THỜI GIAN KHÁM BỆNH

 

THỜI GIAN CHUNG BỆNH VIỆN Sáng: 7g00 đến 11g30
Chiều: 13g00 đến 16g30
THỜI GIAN KHÁM BỆNH NGOẠI TRÚ Từ thứ 2 -thứ 7:  7g00 đến 16g30
Chủ nhật: 7g00 đến 16g00
THỜI GIAN KHÁM BỆNH NỘI TRÚ Sáng: 8g00 
Chiều: 16g00 
THỜI GIAN TRỰC BÁC SỸ 24/24 các ngày trong tuần
THỜI GIAN THANH TOÁN BHYT Các ngày trong tuần (kể cả ngày nghỉ, lễ)