LỊCH KHÁM BỆNH

(23/11/2020 – 29/11/2020)

A. SẢN PHỤ KHOA

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2

23/11/2020

Thứ 3

24/11/2020

Thứ 4

25/11/2020

Thứ 5

26/11/2020

Thứ 6

27/11/2020

Thứ 7

28/11/2020

Chủ nhật

29/11/2020

01

Sản – Phụ khoa

7h00 - 13h00

Bs Trang

Bs Nhan (S)

Bs C Nhân

Bs Thi

Bs Công

Bs Bích

Bs H Nhân

02

Sản – Phụ khoa

S: 8h00 - 11h30
C: 13h00 - 17h00

Bs Vô

Bs C Nhân

Bs Thi

Bs Công

Bs Bích

Bs Sử

 

04

Nội –Nội tiết

Sáng - chiều

Bs T Thanh (S)

 

 

 

 

Bs T Nhân (S)

 

05

Sản – Phụ khoa

7h00 - 13h00

Bs C Nhân

Bs Sử

Bs Vô

Bs Bích

Bs H Nhân

Bs Phượng

 

06

Sản – Phụ khoa

S: 8h00 - 12h30

C: 14h00 - 16h30

Bs Huệ (S)

Bs Huệ (S)

Bs Huệ (S) - Bs Thu (S)

Bs Huệ (S)

Bs Huệ (S)

Bs Huệ (S) - Bs Vân (C)

Bs Sử

07

Sản – Phụ khoa

Sáng - chiều

Bs Nhan

Bs Thi  

Bs H Nhân

Bs H Nhân

Bs Nhan

Bs Nhan

Bs Nhan

08

Nhũ – KHHGĐ

Sáng - chiều

Bs Nghĩa

Bs Nghĩa

Bs Nghĩa

Bs Nghĩa

Bs Nghĩa

Bs Nghĩa

 

PK 12
TVTS - chọc ối

Sáng - chiều

Bs Sử

Bs Sử phụ trách

Bs H Nhân phụ trách

Bs Đan

Bs Đan phụ trách

Bs Sử phụ trách

 

 - Thời gian làm việc từ 7h00 – 17h00

 - Thời gian ngưng nhận bệnh 16h15

 

B. PHÒNG KHÁM NHI

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2

23/11/2020

Thứ 3

24/11/2020

Thứ 4

25/11/2020

Thứ 5

26/11/2020

Thứ 6

27/11/2020

Thứ 7

28/11/2020

Chủ nhật

29/11/2020

PK NGOÀI GIỜ

Trưa/Tối

 Bs. Phúc /Bs. Bé

Bs. T.Phương/Bs. Uyên

Bs.Toàn/Bs. Bé

Bs. Tâm/Bs. Vũ

Bs. Toàn/Bs. Bé

Bs. Vũ/Bs. Toàn

Bs. Trường/Bs.Trường

PK 19

Sáng/Chiều

Bs. T.Phương/Bs. Khánh

Bs. T.Phương/Bs. Phạm Thư

Bs. T.Phương/Bs. Phạm Thư

Bs. T.Phương/Bs. Phạm Thư

Bs. T.Phương/Bs. Khánh

Bs. T.Phương/Bs. T.Phương

Bs. Phạm Thư/Bs. Phạm Thư

PK 14

Sáng/Chiều

Bs. Bé/Bs. Nguyệt

Bs. Bé/Bs. Nguyệt

Bs. Bé/Bs. Nguyệt

Bs. Tâm/Bs. Nguyệt

Bs. Bé/Bs. Nguyệt

Bs. Vinh/Bs. Nguyệt

Bs. Vũ/Bs. Vũ

PK 18

Sáng

Bs. TGiang

Bs. Vinh

Bs. Vinh

Bs. TGiang

Bs. TGiang

Bs. Tâm

Bs. Tâm

PK HÔ HẤP

Sáng

Bs. Tâm

Bs. Minh

Bs. Toàn

Bs. Vinh

Bs. Vinh

Bs. Toàn

 

PK DA LIỄU

Sáng
7:30 - 11:00

Bs Việt Nam

Bs Việt Nam

Bs Việt Nam

Bs Việt Nam

 

 

 

P. TIÊM NGỪA 06

Sáng

Bs. Lương
Bs. Thủy

Bs. Thịnh

Bs. Lương

Bs. Giao
Bs. Thủy

Bs. Hà

Bs. Lương

Bs. Ngọc

P. TIÊM NGỪA 08

Sáng

 

