LỊCH KHÁM BỆNH

(30/05/2022 – 05/06/2022)

A. SẢN PHỤ KHOA

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
30/05/2022 31/05/2022 01/06/2022 02/06/2022 03/06/2022 04/06/2022 05/06/2022

V.I.P - NHẬT BẢN

Sản - Phụ Khoa

S: 7h00 - 13h00 Bs Thi Bs Công Bs Trang Bs Linh Bs Thi Bs Linh  

01

Sản – Phụ khoa

S: 7h00 - 13h00 Bs C Nhân Bs Sử Bs Bích Bs Công Bs Vô Bs C Nhân  

02

Sản – Phụ khoa

S: 7h00 - 11h30
C: 13h00 - 16h30
Bs Trang Bs Vinh Bs Vô Bs Dung Bs C Nhân Bs Bích  

05

Sản – Phụ khoa

S: 7h00 - 13h00

Bs Bích Bs Trang Bs Vinh Bs C Nhân Bs Sử Bs Thi Bs Sử

06

Nhũ - KHHGĐ

S: 7h00 - 11h30
C: 13h00 - 16h30
Bs Nghĩa Bs Nghĩa Bs Nghĩa Bs Nghĩa Bs Nghĩa Bs Nghĩa  

07

Sản – Phụ khoa

S: 7h00 - 11h30
C: 13h00 - 16h30
Bs Trâm Anh Bs Trâm Anh Bs Trâm Anh Bs Trâm Anh Bs Trâm Anh Bs Trâm Anh Bs Trâm Anh

09

Bác sĩ yêu cầu

S: 8h00 - 11h00 Bs Linh         Bs Linh  

11

Tư vấn tiền sản

Chọc Ối

7h00 - 15h00

Bs Sử     Bs Đan      

P. Siêu âm

Khu A

(SPK)

S: 7h00 - 13h00 Bs Long, Bs Như Bs Thắm, Bs Hài Bs Trân, Bs Ngoan Bs Thắm, Bs Hài Bs Ngoan, Bs Như Bs Long, Bs Trân Bs Hài, Bs Long (S)

S: 7h00 - 11h30

C: 13h00 - 16h30

Bs Ngoan, Bs Hài, Bs Trân Bs Ngoan, Bs Trân, Bs Như Bs Thắm, Bs Long, Bs Hài, Bs Như Bs Ngoan, Bs Long, Bs Như Bs Trân, Bs Long, Bs Hài Bs Thắm, Bs Hài, Bs Như Bs Trân

P. Siêu âm VIP

(SPK)

S: 7h00 - 11h30 Bs Phượng Bs Phượng Bs Phượng Bs Phượng Bs Phượng Bs Hài  

P. Siêu âm

Khu B

(Đa Khoa)

S: 7h00 - 11h30
C: 13h00 - 16h30
Bs Lan (S), Bs Điền Bs Lan (S), Bs Điền Bs Lan (S), Bs Điền Bs Lan (S), Bs Điền Bs Lan (S), Bs Điền Bs Trân (S), Bs Điền  

CT - X-Quang

S: 7h00 - 11h30
C: 13h00 - 16h30
Bs H Anh Bs H Anh Bs H Anh (S), Bs Long (C) Bs H Anh Bs H Anh Bs H Anh Bs H Anh

 - Thời gian làm việc từ 7h00 – 17h00

 - Thời gian ngưng nhận bệnh 16h15

 

B. KHU KHÁM NHI

   

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
30/05/2022 31/05/2022 01/06/2022 02/06/2022 03/06/2022 04/06/2022 05/06/2022

Trực thường trú    

Bs Tuấn

Bs Tuấn

Bs Tuấn

Bs Tuấn

Bs Tuấn

Bs Tuấn

Bs Tuấn

12

7h - 11h30

13h - 16h30

Bs. Thu Ba (S)
Bs. Nguyệt (C)
Bs. Thu Ba (S)
Bs. Nguyệt (C)
Bs. Thu Ba (S)
Bs. Nguyệt (C)
Bs. Thu Ba (S)
Bs. Nguyệt (C)
Bs. Thu Ba (S)
Bs. Nguyệt (C)
Bs. Thu Ba (S)
Bs. Nguyệt (C)
 

14

7h - 11h30
13h - 16h30
Bs. Lộc Bs. Vinh Bs. M.Thư Bs. M.Thư Bs. Vinh Bs. Thoa Bs. Lộc
19 7h - 11h30
13h - 15h30
Bs. Vinh Bs. T.Phương Bs. Lộc Bs. Lộc Bs. Đài Bs. Phúc Bs. Vinh
11h30 - 13h00 Bs. Thuấn (Tr)
Bs. Vinh (T)
Bs. Phúc (Tr)
Bs. Vũ (T)
Bs. Lộc (Tr)
Bs. M.Thư (T)
Bs. Lộc (Tr)
Bs. Thuấn (T)
Bs. Phúc (Tr)
Bs. Vinh (T)
Bs. Vinh (Tr)
Bs. Phúc (T)
Bs. Lộc (Tr)
Bs. Vinh (T)
Hô Hấp 7h - 11h30 Bs. Minh Bs. Minh Bs. Vinh Bs. Thuấn Bs. Thuấn Bs. Vinh  
Định kỳ + Online 7h - 11h30
13h - 16h30
Bs. Hồng Bs. M.Thư Bs. T.Giang Bs. T.Giang Bs. Phúc Bs. T.Giang  

