Mẹ tròn con vuông !

Số điện thoại cấp cứu

ĐIỂM ĐÁNH GIÁ 83 TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN TẠI BVQT PHƯƠNG CHÂU 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

 

BVQT Phương Châu luôn hướng tới nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, mang đến sự hài lòng cho bệnh nhân.