LỊCH KHÁM BỆNH

(06/12/2021 – 12/12/2021)

A. SẢN PHỤ KHOA

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2

06/12/2021

Thứ 3

07/12/2021

Thứ 4

08/12/2021

Thứ 5

09/12/2021

Thứ 6

10/12/2021

Thứ 7

11/12/2021

Chủ nhật

12/12/2021

01

Sản – Phụ khoa

S: 7h00 - 13h00

Bs Bích

Bs Công

Bs C Nhân

Bs Sử

Bs Thi

Bs Bích

 

02

Sản – Phụ khoa

S: 7h00 - 11h30
C: 13h00 - 16h30

Bs Thu

Bs C Nhân

Bs Sử

Bs Trâm Anh

Bs Bích

Bs Công

 

05

Sản – Phụ khoa

S: 7h00 - 13h00

 

Bs Sử

 

 

Bs Nhã Đan

 

 

06

Sản – Phụ khoa

S: 7h00 - 13h00

Bs Trâm Anh

Bs Nhan

Bs Trang

Bs Thu

Bs Trang

Bs Trâm Anh

Bs Công

07

Sản – Phụ khoa

S: 7h00 - 11h30
C: 13h00 - 16h30

Bs Nhan

Bs Trâm Anh

Bs Trâm Anh

Bs Nhan

Bs Nhan

Bs Nhan

Bs Trâm Anh

08

Nhũ - KHHGĐ

S: 7h00 - 11h30
C: 13h00 - 16h30

Bs Nghĩa

Bs Nghĩa

Bs Nghĩa

Bs Nghĩa

Bs Nghĩa

Bs Nghĩa

 

09

Bác sĩ yêu cầu

S: 7h00 - 11h30

 

 

Bs Linh

 

Bs Linh 

 

 

CĐHA

S: 7h00 - 13h00

Bs Hài, Bs Ngoan

Bs Long, Bs Thắm

Bs Hài, Bs Ngoan

Bs Long, Bs Thắm

Bs Hài, Bs Ngoan

Bs Long, Bs Thắm

Bs Hài

S: 7h00 - 11h30

Bs Long, Bs Thắm, Bs H Anh, Bs Phượng, Bs Lan

Bs Hài, Bs Ngoan, Bs H Anh, Bs Phượng, Bs Lan

Bs Long, Bs Thắm, Bs H Anh, Bs Phượng, Bs Lan

Bs Hài, Bs Ngoan, Bs H Anh, Bs Phượng, Bs Lan

Bs Long, Bs Thắm, Bs H Anh, Bs Phượng, Bs Lan

Bs Hài, Bs Ngoan, Bs H Anh, Bs Phượng, Bs Lan

Bs Ngoan, Bs Long

C: 13h00 - 16h30

Bs Long, Bs Thắm, Bs H Anh

Bs Hài, Bs Ngoan, Bs H Anh

Bs Long, Bs Thắm, Bs H Anh

Bs Hài, Bs Ngoan, Bs H Anh

Bs Long, Bs Thắm, Bs H Anh

Bs Hài, Bs Ngoan, Bs H Anh

Bs Ngoan, Bs Long

 - Thời gian làm việc từ 7h00 – 17h00

 - Thời gian ngưng nhận bệnh 16h15

 

B. PHÒNG KHÁM NHI

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2

06/12/2021

Thứ 3

07/12/2021

Thứ 4

08/12/2021

Thứ 5

09/12/2021

Thứ 6

10/12/2021

Thứ 7

11/12/2021

Chủ nhật

12/12/2021

Trực thường trú    

Bs Tuấn

Bs Tuấn

Bs Tuấn

Bs Tuấn

Bs Tuấn

Bs Tuấn

Bs Tuấn

PK 19

7h00 - 16h30

Bs. Tâm

+Bs. Toàn

Bs. Toàn

+Bs. Phúc

Bs. T.Phương

+Bs. Phúc

Bs. T.Phương

+Bs. Tâm

Bs. Tâm

+Bs. Toàn

Bs. Toàn

+Bs. Phúc

Bs. T.Phương

+Bs. Toàn

PK Dinh Dưỡng

S:7h - 11h
C:13h - 16h

Bs. N.Phương

Bs. N.Phương

Bs. N.Phương

   

Bs. N.Phương

Bs. N.Phương

PK Tiêm ngừa 08

S:7h - 11h

Bs. Phương

Bs. Thủy
Bs. Kiều

Bs. Trí

Bs. Lương

Bs. Hà

Bs. Công
Bs. Kiều

Bs. Công

C:13h - 16h

Bs. Phương

Bs. Thủy
Bs. Kiều

Bs. Trí

Bs. Lương

Bs. Hà

Bs. Công
Bs. Kiều

Bs. Công

PK Tiêm ngừa 10 S:7h - 11h

Bs. Thủy

Bs. T Giang

Bs. T Giang

Bs. Duyên

Bs. T Giang

Bs. T Giang

Bs. Lương

C:13h - 16h

Bs. Thủy

Bs. T Giang

Bs. T Giang

Bs. Duyên

Bs. T Giang

Bs. T Giang

 
PK Da Liễu S:7h - 11h30
C:13h - 16h30
             

 

