Tuần từ 04.12.2023 đến 10.12.2023

A. SẢN PHỤ KHOA

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

04/12/2023

05/12/2023 06/12/2023 07/12/2023 08/12/2023 09/12/2023 10/12/2023

V.I.P - NHẬT BẢN

Sản - Phụ Khoa

S: 7h00 - 13h00 Bs Công Bs Trang Bs Trang Bs Công Bs Thi Bs Thi  

01

PK Yêu Cầu

S: 7h00 - 11h30 Bs Linh (8h - 11h)     Bs Linh (8h - 11h)      

02

PK Yêu Cầu

S: 7h00 - 11h30              
PK số 4
Nhũ khoa
S: 7h00 - 11h30
C: 13h00 - 16h30
Bs Trang            

05

Sản – Phụ khoa

S: 7h00 - 11h30
C: 13h00 - 16h30
Bs Bích Bs Sử Bs Vinh Bs Hồng Ơn Bs Trâm Anh

Bs Kiều (S) - Bs Huy (C )

 

06

Nhũ - KHHGĐ

S: 7h00 - 11h30
C: 13h00 - 16h30
Bs Nghĩa Bs Nghĩa Bs Nghĩa Bs Nghĩa Bs Nghĩa Bs Nghĩa  

07

Sản – Phụ khoa

S: 7h00 - 11h30
C: 13h00 - 16h30
Bs Trâm Anh Bs Hồng Ơn Bs Bích Bs Trâm Anh Bs Hồng Ơn Bs Thu Bs Thu

08

Sản – Phụ khoa

S: 7h00 - 13h00 Bs Vô Bs Thu Bs Sử Bs Bích Bs Công Bs Sử Bs Trâm Anh

09

Sản – Phụ khoa

S: 7h00 - 13h00 Bs Thi Bs Hoa Ni Bs Hồng Ơn Bs Thi Bs Vinh Bs Hồng Ơn Bs Tú Phương
PK số 11
IVF + khám gói
S: 7h00 - 11h30
C: 13h00 - 17h00
Bs C Nhân Bs C Nhân Bs Trâm Anh Bs Vinh Bs Vô Bs Vô  

P. Siêu âm

Khu A

(SPK)

S: 7h00 - 13h00 Bs Hài, Bs Như Bs Hài Bs Trân Bs Long Bs Trân Bs Hài, Bs Như Bs Như, Bs Sung
S: 7h00 - 11h30
C: 13h00 - 16h30
Bs Trân, Bs Khánh Linh, Bs Sung Bs Trân, Bs Như, Bs Khánh Linh Bs Hài, Bs Như, Bs Giang, Bs Sung Bs Trân, Bs Như, Bs Xuân Lan, Bs Sung Bs Long, Bs Như, Bs Giang, Bs Hài, Bs Sung Bs Long, Bs Trân, Bs Khánh Linh, Bs Giang, Bs Xuân Lan Bs Giang, Bs Trân

P. Siêu âm VIP

(SPK)

S: 7h00 - 11h30 Bs Phượng Bs Phượng Bs Phượng Bs Phượng Bs Phượng Bs Hài  

P. Siêu âm Khu B (Phòng 5)

S: 7h00 - 11h30
C: 13h00 - 16h30
Bs Điền Bs Điền Bs Điền Bs Điền Bs Điền Bs Điền (S)  

P. Siêu âm Khu B (Phòng 6)

S: 7h00 - 11h30
C: 13h00 - 16h30
Bs Lan (S) Bs Lan (S) Bs Thy (S) Bs Lan (S) Bs Lan (S) Bs Sung  
Phòng siêu âm Nhi  S: 7h00 - 11h30
C: 13h00 - 16h30
Bs Thy Bs Thy   Bs Thy Bs Thy    

CT - X-Quang

S: 7h00 - 11h30
C: 13h00 - 16h30
Bs H Anh Bs H Anh Bs H Anh Bs H Anh Bs H Anh Bs H Anh Bs H Anh
- Phòng khám hoạt động từ 7:00 – 17:00
- Thời gian hoạt động PK đặt hẹn từ 8:00

- Thời gian ngưng nhận bệnh 16:15

 

B. KHU KHÁM NHI VÀ TIÊM CHỦNG

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

04/12/2023

05/12/2023 06/12/2023 07/12/2023 08/12/2023 09/12/2023 10/12/2023

Trực thường trú    

Bs. Tuấn Bs. Tuấn Bs. Tuấn Bs. Tuấn Bs. Tuấn Bs. Tuấn Bs. Tuấn

Nội Nhi

19

S: 07:00 - 11:30
C: 13:00 - 16:30
Bs. Ngân
OFF
Bs. A. Thư
OFF
Bs. A. Thư
OFF
Bs. A. Thư
OFF
Bs. A. Thư
OFF
Bs. Tgiang
Bs. Ngân
Bs. Tâm
OFF

