LỊCH KHÁM BỆNH

(20/09/2021 – 26/09/2021)

A. SẢN PHỤ KHOA

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2

20/09/2021

Thứ 3

21/09/2021

Thứ 4

22/09/2021

Thứ 5

23/09/2021

Thứ 6

24/09/2021

Thứ 7

25/09/2021

Chủ nhật

26/09/2021

01

Sản – Phụ khoa

S: 7h00 - 11h30
C: 13h00 - 16h30

Bs Thu

Bs Thi

Bs Sử  

Bs Nhan

Bs C Nhân

Bs Bích

 

05

Sản – Phụ khoa

S: 7h00 - 13h00

Bs C Nhân

Bs Bích

Bs Thi

Bs Vinh

Bs Trâm Anh

Bs C Nhân

Bs Bích

07

Sản – Phụ khoa

S: 7h00 - 11h30
C: 13h00 - 16h30

Bs Trâm Anh

Bs Trâm Anh

Bs Trâm Anh

Bs Trâm Anh

Bs Nhan

Bs Nhan

Bs Nhan

09

Sản – Phụ khoa

S: 7h00 - 11h30

Bs Linh

 

 

 

 

Bs Linh

 

PK số 12
TVTS - chọc ối

S: 7h00 – 11h30

C: 13h00 – 16h30

 

Bs Sử

 

 

Bs Sử

 

 

CĐHA

S: 7h00 - 13h00

Bs Long, Bs Ngoan

Bs Hài, Bs Như

Bs Long, Bs Ngoan

Bs Hài, Bs Như

Bs Long, Bs Ngoan

Bs Hài, Bs Như

 

S: 7h00 - 11h30

Bs Hài, Bs Như, Bs Lan, Bs H Anh

Bs Long, Bs Ngoan, Bs Lan, Bs H Anh

Bs Hài, Bs Như, Bs Lan, Bs H Anh

Bs Long, Bs Ngoan, Bs Lan, Bs H Anh

Bs Hài, Bs Như, Bs Lan, Bs H Anh

Bs Long, Bs Ngoan, Bs Lan, Bs H Anh

Bs Long, Bs Hài, Bs Ngoan, Bs H Anh

C: 13h00 - 16h30

Bs Hài, Bs Như, Bs H Anh

Bs Long, Bs Ngoan, Bs H Anh

Bs Hài, Bs Như, Bs H Anh

Bs Long, Bs Ngoan, Bs H Anh

Bs Hài, Bs Như, Bs H Anh

Bs Long, Bs Ngoan, Bs H Anh

Bs Long, Bs Hài, Bs Ngoan, Bs H Anh

 - Thời gian làm việc từ 7h00 – 17h00

 - Thời gian ngưng nhận bệnh 16h15

 

B. PHÒNG KHÁM NHI

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2

20/09/2021

Thứ 3

21/09/2021

Thứ 4

22/09/2021

Thứ 5

23/09/2021

Thứ 6

24/09/2021

Thứ 7

25/09/2021

Chủ nhật

26/09/2021

Trực thường trú    

Bs Tuấn

Bs Tuấn

Bs Tuấn

Bs Tuấn

Bs Tuấn

Bs Tuấn

Bs Tuấn

PK 19

Sáng/Chiều

Bs. T.Giang

Bs. Toàn

Bs. Hồng

Bs. Toàn

Bs. T.Phương

Bs. Vũ

Bs. T.Giang

Bs. Toàn

Bs. T.Giang

Bs. Thuấn

Bs. Hồng

Bs. Toàn

Bs. Vũ

Bs. T.Phương

Tiêm ngừa

Khu khám Nhi

Sáng/Chiều

Bs. Thủy

Bs. Thư

Bs. Trí

Bs. Duyên

Bs. Hà

Bs. Công

Bs. Lương

 

C. KHOA KHÁM BỆNH ĐA KHOA

   

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2

20/09/2021

Thứ 3

21/09/2021

Thứ 4

22/09/2021

Thứ 5

23/09/2021

Thứ 6

24/09/2021

Thứ 7

25/09/2021

Chủ nhật

26/09/2021

P. CẤP CỨU

Nội (24/24)

Bs Khánh

Bs Đức

Bs Nhân

Bs H.Nghĩa

Bs Khánh

Bs Nhân

Bs Đức

Ngoại (24/24)

Bs Chơn

Bs Tiến

Bs Út

Bs Linh

Bs Chơn

Bs Tiến

Bs Út

PK. Nội Tiết -
Tim mạch 2
Sáng - Chiều

 

Bs Hậu

Bs Th.Thanh

 

Bs Hậu

Bs Th.Thanh

 

PK. Nội Tiêu hóa
Nội soi tiêu hóa

Sáng - Chiều

Bs Bảo Huy

 

 

Bs Bảo Huy

 

 

 

PK. Ngoại
tiết niệu

Sáng - Chiều

 

 

Bs Út

 

 

 

Bs Út

PK. Ngoại
chấn thương

Sáng - Chiều

Bs Chơn

 

 

Bs Linh

Bs Chơn

 

 

PK. Ngoại tổng quát 2

Sáng - Chiều

 

Bs Tiến

 

 

 

Bs Tiến

 

PK. Ngoại Nhi Sáng - Chiều

Bs Danh

Bs Danh

Bs Danh

Bs Danh

Bs Danh

Bs Danh

 

TT Tai mũi họng

Sáng - Chiều

Bs Duyên

Bs Phương

Bs Thi

Bs Duyên

Bs Phương

Bs Thi

Bs Duyên

PK. Mắt

Sáng - Chiều

Bs Thơ (S)

Bs Thơ (S)

Bs Thơ (S)

Bs Thơ (S)

Bs Thơ (S)

Bs Thơ (S)

 

PK. Răng hàm mặt

Sáng - Chiều

Bs Ngà (S)

Bs Ngà (S)

Bs Ngà (S)

Bs Ngà (S)

Bs Ngà (S)

Bs Ngà (S)

 

 

D. ĐƠN VỊ HỖ TRỢ SINH SẢN IVF PHƯƠNG CHÂU

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2

13/09/2021

Thứ 3

14/09/2021

Thứ 4

15/09/2021

Thứ 5

16/09/2021

Thứ 6

17/09/2021

Thứ 7

18/09/2021

Chủ nhật

19/09/2021

Phòng Khám Và Tư Vấn

Phòng tư vấn số 2

(Siêu Âm)

Sáng – Chiều

BS Thập BS Thập BS Thập BS Thập BS Thập BS Thập Nghỉ

Phòng tư vấn số 3

(Siêu Âm)

Sáng – Chiều

BS Thảnh BS Thảnh BS Thảnh BS Thảnh BS Thảnh BS Thảnh

Phòng tư vấn số 5

(Khám Phụ Khoa)

Sáng

Tạm ngưng
Phòng tư vấn số 7 Sáng – Chiều

Khu Thủ Thuật

                Nghỉ

Phòng số 5

(Tư vấn phôi)

Sáng KS Dọn KS Dọn KS Dọn      
}