LỊCH KHÁM BỆNH

(19/04/2021 – 25/04/2021)

A. SẢN PHỤ KHOA

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2

19/04/2021

Thứ 3

20/04/2021

Thứ 4

21/04/2021

Thứ 5

22/04/2021

Thứ 6

23/04/2021

Thứ 7

24/04/2021

Chủ nhật

25/04/2021

01

Sản – Phụ khoa

7h00 - 13h00

Bs Bích

Bs Hùng

Bs Nhan

Bs Công

Bs Vinh

Bs C Nhân

Bs H Nhân

02

Sản – Phụ khoa

S: 8h00 - 11h30
C: 13h00 - 17h00

Bs Sử

Bs Trang

 

Bs Bích

Bs Bích

Bs H Nhân

 

04

Nội –Nội tiết

Sáng - chiều

Chuyển PK nội tiết 2 KKBĐK

 

 

 

 

Chuyển PK nội tiết 2 KKBĐK

 

05

Sản – Phụ khoa

7h00 - 13h00

Bs Linh

 

 

Bs Thu

Bs H Nhân (S)

Bs Bích

 

06

Sản – Phụ khoa

Sáng - chiều

Bs Huệ (S)

Bs Huệ (S)

Bs Vinh

Bs Huệ (S)

Bs Huệ (S)

Bs Huệ (S)

Bs Bích

07

Sản – Phụ khoa

Sáng - chiều

Bs Nhan

Bs Nhan

Bs H Nhân

Bs H Nhân

Bs Nhan

Bs Nhan

Bs Nhan

08

Nhũ – KHHGĐ

Sáng - chiều

Bs Nghĩa

Bs Nghĩa

 

Bs Nghĩa

Bs Nghĩa

Bs Nghĩa

 

PK 12
TVTS - chọc ối

Sáng - chiều

Bs Đan

Bs H Nhân phụ trách

 

Bs Đan

Bs H Nhân phụ trách

Bs H Nhân phụ trách

 

CĐHA

S: 7h00 - 11h30

Bs Long, Bs Hài, Bs Như, Bs Ngoan, Bs H Anh

Bs Long, Bs Hài, Bs Thư, Bs Ngoan, Bs H Anh

Bs Ngoan, Bs Trân, Bs Hài,  Bs Long (đọc phim) 

Bs Long, Bs Hài, Bs Như, Bs Ngoan, Bs H Anh

Bs Long, Bs Hài, Bs Như, Bs Ngoan, Bs H Anh

Bs Long, Bs Hài, Bs Như, Bs Ngoan, Bs H Anh, Bs Trân, Bs Thắm

Bs Long, Bs Như, Bs Thắm, Bs H Anh (đọc phim)

C: 13h00 - 16h30

Bs Long, Bs Ngoan, Bs H Anh

Bs Long, Bs Hài, Bs H Anh

Bs Ngoan, Bs Long (đọc phim) 

Bs Long, Bs Ngoan, Bs H Anh

Bs Hài, Bs Ngoan, Bs H Anh

Bs Long, Bs Hài, Bs Như, Bs H Anh

Bs Long, Bs H Anh (đọc phim)

 - Thời gian làm việc từ 7h00 – 17h00

 - Thời gian ngưng nhận bệnh 16h15

 

B. PHÒNG KHÁM NHI

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2

19/04/2021

Thứ 3

20/04/2021

Thứ 4

21/04/2021

Thứ 5

22/04/2021

Thứ 6

23/04/2021

Thứ 7

24/04/2021

Chủ nhật

25/04/2021

Trực thường trú

Bs Tuấn

Bs Tuấn

Bs Tuấn

Bs Tuấn

Bs Tuấn

Bs Tuấn

Bs Tuấn

PK Ngoài giờ

Trưa

Bs. Toàn

Bs. Uyên

Bs. T.Phương

Bs. Vũ

Bs. Phúc

Bs. Toàn

Bs. Trường

PK 19

Sáng/Chiều

Bs. T.Giang/
Bs. Toàn

Bs. Vũ/
Bs. Vũ

Bs. Vũ/
Bs. Vũ

Bs. T.Giang/
Bs. T.Giang

Bs. Vũ/
Bs. Vũ

Bs. Vũ/
Bs. Vũ

Bs. Trường/
Bs. Trường

PK 14

Sáng/Chiều

Bs. Uyên/
Bs. Nguyệt

Bs. Uyên/
Bs. Nguyệt

Bs. Toàn/
Bs. Toàn

Bs. Hồng/
Bs. Nguyệt

Bs. T.Giang/
Bs. Nguyệt

Bs. Toàn/
Bs. Nguyệt

Bs. Vinh/
Bs. Phạm Thư

PK 18 (9g)

