LỊCH KHÁM BỆNH

(18/09/2023 – 24/09/2023)

Phòng khám

Thời gian

Thứ 2

18/09/2023

Thứ 3

19/09/2023

Thứ 4

20/09/2023

Thứ 5

21/09/2023

Thứ 6

22/09/2023

Thứ 7

23/09/2023

Chủ nhật

24/09/2023

Trực cấp cứu Sản

24h

BS Trân

BS Công

BS Thanh

BS Lá

BS Dũng (SC)

BS Thanh (T)

BS Thảo

BS Lá

Phòng khám Sản phụ

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Lá

BS Trân (S)

BS Lá

BS Trân (S)

BS Công

BS Thanh (S)

BS Đan Thanh

BS Lá (S)

BS Thanh

BS Thanh

BS Thảo (S)

BS Lá (S)

Phòng khám Nhi

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

Bs Tiền

Bs Thành

Bs Thành

Bs Lộc

Bs Tiền

Bs Thành

Bs Tiền (S)

Phòng khám Nhi Dinh dưỡng

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

 

 

BS Bé

 

 

 

 

Phòng khám Nội 01

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Quỳnh

BS Huệ

BS Thanh

BS Huệ

BS Quỳnh

BS Thanh

BS Thanh (S)

Phòng khám Ngoại tổng quát

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Thành

BS Tiền

BS Khoa

BS Tiền

BS Huy

BS Điền

BS Huy (S)

Phòng khám Tai mũi họng

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Keo

BS Keo

BS Keo

BS Keo

BS Keo

BS Keo

 

Phòng khám Da liễu

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Việt Nam

BS Việt Nam

BS Việt Nam

BS Việt Nam

BS Việt Nam

 

 

Phòng Nội soi

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Huy

BS Huy

BS Thanh

BS Huy

BS Thanh

BS Thanh

 

Phòng tiêm ngừa 01

Sáng (7h – 11h00)

Chiều (13h – 16h00)

BS Đăng (S)

BS Kiều (C)

BS Đăng (S)

BS Hòa (C)

BS Tuấn (S)

BS Hòa (C)

BS Tuấn (S)

BS Kiều (C)

BS Hòa (S)

BS Đăng (C)

BS Kiều (S)

BS Tuấn (C)

BS Hòa (S)

Phòng tiêm ngừa 02

Sáng (7h – 11h00)

BS Kiều

BS Hòa

BS Hòa

BS Kiều

BS Đăng

BS Tuấn

BS Đăng

Chẩn đoán hình ảnh + Phòng siêu âm

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Thuận

BS Tân

BS Thuận

BS Thy

BS Thuận

BS Thái Hiền

BS Thuận

BS Tân

BS Thuận

BS Tân

BS Thuận

BS Dung

BS Thuận

Wildcard SSL