Dinh Dưỡng

7h - 11h30
13h - 16h30
Bs. Dung Bs. Đỗ Thư Bs. Đỗ Thư Bs. Dung Đỗ Thư Đỗ Thư  

Tiêm ngừa 04

7h - 11h
13h - 16h
Bs. Duyên Bs. Thủy Bs. Phương Bs. Trí Bs. Lương Bs. Công Bs. Công
Tiêm ngừa 05 7h - 11h
13h - 16h
          Bs. Trí (S)
Bs. Linh (C)
Bs. Hà
Tiêm ngừa 06 7h - 11h Bs. Thủy Bs. Linh Bs. Hà Bs. Linh Bs. Hà Bs. Lương Bs. Duyên
Da Liễu 7h - 11h30
13h - 16h30
Bs. Yến Nhi Bs. Yến Nhi Bs. Yến Nhi Bs. Yến Nhi Bs. Yến Nhi Bs. Yến Nhi  

 

C. KHOA KHÁM BỆNH ĐA KHOA

   

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
30/05/2022 31/05/2022 01/06/2022 02/06/2022 03/06/2022 04/06/2022 05/06/2022
Nội Tim Mạch S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Hoàng (S) Bs Hoàng (S) Bs Hoàng (S) Bs Hoàng (S) Bs Hoàng (S) Bs Hoàng (S) Ts Hoàng (S)
Nội Tiết -
Tim mạch
S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Th.Thanh (S) Bs Hậu Bs Th.Thanh (S) Bs Hậu (S) Bs H.Nghĩa Ts Linh (S)  
Nội Tổng quát – Hô hấp – Lão khoa S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs H.Nghĩa Bs Đức (S) Bs Đức Bs Khánh Bs Khánh Bs Nhân (S)
Bs Khánh (C)
Bs Nhân (S)

Nội Tiêu hóa
Nội soi tiêu hóa

S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Bảo Huy Bs Bảo Huy Bs Bảo Huy Bs Bảo Huy Bs Bảo Huy Bs Đức  
Nội Tăng Cường S: 8:30 – 11:30
C: 14:30 – 16:30
             

Ngoại
tiết niệu

S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Út Bs Út (S) Bs Út Bs Út Bs Út Bs Út (S)  

PK. Ngoại
chấn thương

S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Chơn Bs Linh
Bs Chơn
Bs Linh
Bs Chơn (S)
Bs Linh (S)
Bs Chơn
Bs Linh
Bs Chơn
Bs Linh
Bs Chơn
 

Ngoại tổng quát 

S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Tiến Bs Tiến Bs Tiến Bs Tiến Bs Tiến (S) Bs Tiến Bs Hiên

Tai mũi họng

S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Phương
Bs Duyên (S)
Bs Thi
Bs Phương (S)
Bs Duyên
Bs Thi
Bs Phương
Bs Duyên
Bs Thi (S)
Bs Phương
Bs Duyên (S)
Bs Thi
Bs Phương (S)
Bs Duyên
Bs Thi
Bs Phương
Bs Duyên
Bs Thi (S)
Bs Phương

Mắt

S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Thơ Bs Thơ Bs Thơ Bs Thơ Bs Thơ Bs Thư  

Răng hàm mặt

S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Ngà
Bs Sơn
Bs Ngà Bs Ngà
Bs Sơn
Bs Ngà Bs Ngà Bs Ngà
Bs Kiều
 

 

D. ĐƠN VỊ HỖ TRỢ SINH SẢN IVF PHƯƠNG CHÂU

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
30/05/2022 31/05/2022 01/06/2022 02/06/2022 03/06/2022 04/06/2022 05/06/2022

Phòng Khám

và Tư Vấn

 


S: 07:00 -12:00

C: 13:00 - 17:00

 

BS Đan BS Đan BS Đan (S) BS Đan BS Đan BS Đan  
    BS Thanh BS Thanh BS Thanh BS Thanh
BS Quang (S) BS Quang (S) BS Quang (S) BS Quang (S) BS Quang (S)  
BS Thảo BS Thảo BS Thảo BS Thảo   BS Thảo

Phòng Khám Thai

S: 07:00 -11:30   Bs Thi     Bs Thi Bs Thi

Khu Thủ Thuật

Phòng Khám

và Tư Vấn

S: 07:00 -12:00

C: 13:00 - 17:00

BS Tiến BS Tiến BS Tiến BS Tiến (S) BS Tiến BS Tiến  
BS Thảnh (S) BS Thảnh BS Thảnh BS Thảnh BS Thảnh BS Thảnh
KS Dọn KS Dọn KS Dọn KS Dọn KS Dọn KS Dọn
           
}