 

 

 

 

Bs. Thư

Bs. Thịnh

P. TIÊM NGỪA 09

Sáng

Bs. Thu Ba

Bs. Thu Ba

Bs. Thu Ba

Bs. Thu Ba

Bs. Thu Ba

Bs. Thu Ba

Bs. Hà

Chiều

Bs. Hà

Bs. Giao

Bs. Trí

Bs. Phương

Bs. Phương

Bs. Thịnh

Bs. Thư

Bs. Hà

P. TIÊM NGỪA 10

Sáng

Bs. Giao

Bs. My

Bs. Thư
Bs. Linh

Bs. Công
Bs. Linh

Bs. Ngọc

Bs. Công
Bs. Trí

Bs. Giao

Chiều

Bs. Thịnh

Bs. Ngọc

Bs. Hà

Bs. My

Bs. Ngọc

Bs. Công

Bs. Giao

PK ĐỊNH KỲ

Sáng

Bs. N.Phương

Bs. N.Phương

Bs. N.Phương

Bs. N.Phương

Bs. N.Phương

Bs. Bé

 

PK DINH DƯỠNG

Sáng

Bs. N.Phương

Bs. N.Phương

Bs. N.Phương

Bs. N.Phương

Bs. N.Phương

Bs. N.Phương

 

Chiều

Bs. Bé

Bs. Bé

Bs. Bé

Bs. N.Phương

Bs. Bé

Bs. N.Phương

 

TRỰC NHI -
SƠ SINH

24h

Bs. Tâm+Bs. Phúc+Bs. Tiên

Bs. T.Giang+Bs. Trường(từ16g30)+Bs. A.Thư

Bs. VGiang+Bs. Khánh(từ 16g30)+Bs. Phạm Thư(từ 16g30)

Bs. Trường(từ 16g30)+Bs. Thoa(từ18g)+Bs. Phượng+Bs. Vinh(11g30-13g)

Bs. TGiang+Bs. Phúc+Bs. Dung

Bs. Trường(từ 16g30)+Bs. Khánh(từ16g30)+Bs. Phượng+Bs. Vinh(11g30-13g)

Bs. Vinh+ Bs. N.Phương+Bs. Uyên+Bs. M.Thư(11g30-13g)

 

C. KHOA KHÁM BỆNH ĐA KHOA

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2

23/11/2020

Thứ 3

24/11/2020

Thứ 4

25/11/2020

Thứ 5

26/11/2020

Thứ 6

27/11/2020

Thứ 7

28/11/2020

Chủ nhật

29/11/2020

P. CẤP CỨU

Ngày
(7h - 17h)

Bs. Khánh -
Bs Bình

Bs Th.Thanh -
Bs D.Minh (H)

Bs Hậu

Bs Th.Thanh

Bs Hậu -
Bs D.Minh (H)

Bs Khánh

 

Đêm
(17h - 7h)

Bs Điền
Bs Dũng

Bs Hiên
Bs Thái

Bs Bá
Bs Nghĩa

Bs Bình
Bs T.Đức

Bs Đợi
Bs Quang

Bs Phi
Bs T.Đức

Bs Út
Bs Nghĩa

PK. Nội tim mạch

Sáng - Chiều

Bs Hoàng

Bs Hoàng

Bs Hoàng

Bs Hoàng

Bs Hoàng

Bs Hoàng (S)

 

PK. Nội Tiết

Sáng - Chiều

Bs Nhân

Bs Hậu (S)

Bs Th.Thanh (S)

Bs Hậu (S)

Bs Nhân

Ts. Linh (S)

Bs Th.Thanh (C)

 

PK. Nội Tổng quát

Sáng - Chiều

Bs Hậu

Bs Đức

Bs Khánh

Bs Đức

Bs Th.Thanh

Ts Bình (S)
Bs Nhân (C )

Bs Đức (S)

Nội Tiết Sản

Sáng - Chiều

Bs Th.Thanh (S)

Bs Nhân (S)

 

 

 

Bs Th.Thanh(S)

 

PK. Nội Tiêu hóa
Nội soi tiêu hóa

Sáng - Chiều

Bs Bảo Huy/Bs D.Minh (S-H)

Bs Bảo Huy

Bs Bảo Huy/Bs D.Minh (S-H)

Bs Bảo Huy

Bs Bảo Huy

Bs Bảo Huy (S)

 

Nội soi tiêu hóa (thường trực)

Sáng

 

 

 

 

 

 

Bs Bảo Huy (S)

