Mẹ tròn con vuông !

Số điện thoại cấp cứu

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH MSCT 64 LÁT

 

Stt Tên dịch vụ Đơn vị Giá DV
1 Chụp cắt lớp vi tính tầm soát toàn thân 64 dãy Lần 5,600,000
2 Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy 64 dãy không cản quang Lần 1,700,000
3 Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang 64 dãy Lần 1,700,000
4 Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) 64 dãy Lần 1,700,000
5 Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy 64 dãy cản quang Lần 2,400,000
6 Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có tiêm thuốc cản quang 64 dãy Lần 2,400,000
7 Chụp CLVT tai-xương đá không tiêm thuốc 64 dãy Lần 1,500,000
8 Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản quang 64 dãy Lần 1,500,000
9 Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang 64 dãy Lần 1,500,000
10 Chụp CLVT tai-xương đá có tiêm thuốc cản quang 64 dãy Lần 2,300,000
11 Chụp CLVT hàm-mặt có tiêm thuốc cản quang 64 dãy Lần 2,300,000
12 Chụp CLVT mạch máu não 64 dãy Lần 2,300,000
13 Chụp CLVT hệ động mạch cảnh có tiêm thuốc cản quang 64 dãy Lần 2,400,000
14 Chụp CLVT sọ não có tiêm thuốc cản quang 64 dãy Lần 2,300,000
15 Chụp cắt lớp vi tính mạch máu chi dưới có cản quang (64 dãy) Lần 2,400,000
16 Chụp cắt lớp vi tính mạch máu chi trên có cản quang (64 dãy) Lần 2,400,000
17 Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (cản quang) (từ 64 dãy) Lần 2,400,000
18 Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (64 dãy) Lần 1,700,000
19 Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có tiêm thuốc cản quang (64 dãy) Lần 2,400,000
20 Chụp cắt lớp vi tính xương chi không tiêm thuốc cản quang (64 dãy) Lần 1,700,000
21 Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy không tiêm thuốc cản quang (64 dãy) Lần 1,700,000
22 Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng không tiêm thuốc cản quang (64 dãy) Lần 1,700,000
23 Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực không tiêm thuốc cản quang (64 dãy) Lần 1,700,000
24 Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang (64 dãy) Lần 1,700,000
25 Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang (64 dãy) Lần 1,700,000
26 Chụp CLVT hốc mắt (64 dãy) Lần 1,500,000
27 Chụp CLVT tai-xương đá không tiêm thuốc (64 dãy) Lần 1,500,000
28 Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản quang (64 dãy) Lần 1,500,000
29 Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang Lần 1,500,000
30 Đo loãng xương qua CT Lần 800,000
31 Chụp CLVT xoang có tiêm thuốc cản quang Lần 2,300,000
32 Chụp CLVT xoang không tiêm thuốc cản quang Lần 1,500,000