Mẹ tròn con vuông !

Số điện thoại cấp cứu

SUY TĨNH MẠCH MẠN CHI DƯỚISuy giãn tĩnh mạch chi dưới có tần suất mắc phải khá cao trong cộng đồng. Có hơn 300.000.000 bệnh nhân suy tĩnh mạch mãn tính trên toàn thế giới ở...

Xem tiếp