Mẹ tròn con vuông !

Số điện thoại cấp cứu

SUY TĨNH MẠCH MẠN CHI DƯỚISuy giãn tĩnh mạch chi dưới có tần suất mắc phải khá cao trong cộng đồng. Có hơn 300.000.000 bệnh nhân suy tĩnh mạch mãn tính trên toàn thế giới ở...

Xem tiếp

LỚP KIẾN THỨC CHO MẸ VÀ BÉBVQT Phương Châu là bệnh viện chuyên về sản nhi đầu tiên tại ĐBSCL. Trong quá trình tìm hiểu và phục vụ khách hàng, chúng tôi nhận ra rằng việc nâng...

Xem tiếp