Mẹ tròn con vuông !

Số điện thoại cấp cứu

BỆNH VÀNG DA SƠ SINH Vàng da ở trẻ sơ sinh là tăng phá hủy hồng cầu giảm chức năng của men chuyển hóa do gan sản xuất và chu trình ruột gan tăng . Tăng bilirubin gián...

Xem tiếp