LỊCH KHÁM BỆNH

(18/01/2021 – 24/01/2021)

A. SẢN PHỤ KHOA

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2

18/01/2021

Thứ 3

19/01/2021

Thứ 4

20/01/2021

Thứ 5

21/01/2021

Thứ 6

22/01/2021

Thứ 7

23/01/2021

Chủ nhật

 24/01/2021

01

Sản – Phụ khoa

7h00 - 13h00

Bs Vô

Bs Phượng

Bs Thi

Bs Hùng

Bs Bích  

Bs Công

Bs C Nhân

02

Sản – Phụ khoa

S: 8h00 - 11h30
C: 13h00 - 17h00

Bs Công  

Bs C Nhân

Bs Nhan

Bs Bích

Bs Công

Bs Sử

 

04

Nội –Nội tiết

Sáng - chiều

Bs T Nhân (S)

 

 

 

 

Bs T Thanh (S)

 

05

Sản – Phụ khoa

7h00 - 13h00

Bs Nhan

Bs Vô

Bs Bích

Bs Sử

Bs Hùng

Bs Phượng

 

06

Sản – Phụ khoa

Sáng - chiều

Bs Huệ (S)

Bs Huệ (S)

Bs Huệ (S)

Bs Huệ (S)

Bs Huệ (S) - Bs Sử (C)

Bs Huệ (S)

Bs Vinh

07

Sản – Phụ khoa

Sáng - chiều

Bs H Nhân

Bs H Nhân

Bs H Nhân

Bs Nhan
Bs Tuyền (H)

Bs Nhan
Bs Hằng (H)

Bs Nhan

Bs H Nhân

08

Nhũ – KHHGĐ

Sáng - chiều

Bs Nghĩa

Bs Nghĩa

Bs Nghĩa

Bs Nghĩa

Bs Nghĩa

Bs Nghĩa

 

09

Khám yêu cầu

Sáng

Bs Linh

 

 

Bs Linh

 

Bs Linh

 

PK 12
TVTS - chọc ối

Sáng - chiều

Bs Đan

Bs H Nhân phụ trách

Bs H Nhân phụ trách

Bs Sử phụ trách

Bs Đan phụ trách

Bs Sử phụ trách

 

 - Thời gian làm việc từ 7h00 – 17h00

 - Thời gian ngưng nhận bệnh 16h15

 

B. PHÒNG KHÁM NHI

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2

18/01/2021

Thứ 3

19/01/2021

Thứ 4

20/01/2021

Thứ 5

21/01/2021

Thứ 6

22/01/2021

Thứ 7

23/01/2021

Chủ nhật

 24/01/2021

PK NGOÀI GIỜ

Trưa/Tối

Bs. Phúc/Bs. Toàn

Bs. Uyên/Bs. Toàn

Bs. T.Phương/

Bs. Phúc

Bs. Phúc/

Bs. TGiang

Bs. TGiang/

Bs. Vũ

Bs. Uyên/Bs. Vũ

Bs. Trường/

Bs. T.Phương

PK 19

Sáng/Chiều

Bs. Vinh/Bs. Vinh

Bs. Vinh/Bs. Phạm Thư

Bs. Vinh/Bs. Vinh

Bs. T.Phương/Bs. Phạm Thư

Bs. Vinh/Bs. Vinh

Bs. Vinh/Bs. Vinh

Bs. TPhương/Bs. T.Phương

PK 14

Sáng/Chiều

Bs. Tâm/Bs. Nguyệt

Bs. Tâm/Bs. Nguyệt

Bs. Tâm/Bs. Nguyệt

Bs. TGiang/Bs. Nguyệt

Bs. Tâm/Bs. Nguyệt

Bs. TGiang/Bs. Nguyệt

Bs. TGiang/Bs.  TGiang

PK 18

Sáng

Bs. VGiang

Bs. TGiang

Bs. TGiang

Bs. Hồng

Bs. TGiang

Bs. Hồng

Bs. N.Phương

PK HÔ HẤP

Sáng

Bs. Toàn

Bs. Minh

Bs. Vũ

Bs. Toàn

Bs. Toàn

Bs. Vũ

 

