LỊCH KHÁM BỆNH

(17/01/2022 – 23/01/2022)

 

Phòng khám

Thời gian

Thứ 2

17/01/2022

Thứ 3

18/01/2022

Thứ 4

19/01/2022

Thứ 5

20/01/2022

Thứ 6

21/01/2022

Thứ 7

22/01/2022

Chủ nhật

23/01/2022

Trực cấp cứu Sản

24h

BS Tuấn

BS Tùng

BS Huỳnh

BS Thảo

BS Tùng

BS Nhân

BS Nguyệt

BS Nhung

BS Linh

BS Vô

BS Nhung

BS Huỳnh

BS Hải

BS Tùng

BS Nhân

BS Dung

BS Nhung

BS Linh

BS Vô

BS Tùng

BS Huỳnh

Phòng khám Sản phụ

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Thảo (SC)

BS Nguyệt (7h-14h)

BS Nguyệt (SC)

BS Tuấn

(7h-14h)

BS Tuấn (SC)

BS Thảo

(7h-14h)

BS Tuấn (SC)

BS Nguyệt

(7h-14h)

BS Nguyệt (SC)

BS Vô

(7h-14h)

BS Vô (SC)

BS Tuấn

(7h-14h)

BS Tuấn (S)

Trực cấp cứu Nhi

24h

BS Tâm

BS Thư

BS Thuấn

BS Quang (HC)

BS Quang

BS Tiền (HC)

BS T.Lộc

BS Tiền

BS Toàn

BS Quang (HC)

BS Quang

BS Tiên (HC)

BS T.Lộc

BS Tiền

Phòng khám Nhi

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Tâm

BS Quang

BS Quang

BS T.Lộc

BS Quang

BS Quang

BS T.Lộc (S)

Phòng khám Ngoại Nhi

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Danh

BS Danh

BS Danh

 

 

 

 

Phòng khám Dinh dưỡng trực tuyến

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

 

 

BS Tiên

 

BS Tiên

 

 

Trực Cấp cứu tổng hợp

24h

BS Thảo

BS Huỳnh (SC)

BS Khoa

BS Thanh (SC)

BS Đức (T12Đ)

BS Huỳnh (SC)

BS T.Nhân

BS Thanh

BS Huỳnh (SC)

BS L.Điền

BS Thảo

BS Thanh (SC)

BS Huỳnh (SC)

BS Khoa

BS Thảo (SC)

BS Đức (T12Đ)

BS Huỳnh (SC)

BS Nguyên

BS Thanh

BS Thảo (SC)

BS Huỳnh (SC)

BS Nguyên

BS Nguyên (T12N)

BS Thanh (T12Đ)

BS Nguyên

Phòng khám Nội

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Huệ

BS Huệ

BS Huệ

BS Huệ

BS Huệ

BS Thanh

 

Phòng khám Ngoại

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Khoa

BS T.Nhân

BS L.Điền

BS Khoa

BS M.Điền

BS Nguyên

 

Phòng khám Tai mũi họng

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Keo

BS Keo

BS Keo

BS Keo

BS Keo

BS Keo

 

Phòng Nội soi

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Thanh

BS T.Nhân

BS T.Nhân

BS Thanh

 

BS Thanh

BS Thanh (S)

Phòng tiêm ngừa

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Dung

BS Kiều (S)

BS Tuấn (C)

BS Phương

BS Đăng (S)

BS Kiều (C)

BS Dung

BS Kiều (S)

BS Quyên (C)

BS Phương

BS Tuấn (S)

BS Đăng (C)

BS Phương

BS Quyên (S)

BS Đăng (C)

BS Dung

BS Tuấn (S)

BS Quyên (C)

 

Chẩn đoán hình ảnh + Phòng siêu âm

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Phương

BS Như

BS Phương

BS Như

BS Phương

BS Như

BS Phương

BS Như

BS Phương

BS Như

BS Khánh

BS Như

BS Phương

}