Mẹ tròn con vuông !

Số điện thoại cấp cứu

BẢNG GIÁ THUỐC 2016

 

 

STT MSHH TÊN HÀNG HÓA ĐVT GIÁ BÁN
1 T5ZYM 5-Zymes Gói 5.899
2 TACM01 Acemuc 100mg Gói 1.884
3 TACM Acemuc 200mg Gói 2.664
4 TATP03 Actapulgite Sac 3g Gói 3.631
5 TACL01 Acyclovir 200mg Viên 1.380
6 TACCL02 Acyclovir 800mg Viên 4.600
7 TACLV Acyclovir Stada Cream Tub 23.650
8 TADL05 Adalat LA 30mg Viên 10.399
9 TADL04 Adalat Retard Tab 20mg Viên 5.344
10 TADOL Adolox 500mg Viên 8.800
11 TADST Adostan 50mg Viên 3.220
12 TADN01 Adrenalin 1mg/ml Ống 5.980
13 TADRNX Adrenoxyl 10mg Viên 1.438
14 TARU01 Aerius 5mg Viên 10.472
15 TARU Aerius Syrup 0.5mg/ml Chai 86.790
16 TAX Air-X Viên 1.210
17 TAXD Air-X Drops 15ml Chai 21.135
18 TALX01 Alaxan Viên 1.129
19 TAPN02 Alphachymotrypsine Choay Viên 2.178
20 TAMTS Ametuss 60ml Chai 31.900
21 TAMBB Amibebe 250ml Chai 160.500
22 TAMN03 Aminoplastma 10% 250ml Chai 112.350
23 TAL01 Amlor Tab 5mg Viên 8.938
24 TAG Angelig Tab Vỉ 387.233
25 TAGNV Anginovag 10ml Lọ 114.066
26 TARV01 Aprovel 150mg Viên 11.570
27 TADT Aquadetrim Chai 73.700
28 TACX Arcoxia 60mg Viên 15.644
29 TATD Artrodar 50mg Viên 13.716
30 TASPI01 Aspirin 81mg Viên 214
31 TATN01 Atenolon 50mg Viên 1.080
32 TATPL Atopiclair cream 40ml Tub 258.940
33 TATS03 Atussin Tab 50mg Viên 1.002
34 TAUMT01 Augmentin 1g Viên 22.876
35 TAUMT02 Augmentin 250/31.25mg Gói 12.098
36 TAUMT03 Augmentin 500/62.5mg Gói 18.496
37 TAMT Augmentin Tab 625mg Viên 13.820
38 TASM Aussamin 500mg Viên 5.750
39 TAVM Avamys 60 dose Chai 185.315
40 TAVL Avelox Tab 400mg Viên 57.818
41 TAVD Avodart Cap 0,5mg Viên 18.983
42 TAXF Axofen 50ml Chai 103.950
43 TAA Aze-Air 10ml Chai 147.659
44 TAZC Azicine 250mg Gói 3.910
45 TAZR Azithral Liquid Chai 45.099
46 TBB02 Bambec Tab 10mg Viên 6.203
47 TBAST Basultam 2g Lọ 201.160
48 TBRC Berocca Viên 7.678
49 TBRD Berodual 10ml MDI Chai 148.664
50 TBTL01 Betaloc Zok 25mg Viên 5.844
51 TBTL02 Betaloc Zok 50mg Viên 6.992
52 TBTS Betasec 16mg Viên 3.655
53 TCLT02 Betene 5,2mg/ml Ống 22.522
54 TBTEX Betex Viên 1.531
55 TBRX Bilbroxol syrup 150ml Chai 87.999
56 TBOF01 Bioflora 100mg Gói 6.212
57 TBOF02 Bioflora 200mg Viên 12.650
58 TBIOPRO BioProtein - Plus Gói 33.000
59 TBIOZ Biozin IQ Gói 5.328
60 TK BIP Bipp cam Gói 2.277
61 TBSV01 Bisolvon 8mg Viên 2.077
62 TBSV02 Bisolvon Kids Syrup 60ml Chai 34.775
63 TBCZ Bluecezin Viên 5.175
64 TBBT Bobotic oral drop 30ml Chai 93.500
65 TCOLM Bột sữa non Colomi 120g Hộp 280.000
66 TCOLM01 Bột sữa non Colomi 200g Hộp 390.000
67 TBD Brady 60ml Chai 60.500
68 TBN Bronast 20mg Viên 7.700
69 TBCVX01 Broncho Vaxom 3.5mg Viên 10.973
70 TBTL Brotilase Viên 2.990
71 TBRF Brufen 60ml Chai 60.500
72 TBCP02 Buscopan 10mg Viên 1.356
73 TBCP01 Buscopan 20mg/1ml Ống 9.215
74 TCDPN Cadipredni 5mg Viên 319
75 TCCD Calci D 518 Viên 3.450
76 TCCK2 Calci K2 Chai 268.303
77 TCCU01 Calcium Corbiere 10ml Ống 5.220
78 TCCU04 Calcium Corbiere 5ml Ống 4.225
79 TCMZ Calcium Magnesium Zinc Viên 3.450
80 TCCS Calcium Sandoz Viên 4.721
81 TCS Calsid 1250 Viên 2.990
82 TCMS Camisept 200ml Chai 86.901
83 TCDT Canditral 100mg Viên 11.000
84 TCNT02 Canesten Vaginal Tab 500mg Viên 74.690
85 TCNT01 Canesten Vaginal Tab100mg Viên 11.146
86 TCTL Cataflam 25mg Viên 4.244
87 TCL01 Ceclor Sus 125mg 30ml Chai 55.660
88 TCL Ceclor Sus 125mg 60ml Chai 106.810
89 TCEL02 Ceelin Syrup 30ml Chai 20.211
90 TCEL03 Ceelin Syrup 60ml Chai 33.891
91 TCTP200 Ceftopix 200mg Viên 15.950
92 TCLBR Celebrex 200mg Viên 13.104
93 TCLT Celosti 200mg Viên 1.260
94 TCTP02 Cetaphil (L) 473ml Chai 269.533
95 TCTP01 Cetaphil (N) 118ml Chai 109.505
96 TCCVI Chico - Vi Gói 3.067
97 TCMT Chimitol 500mg Viên 55.000
98 TCLP01 Chlopheramin 4mg Viên 88
99 TCLX Ciloxan 0.3% 5ml Chai 75.900
100 TCPB01 Ciprobay Tab 500mg Viên 15.304

Xem tiếp bảng giá