LỊCH KHÁM BỆNH

(21/09/2020 – 27/09/2020)

A. SẢN PHỤ KHOA

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2

21/09/2020

Thứ 3

22/09/2020

Thứ 4

23/09/2020

Thứ 5

24/09/2020

Thứ 6

25/09/2020

Thứ 7

26/09/2020

Chủ nhật

27/09/2020

01

Sản – Phụ khoa

7h00 - 13h00

Bs Trang

Bs Hùng

Bs Bích

Bs C Nhân

Bs C Nhân

Bs Phượng

Bs H Nhân

02

Sản – Phụ khoa

S: 8h00 - 11h30
C: 13h00 - 17h00

Bs Thi

Bs Bích

Bs Vô

Bs H Nhân

Bs Nhan

Bs Hùng

 

04

Nội –Nội tiết

Sáng - chiều

Bs Thanh (S)

 

 

 

 

Bs T Nhân (S)

 

05

Sản – Phụ khoa

7h00 - 13h00

Bs Vinh

Bs Sử

Bs Vân

Bs Vô

Bs Vinh

Bs Sử

 

06

Sản – Phụ khoa

S: 8h00 - 12h30

C: 14h00 - 16h30

Bs Huệ (S)

Bs Huệ (S)

Bs Hồng

Bs Hồng

Bs Huệ (S)

Bs Huệ (S)

Bs Vân

07

Sản – Phụ khoa

Sáng - chiều

Bs Nhan

Bs H Nhân

Bs Nhan

Bs Nhan

Bs H Nhân

Bs Nhan

Bs Nhan

08

Nhũ – KHHGĐ

Sáng - chiều

Bs Nghĩa

Bs Nghĩa

Bs Nghĩa

Bs Nghĩa

Bs Nghĩa

Bs Nghĩa

 

PK 12
TVTS - chọc ối

Sáng - chiều

Bs H Nhân

Bs H Nhân phụ trách

Bs Đan phụ trách

Bs Đan

Bs H Nhân phụ trách

Bs Sử phụ trách (7-13h)

 

 

B. PHÒNG KHÁM NHI

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2

21/09/2020

Thứ 3

22/09/2020

Thứ 4

23/09/2020

Thứ 5

24/09/2020

Thứ 6

25/09/2020

Thứ 7

26/09/2020

Chủ nhật

27/09/2020

PK NGOÀI GIỜ

Trưa

Bs Toàn

Bs Vũ

Bs TGiang

Bs Vinh

Bs VGiang

Bs Vũ

Bs N.Phương

PK 19

Sáng/Chiều

  Vũ/Vũ

Vinh/Phúc

Vinh/TGiang

Vinh/Phúc

Toàn/Toàn

Vũ/T.Phương

T.Phương/T.Phương

PK 14

Sáng/Chiều

Bs T.Phương/Bs Nguyệt

Bs Vũ/Bs Nguyệt

Bs T.Phương/Bs Nguyệt

Bs T.Phương/Bs Nguyệt

Bs Vũ/Bs Nguyệt

Bs T.Phương/Bs Nguyệt

Bs N.Phương/

PK HÔ HẤP

Sáng

Bs Vinh

Bs Minh

 

 

 

Bs Vinh

 

PK TAI MŨI HỌNG

Sáng + Chiều

Bs Thi

Bs Thi

Bs Thi

Bs Thi

Bs Thi

Bs Thi (S) - Bs Duyên (C)

 

PK DA LIỄU

Sáng
7:30 - 11:00

Bs Việt Nam

Bs Việt Nam

Bs Việt Nam

Bs Việt Nam

Bs Việt Nam

Bs Việt Nam

 

P. TIÊM NGỪA 06

Sáng

Bs. Lương

Bs. Thư

Bs. Lương - Bs. Linh

Bs. Ngọc

Bs. Hà

Bs. Lương - Bs. Thủy

Bs. Hà

P. TIÊM NGỪA 08

Sáng

 

 

 

 

 

Bs. Thư

Bs. Giao

P. TIÊM NGỪA 09

Sáng

Bs. Thu Ba

Bs. Thu Ba

Bs. Thu Ba

Bs. Thu Ba

Bs. Thu Ba

Bs. Thu Ba

Bs. Ngọc

 

