LỊCH KHÁM BỆNH

(13/09/2021 – 19/09/2021)

 

Phòng khám

Thời gian

Thứ 2

13/09/2021

Thứ 3

14/09/2021

Thứ 4

15/09/2021

Thứ 5

16/09/2021

Thứ 6

17/09/2021

Thứ 7

18/09/2021

Chủ nhật

19/09/2021

Trực cấp cứu Sản

24h

BS Sử

BS Huy

BS T.Anh

BS Đồng

BS Tuấn

BS Huy

BS Sử

BS Đồng

BS T.Anh

BS Huy

BS Sử

BS Đồng

BS Tuấn (SC)

BS Công (T)

BS Huy

Phòng khám Sản phụ

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS T.Anh

BS Tuấn (S)

BS Tuấn

BS Sử (S)

BS Sử

BS T.Anh (S)

BS T.Anh

BS Tuấn (S)

BS Tuấn

BS Sử (S)

BS Tuấn

BS T.Anh (S)

 

Trực cấp cứu Tổng hợp

24h

BS Thanh (SC)

BS Huệ (T)

BS Khoa (HC)

BS Huệ (SC)

BS Thanh (T)

BS Khoa

BS Thanh (SC)

BS Huệ (T)

BS Khoa (HC)

BS Huệ (SC)

BS Thanh (T)

BS Khoa (HC)

BS Thanh (SC)

BS Huệ (T)

BS Khoa

BS Huệ (SC)

BS Thanh (T)

BS Khoa

BS Thanh (SC)

BS Huệ (T)

BS Khoa (HC)

Trực cấp cứu Nhi

24h

BS Quang

BS T.Lộc

BS Tiền

BS Quang

BS T.Lộc

BS Tiền

BS Quang

BS T.Lộc

BS Tiền

BS Quang

Phòng khám Nhi

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Quang

BS T.Lộc

BS Quang

BS T.Lộc

BS Quang

BS T.Lộc

 

Phòng khám Tai mũi họng

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Keo

BS Keo

BS Keo

BS Keo

BS Keo

BS Keo

 

Phòng tiêm ngừa

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Dung

BS Dung

BS Dung

BS Dung

BS Dung

BS Dung

 

Chẩn đoán hình ảnh + Phòng siêu âm

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Như

BS Thư

BS Như

BS Thư

BS Như

BS Thư

BS Như

BS Thư

BS Như

BS Thư

BS Như

BS Thư

 

}