Tuần từ 05.06.2023 đến 11.06.2023

A. SẢN PHỤ KHOA

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
05/06/2023 06/06/2023 07/06/2023 08/06/2023 09/06/2023 10/06/2023 11/06/2023

V.I.P - NHẬT BẢN

Sản - Phụ Khoa

S: 7:00 - 13:00 Bs Công Bs Trang Bs Thi Bs Linh Bs Trang Bs Thi  

01

PK Yêu Cầu

S: 7:00 - 11:30 Bs Linh (8h - 11h)     Bs Vinh   Bs Linh (8h - 11h)  

02

PK Yêu Cầu

S: 7:00 - 11:30              

05

Sản – Phụ khoa

S: 7:00 - 11:30
C: 13:00 - 16:30
Bs C Nhân (từ 8h) Bs Thi Bs C Nhân (từ 8h) Bs Tú Phương Bs C Nhân (từ 8h) Bs C Nhân (từ 8h)  

06

Nhũ - KHHGĐ

S: 7:00 - 11:30
C: 13:00 - 16:30
Bs Nghĩa Bs Nghĩa Bs Nghĩa Bs Nghĩa Bs Nghĩa Bs Nghĩa  

07

Sản – Phụ khoa

S: 7:00 - 11:30
C: 13:00 - 16:30
Bs Trâm Anh Bs Trâm Anh Bs Bích Bs Trâm Anh Bs Trâm Anh Bs Trâm Anh Bs Thu

08

Sản – Phụ khoa

S: 7:00 - 13:00 Bs Phượng Bs Xuyên Bs Sử Bs Bích Bs Công Bs Phượng Bs Vinh

09

Sản – Phụ khoa

S: 7:00 - 11:30
C: 13:00 - 16:30
Bs Xuyên Bs Hồng Ơn Bs Trâm Anh Bs Công Bs Xuyên Bs Sử  

10

Sản – Phụ khoa

S: 7:00 - 13:00

Bs Bích Bs Kiều Bs Kiều Bs Phượng Bs Tú Phương Bs Xuyên Bs C Nhân

11

Nhũ Khoa

S: 7:00 - 11:30

C: 13:00 - 16:30

Bs Trang     Bs Trang (s)      

Trung Tâm Tiền Sản

S: 7:00 - 11:30

C: 13:00 - 16:30

Bs Sử Bs Đan Bs Sử Bs Đan Bs Đan Bs Sử  

P. Siêu âm

Khu A

(SPK)

S: 7:00 - 13:00 Bs Thắm, Bs Long Bs Trân Bs Hài Bs Thắm Bs Trân Bs Hài, Bs Như Bs Thắm, Bs Điền

S: 7:00 - 11:30

C: 13:00 - 16:30

Bs Trân, Bs Như, Bs Giang (S) Bs Long, Bs Hài, Bs Thắm, Bs Như Bs Trân, Bs Thắm, Bs Như, Bs Ơn Bs Trân, Bs Như, Bs Ơn, Bs Giang Bs Ơn, Bs Hài, Bs Như, Bs Thắm Bs Trân, Bs Thắm, Bs Ơn, Bs Giang Bs Như, Bs Nhàn

P. Siêu âm VIP

(SPK)

S: 7h00 - 11h30 Bs Phượng Bs Phượng Bs Phượng Bs Phượng Bs Phượng Bs Hài  

P. Siêu âm Khu B (Phòng 5)

S: 7h00 - 11h30
C: 13h00 - 16h30
Bs Sung Bs Sung Bs Giang Bs Sung Bs Sung Bs Sung  

P. Siêu âm Khu B (Phòng 6)

S: 7h00 - 11h30
C: 13h00 - 16h30
Bs Lan (S) Bs Giang Bs Lan (S) Bs Lan (S) Bs Lan (S) Bs Phương  
Phòng siêu âm Nhi  S: 7h00 - 11h30
C: 13h00 - 16h30
Bs Điền Bs Điền Bs Điền   Bs Điền Bs Điền  

CT - X-Quang

S: 7h00 - 11h30
C: 13h00 - 16h30
Bs H Anh Bs H Anh (S)/Bs Long (C) Bs Long Bs Long Bs Long Bs Long Bs H Anh
- Phòng khám hoạt động từ 7:00 – 17:00
- Thời gian hoạt động PK đặt hẹn từ 8:00

- Thời gian ngưng nhận bệnh 16:15

 

B. KHU KHÁM NHI VÀ TIÊM CHỦNG

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
05/06/2023 06/06/2023 07/06/2023 08/06/2023 09/06/2023 10/06/2023 11/06/2023

