Tất cả bà mẹ khi sanh tại Bệnh viện PSQT Phương Châu cho đến 31.12.2013 sẽ được tăng thẻ "Dành tặng bé yêu".

Thẻ Dành Tặng Bé Yêu (mặt trước) Thẻ Dành Tặng Bé Yêu (mặt sau)

Mẹ có thể sử dụng thẻ cho chính con của mình hay chia sẻ thẻ "Dành tặng bé yêu" cho bạn bè, người thân muốn đưa bé đến khám và chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện PSQT Phương Châu hay Phòng Khám Nhi -Bệnh viện PSQT Phương Châu.

Mẹ hay người cầm thẻ này (thẻ Dành tặng bé yêu) khi đưa bé đến khám lần đầu tiên sẽ được cấp thẻ "Cùng bé yêu khôn lớn" với mã số của bé.

Thẻ "Cùng bé yêu khôn lớn" và mã số này sẽ được lưu tại Bệnh viện PSQT Phương Châu hay Phòng khám Nhi - Bệnh viện PSQT Phương Châu cho đến khi bé được 5 tuổi.

Thẻ Cùng Bé Yêu Khôn Lớn (mặt trước) Thẻ Cùng Bé Yêu Khôn Lớn (mặt sau)

Bé xuất trình thẻ Cùng bé yêu khôn lớn để được hưởng các chế độ ưu đãi của Bệnh viện PSQT Phương Châu hay Phòng khám Nhi - Bệnh viện PSQT Phương Châu:

- Gia đình bé được cập nhật các chương trình ưu đãi của Bệnh viện PSQT Phương Châu - Phòng khám Nhi - Bệnh viện PSQT Phương Châu qua tin nhắn.

- Gia đình bé sẽ được nhắc lịch hẹn tái khám qua tin nhắn.

- Gia đình bé sẽ được cập nhật thông tin sức khỏe chung về Nhi khoa (nếu có)

.- Bé sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi của Bệnh viện PSQT Phương Châu hoặc Phòng khám Nhi - Bệnh viện PSQT Phương Châu nếu các chương trình được triển khai.

Bé sẽ được hỗ trợ 20% chi phí khám bệnh (phí tư vấn) trong lần đầu tiên bé sử dụng thẻ đến khám tại Bệnh viện PSQT Phương Châu hay Phòng khám Nhi Bệnh viện PSQT Phương Châu.

Bé sẽ được hỗ trợ 10% chi phí tiền phòng nội trú tại Bệnh viện PSQT Phương Châu (nếu có) trong suốt 5 năm đầu đời (bé cần xuất trình thẻ này khi nhập viện).

Thẻ này có hiệu lực từ ngày cấp cho đến khi bé tròn 5 tuổi.

Thẻ không có giá trị cộng dồn với các chương trình khuyến mãi khác nếu có.

Thẻ không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc chuyển nhượng.

Vui lòng xuất trình thẻ cho lễ tân hoặc nhân viên y tế của bệnh viện khi sử dụng dịch vụ của Phương Châu.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Phòng Marketing – CSKH, số nội bộ: 6666 hoặc 07102 222 555.

}