Chiều

Bs. Ngọc

Bs. Ngọc

Bs. Hà

Bs. Phương

Bs. Ngọc

Bs. Công

Bs. Ngọc

P. TIÊM NGỪA 10

Sáng

Bs. Hà

Bs. Công - Bs. Linh

Bs. Giao - Bs. Thủy

Bs. Công - Bs. My

Bs. Giao - Bs. Trí

Bs. Giao - Bs. My

Bs. Lương

 

Chiều

Bs. Hà

Bs. Phương

Bs. Phương

Bs. Công - Bs. Trí

Bs. Hà

Bs. Thư - Bs. My

Bs. Lương

PK ĐỊNH KỲ

Sáng

Bs TGiang

 Bs Phúc

Bs TGiang

Bs Phúc

Bs TGiang

Bs TGiang

 

PK DINH DƯỠNG

Sáng

Bs N.Phương

Bs N.Phương

Bs N.Phương

Bs N.Phương

Bs N.Phương

Bs N.Phương

 

 

Chiều

Bs N.Phương

OFF

  OFF

Bs N.Phương

OFF

Bs N.Phương

 

TRỰC NHI -
SƠ SINH

24h

Bs T.Phương+ Bs TGiang+ Bs Phụng

Bs Phúc+ Bs Phượng+ Bs Dung

Bs Tuân(từ 17h)+ Bs Vũ+ Bs Tiên

Bs T.Phương+ Bs M.Thư+ Bs Đỗ Thư

Bs .Giang+ Bs Phượng+ Bs Tiền

Bs Hồng+ Bs Uyên

  Bs Vinh+ Bs M.Thư

 

C. KHOA KHÁM BỆNH ĐA KHOA

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2

21/09/2020

Thứ 3

22/09/2020

Thứ 4

23/09/2020

Thứ 5

24/09/2020

Thứ 6

25/09/2020

Thứ 7

26/09/2020

Chủ nhật

27/09/2020

P. CẤP CỨU

Ngày
(7h - 17h)

Bs. Khánh

Bs Th.Thanh

Bs Hậu

Bs Th.Thanh

Bs Hậu

Bs Khánh

Bs Duy

Đêm
(17h - 7h)

Bs Điền
Bs T.Đức

Bs Hiên
Bs Quang

Bs Bá
Bs Bảo

Bs Bình
Bs Dũng

Bs Đợi
Bs B.Nghĩa

Bs Phi
Bs B.Nghĩa

Bs Út
Bs T.Đức

PK. Nội tim mạch

Sáng - Chiều

Bs Hoàng

Bs Hoàng

Bs Hoàng

Bs Hoàng

Bs Hoàng

Bs Hoàng(S)

 

PK. Nội Tiết

Sáng - Chiều

Bs Nhân

Ts Linh(S)

Bs Nhân

Bs Hậu(S)

Bs Nhân

Bs Th.Thanh (S)

 

PK. Nội Tổng quát

Sáng - Chiều

Bs Hậu(S)
Bs Thanh(C)

Bs Đức

Bs Khánh

Bs Đức

Ts Linh (S)

Bs Nhân (C)

Bs Đức(S)

Nội Tiết Sản

Sáng - Chiều

Bs Th.Thanh (S)

 

 

 

 

Bs Nhân(S)

 

PK. Nội Tiêu hóa
Nội soi tiêu hóa

Sáng - Chiều

Bs Bảo Huy

Bs Bảo Huy

Bs Bảo Huy

Bs Bảo Huy

Bs Bảo Huy

Bs Bảo Huy(S)

 

Nội soi tiêu hóa (thường trực)

Sáng

 

 

 

 

 

 

Bs Bảo Huy(S)

PK. Ngoại tiết niệu

Sáng - Chiều

Bs Út

Bs Út

Bs Út

Bs Út

Bs Út

Bs Út (S)

 

PK. Ngoại chấn thương

Sáng - Chiều

Bs Chơn - Bs Linh

Bs Chơn - Bs Linh(S)

