Mẹ tròn con vuông !

Số điện thoại cấp cứu

TẠI SAO PHẢI TRACER TRONG MÔI TRƯỜNG Y TẾ ?

 

Để kiểm soát nguy cơ, đảm bảo an toàn cho khách hàng trong quá trình thăm khám và điều trị, thời gian qua Phương Châu đã triển khai áp dụng TRACER (PHƯƠNG PHÁP THEO DẤU CHÂN NGƯỜI BỆNH, THEO DẤU CHÂN HỆ THỐNG) vào hoạt động quản lý chất lượng.

Hiện nay, Phương Châu hướng tới đạt chuẩn JCI - bộ tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng y tế và an toàn cho người bệnh của Mỹ. Trong JCI, phương pháp TRACER được sử dụng nhằm đánh giá sự tuân thủ quy trình, quy định; nhận diện và kiểm soát nguy cơ tiềm ẩn; đồng thời đánh giá sự phù hợp của chính sách, quy trình để có những điều chỉnh, cập nhật phù hợp trong hoạt động chăm sóc, điều trị và vận hành.

Với tiêu chí lấy khách hàng làm trung tâm, Phương Châu không ngừng nâng cao chuyên môn và chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu khách hàng, tạo ra một môi trường y tế an toàn, hiệu quả.

Một số hình ảnh về Tracer tại BVQT Phương Châu: