Tuần từ 06.02.2023 đến 12.02.2023

A. SẢN PHỤ KHOA

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
06/02/2023 07/02/2023 08/02/2023 09/02/2023 10/02/2023 11/02/2023 12/02/2023

V.I.P - NHẬT BẢN

Sản - Phụ Khoa

S: 7:00 - 13:00 Bs Công Bs Thi Bs Thi Bs Linh Bs Trang Bs Sử  

01

PK Yêu Cầu

S: 7:00 - 11:30 Bs Linh         Bs Linh  

02

PK Yêu Cầu

S: 7:00 - 11:30              

04

Nhũ

S: 7:00 - 11:30
C: 13:00 - 16:30
Bs Trang     Bs Trang   Bs Thu  

05

Sản – Phụ khoa

S: 7:00 - 11:30
C: 13:00 - 16:30
Bs Vinh Bs Trang Bs C Nhân Bs Sử Bs K Dung Bs Bích  

06

Nhũ - KHHGĐ

S: 7:00 - 11:30
C: 13:00 - 16:30
Bs Nghĩa Bs Nghĩa Bs Nghĩa Bs Nghĩa Bs Nghĩa Bs Nghĩa  

07

Sản – Phụ khoa

S: 7:00 - 11:30
C: 13:00 - 16:30
Bs Trâm Anh Bs Kiều Bs Phượng (S), Bs Kiều (C) Bs Tr Anh Bs Bích Bs Trâm Anh Bs Trâm Anh

08

Sản – Phụ khoa

S: 7:00 - 13:00 Bs Sử Bs Bích Bs Trâm Anh Bs Thi Bs Phượng Bs K Dung Bs Thu

09

Sản – Phụ khoa

S: 7:00 - 11:30
C: 13:00 - 16:30
Bs Bích Bs Vinh Bs Kiều (S) Bs Phượng Bs Tr Anh Bs Kiều  

11

Sản – Phụ khoa

S: 7:00 - 13:00

Bs Xuyên Bs Thu Bs Kim Dung Bs Công Bs Xuyên Bs C Nhân Bs Kiều

Trung Tâm Tiền Sản

S: 7:00 - 13:30

C: 13:00 - 16:30

Bs Đan Bs Đan Bs Đan Bs Sử Bs Sử Bs Đan  

P. Siêu âm

Khu A

(SPK)

S: 7:00 - 13:00 Bs Thắm Bs Hài Bs Thắm Bs Long Bs Thắm Bs Long, Bs Trân Bs Long, Bs Giang

S: 7:00 - 11:30

C: 13:00 - 16:30

Bs Trân (S), Bs Long, Bs Như, Bs Giang Bs Thắm, Bs Long, Bs Như, Bs Giang (S) Bs Như, Bs Giang, Bs Hài, Bs Long Bs Như, Bs Giang, Bs Hài Bs Như, Bs Giang, Bs Long Bs Thắm, Bs Như, Bs Giang, Bs Hài Bs Thắm, Bs T Sung

P. Siêu âm VIP

(SPK)

S: 7:00 - 11:30 Bs Phượng Bs Phượng Bs Phượng Bs Phượng Bs Phượng Bs Hài  

P. Siêu âm Khu B (Phòng 5)

S: 7:00 - 11:30
C: 13:00 - 16:30
Bs Tâm Sung Bs Tâm Sung Bs Điền Bs Tâm Sung Bs Tâm Sung Bs Tâm Sung  

P. Siêu âm Khu B (Phòng 6)

S: 7:00 - 11:30
C: 13:00 - 16:30
Bs Lan (S) Bs Điền Bs Lan (S) Bs Điền Bs Lan (S) Bs Điền (S)  
Phòng siêu âm Nhi  S: 7:00 - 11:30
C: 13:00 - 16:30
Bs Điền (S)       Bs Điền    

CT - X-Quang

S: 7:00 - 11:30
C: 13:00 - 16:30
Bs H Anh Bs H Anh Bs H Anh Bs H Anh Bs H Anh (S)/Bs Long (C) Bs H Anh Bs H Anh
- Phòng khám hoạt động từ 7:00 – 17:00
- Thời gian ngưng nhận bệnh 16:15

 