Nội Nhi

12

S: 07:00 - 11:30
C: 13:00 - 16:30
Bs. Thu Ba (7:00 - 11:00)
Bs. Tâm (C)
Bs. Thu Ba (7:00 - 11:00)
Bs. Nguyệt (C)
Bs. Thu Ba (7:00 - 11:00)
Bs. Nguyệt (C)
Bs. Thu Ba (7:00 - 11:00)
Bs. Nguyệt (C)
Bs. Thu Ba (7:00 - 11:00)
Bs. Nguyệt (C)
Bs. Nguyệt Bs. A.Thư

Nội Nhi

15

S: 07:00 - 11:30
C: 13:00 - 16:30
Bs. Vi Thư Bs. T.Phương Bs. Vi Thư Bs. Vi Thư Bs. Vi Thư Bs. Vinh
Bs. TGiang
Bs. T.Phương

Nội Nhi

(Đặt Hẹn)

14

S: 07:00 - 11:30
C: 13:00 - 16:30
Bs. Vinh
Bs. Ngân
Bs. Vinh Bs. T.Phương Bs. Tâm Bs. T.Phương Bs. Thu Ba (7:00 - 11:00)
Bs. Ngân (C)
Bs. Vi Thư

Nội Nhi

Ngoài giờ

Tr: 11:30 - 13:00 Bs. Đài Bs. Ngân Bs. Ngân Bs. Thuấn Bs. Phúc Bs. Đài Bs. T.Phương
T: 16:30 - 19:00 Bs. Tâm Bs. A.Thư Bs. Toàn Bs. Dung Bs. Vinh Bs. TGiang Bs. Vi Thư

Hô Hấp 

(Đặt Hẹn)

13

S: 07:45 - 11:30

C: 13h00 - 16h30

Bs. Toàn (7:45 - 11:30)
Bs. Vinh
Bs. Minh (7:45 - 10:30) Bs. Toàn (7:45 - 11:30) Bs. Toàn (7:45 - 11:30) Bs. Thuấn (7:45 - 11:30) Bs. Toàn (7:45 - 11:30)
Bs. Vinh
OFF

Định Kỳ

(Đặt Hẹn)

02

S: 07:00 - 11:00
C: 13:00 - 16:00
Bs. M.Phương Bs. M.Phương (s) Bs. Bé
(S: 7:00-12:00
C: 13:00-16:00)
Bs. M.Phương (s) Bs. Bé
(S: 7:00-12:00
C: 13:00-16:00)
Bs. Bé
(S: 7:00-12:00
C: 13:00-16:00)
OFF

Dinh Dưỡng

(Đặt Hẹn)

01

S: 07:00 - 11:00
C: 13:00 - 16:00
Bs. Bé
(S: 7:00-12:00
C: 13:00-16:00)
Bs. Bé
(S: 7:00-12:00
C: 13:00-16:00)
Bs. M.Phương Bs. Bé
(S: 7:00-12:00
C: 13:00-16:00)
Bs. M.Phương Bs. M.Phương OFF
Tiêm ngừa 04
(
Đặt Hẹn)
S: 07:00 - 11:00
C: 13:00 - 16:00
Bs. Thủy (s)
Bs. Tiến (c)
Bs. Hà Bs. Hoà Bs. Thư Bs. Trí Bs. Duyên (s)
Bs. Linh (c)
Bs. Duyên
Tiêm ngừa 05 S: 07:00 - 11:00
 
Bs. Duyên Bs. Linh Bs. Thủy Bs. Công Bs. Tiến Bs. Lương Bs. Hoà
Tiêm ngừa 06 S: 07:00 - 11:00
C: 13:00 - 16:00
          Bs. Công (s) Bs. Trí

- Phòng khám hoạt động từ 7:00 – 19:00
- Thời gian ngưng nhận bệnh:

+ PK Dinh dưỡng: buổi sáng trước 11:15 và buổi chiều trước 16:15
+ PK Hô hấp: trước 11:15
+ Các PK Nhi khác: trước 18:45
 

 

C. KHOA KHÁM BỆNH ĐA KHOA

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

04/12/2023

05/12/2023 06/12/2023 07/12/2023 08/12/2023 09/12/2023 10/12/2023
Nội Tim Mạch S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Hoàng (S) Bs Hoàng (S) Bs Hoàng (S) Bs Hoàng (S) Bs Hoàng (S) Bs Hoàng (S)  
Nội Tiết -
Tim mạch
S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Nhân Bs Hậu (S)
Bs Diểu (C)
Bs Th.Thanh (S)
Bs Trang (C)
Bs Diểu (S)
Bs Diễm (C)
Bs Trang Ts Linh (S)
Bs Nhân (C)
 
Nội Tổng quát – Hô hấp – Lão khoa 1 S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs M.Đức (S)
Bs Th.Thanh (C)
Bs Khánh Bs Khánh (S)
Bs Diểu (C)
Bs H.Nghĩa Bs Diểu Bs Khánh Bs Khánh (S)
Nội Tổng quát – Hô hấp – Lão khoa 2 S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
             

