs Nhan

Bs Phượng

Bs Phượng

Bs Hùng

Sản – Phụ khoa 02

Sáng - chiều

Bs Hải (S)

Bs Công (S)

Bs Phượng (S)

Bs Hùng (S)

Bs H.Huyền (C)

Bs N.D.Linh (S)

Bs Tài (S)

 

PK.KHHGĐ

Sáng - chiều

Bs H.Huyền

Bs H.Huyền

 

Bs H.Huyền

Bs H.Huyền

Bs H.Huyền

 

PK.Nội Tiết

Sáng - chiều

 

 

 

Bs Nhân

 

Bs Thanh Thanh

 

PK.Nội Tổng Quát 01

Sáng - chiều

Bs Bình

Bs Bình

 

Bs V.Đông

Bs Bình

Bs V.Đông

 

PK.Nội Tổng Quát 02

Sáng - chiều

 

 

 

 

 

 

 

PK.Nội Tiêu Hóa

Sáng - chiều

Bs Đức

Bs D.Minh (H)

 

 

 

Bs Đức

Bs D.Minh (H)

Bs Huy

Bs D.Minh (H)

 

PK.Ngoại Tiết Niệu

Sáng - chiều

Bs Quốc

Bs Quốc

 

Bs Quốc

Bs Quốc

Bs Quốc

 

PK.Ngoại Chấn Thương

Sáng - chiều

Bs Linh

 

 

 

Bs Linh

 

 

PK.Ngoại Tổng Quát

Sáng - chiều

Bs Kỳ Minh

Bs Kỳ Minh

 

Bs Kỳ Minh

Bs Kỳ Minh

Bs Kỳ Minh

 

PK.Ngoại Nhi

Sáng - chiều

 

 

 

 

 

Bs Danh

 

Phòng Khám Nhi

Sáng - chiều

Bs Vinh

Bs Toàn

Bs Phúc

Bs T.Phương

Bs V.Giang

Bs Khánh

Bs N.Phương

PK Dinh Dưỡng Nhi

Sáng - chiều

 

 

 

Bs Bé

 

 

 

 

PK. Tiêm chủng 1

Sáng - chiều

Bs Ngọc

Bs Thịnh (S)

Bs My (C)

Bs Giao

Bs My

Bs Ngọc

Bs My (S)

Bs Thịnh (C)

Bs My

PK. Tiêm chủng 2

(Dự phòng)

Sáng

Bs Thịnh

Bs Giao

 

Bs Ngọc

Bs My

Bs Giao

 

PK Da Liễu

Sáng - chiều

Bs The (S)

Bs The (S)

 

Bs The (S)

Bs The (S)

 

 

PK RHM

Sáng - chiều

Bs Thiện

Bs Thiện

 

Bs Thiện

Bs Thiện

Bs Thiện

 

PK TMH

Sáng - chiều

Bs Tiến

Bs Tiến

 

Bs Tiến

Bs Tiến

Bs Tiến

 

CĐHA

Sáng - chiều

Bs Truyền – Bs Thư – Bs Huy

Bs Truyền – Bs Thư – Bs Huy

Bs Truyền – Bs Thư – Bs Huy

Bs Truyền – Bs Thư – Bs Huy

Bs Truyền – Bs Thư – Bs Huy

Bs Truyền – Bs Thư – Bs Huy – Bs Yến

Bs Truyền – Bs Hiếu – Bs Yến

 - Thời gian làm việc từ 7h00 – 17h00

 - Thời gian ngưng nhận bệnh 16h15


 

}