PK DA LIỄU

Sáng
7:30 - 11:00

Bs Việt Nam

Bs Việt Nam

Bs Việt Nam

Bs Việt Nam

Bs Việt Nam

Bs Việt Nam

 

P. TIÊM NGỪA 06

Sáng

Bs. Lương
Bs. Thủy

Bs. My

Bs. Lương
Bs. Thủy

Bs. Hà

Bs. Hà

Bs. Lương

Bs. Lương

P. TIÊM NGỪA 08

Sáng

 

 

 

 

 

Bs. Thư

Bs. Phương

P. TIÊM NGỪA 09

Sáng

Bs. Thu Ba

Bs. Thu Ba

Bs. Thu Ba

Bs. Thu Ba

Bs. Thu Ba

Bs. Thu Ba

Bs. Thư

Chiều

Bs. Ngọc

Bs. Thư
Bs. Linh

Bs. Hà

Bs. My

Bs. Hà

Bs. Thư

Bs. Thư

P. TIÊM NGỪA 10

Sáng

Bs. Ngọc

Bs. Thịnh

Bs. Ngọc

Bs. Công
Bs. Linh

Bs. Ngọc

Bs. Công

Bs. Ngọc

Chiều

Bs. Công
(dự phòng)

Bs. Thịnh

Bs. Ngọc

Bs. Công
Bs. Trí

Bs. Ngọc

Bs. Công
Bs. Trí

Bs. Ngọc

PK ĐỊNH KỲ

Sáng

Bs. N.Phương

Bs. N.Phương

Bs. N.Phương

Bs. N.Phương

Bs. N.Phương

Bs. Bé

 

PK DINH DƯỠNG

Sáng

Bs. N.Phương+Bs. Dung

Bs. N.Phương+Bs. Dung

Bs. N.Phương+Bs. Dung

Bs. N.Phương+Bs. Tiên

Bs. N.Phương+Bs. Tiên

Bs. N.Phương

 

Chiều

Bs. N.Phương

Bs. N.Phương

Bs. TGiang

Bs. TGiang

Bs. N.Phương

Bs. N.Phương

 

 

C. KHOA KHÁM BỆNH ĐA KHOA

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2

18/01/2021

Thứ 3

19/01/2021

Thứ 4

20/01/2021

Thứ 5

21/01/2021

Thứ 6

22/01/2021

Thứ 7

23/01/2021

Chủ nhật

 24/01/2021

P. CẤP CỨU

Ngày
(7h - 17h)

Bs Khánh -
Bs Bình

Bs Nghĩa -
Bs D.Minh (H)

Bs Bình

Bs Th.Thanh -
Bs D.Minh (H)

Bs Hậu -
Bs D.Minh (H)

Bs Khánh

 

Đêm
(17h - 7h)

Bs Hiên
Bs T.Đức

Bs Phi
Bs Dũng

Bs Bá
Bs Thái

Bs Bình
Bs T.Đức

Bs Đợi
Bs Dũng

Bs Điền
Bs T.Đức

Bs Út
Bs Dũng

PK. Nội tim mạch

Sáng - Chiều

Bs Hoàng

Bs Hoàng

Bs Hoàng

Bs Hoàng

Bs Hoàng

Bs Hoàng (S)

 

PK. Nội Tiết

Sáng - Chiều

Bs Th.Thanh

Bs Hậu

Bs Th.Thanh

Ts Linh (S)

Bs Nhân

Bs Nhân

 

PK. Nội Tổng quát

Sáng - Chiều

Bs Hậu

Bs Đức

Bs Khánh

Bs Đức

Bs Th.Thanh (S)

Bs Bình

Bs Đức (S)

Nội Tiết Sản

Sáng - Chiều

Bs Nhân (S)

 

 

 

 

Bs Th.Thanh (S)

 

PK. Nội Tiêu hóa
Nội soi tiêu hóa

Sáng - Chiều

Bs Bảo Huy/Bs D.Minh (S-H)

Bs Bảo Huy

Bs Bảo Huy/Bs D.Minh (S-H)

Bs Bảo Huy

Bs Bảo Huy

Bs Bảo Huy (S)

 

Nội soi tiêu hóa (thường trực)

Sáng

 

 

 

 

 

 

Bs Bảo Huy (S)

PK. Ngoại tiết niệu

Sáng - Chiều

Bs Út - Bs Quốc

Bs Út -
Bs Quốc(S)

