LỊCH KHÁM BỆNH

(04/07/2022 – 10/07/2022)

 

Phòng khám

Thời gian

Thứ 2

04/07/2022

Thứ 3

05/07/2022

Thứ 4

06/07/2022

Thứ 5

07/07/2022

Thứ 6

08/07/2022

Thứ 7

09/07/2022

Chủ nhật

10/07/2022

Trực cấp cứu Sản

24h

BS Thảo

BS Tuấn

BS Thảo

BS Tuấn

BS Thanh

BS Tuấn

BS Thảo

Phòng khám Sản phụ

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Tuấn

BS Thảo (S)

BS T.Anh

BS Tuấn (S)

BS Bình

BS Tuấn

BS T.Anh

BS Tuấn (S)

BS Thảo

BS Thanh (S)

BS Thảo

BS Tuấn (S)

BS Tuấn (S)

Phòng khám Nhi

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS T.Lộc

BS Quang

BS Đài

BS T.Lộc

BS T.Giang

BS Quang

BS Tài (S)

Phòng khám Dinh dưỡng

Sáng (9h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Tiên

 

 

 

 

 

 

Phòng khám Ngoại Nhi

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Danh

BS Danh

 

 

 

 

 

Phòng khám Nội 01

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Thanh

BS Huệ

BS Huệ

BS Thanh (S)

BS Huệ

BS Thanh

BS Nguyên (S)

Phòng khám Nội 02

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

 

BS Thanh (S)

BS Thảo

BS Thảo (C)

BS Thanh

BS Thảo

 

Phòng khám Ngoại

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Trí Nhân

BS Khải

BS Lưu Điền

BS Khoa

BS Khoa

BS Minh Điền

 

Phòng khám Tai mũi họng

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Keo

BS Keo

BS Keo

BS Keo

BS Keo

BS Keo

 

Phòng Nội soi

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Trí Nhân

BS Thanh

BS Thanh

BS Thanh

BS Thanh

BS Thanh

 

Phòng tiêm ngừa 01

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Dung

BS Phương

BS Dung

BS Phương

BS Phương

BS Dung

BS Tuấn (S)

Phòng tiêm ngừa 02

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Kiều (S)

BS Tuấn (C)

BS Kiều

BS Đăng (S)

BS Quyên (C)

BS Tuấn (S)

BS Đăng (C)

BS Quyên (S)

BS Đăng (C)

BS Tuấn (S)

BS Quyên (C)

BS Đăng (S)

Chẩn đoán hình ảnh + Phòng siêu âm

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Thuận

BS Thái Hiền

BS Thuận

BS Phương

BS Thuận

BS Phương

BS Thuận

BS Khánh

BS Thuận

BS Phương

BS Thuận

BS Phương

BS Phương

}