Sáng

 

 

 

 

 

Bs. T.Giang

Bs. Tâm

PK HÔ HẤP (9g)

Sáng

Bs. Toàn

Bs. Minh

 

Bs. Vũ

Bs. Vinh

Bs. Vinh

 

PK DA LIỄU

Sáng
7:30 - 11:00

Bs. Việt Nam

Bs. Việt Nam

 

Bs. Việt Nam

Bs. Việt Nam

Bs. Việt Nam

 

P. TIÊM NGỪA 06

Sáng

Bs. Lương

Bs. Phương

 

Bs. Hòa

Bs. Hòa

Bs. Hà

Bs. Lương

P. TIÊM NGỪA 08

Sáng

 

 

 

 

 

Bs. Hòa

Bs. Hà

P. TIÊM NGỪA 09

Sáng

Bs. Thu Ba

Bs. Thu Ba

Bs. Lương

Bs. Thu Ba

Bs. Thu Ba

Bs. Thu Ba

Bs. Công

Chiều

Bs. Hà

Bs. Phương

Bs. Lương

Bs. Hòa

Bs. Hòa

Bs. Hòa

Bs. Công

P. TIÊM NGỪA 10

Sáng

Bs. Trí

Bs. Thư
Bs. Duyên

Bs. Công

Bs. Thủy

Bs. Linh

Bs. Thư
Bs. Duyên

Bs. Hòa

Chiều

Bs. Linh
(tăng cường)

Bs. Thủy
(tăng cường)

Bs. Công

Bs. Linh
(tăng cường)

Bs. Hà
(tăng cường)

Bs. Thư
(tăng cường)

Bs. Hòa

PK ĐỊNH KỲ

Sáng

Bs. N.Phương

Bs. T.Giang

 

Bs. N.Phương

Bs. N.Phương

Bs. N.Phương

 

        Chiều

Bs. N.Phương

Bs. T.Giang

 

Bs. N.Phương

Bs. N.Phương

Bs. N.Phương

 

PK DINH DƯỠNG

Sáng

Bs. N.Phương

+Bs. Phụng

OFF

 

Bs. N.Phương

+

Bs. Đỗ Thư

N.Phương

+Bs. Dung

N.Phương

+Bs. Tiên

 

Chiều

Bs. N.Phương

OFF

 

Bs. N.Phương+Bs. Phụng

Bs. N.Phương

Bs. N.Phương

 

 

C. KHOA KHÁM BỆNH ĐA KHOA

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2

19/04/2021

Thứ 3

20/04/2021

Thứ 4

21/04/2021

Thứ 5

22/04/2021

Thứ 6

23/04/2021

Thứ 7

24/04/2021

Chủ nhật

25/04/2021

P. CẤP CỨU

Ngày
(7h - 17h)

Bs Khánh

Bs Đức

Bs Hậu

Bs Th.Thanh

Bs H.Nghĩa

Bs Khánh

Bs Duy

Đêm
(17h - 7h)

Bs Hiên
Bs T.Đức

 

Bs Điền
Bs Dũng

 

Bs Phi
Bs T.Đức

Bs Bình
Bs Quang

Bs Bá
Bs Dũng

Bs Đợi
Bs Thái

Bs Út
Bs Thái

PK. Nội tim mạch

Sáng - Chiều

Bs Hoàng

Bs Hoàng

 

Bs Hoàng

Bs Hoàng

Bs Hoàng (S)

 

PK. Nội Tiết – Tim mạch 2

Sáng - Chiều

Bs Th.Thanh

Bs Th.Thanh

Bs Khánh (S)

Ts Linh (S)

Bs Th.Thanh (S)
Bs Nhân (C)

Bs Nhân

 

PK. Nội Tổng quát – Hô hấp – Lão khoa

Sáng - Chiều

Bs Hậu

Bs Khánh

 

