Mẹ tròn con vuông !

Số điện thoại cấp cứu

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ HỒI SỨC CẤP CỨU

 

Stt Tên dịch vụ Đơn vị Giá DV
1 Mở khí quản thường quy Lần 1.500.000
2 Mở khí quản cấp cứu Lần 1.800.000
3 Đặt ống thông dạ dày (HSCC-CĐ) Lần 150.000
4 Đặt ống nội khí quản Lần 750.000
5 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng Lần 1.500.000
6 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm một nòng Lần 1.000.000
7 Chọc dò màng ngoài tim cấp cứu Lần 300.000
8 Chọc hút dịch – khí màng phổi bằng kim hay catheter Lần 300.000
9 Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản Lần 1.000.000
10 Chăm sóc thở oxy cộng thêm (>1 giờ) Giờ 20.000
11 Chăm sóc bệnh nhân thở oxy 1 giờ Giờ 150.000
12 Chăm sóc bệnh nhân thở oxy Ngày 600.000
13 Chăm sóc bệnh nhân thở oxy sau mổ Ngày 300.000