PK. Ngoại tiết niệu

Sáng - Chiều

Bs Út -
Bs Quốc

Bs Út -
Bs Quốc (S)

Bs Út -
Bs Quốc

Bs Út -
Bs Quốc

Bs Út

Bs Út (S) -
Bs Quốc

 

PK. Ngoại chấn thương

Sáng - Chiều

Bs Chơn -
Bs Linh

Bs Chơn -
Bs Linh (S)

Bs Chơn -
Bs Linh

Bs Chơn -
Bs Linh

Bs Chơn (S) - BS Linh

Bs Chơn

 

PK. Ngoại tổng quát 1

Sáng - Chiều

Bs Điền

Bs Hiên

Bs Bình

Bs Đợi

Bs Tuấn

Bs Phi

Bs Bá

PK. Ngoại tổng quát 2

Sáng - Chiều

Bs Tiến

Bs Tiến

Bs Tiến

Bs Tiến

Bs Tiến

Bs Tiến (S)

 

TT Tai mũi họng

Sáng - Chiều

Bs Duyên

Bs Phương

Bs Duyên

Bs Phương
Bs Duyên

Bs Phương
Bs Duyên

Bs Phương
Bs Duyên

Bs Phương

TT Tai mũi họng nhi

Sáng - Chiều

Bs Thi

Bs Thi

Bs Thi

Bs Thi

Bs Thi (S)

Bs Thi (S)

PK. Mắt

Sáng - Chiều

Bs Thơ

Bs Thơ

Bs Thơ

Bs Như Ngọc

Bs Như Ngọc

Bs Như Ngọc

 

PK. Răng hàm mặt

Sáng - Chiều

Bs Ngà - 
Bs Sơn

Bs Ngà

Bs Ngà - 
Bs Sơn

Bs Ngà

Bs Ngà

Bs Ngà - 
Bs Sơn

 

 

D. ĐƠN VỊ HỖ TRỢ SINH SẢN IVF PHƯƠNG CHÂU

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2

23/11/2020

Thứ 3

24/11/2020

Thứ 4

25/11/2020

Thứ 5

26/11/2020

Thứ 6

27/11/2020

Thứ 7

28/11/2020

Chủ nhật

29/11/2020

Phòng Khám Và Tư Vấn

Phòng tư vấn số 2

(Siêu Âm)

Sáng – Chiều

BS. Thập (S) BS. Thập BS. Thập BS. Thập BS. Thập BS. Thập

Nghỉ

Phòng tư vấn số 3

(Siêu Âm)

Sáng – Chiều

BS. Đan BS. Đan BS. Đan (S) BS. Đan BS. Đan BS. Đan

Phòng tư vấn số 5

(Khám Phụ Khoa)

Sáng

BS. Quang BS. Quang BS. Quang BS. Quang BS. Quang BS. Thảnh
Phòng tư vấn số 7 Sáng – Chiều BS. Thảnh BS. Thảnh BS. Thảnh BS. Thảnh BS. Thảnh (S) BS. Thảnh

Phòng tư vấn số 9

(Khám Thai)

Sáng

BS. Thi BS. Trang BS. Vân BS. Hồng BS. Hồng BS. Vân

Khu Thủ Thuật

Phòng số 1 

(siêu âm)

Sáng – Chiều BS. Thanh BS. Thanh BS. Thanh BS. Thanh BS. Thanh BS. Thanh (S) Nghỉ

Phòng số 2

(Tư vấn)

Sáng – Chiều BS.Dung BS.Dung (S) BS.Dung BS.Dung BS.Dung BS.Dung

Phòng số 3

(Khám nam khoa)

Sáng – Chiều

BS. Út

BS. Quốc

BS. Út

BS. Quốc (S)

BS. Út (S)

BS. Quốc

BS. Út

BS. Quốc

BS. Út

BS. Quốc

BS. Út

Phòng số 4

(Tư vấn phôi)

Sáng – Chiều

BS. Ngọc

BS. Tiến

BS. Ngọc

BS. Tiến

BS. Ngọc

BS. Tiến

BS. Ngọc

BS. Tiến (S)

BS. Ngọc

BS. Tiến

BS. Ngọc

BS. Tiến

Phòng số 5

(Tư vấn phôi)

Sáng – Chiều

BS. Yến

KS. Dọn

BS. Yến

KS. Dọn

BS. Yến

KS. Dọn

BS. Yến

KS. Dọn

BS. Yến

KS. Dọn

BS. Yến

KS. Dọn

}