Bs Chơn - Bs Linh

Bs Chơn - Bs Linh

Bs Chơn(S) - Bs Linh

Bs Chơn - Bs Linh

 

PK. Ngoại tổng quát 1

Sáng - Chiều

Bs Điền

Bs Hiên

Bs Bình

Bs Đợi

Bs Tuấn

Bs Phi

Bs Bá

PK. Ngoại tổng quát 2

Sáng - Chiều

Bs Tiến

Bs Tiến

Bs Tiến

Bs Tiến

Bs Tiến

Bs Tiến(S)

 

PK. Tai mũi họng

Sáng - Chiều

Bs Phương
Bs Duyên

Bs Phương
Bs Duyên

Bs Phương
Bs Duyên

Bs Phương
Bs Duyên

Bs Phương
Bs Duyên

Bs Phương
Bs Duyên(S)

Bs Phương

PK. Tai mũi họng nhi

Sáng - Chiều

Bs Thi

Bs Thi

Bs Thi

Bs Thi

Bs Thi

Bs Thi(S)
Bs Duyên(C)

PK. Mắt

Sáng - Chiều

Bs Thơ

Bs Thơ - Bs Liệt

Bs Thơ - Bs Liệt

Bs Thơ - Bs Liệt

Bs Thơ - Bs Liệt

Bs Liệt

 

PK. Răng hàm mặt

Sáng - Chiều

Bs Ngà -  Bs Sơn

Bs Ngà

Bs Ngà -  Bs Sơn

Bs Ngà

Bs Ngà -  Bs Sơn

Bs Ngà

 

 

D. ĐƠN VỊ HỖ TRỢ SINH SẢN IVF PHƯƠNG CHÂU

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2

21/09/2020

Thứ 3

22/09/2020

Thứ 4

23/09/2020

Thứ 5

24/09/2020

Thứ 6

25/09/2020

Thứ 7

26/09/2020

Chủ nhật

27/09/2020

Phòng Khám Và Tư Vấn

Phòng tư vấn số 2

(Siêu Âm)

Sáng – Chiều

BS. Thanh (S) BS. Thanh BS. Thanh BS. Thanh BS. Thanh

BS. Thanh

Nghỉ

Phòng tư vấn số 3

(Siêu Âm)

Sáng – Chiều

BS. Tiến BS. Tiến BS. Tiến (S) BS. Tiến BS. Tiến BS. Tiến (S)

Phòng tư vấn số 5

(Khám Phụ Khoa)

Sáng

BS. Quang

BS. Quang

BS. Quang

BS. Quang

BS. Quang

BS. Dung (S)

Phòng tư vấn số 7 Sáng – Chiều

BS. Dung

BS. Dung BS. Dung BS. Dung BS. Dung

 

Phòng tư vấn số 9

(Khám Thai)

Sáng

BS. Bích

BS. Vân

BS. Trang BS. Trang BS.  Hồng BS. H. Nhân

Khu Thủ Thuật

Phòng số 1

(Siêu âm)

Sáng

BS. Thập

BS. Thập

BS. Thập

BS. Thảnh

BS. Thập

BS. Thập

Nghỉ

Phòng số 2 Sáng - Chiều BS. Thảnh BS. Thảnh (S) BS. Thảnh   BS. Thảnh BS. Thảnh

Phòng số 3

(Khám nam Khoa)

Sáng - Chiều

BS. Thanh BS. Út  BS. Út  BS. Út BS. Út

BS. Út (S)

BS. Thanh

Phòng số 4

(Tư Vấn Phôi)

Sáng

BS. Ngọc

BS. Đan

BS. Ngọc

BS. Đan

BS. Ngọc

BS. Đan

BS. Ngọc

BS. Ngọc

BS. Đan (S)

BS. Ngọc

BS. Đan

Phòng số 5

(Tư Vấn Phôi)

Sáng

BS. Yến

KS. Dọn

BS. Yến

KS. Dọn

BS. Yến

KS. Dọn

BS. Yến

KS. Dọn

BS. Yến

KS. Dọn

BS. Yến

KS. Dọn

}