Nội Tiêu hóa
Nội soi tiêu hóa

S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Bảo Huy Bs Bảo Huy Bs Bảo Huy Bs Bảo Huy Bs Bảo Huy Bs M.Đức  
Nội Tăng Cường S: 8:30 – 11:30
C: 14:30 – 16:30
             

Ngoại
tiết niệu

S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Kiệt Bs Kiệt Bs Kiệt Bs Kiệt Bs Kiệt Bs Út  

Ngoại
chấn thương 1

S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Chơn Bs Chơn Bs Chơn Bs Th.Công Bs Th.Công Bs Th.Công  

Ngoại
chấn thương 2

S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Linh Bs Linh Bs Th.Công Bs Linh Bs Linh Bs Linh  

Ngoại
chấn thương 3

S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
             

Ngoại tổng quát 

S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Tiến Bs Tiến Bs Tiến Bs Tiến Bs Tiến    
PK Ngoại Tiêu hóa - Hậu môn - Trực tràng S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Trí Nhân Bs Trí Nhân     Bs Trí Nhân Bs Trí Nhân  

Ngoại thần kinh cột sống 

S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
  Bs Cân Bs Cân Bs Cân      

Tai mũi họng

S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs T.Phương (S)
Bs Duyên
Bs M.Phương
Bs T.Phương
Bs Thi
Bs T.Phương
Bs Duyên
Bs Thi (S)
Bs T.Phương (S)
Bs Duyên
Bs Thi
Bs T.Phương
Bs Duyên
Bs Thi (S)
Bs T.Phương
Bs Duyên (S)
Bs Thi
Bs Thi
PK. Mắt Tinh Anh 1 S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Trang Bs Trang Bs Trang Bs Trang Bs Trang Bs Trang  
PK. Mắt Tinh Anh 2 S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Thơ Bs Thơ Bs Thơ Bs Thơ Bs Thơ    
PK. Mắt Tinh Anh 3 S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Kiên Bs Kiên Bs Kiên (7h-19h) Bs Kiên Bs Kiên Bs Kiên  

Răng hàm mặt

S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Ngà
Bs Ngọc
Bs Ngà
Bs Ngọc
Bs Ngà
Bs Ngọc
Bs Ngà
Bs Toàn
Bs Ngà
Bs Toàn
Bs Ngà
Bs Kiều
 
Da Liễu S: 07:00 - 11:30
C: 13:00 - 16:30
Bs Yến Nhi Bs Yến Nhi Bs Yến Nhi Bs Yến Nhi Bs Yến Nhi Bs Yến Nhi  
- Phòng khám hoạt động từ 7:00 – 16:30
- Thời gian ngưng nhận bệnh 16:15

 

D. ĐƠN VỊ HỖ TRỢ SINH SẢN - IVF

Phòng Khám
và Tư Vấn

Thời gian

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

04/12/2023

05/12/2023 06/12/2023 07/12/2023 08/12/2023 09/12/2023 10/12/2023
PK Phụ khoa 3 S: 07:00 -11:30 BS Quang
BS Thảo
BS Quang
BS Thảo
BS Quang
BS Thảo
BS Quang
BS Thảo
BS Quang
BS Sáng
BS Thảo  OFF
PK và tư vấn 4 S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 17:00
BS Ngọc
khám theo yêu cầu
BS Ngọc
khám theo yêu cầu
BS Ngọc
khám theo yêu cầu
BS Ngọc BS Ngọc
khám theo yêu cầu
BS Ngọc
khám theo yêu cầu
Phòng tư vấn 5 S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 17:00
BS Dung
BS Ánh Sáng
BS Dung
BS Ánh Sáng
BS Dung
BS Ánh Sáng (S)
BS Dung
BS Ánh Sáng (S)
BS Dung
BS Ánh Sáng
BS Dung
BS Ánh Sáng
Phòng tư vấn 6 S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 17:00
BS Thanh BS Thanh BS Thanh BS Thanh BS Thanh (S) BS Thanh
Phòng siêu âm 7 S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 17:00
BS Thanh
BS Thập
BS Thanh
BS Thập
BS Thanh
BS Thập
BS Thanh
BS Thập
BS Thanh (S)
BS Thập
BS Thanh
BS Thập (S)
Phòng siêu âm 8 S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 17:00
BS Tiến
BS Thảnh
BS Tiến
BS Thảnh (S)
BS Tiến
BS Thảnh
BS Tiến
BS Thảnh
BS Tiến
BS Thảnh
BS Thảnh
Phòng siêu âm 9 S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 17:00
BS Đan
BS Châu
BS Đan
BS Châu
BS Đan (S)
BS Châu
BS Đan
BS Châu (S)
BS Đan
BS Châu
BS Đan
BS Châu

 

 

 

 

 

Wildcard SSL