LỊCH KHÁM BỆNH

(21/06/2021 – 27/06/2021)

 

Phòng khám

Thời gian

Thứ 2

21/06/2021

Thứ 3

22/06/2021

Thứ 4

23/06/2021

Thứ 5

24/06/2021

Thứ 6

25/06/2021

Thứ 7

26/06/2021

Chủ nhật

27/06/2021

Trực cấp cứu Sản

24h

BS Tuấn

BS Huy

BS Thảo

BS Huy

BS Trường

BS Hằng

BS Vân  (SC)

BS Tuấn (T)

BS Hằng

BS Thảo

BS Lộc

BS Tuấn

BS T.Dung

BS Trường

BS M.Phương

Phòng khám Sản phụ

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Trường

BS Vân (S)

BS Vân

BS Trường (S)

BS Tuấn

BS Trường

BS Tuấn (S)

BS Tuấn

BS Vân (S)

BS Trường

 

Trực cấp cứu Nhi

24h

BS T.Giang

BS Mẫn

BS Quang

BS Toàn

BS Vinh

BS Mẫn

BS Quang

(7h – 16h30)

BS T.Giang

BS Tiền

BS T.Phương

BS Quang

(7h – 16h30)

BS Phúc

Phòng khám Nhi

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Quang

BS Phúc

BS A.Thư

BS Quang

BS T.Giang

BS Quang

 

Phòng khám Dinh dưỡng

Chiều (13h – 16h30)

 

BS Hòa

 

BS Hòa

 

BS Hòa

 

Phòng khám Ngoại Nhi

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Danh

BS Danh

 

BS Danh

BS Danh

 

 

Trực Cấp cứu tổng hợp ban ngày

7h – 17h

BS Thảo

BS Khoa

BS Thanh

BS Khoa

BS Thảo

BS Khoa

BS Thanh

BS Khoa

BS Thanh

BS Thi

BS Thảo

BS Khoa

BS Thanh

BS Huỳnh

Trực Cấp cứu tổng hợp ban đêm

17h – 7h

BS Thảo

BS Huỳnh

BS K.Duy

BS Khoa

BS Thảo

BS Huỳnh

BS Trang

BS Khoa

BS Sơn

BS Huỳnh

BS Nguyên

BS Khoa

BS Thanh

BS Huỳnh

Phòng khám Nội

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Huệ (S)

BS Thanh

BS Huệ

BS Thanh

BS Huệ (S)

BS Thanh

BS Huệ

BS Thanh

BS Huệ (S)

BS Thảo

BS Huệ

BS Thảo

 

Phòng khám Ngoại

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Khoa

BS Khoa

BS Khoa

BS Khoa

BS Thi

BS Khoa

 

Phòng khám Tai mũi họng

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Keo

BS Keo

BS Keo

BS Keo

BS Keo

BS Keo

 

Phòng Nội soi

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Thanh

BS Thanh

BS Thanh

BS Thanh

BS Thanh

BS Thanh

(thường trú)

 

Phòng tiêm ngừa 1

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Hòa

BS A.Phương (S)

BS Dung (C)

BS Hòa

BS A.Phương (S)

BS Dung (C)

BS Hòa

BS Dung

 

Phòng tiêm ngừa 2

Sáng (7h – 11h30)

BS A.Phương

BS Hòa

BS Dung

BS Hòa

BS A.Phương

BS Hòa

 

Chẩn đoán hình ảnh + Phòng siêu âm

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Thuận

BS Phương

BS Thuận

BS Phương

BS Thuận

BS Phương

BS Thuận

BS Phương

BS Thuận

BS Phương

BS Thuận

BS Phương

 

}