LỊCH KHÁM BỆNH

(19/04/2021 – 25/04/2021)

 

Phòng khám

Thời gian

Thứ 2

19/04/2021

Thứ 3

20/04/2021

Thứ 4

21/04/2021

Thứ 5

22/04/2021

Thứ 6

23/04/2021

Thứ 7

24/04/2021

Chủ nhật

25/04/2021

Trực cấp cứu Sản

24h

BS Trường

BS Kiều

BS Thảo

BS Hằng

BS Trường

BS Kiều

BS Tuấn

BS Hằng

BS Trường

BS Kiều

BS Tuấn

BS Nhung

BS Trường

BS Lộc

Phòng khám Sản phụ

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Vân

BS Tuấn

BS Trường

BS Tuấn

 

BS Trường

BS Vân

BS Tuấn

BS Trường

 

Trực cấp cứu Nhi

24h

BS Tâm

BS Đỗ Thư

BS Tài

(từ 16h30)

BS Mẫn

BS Quang

(11h30 – 13h)

BS Quang

BS A.Thư

BS Toàn

BS Tâm

BS Tiền

BS Quang

(7h – 16h30)

BS Phúc

BS Tài

(7h – 16h30)

BS Quang

Phòng khám Nhi

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Quang

BS Quang

 

BS Vinh

BS Tâm

BS Quang

 

Phòng khám Dinh dưỡng

Chiều (13h – 16h30)

BS Hòa

BS Hòa

 

 

 

 

 

Phòng khám Ngoại Nhi

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Danh

 

 

 

BS Danh

 

 

Trực Cấp cứu tổng hợp ban ngày

7h – 17h

BS Thảo

BS M.Điền

BS Thanh

BS Thi

BS Thảo

BS L.Điền

BS Thanh

BS Khoa

BS Thanh

BS Nguyên

BS Huệ

BS Khoa

BS Thanh

BS T.Nhân

Trực Cấp cứu tổng hợp ban đêm

17h – 7h

BS K.Duy

BS M.Điền

BS Trang

BS Huỳnh

BS Thảo

BS L.Điền

BS K.Duy

BS Khoa

BS Đức

BS Nguyên

BS Trang

BS Khoa

BS Thanh

BS T.Nhân

Phòng khám Nội

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Huệ

BS Thảo

BS Huệ

BS Thảo

 

BS Huệ (S)

BS Thanh

BS Huệ (S)

BS Thảo

BS Huệ

BS Thảo

 

Phòng khám Ngoại

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS M.Điền

BS Thi

 

BS Khoa

BS Nguyên

BS Khoa

 

Phòng khám Tai mũi họng

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Keo

BS Keo

 

BS Keo

BS Keo

BS Keo

 

Phòng khám Răng hàm mặt

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

 

BS Hạnh

 

 

BS Hạnh

 

 

Phòng Nội soi

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS T.Nhân

BS Thanh

 

BS T.Nhân

BS Thanh

BS Thanh

BS Thanh (S)

(thường trú)

 

Phòng tiêm ngừa

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS A.Phương

BS Hòa

BS Dung

BS Hòa

 

BS A.Phương

BS Dung

BS A.Phương

BS Dung

BS A.Phương

BS Dung

 

Chẩn đoán hình ảnh + Phòng siêu âm

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Thuận

BS Phương

BS Thuận

BS Phương

 

BS Thuận

BS Phương

BS Thuận

BS Phương

BS Thuận

BS Phương

 

}