B. KHU KHÁM NHI

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
06/02/2023 07/02/2023 08/02/2023 09/02/2023 10/02/2023 11/02/2023 12/02/2023

Trực thường trú    

Bs. Tuấn Bs. Tuấn Bs. Tuấn Bs. Tuấn Bs. Tuấn Bs. Tuấn

Bs. Tuấn

Nội Nhi

12

S: 07:00 - 11:30
C: 13:00 - 16:30
Bs. Thu Ba (s)
Bs. Nguyệt (c)
Bs. Thu Ba (s)
Bs. Nguyệt (c)
Bs. Thu Ba (s)
Bs. Nguyệt (c)
Bs. Thu Ba (s)
Bs. Nguyệt (c)
Bs. Thu Ba (s)
Bs. Nguyệt (c)
Bs. Thu Ba (s)
Bs. T.Giang (c)
Bs. Mẫn

Đặt Hẹn

14

S: 07:00 - 11:30
C: 13:00 - 16:30
Bs. Tâm Bs. M.Thư Bs. M.Thư Bs. Tâm Bs. Tâm Bs. T.Giang (s)
Bs. Phúc (c)
Bs. Tâm

Nội Nhi

18

S: 07:00 - 11:30
C: 13:00 - 16:30
Bs. Phúc Bs. Mẫn Bs. Phúc Bs. M.Thư Bs. Đài Bs. Nguyệt Bs. M.Thư
Tr: 11:30 - 13:00
T: 16:30 - 19:00
Bs. Thuấn
Bs. Tâm
Bs. Phúc
Bs. Mẫn
Bs. Thuấn
Bs. M.Thư
Bs. Đài
Bs. Vinh
Bs. Ngân
Bs. Vi Thư
Bs. Phúc
Bs. Dung
Bs. Ngân
Bs. A.Thư

Hô Hấp

13

S: 08:30 - 11:30 Bs. Thuấn Bs. Minh Bs. Vinh Bs. Thuấn Bs. Vinh Bs. Thuấn OFF

Định Kỳ

02

S: 07:30 - 11:30
C: 13:30 - 16:30
Mai Phương OFF Mai Phương OFF Mai Phương OFF OFF

Dinh Dưỡng

01

  Bs. Bé
(S: 7:00 - 12:00
C: 13:00 - 16:00)
Bs. Mai Phương
(S: 7:30 - 11:30
C: 13:30 - 16:00)
Bs. Bé
(S: 7:00 - 12:00
C: 13:00 - 16:00)
Bs. Bé
(S: 7:00 - 12:00
C: 13:00 - 16:00)
Bs. Bé
(S: 7:00 - 12:00
C: 13:00 - 16:00)
Bs. Mai Phương
(S: 7:30 - 11:30
C: 13:30 - 16:00)
OFF
Tiêm ngừa 04 S: 07:00 - 11:00
C: 13:00 - 16:00
Bs. Thủy Bs. Công (s)
Bs. Duyên (c)
Bs. Hà Bs. Duyên (s)
Bs. Công (c)
Bs. Trí Bs. Công (s)
Bs. Linh (c)
Bs. Linh
Tiêm ngừa 05 S: 07:00 - 11:00
C: 13:00 - 16:00
          Bs. Thư Bs. Hà
Tiêm ngừa 06 S: 07:00 - 11:00 Bs. Linh Bs. Thủy Bs. Hoà Bs. Hà Bs. Duyên Bs. Lương Bs. Trí

- Phòng khám hoạt động từ 7:00 – 19:00
- Thời gian ngưng nhận bệnh:

+ PK Dinh dưỡng: buổi sáng trước 11:15 và buổi chiều trước 16:15
+ PK Hô hấp: trước 11:15
+ Các PK Nhi khác: trước 18:45
 

 