Trực thường trú    

Bs. Tuấn Bs. Tuấn Bs. Tuấn Bs. Tuấn Bs. Tuấn Bs. Tuấn

Bs. Tuấn

Nội Tiết Nhi

06

S: 08:00 - 11:00
C: 13:30 - 16:00
  Bs Khanh
(S: 8:00 - 11:00
C: 13:30-16:00)
Bs Khanh
(S: 8:00 - 11:00
C: 13:30-16:00)
Bs Khanh
(S: 8:00 - 11:00)
     

Nội Nhi
(Đặt Hẹn)

14

S: 07:00 - 11:30
C: 13:00 - 16:30
Bs. Thu Ba (7:00 - 11:00)
Bs. Nguyệt (C)
Bs. Đài Bs. Phúc Bs. A.Thư Bs. Thu Ba (7:00 - 11:00)
Bs. Nguyệt (C)
Bs. Thu Ba (7:00 - 11:00)
Bs. Nguyệt (C)
Bs. Vinh

Nội Nhi

18

S: 07:00 - 11:30
C: 13:00 - 16:30
Bs. Uyên Bs. A.Thư Bs. A.Thư Bs. Tâm Bs. Tâm Bs. TGiang Bs. Thoa

Nội Nhi

12

S: 07:00 - 11:30
C: 13:00 - 16:30
Bs. A.Thư Bs. Thu Ba (7:00 - 11:00)
Bs. Nguyệt (C)
Bs. Thu Ba (7:00 - 11:00)
Bs. Nguyệt (C)
Bs. Thu Ba (7:00 - 11:00)
Bs. Nguyệt (C)
Bs. Uyên Bs. Thoa Bs. A.Thư

Nội Nhi

Ngoài giờ

Tr: 11:30 - 13:00
T: 16:30 - 19:00
Bs. Vi Thư(Tr)
OFF
Bs. Vi Thư(Tr)
OFF
Bs. T.Phương (Tr)
OFF
Bs. Phúc (Tr)
OFF
Bs. Thuấn (Tr)
OFF
Bs. Tâm (Tr)
OFF
Bs. Uyên(Tr)
OFF

Hô Hấp 

(Đặt Hẹn)

13

S: 08:30 - 11:30 Bs. Vinh Bs. Minh (7:00 - 10:30) Bs. Thuấn Bs. Vinh Bs. Thuấn Bs. Thuấn OFF

Định Kỳ

02

S: 07:30 - 11:30
C: 13:30 - 16:30
Bs. M.Phương Bs. M.Phương (s)
Bs. Bé (13:00-16:00)
OFF Bs. M.Phương OFF Bs. Bé
(S: 7:00-12:00
C: 13:00-16:00)
OFF

Dinh Dưỡng

(Đặt Hẹn)

01

S: 07:30 - 11:30
C: 13:30 - 16:30
Bs. Bé
(S: 7:00-12:00
C: 13:00-16:00)
Bs. Bé
(S: 7:00-12:00
C: 13:00-16:00)
Bs. M.Phương Bs. Bé
(S: 7:00-12:00
C: 13:00-16:00)
Bs. M.Phương Bs. M.Phương Bs. Bé
(S: 7:00-12:00)
Tiêm ngừa 04
(
Đặt Hẹn)
S: 07:00 - 11:00
C: 13:00 - 16:00
Bs. Duyên (s)
Bs. Hà (c)
Bs. Linh (s)
Bs. Hoà (c)
Bs. Hòa (s)
Bs. Trí (c)
Bs. Hà Bs. Trí Bs. Trí (s)
Bs. Duyên(c)
Bs. Công
Tiêm ngừa 05 S: 07:00 - 11:00
 
Bs. Thủy Bs. Thủy Bs. Công
Bs. Tiến
Bs. Linh Bs. Linh Bs. Lương Bs Thư
Tiêm ngừa 06 S: 07:00 - 11:00
C: 13:00 - 16:00
          Bs. Thư Bs. Lương

- Phòng khám hoạt động từ 7:00 – 19:00
- Thời gian ngưng nhận bệnh:

+ PK Dinh dưỡng: buổi sáng trước 11:15 và buổi chiều trước 16:15
+ PK Hô hấp: trước 11:15
+ Các PK Nhi khác: trước 18:45
 

 

C. KHOA KHÁM BỆNH ĐA KHOA

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
05/06/2023 06/06/2023 07/06/2023 08/06/2023 09/06/2023 10/06/2023 11/06/2023
Nội Tim Mạch S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Hoàng (S) Bs Hoàng (S) Bs Hoàng (S) Bs Hoàng (S) Bs Hoàng (S) Bs Diểu (S)  
Nội Tiết -
Tim mạch
S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Th.Thanh (S)
Bs Diểu (C)
Bs Hậu (S)
Bs Th.Thanh (C: Hỗ trợ)
Bs Th.Thanh (S)
Bs Nhân (C)
Bs Hậu (S)
Bs Diểu (C)
Bs Nhân (S)
Bs H.Nghĩa (C: Hỗ trợ)
Ts Linh (S)
Bs Th.Thanh (C: Hỗ trợ)
 
