Mẹ tròn con vuông !

Số điện thoại cấp cứu

PHÒNG XÉT NGHIỆM AN TOÀN SINH HỌC CẤP II tại BVQT Phương Châu
1. Phòng xét nghiệm an toàn sinh học là gì ?
Phòng xét nghiệm an toàn sinh học là việc thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu hoặc loại trừ các tác động có hại có thể phát sinh từ phòng xét nghiệm hoặc quá trình vận chuyển tác nhân gây bệnh đến người làm xét nghiệm, cộng đồng và môi trường (*Theo tạp chí y học dự phòng)

2. Ưu điểm phòng an toàn sinh học cấp 2
- Cơ sở vật chất được trang bị theo đúng tiêu chuẩn về an toàn sinh học do Bộ Y tế qui định.
- Toàn bộ Nhân viên đã học và được cấp giấy chứng nhận về ATSH cấp 2
- Bảo đảm quy trình khử nhiễm và xử lý mẫu nghiệm phẩm.
- Luôn có kiểm tra và báo cáo việc Phòng ngừa và khắc phục sự cố có thể gây ảnh hưởng đến an toàn sinh hoc trong kkhhu xét nghiệm
- Mẫu xét nghiệm không bị nhiễm chéo với các mẫu khác, đặc biệt trong vi sinh
- Tránh nguy cơ lây nhiễm, phát tán vi sinh vật gây nhiễm trong bệnh viện.