Mẹ tròn con vuông !

Số điện thoại cấp cứu

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ HỒI SỨC CẤP CỨU

 

 

Stt Tên dịch vụ Đơn vị Giá DV
1 Mở khí quản thường quy Lần 1,500,000
2 Mở khí quản cấp cứu Lần 1,800,000
3 Đặt ống thông dạ dày (HSCC-CĐ) Lần 150,000
4 Đặt ống nội khí quản Lần 750,000
5 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng Lần 1,500,000
6 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm một nòng Lần 1,000,000
7 Chọc dò màng ngoài tim cấp cứu Lần 300,000
8 Chọc hút dịch – khí màng phổi bằng kim hay catheter Lần 300,000
9 Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản Lần 1,000,000
10 Chăm sóc thở oxy cộng thêm (>1 giờ) Giờ 20,000
11 Chăm sóc bệnh nhân thở oxy 1 giờ Giờ 150,000
12 Chăm sóc bệnh nhân thở oxy Ngày 600,000
13 Chăm sóc bệnh nhân thở oxy sau mổ Ngày 300,000