Nội Tổng quát – Hô hấp – Lão khoa 1 S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Diểu (S) Bs H.Nghĩa Bs Khánh (S) Bs Diểu (S) Bs M.Đức Bs Khánh Bs M.Đức (S)
Nội Tổng quát – Hô hấp – Lão khoa 2 S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
             

Nội Tiêu hóa
Nội soi tiêu hóa

S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Bảo Huy Bs Bảo Huy Bs Bảo Huy Bs Bảo Huy Bs Bảo Huy Bs M.Đức  
Nội Tăng Cường S: 8:30 – 11:30
C: 14:30 – 16:30
             

Ngoại
tiết niệu

S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Kiệt Bs Kiệt Bs Kiệt
(Khám dịch vụ và BHBL)
Bs Út Bs Kiệt Bs Kiệt  

Ngoại
chấn thương 1

S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Linh Bs Linh Bs Th.Công Bs Linh Bs Linh Bs Th.Công  

Ngoại
chấn thương 2

S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Th.Công Bs Th.Công Bs Chơn Bs Chơn      

Ngoại
chấn thương 3

S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
             

Ngoại tổng quát 

S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Tiến Bs Tiến Bs Tiến Bs Tiến     Bs Phi (S)
PK Ngoại Tiêu hóa - Hậu môn - Trực tràng S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Trí Nhân Bs Trí Nhân Bs Trí Nhân   Bs Trí Nhân Bs Trí Nhân  

Ngoại thần kinh cột sống 

S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Cân     Bs Cân Bs Cân Bs Cân (S)  

Tai mũi họng

S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Phương
Bs Duyên (C)
Bs Thi (S)
Bs Phương
Bs Duyên (S)
Bs Thi
Bs Phương
Bs Duyên
Bs Phương (S)
Bs Duyên
Bs Thi
Bs Phương
Bs Duyên (S)
Bs Thi
Bs Phương
Bs Duyên
Bs Thi (S)
Bs Duyên
PK. Mắt Tinh Anh 1 S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Trang - Bs Kiên Bs Trang - Bs Kiên Bs Trang - Bs Kiên Bs Trang - Bs Kiên Bs Trang - Bs Kiên Bs Vinh - Bs Kiên  
PK. Mắt Tinh Anh 2 S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Thơ Bs Thơ Bs Thơ Bs Thơ Bs Thơ Bs Danh  
PK. Mắt Tinh Anh 3 S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
          Bs Trang  

Răng hàm mặt

S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Ngà
Bs Ngọc
Bs Ngà
Bs Ngọc
Bs Ngà
Bs Ngọc (S)
Bs Ngà
Bs Ngọc
Bs Ngà
Bs Ngọc
Bs Ngà
Bs D.Kiều
 
Da Liễu S: 07:00 - 11:30
C: 13:00 - 16:30
Bs Yến Nhi Bs Yến Nhi Bs Yến Nhi (c) Bs Yến Nhi Bs Yến Nhi Bs Yến Nhi Bs Yến Nhi
- Phòng khám hoạt động từ 7:00 – 16:30
- Thời gian ngưng nhận bệnh 16:15

 

D. ĐƠN VỊ HỖ TRỢ SINH SẢN - IVF

      Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ nhật
  05/06/2023 06/06/2023 07/06/2023 08/06/2023 09/06/2023 10/06/2023 11/06/2023

Phòng khám

Sáng: 07:00 -11:00

BS CKII Nguyễn Việt Quang

Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ

Sáng: 07:00 -11:30

Chiều: 13:00 - 17:00

BS Nguyễn Huỳnh Hạnh Dung

Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng
Chiều Chiều Chiều Nghỉ Chiều Chiều

BS CKII Dư Huỳnh Hồng Ngọc

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

BS CKI Nguyễn Thị Nhã Đan

Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng
Chiều Chiều Nghỉ Chiều Chiều Chiều

BS Quách Văn Thanh

Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng
Chiều Chiều Chiều Chiều Nghỉ Chiều

BS Huỳnh Võ Tiến

Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng

Nghỉ

Chiều Chiều Chiều Chiều Chiều

BS Phan Thị Thu Thảnh

Học

Học

Học

Học

Học

Sáng
Chiều

BS Huỳnh Thị Thu Thảo

Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng

Nghỉ

Chiều Nghỉ Chiều Chiều Chiều

BS Danh Ánh Sáng

Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng
Chiều Chiều Chiều Chiều Chiều Chiều

Khám thai

BS Lê Cao Nhân

Nghỉ

Sáng

Nghỉ

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ Chiều

BS Nguyễn Tài Vô

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