LỊCH KHÁM BỆNH

(25/01/2021 – 31/01/2021)

 

Phòng khám

Thời gian

Thứ 2

25/01/2021

Thứ 3

26/01/2021

Thứ 4

27/01/2021

Thứ 5

28/01/2021

Thứ 6

29/01/2021

Thứ 7

30/01/2021

Chủ nhật

31/01/2021

Trực cấp cứu Sản

24h

BS Trường

BS Hằng

BS Tài

BS Lộc

BS Tuấn

BS Kiều

BS Công

BS Hằng

BS Trường

BS Thảo

BS Tuấn

BS T.Dung

BS Hùng

BS T.Bích

Phòng khám Sản phụ

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Sử

BS Vân

BS Tài Vô

BS Trường (S)

BS Vân

BS Tuấn (S)

BS Thu

BS Công (S)

BS Vân

BS Trường (C)

BS Trường

BS Tuấn (S)

 

Trực cấp cứu Nhi

24h

BS Uyên

BS Phượng

BS V.Giang

BS Quang

(7h00 – 16h30)

BS Quang

BS Tài

(từ 11h)

BS M.Thư

BS Toàn

BS Quang

(7h00 – 16h30)

BS V.Giang

BS Quang

BS Tài

(7h00 – 16h30)

Phòng khám Nhi

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Vinh

BS V.Giang

BS T.Giang

BS Tâm

BS Toàn

BS Quang

 

Phòng khám Dinh dưỡng

Chiều (13h – 16h30)

 

BS Hòa

 

 

 

BS Hòa

 

Phòng khám Ngoại Nhi

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

 

BS Danh

BS Danh

BS Danh

BS Danh

 

 

Trực Cấp cứu tổng hợp ban ngày

7h – 17h

BS Thảo

BS T.Nhân

BS Thảo

BS L.Điền

BS Thảo

BS L.Điền

BS Thảo

BS Khoa

BS Thảo

BS M.Điền

BS Thảo

BS Khoa

BS Trang

BS Nguyên

Trực Cấp cứu tổng hợp ban đêm

17h – 7h

BS K.Duy

BS T.Nhân

BS Đức

BS L.Điền

BS K.Duy

BS L.Điền

BS Trang

BS Khoa

BS K.Duy

BS M.Điền

BS Nguyên

BS Khoa

BS Trang

BS Nguyên

Phòng khám Nội

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

TS Linh

BS Thảo

BS M.Đức

BS Huệ (S)

BS Thảo

BS Huệ (S)

BS Thảo

BS M.Đức

BS Huệ

BS Thảo

BS Nhân

BS Huệ

BS Thảo

BS M.Đức

BS Huệ

 

Phòng khám Ngoại

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS T.Nhân

BS L.Điền

BS L.Điền

BS Khoa

BS M.Điền

BS Khoa

 

Phòng khám Tai mũi họng

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Keo

BS Keo

BS Keo

BS Keo

BS Keo

BS Keo

 

Phòng khám Răng hàm mặt

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

 

BS Hạnh

 

 

BS Hạnh

 

 

Phòng Nội soi

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS M.Đức

BS T.Nhân

 

BS M.Đức

 

BS M.Đức

 

 

Phòng tiêm ngừa

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS A.Phương

BS Hòa

BS A.Phương

BS Hòa

BS Hòa

BS Hòa

BS A.Phương

BS Hòa

BS A.Phương

BS Hòa

 

Chẩn đoán hình ảnh + Phòng siêu âm

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Thuận

BS Phương

BS Thuận

BS Phương

BS Thuận

BS Phương

BS Thuận

BS Phương

BS Thuận

BS Phương

BS Thuận

BS Phương

 

}