LỊCH KHÁM BỆNH

(05/12/2022 – 11/12/2022)

 

Phòng khám

Thời gian

Thứ 2

05/12/2022

Thứ 3

06/12/2022

Thứ 4

07/12/2022

Thứ 5

08/12/2022

Thứ 6

09/12/2022

Thứ 7

10/12/2022

Chủ nhật

11/12/2022

Trực cấp cứu Sản

24h

BS Thanh

BS Tuấn

BS Uyên

BS Thanh

BS Tuấn

BS Thanh

BS Uyên

Phòng khám Sản phụ

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Uyên

BS Thanh (S)

BS Thảo

BS Tuấn (S)

BS Tuấn

BS Uyên (S)

BS Uyên

BS Thanh (S)

BS Thanh

BS Tuấn (S)

BS Tuấn

BS Thanh (S)

BS Thanh (S)

Phòng khám Nhi

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Quang

BS Quang

BS Tiền

BS Tiền

BS Quang

BS Tiền

BS Vinh (S)

Phòng khám Nội 01

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Huệ

BS Thanh

BS Thảo

BS Thảo

BS Thanh

BS Huệ

BS Thảo (S)

Phòng khám Ngoại

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Khải

BS Huy

BS Trí Nhân

BS Khải

BS Huy

BS Khải

BS Khoa (S)

Phòng khám Tai mũi họng

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Keo

BS Keo

BS Keo

BS Keo

BS Keo

BS Keo

 

Phòng Nội soi

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Khải

BS Thanh

BS Trí Nhân

BS Huy

BS Thanh

BS Trí Nhân

 

Phòng tiêm ngừa 01

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Đăng

BS Phương

BS Đăng

BS Phương

BS Phương

BS Kiều

BS Quyên (S)

Phòng tiêm ngừa 02

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Kiều (S)

BS Tuấn (C)

BS Đăng (S)

BS Kiều (C)

BS Quyên

BS Tuấn (S)

BS Đăng (C)

BS Quyên (S)

BS Đăng (C)

BS Tuấn (S)

BS Kiều (S)

Chẩn đoán hình ảnh + Phòng siêu âm

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Thuận

BS Phương

BS Thuận

BS Phương

BS Thuận

BS Phương

BS Thuận

BS Phương

BS Loan

BS Phương

BS Trang

BS Phương

BS Trang