LỊCH KHÁM BỆNH

(27/03/2023 – 02/04/2023)

Phòng khám

Thời gian

Thứ 2

27/03/2023

Thứ 3

28/03/2023

Thứ 4

29/03/2023

Thứ 5

30/03/2023

Thứ 6

31/03/2023

Thứ 7

01/04/2023

Chủ nhật

02/04/2023

Trực cấp cứu Sản

24h

BS Thanh

BS Công

BS Uyên

BS Sử

BS Thanh

BS Uyên

BS Thảo

Phòng khám Sản phụ

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Uyên

BS Thanh (S)

BS Thanh

BS Công (S)

BS Công

BS Uyên (S)

BS Hoàng Tuấn

BS Sử (S)

BS Uyên (C)

BS T.Anh

BS Thanh (S)

BS Thanh

BS Uyên (S)

BS Uyên (S)

Phòng khám Nhi

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Tài

BS Tiền

BS Tiền

BS Lộc

BS Lộc

BS Thành

BS Thành (S)

Phòng khám Nội 01

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Quỳnh

BS Thảo

BS Thảo

BS Quỳnh

BS Thảo

BS Quỳnh

BS Quỳnh (S)

Phòng khám Ngoại

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Huy

BS Khoa

BS Khải

BS Huy

BS Khải

BS Huy

BS Tiền (S)

Phòng khám Tai mũi họng

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Keo

BS Keo

BS Keo

BS Keo

BS Keo

BS Keo

 

Phòng Nội soi

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Huy

BS Trí Nhân

BS Khải

BS Huy

BS Khải

BS Trí Nhân

 

Phòng tiêm ngừa 01

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Đăng

BS Tuấn

BS Công

BS Hà

BS Kiều

BS Đăng

BS Đăng (S)

Phòng tiêm ngừa 02

Sáng (7h – 11h30)

BS Kiều

BS Kiều

BS Tuấn

BS Kiều

BS Tuấn

BS Tuấn

BS Kiều (S)

Chẩn đoán hình ảnh + Phòng siêu âm

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Thuận

BS Nhàn

BS Thuận

BS Thanh

BS Thuận

Bs Trang

BS Thuận

BS Uyên

BS Thuận

BS Thúy Vy

BS Trang

BS Tân

BS Trang