C. KHOA KHÁM BỆNH ĐA KHOA

   

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2

06/12/2021

Thứ 3

07/12/2021

Thứ 4

08/12/2021

Thứ 5

09/12/2021

Thứ 6

10/12/2021

Thứ 7

11/12/2021

Chủ nhật

12/12/2021

P. CẤP CỨU

Nội (24/24)

Bs Hậu
Bs H Nghĩa

Bs Th.Thanh
Bs Nhân

Bs Hậu
Bs Khánh

Bs Th.Thanh
Bs Đức

Bs Hậu
Bs Nhân

Bs Th.Thanh
Bs Khánh

Bs H.Nghĩa
Bs Đức

Ngoại (24/24)

Bs Tiến

Bs Út

Bs Linh

Bs Chơn

Bs Tiến

Bs Út

Bs Linh

PK. Nội Tiết -
Tim mạch 2
Sáng - Chiều

Bs Th.Thanh (S)

 

 

Bs Hậu (S)

Bs Th.Thanh (S)

 

Bs Nhân (S)

PK. Nội Tổng quát – Hô hấp – Lão khoa Sáng - Chiều

 

Bs Khánh

Bs Đức

Bs Nhân

 

Bs H.Nghĩa

 

PK. Nội Tiêu hóa
Nội soi tiêu hóa

Sáng - Chiều

Bs Bảo Huy

Bs Bảo Huy

Bs Bảo Huy (S)

 

Bs Bảo Huy

Bs Đức

 

PK. Ngoại
tiết niệu

Sáng - Chiều

Bs Út

Bs Út

Bs Út (S)

Bs Út

Bs Út

Bs Út

Bs Út (S)

PK. Ngoại
chấn thương

Sáng - Chiều

Bs Linh

Bs Linh
Bs Chơn

Bs Linh
Bs Chơn

Bs Chơn

Bs Linh

Bs Linh
Bs Chơn

Bs Linh

PK. Ngoại tổng quát 2

Sáng - Chiều

Bs Tiến

 

Bs Tiến

Bs Tiến

Bs Tiến

 

 

PK. Ngoại Nhi Sáng - Chiều

Bs Danh

Bs Danh

Bs Danh

Bs Danh

Bs Danh

Bs Danh

 

TT Tai mũi họng

Sáng - Chiều

Bs Phương (S)
Bs Thi

Bs Duyên (S)
Bs Phương

Bs Duyên (S)
Bs Thi

Bs Thi (S)
Bs Duyên

Bs Phương (S)
Bs Thi

Bs Duyên (S)
Bs Phương

Bs Thi

PK. Mắt

Sáng - Chiều

Bs Thơ

Bs Thơ (S)

Bs Thơ (S)

Bs Thơ (S)

Bs Thơ

Bs Lâm Phương

Bs Lâm Phương (S)

PK. Răng hàm mặt

Sáng - Chiều

Bs Ngà (S)

Bs Ngà (S)

Bs Ngà (S)

Bs Ngà (S)

Bs Ngà

Bs Ngà

Bs Ngà (S)

 

D. ĐƠN VỊ HỖ TRỢ SINH SẢN IVF PHƯƠNG CHÂU

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2

06/12/2021

Thứ 3

07/12/2021

Thứ 4

08/12/2021

Thứ 5

09/12/2021

Thứ 6

10/12/2021

Thứ 7

11/12/2021

Chủ nhật

12/12/2021

Phòng Khám Và Tư Vấn

Phòng tư vấn số 2

(Siêu Âm)

Sáng – Chiều

BS Thập BS Tiến BS Tiến BS Tiến BS Tiến BS Tiến

Nghỉ

Phòng tư vấn số 3

(Siêu Âm)

Sáng – Chiều BS Tiến BS Thập BS Thập BS Thập BS Thập BS Thập

Phòng tư vấn số 5

(Khám Phụ Khoa)

Sáng

BS Thảnh BS Thảnh BS Thảnh BS Thảnh BS Thảnh BS Thảnh

Phòng tư vấn số 7

Sáng – Chiều

BS Đan BS Đan BS Đan BS Đan BS Đan BS Đan

Phòng tư vấn số 9

Sáng – Chiều Phòng khám Sản tầng G BS Thi Phòng khám Sản tầng G  

Khu Thủ Thuật

Phòng số 5

(Tư vấn phôi)

Sáng – Chiều BS Yến BS Yến BS Yến BS Yến BS Yến BS Yến  
}