Bs Út - Bs Quốc

Bs Út - Bs Quốc

Bs Út -
Bs Quốc

Bs Út (S) -
Bs Quốc

 

PK. Ngoại chấn thương

Sáng - Chiều

Bs Chơn -
Bs Linh

Bs Chơn -
Bs Linh (S)

Bs Chơn -
Bs Linh

Bs Chơn (S) - Bs Linh

Bs Chơn -
Bs Linh

Bs Chơn (S) -
Bs Linh

 

PK. Ngoại tổng quát 1

Sáng - Chiều

Bs Bình

Bs Hiên

Bs Điền

Bs Đợi

Bs Tuấn

Bs Phi

Bs Bá

PK. Ngoại tổng quát 2

Sáng - Chiều

Bs Tiến

Bs Tiến

Bs Tiến

Bs Tiến

Bs Tiến

Bs Tiến (S)

 

TT Tai mũi họng

Sáng - Chiều

Bs Phương
Bs Duyên

Bs Phương
Bs Duyên

Bs Duyên

Bs Duyên

Bs Phương
Bs Duyên

Bs Phương
Bs Duyên

Bs Thi

TT Tai mũi họng nhi

Sáng - Chiều

Bs Thi

Bs Thi

Bs Thi

Bs Thi

Bs Thi

Bs Thi (S)

PK. Mắt

Sáng - Chiều

Bs Thơ

Bs Thơ

Bs Thơ

Bs Thơ

Bs Thơ

Bs Q.Nhân (S) -
Bs Kiều (C)

 

PK. Răng hàm mặt

Sáng - Chiều

Bs Ngà - Bs Sơn

Bs Ngà

Bs Ngà - Bs Sơn

Bs Ngà

Bs Ngà

Bs Ngà - Bs Sơn

 

 

D. ĐƠN VỊ HỖ TRỢ SINH SẢN IVF PHƯƠNG CHÂU

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2

18/01/2021

Thứ 3

19/01/2021

Thứ 4

20/01/2021

Thứ 5

21/01/2021

Thứ 6

22/01/2021

Thứ 7

23/01/2021

Chủ nhật

 24/01/2021

Phòng Khám Và Tư Vấn

Phòng tư vấn số 2

(Siêu Âm)

Sáng – Chiều

BS. Thập BS. Thập BS. Thập BS. Thập (C) BS. Thập BS. Thập

Nghỉ

Phòng tư vấn số 3

(Siêu Âm)

Sáng – Chiều

BS. Đan BS. Đan (S) BS. Đan (S) BS. Đan BS. Đan BS. Đan

Phòng tư vấn số 5

(Khám Phụ Khoa)

Sáng

BS. Quang BS. Quang BS. Quang BS. Quang BS. Quang BS.Thảnh
Phòng tư vấn số 7 Sáng – Chiều BS.Thảnh BS. Thảnh BS. Thảnh BS. Thảnh BS. Thảnh (S) BS. Thảnh

Phòng tư vấn số 9

(Khám Thai)

Sáng

BS. Thi BS. Thi BS. C Nhân BS. C Nhân BS. Sử BS. Thi

Khu Thủ Thuật

Phòng số 1 

(siêu âm)

Sáng – Chiều BS. Thanh BS. Thanh BS. Thanh BS. Thanh BS. Thanh BS. Thanh (S) Nghỉ

Phòng số 2

(Tư vấn)

Sáng – Chiều BS.Dung BS.Dung BS.Dung (S) BS.Dung BS.Dung BS.Dung

Phòng số 3

(Khám nam khoa)

Sáng – Chiều

BS. Út

BS. Quốc

BS. Út

BS. Quốc (S)

BS. Út

BS. Quốc

BS. Út

BS. Quốc

BS. Út

BS. Quốc

BS. Út (S)

BS. Quốc

Phòng số 4

(Tư vấn phôi)

Sáng – Chiều

BS. Tiến (S)

BS. Tiến

BS. Tiến

BS. Tiến

BS. Tiến

BS. Tiến

Phòng số 5

(Tư vấn phôi)

Sáng – Chiều

BS. Yến

BS. Yến

BS. Yến

BS. Yến

BS. Yến

BS. Yến

}