C. KHOA KHÁM BỆNH ĐA KHOA

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
06/02/2023 07/02/2023 08/02/2023 09/02/2023 10/02/2023 11/02/2023 12/02/2023
Nội Tim Mạch S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Hoàng (S) Bs Hoàng (S) Bs Hoàng (S) Bs Hoàng (S) Bs Hoàng (S) Bs Hoàng (S)  
Nội Tiết -
Tim mạch
S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Th.Thanh (S)
Bs Hậu (C: hỗ trợ)
Bs Diểu (S)
Bs Th.Thanh (C: Hỗ trợ)
Bs Th.Thanh (S) Bs Nhân Bs Diểu Ts Linh (S)
Bs Th.Thanh (C: Hỗ trợ)
Bs Diểu (S)
Nội Tổng quát – Hô hấp – Lão khoa 1 S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs M.Đức Bs Khánh Bs Khánh Bs H.Nghĩa (S) Bs H.Nghĩa (S) Bs Nhân (S)
Bs Khánh (C)
 
Nội Tổng quát – Hô hấp – Lão khoa 2 S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Nhất Thanh   Bs Nhất Thanh   Bs Nhất Thanh    

Nội Tiêu hóa
Nội soi tiêu hóa

S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Bảo Huy Bs Bảo Huy Bs Bảo Huy Bs Bảo Huy Bs Bảo Huy Bs M.Đức  
Nội Tăng Cường S: 8:30 – 11:30
C: 14:30 – 16:30
             

Ngoại
tiết niệu

S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Việt Khoa Bs Lê Th.Bình Bs Út Bs Út Bs Út Bs Lê Th.Bình  

Ngoại
chấn thương

S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Linh
Bs Chơn
Bs Linh
Bs Chơn (S)
Bs Linh
Bs Chơn
Bs Linh
Bs Chơn
Bs Linh (S)
Bs Chơn
Bs Linh
Bs Chơn (S)
 

Ngoại tổng quát 

S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Tiến Bs Tiến Bs Tiến Bs Tiến Bs Tiến (S) Bs Tiến Bs Phi (S)

Tai mũi họng

S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Phương
Bs Duyên
Bs Thi (S)
Bs Phương (S)
Bs Duyên
Bs Thi
Bs Phương
Bs Duyên (S)
Bs Thi
Bs Phương
Bs Duyên
Bs Thi (S)
Bs Phương (S)
Bs Duyên
Bs Thi
Bs Phương
Bs Duyên (S)
Bs Thi
Bs Phương

Mắt

S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Thơ Bs Thơ Bs Thơ Bs Thơ Bs Thơ Bs Thư  

Răng hàm mặt

S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Ngà
Bs Sơn
Bs Ngà Bs Ngà
Bs Sơn
Bs Ngà Bs Ngà
Bs Sơn
Bs Ngà
Bs Kiều
 
Da Liễu S: 07:00 - 11:30
C: 13:00 - 16:30
Bs Yến Nhi Bs Yến Nhi Bs Yến Nhi Bs Yến Nhi Bs Yến Nhi Bs Yến Nhi  
- Phòng khám hoạt động từ 7:00 – 16:30
- Thời gian ngưng nhận bệnh 16:15

 

D. ĐƠN VỊ HỖ TRỢ SINH SẢN IVF PHƯƠNG CHÂU

 

 

Thời gian làm việc

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ nhật
06/02/2023 07/02/2023 08/02/2023 09/02/2023 10/02/2023 11/02/2023 12/02/2023

Phòng khám

Sáng: 07:00 -11:30

Chiều: 13:00 - 17:00

Sáng BS Quang BS Quang BS Quang BS Quang BS Quang DS Dung

Nghỉ

Chiều BS Dung BS Dung BS Dung BS Dung BS Dung BS Thảnh
Sáng

BS Đan

BS Đan

BS Đan

BS Đan

BS Đan

BS Đan

Chiều Nghỉ
Sáng

BS Thanh

BS Thanh

BS Thanh

BS Thanh

BS Thanh

BS Thanh

Chiều Nghỉ
Sáng

BS Tiến

BS Tiến

BS Tiến

BS Tiến

BS Tiến

BS Tiến

Chiều Nghỉ
Sáng

BS Thảnh

BS Thảnh

BS Thảnh

BS Thảnh

BS Thảnh

BS Thảnh

Chiều Nghỉ
Sáng

BS Thảo

BS Thảo

BS Thảo

BS Thảo

BS Thảo

BS Thảo

Chiều Nghỉ

Khám thai

7h - 13h

Sáng  

Bs C Nhân

BS Trang

Bs C Nhân

   
Chiều