Bs Đức (S)
Bs H.Nghĩa (C)

Bs Khánh (S)

Bs Bình (S)

Bs H.Nghĩa (S)

Nội Tiết Sản

Sáng - Chiều

Chuyển PK

Nội tiết 2

 

 

 

 

Chuyển PK

Nội tiết 2

 

PK. Nội Tiêu hóa
Nội soi tiêu hóa

Sáng - Chiều

Bs Bảo Huy

Bs Bảo Huy

 

Bs Bảo Huy

Bs Bảo Huy

Bs Đức (6h-15h)

 

Nội soi tiêu hóa (thường trực)

Sáng

 

 

 

 

 

 

Bs Bảo Huy (S)

PK. Ngoại tiết niệu

Sáng - Chiều

Bs Út

Bs Út

 

Bs Út

Bs Út

Bs Út

 

PK. Ngoại chấn thương

Sáng - Chiều

Bs Chơn

Bs Chơn - Bs Linh

 

Bs Chơn

Bs Chơn

Bs Chơn (S) –

Bs Linh

 

PK. Ngoại tổng quát 1

Sáng - Chiều

Bs Bình

Bs Điền

Bs Phi

Bs Đợi

Bs Tuấn

Bs Hiên

Bs Bá (S)

PK. Ngoại tổng quát 2

Sáng - Chiều

Bs Tiến

Bs Tiến

 

Bs Tiến

Bs Tiến

Bs Tiến (S)

 

TT Tai mũi họng

Sáng - Chiều

Bs Phương
Bs Duyên

Bs Phương
Bs Duyên

Bs Keo

Bs Phương

Bs Phương

Bs Phương
Bs Duyên (C)

Bs Duyên

TT Tai mũi họng nhi

Sáng - Chiều

Bs Thi

Bs Thi

 

Bs Thi

Bs Thi

Bs Thi (S)

PK. Mắt

Sáng - Chiều

Bs Thơ

Bs Kiều

 

Bs Thơ

Bs Thơ

Bs Kiều (S) -
Bs Q.Nhân (C)

 

PK. Răng hàm mặt

Sáng - Chiều

Bs Ngà - Bs Sơn

Bs Ngà

 

Bs Ngà

Bs Sơn

Bs Sơn

 

 

D. ĐƠN VỊ HỖ TRỢ SINH SẢN IVF PHƯƠNG CHÂU

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2

19/04/2021

Thứ 3

20/04/2021

Thứ 4

21/04/2021

Thứ 5

22/04/2021

Thứ 6

23/04/2021

Thứ 7

24/04/2021

Chủ nhật

25/04/2021

Phòng Khám Và Tư Vấn

Phòng tư vấn số 2

(Siêu Âm)

Sáng – Chiều

BS Thảnh BS Thảnh   BS Thảnh BS Thảnh (S) BS Thảnh

Nghỉ

Phòng tư vấn số 3

(Siêu Âm)

Sáng – Chiều

BS Thập BS Thập   BS Thập (C) BS Thập BS Thập

Phòng tư vấn số 5

(Khám Phụ Khoa)

Sáng

BS Quang BS Quang   BS Quang BS Quang BS Thảnh
Phòng tư vấn số 7 Sáng – Chiều BS Đan BS Đan   BS Đan BS Đan (C) BS Đan

Phòng tư vấn số 9

(Khám Thai)

Sáng

Bs Trang Bs C Nhân   Bs Trang Bs C Nhân Bs Thi

Khu Thủ Thuật

Phòng số 1 

(siêu âm)

Sáng – Chiều BS Dung BS Dung   BS Dung BS Dung BS Dung (C) Nghỉ

Phòng số 2

(Tư vấn)

Sáng – Chiều BS Tiến BS Tiến (C)   BS Tiến BS Tiến BS Tiến

Phòng số 3

(Khám nam khoa)

Sáng – Chiều BS Út BS Út   BS Út BS Út BS Út

Phòng số 4

(Tư vấn phôi)

Sáng – Chiều BS Ngọc
BS Thanh
BS Thanh   BS Thanh (S) BS Ngọc
BS Thanh
BS Thanh

Phòng số 5

(Tư vấn phôi)

Sáng – Chiều BS Yến BS Yến   BS Yến BS Yến BS Yến
}